Zuidoost-Drenthe

Streek
Zuidoost Drenthe
Drenthe

Zuidoost-Drenthe

Terug naar boven

Status

Zuidoost-Drenthe is een regio in de provincie Drenthe. De regio omvat in ieder geval de gemeenten Emmen en Coevorden. Soms wordt ook de gemeente Borger-Odoorn er nog toe gerekend.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Demografische ontwikkelingen in Zuidoost-Drenthe (bachelorthesis van Jeroen Meijer, 2014).

Terug naar boven

Geschiedenis

- De Historische Vereniging Zuidoost-Drenthe (p/a Laan van de Marel 501, 7823 BM Emmen. Tel. 0591-625893, e-mail) heeft ten doel de behartiging en bescherming van zaken van historische waarde in Zuidoost-Drenthe in het algemeen en in de gemeente Emmen in het bijzonder, het bevorderen van daarmee samenhangende wetenschap en het bevorderen van belangstelling voor de geschiedenis. Voor zover ons bekend heeft de vereniging nog geen website.

- "Mijn naam is Pauline Berens. Broer Berens (1916-2013) was mijn vader. Zijn hobbies waren regionale geschiedenis en stamboomonderzoek. Sinds zijn overlijden in 2013 ben ik bezig zijn hobbyspullen te catalogiseren. Het betreft vooral eigen en verzameld werk van mijn vader en van mijn eigen werk voor zover onze hobbies elkaar overlapten. Centraal thema is Barger-Compascuum, vooral bewoners en geschiedenis. Maar ook veel informatie over andere kernen in de gemeente Emmen en elders in Zuidoost-Drenthe. De Catalogus Collectie Broer Berens is via het internet beschikbaar, om informatie te delen met een groter publiek, als eerbetoon aan mijn vader en als hulpmiddel voor de verdeling ooit." Wij - de redactie van Plaatsengids.nl - hebben enkele steekproeven genomen en het is werkelijk een enorme schatkamer aan historische teksten, genealogische gegevens, oude foto's e.a. documenten, plattegronden, akten, ingescande oude boeken etc., dus zeer de moeite waard om eens goed voor te gaan zitten voor wie in de geschiedenis van Zuidoost-Drenthe geïnteresseerd is.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Het platteland laten bruisen, scoren met energie uit de regio en samen werken aan vernieuwende  ideeën. Dat is kort gezegd ‘LEADER’, een Europees subsidie-, kennis-, én actieprogramma voor een vitaal platteland. Want LEADER gaat niet alléén over subsidies. Het gaat om het opwekken van lokale energie van onderop, experimenteren en leren, en het delen van kennis en ervaring met elkaar. LEADER is een programma  voor de regio, maar vooral ook ván de regio. Van iedereen. Bewoners, ondernemers en gemeenten. Het LEADER-programma staat daarom niet op zichzelf. Het is een drijfwiel om de lokale kracht van de regio te ontketenen.

Het Europese LEADER-programma heeft een eigen filosofie. Deze filosofie gaat uit van de kracht van bewoners zelf, de energie van bewoners met elkaar en de dynamiek van bewoners en overheid samen. LEADER gaat uit van vier principes: Energie van onderop; Aanhaken & Meedoen; Experimenteren & Vernieuwen; Voorbeeld & Aandrijfwiel. Deze principes lijken misschien abstract en vaag. Want wat zegt dat nu eigenlijk allemaal? Juist als we de principes in het perspectief van Zuidoost-Drenthe plaatsen, wordt het een stuk duidelijker. Daarom hieronder een uitleg van de principes, mét de link naar de regio:

Er borrelt van alles in Zuidoost-Drenthe. Soms alleen nog in de hoofden van bewoners of ondernemers, of binnen de muren van een gemeente of instelling, soms al in de vorm van een vernieuwend initiatief. Bewoners willen de handen uit de mouwen steken, aan de slag met elkaar. Zo worden parels van initiatieven opgezet. Gewoon door te doen, als bewoners samen. De overheid is hierbij de natuurlijke partner, biedt steun, creëert ruimte en geeft, waar nodig, een financiële impuls. De kracht van de bewoners staat altijd voorop. De energie komt van onderop. Zo zorgen we als bewoners en overheid samen voor reuring in de regio!" Aldus LEADER Zuidoost-Drenthe.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zuidoost-Drenthe (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Media / nieuws: - Emmen.nu is - naast de papieren krant - een nieuwssite voor de regio Zuidoost-Drenthe. - ZO!34 is de lokale omroep voor Zuidoost-Drenthe. Je vindt hen via 107.6 FM in gemeente Emmen en in gemeente Coevorden op 105.4 FM en 106.3 FM, en op TV via Ziggo kanaal 45, KPN kanaal 1384 en T-Mobile kanaal 782. En natuurlijk is er hun website onder de link hiervoor, en is er ook nieuws van ZO!34 op Facebook.

