Zuidbuurt

Plaats
Dorp
Zoeterwoude
Groene Hart
Zuid-Holland

zuidbuurt_zoeterwoude_kadeverbetering_2015_kopie.jpg

In 2015 zijn de kaden langs het water in Zuidbuurt verbeterd en is er een apart fietspad naast de hoofdrijbaan van de Zuidbuurtseweg aangelegd.

In 2015 zijn de kaden langs het water in Zuidbuurt verbeterd en is er een apart fietspad naast de hoofdrijbaan van de Zuidbuurtseweg aangelegd.

Zuidbuurt

Terug naar boven

Status

- Zuidbuurt is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Zoeterwoude.

- Het dorp Zuidbuurt heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' de postale plaatsnaam Zoeterwoude (waarmee men geografisch gezien in dit geval het dorp Zoeterwoude-Dorp bedoelt, om het nog ingewikkelder te maken...).

- Het dorp Zuidbuurt heeft een eigen bebouwde kom. Maar helaas staat als naam op de komborden 'Zoeterwoude-Dorp', naar het N hiervan gelegen dorp. Kennelijk vindt de gemeente dat het dorp Zoeterwoude-Dorp 2 bebouwde kommen heeft, waarvan dit de zuidelijke is. Daar zal men ongetwijfeld legitieme redenen voor hebben, maar het zou wel zo handig/netjes zijn als men er dan op zijn minst witte onderbordjes Zuidbuurt onder zou plaatsen, zodat je als voorbijganger - en inwoner! - kunt zien dat je dit dorpje onder het hoofd-dorp Zoeterwoude-Dorp binnenkomt. Nu krijgen inwoners door de postadressen en plaatsnaamborden aangeleerd om te zeggen dat ze in het dorp Zoeterwoude-Dorp wonen, terwijl ze eigenlijk in het dorp Zuidbuurt wonen, waardoor (het gebruik van) deze plaatsnaam nodeloos uitsterft. En dat is toch jammer en niet nodig...

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Het betreft de zuidelijke buurt van het dorp Zoeterwoude (dat tegenwoordig Zoeterwoude-Dorp heet, om het te onderscheiden van het latere, N hiervan ontstane dorp Zoeterwoude-Rijndijk).

Terug naar boven

Ligging

Zuidbuurt ligt Z van Zoeterwoude-Dorp, rond het Z deel van de Zuidbuurtseweg (betreft de huisnummers ca. 1-51 en 2-50). W en O van deze weg heeft een bescheiden komvorming plaatsgevonden, middels de nieuwbouwwijkjes aan resp. de Zuidhof en de Zonnegaarde. Z van Zuidbuurt ligt nog een aantal boerderijen rond de Geerweg, wat o.i. nergens als buurtschap wordt vermeld, maar wat je wel als zodanig zou kunnen beschouwen, en wat ook nog tot het dorpsgebied van Zuidbuurt valt te rekenen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de - toen nog - buurtschap Zuidbuurt 16 huizen met 114 inwoners. Tegenwoordig omvat het dorp ca. 150 huizen met ca. 350 inwoners, verdeeld in ca. 30 huizen aan de Zuidbuurtseweg, 80 aan de Zonnegaarde en 40 aan de Zuidhof.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het dorpje Zuidbuurt ligt gegroepeerd rond de aanvankelijk monumentale RK kerk Sint Jans Onthoofding. Vlak na de Reformatie wordt op deze plek al een RK kerk gebouwd, die zoals veel schuilkerken of boerderijkerken in die tijd, buiten het eigenlijke dorp - in dit geval het huidige Zoeterwoude-Dorp - wordt gesitueerd. Zoeterwoude wordt immers al in 1656 een zelfstandige statie van de RK kerk en de bij de Reformatie aan de protestanten kwijtgeraakte kerk in Zoeterwoude-Dorp is nooit aan de katholieken teruggegeven. Daarnaast was het rooms-katholieken tot 1853 verboden kerken te bouwen in dorpen en steden, wat de betrekkelijk afgelegen locatie van de kerk in Zuidbuurt kan verklaren. De schuilkerk wordt in 1843 vervangen door een zogeheten waterstaatskerk en in 1904 door de huidige neogotische kerk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De huidige RK kerk Sint Jans Onthoofding dateert uit 1904. De kerk is ontworpen door de bekende architecten Jan Stuyt en Joseph Cuypers, maar de toenmalige deken F.C.X. Mosmans had aanzienlijke invloed op details van het ontwerp en versiering van het gebedshuis. Op 12 juni 1964 brandt de kerk af, maar de toren blijft gespaard. Enkele jaren later wordt een deel van de kerk onder leiding van architect P.N.A. Sips herbouwd. Van de oorspronkelijke luister is echter veel verdwenen. Van het priesterkoor en dwarsschip, nog bereikbaar via de oorspronkelijke 'dodenpoort', zijn alleen nog de ruïnes overgebleven. Het langschip werd afgesloten door een blinde muur en overkapt met 5 spitsdaken.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In 2012 is een stuk 'nieuwe natuur' ontwikkeld in de Geerpolder (Z van Zuidbuurt). Het natuurgebied is een particulier initiatief van Zorgboerderij De Boerderijn, vleesveehouder Jan Groenewegen en Boerderij De Vierhuizen. "De provincie juicht particuliere initiatieven zoals deze van harte toe", aldus gedeputeerde Han Weber bij de officiële opening op 2 maart 2012. "Met een grotere particuliere deelname worden niet alleen natuurdoelen gerealiseerd, maar het draagt ook bij aan economische activiteit op het platteland, een bredere, maatschappelijke participatie en waardering van het bereiken en behouden van natuurdoelen."

Met de opening van het nieuwe gebied heeft het netwerk van natuurgebieden, de zogeheten Ecologische Hoofdstructuur (