- Onderwijs: - OPDC (orthopedagogisch en didactisch centrum) Zuidoost-Drenthe bestaat o.a. uit een kleinschalige onderwijslocatie, die de leerlingen een veilige en vertrouwde omgeving biedt. De individuele ontwikkelingslijnen van leerlingen worden zo goed mogelijk hersteld en/of gecompenseerd. Dit gebeurt door het aanbieden van orthodidactische, orthopedagogische en psychologische ondersteuning. Na het verlaten van de onderwijslocatie zijn leerlingen zelfredzaam binnen een reguliere setting in het voortgezet onderwijs.

- Duurzaamheid: - Autosnelweg A37 is in 2007 gereed gekomen, als opvolger van de N37. De weg loopt vanaf knooppunt Hoogeveen (in het verlengde van de A28) door Zuidoost-Drenthe, via Emmen naar de grens bij Zwartemeer/Twist, waar hij aansluit op de B402 richting Meppen. Het Rijk heeft als een van haar doelen om in 2030 een energieneutrale Rijksinfrastructuur te hebben gerealiseerd. In dat kader zijn anno 2018 onderzoeken gaande om te komen tot wat wordt genoemd de Zonneroute A37, waarbij de 43 km lange weg wordt 'aangekleed' met zonnepanelen in geluidswallen en vangrails, wat energie moet opleveren voor 70.000 huishoudens. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is hier ook bij 'aangehaakt'. Rijkswaterstaat (RWS) is al enkele jaren aan de slag met studies naar duurzame energieopwekking, vanuit het besef dat de energietransitie een belangrijke opgave is. De aanpak van de A37 is nieuw. Deze sluit goed aan bij de aanpak uit de Visie Erfgoed en Ruimte van de RCE. Door de manier waarop de A37 is opgepakt, namelijk het landschap als belangrijk uitgangspunt te kiezen, is binnen de organisatie het besef ontstaan dat deze aanpak waardevol is. RWS heeft in 2017 3 bureaus de opdracht gegeven een ontwerp uit te werken.

De RCE heeft Terra Incognita een onderzoek laten uitvoeren naar de impact van zonne-energievelden op de cultuurhistorische waarden van het landschap. Uit het onderzoek blijkt dat de locatie, omvang en schaal van een zonnepark afhankelijk zijn van vele keuzes. Landschap (incl bodem, landgebruik, historie) is meestal geen criterium bij de locatiekeuze van zonnevelden. Een betekenisvolle relatie met het landschap kan echter wel worden gecreëerd. De historisch gegroeide landschapsstructuur en ruimtelijke elementen in de omgeving kunnen een aanleiding bieden voor het ontwerpen van zonne-energieparken. Dergelijke aanleidingen zijn op verschillende schaalniveaus zichtbaar te maken: op de schaal van het erf, perceel, bedrijf, landschapsstructuur en landschapstype. Infrastructuur is daarnaast nog een aparte lineaire eenheid. In het rapport is een vijftal strategieën uitgewerkt en gevisualiseerd waarmee betekenis kan worden gegeven aan de cultuurhistorie in een landschap:

1. Inpassen in de historische maatvoering van percelen. 2. Terugbrengen verdwenen landschapselementen. 3. Beleefbaar maken vergane karakteristieken (symbolisch). 4. Verbinden aan hedendaagse landschapsstructuur (snelweg). 5. Autonoom en iconisch ontwerp; cultuurhistorie van de toekomst. Met de noties in dit onderzoek over schaal, inpassing en ontwerp en met de geschetste ontwerp-strategieën zijn er gereedschappen aangedragen om te werken aan de omvangrijke opgave van zonne-energie in het landschap. Blauwdrukken zijn er niet. De uiteindelijke goede oplossingen moeten elke keer weer opnieuw worden bedacht, zo concluderen RCE en Terra Incognita.

- Veiligheid: - De in 1974 opgerichte Reddingsbrigade Zuidoost-Drenthe is actief betrokken bij het bewaken van evenementen op en rond het water, zoals zwemwedstrijden, triatlons, zeil- en surfwedstrijden en nog een heel scala aan andere wateractiviteiten. Bij het houden van een evenement op of rond het water moet de veiligheid van de deelnemers natuurlijk gewaarborgd blijven. Dit kun je met een gerust hart uit handen geven aan de Reddingsbrigade, die volledig met vrijwilligers werkt. Zoek je een leuke sportieve hobby en hou je van water dan is de brigade wellicht iets voor jou. Je leert er zowel zwemmend als varend redden.

- Genealogie: - Ca. 400 genealogieën van families die hun oorsprong hebben in Zuidoost-Drenthe en Noordoost-Overijssel.

Reactie toevoegen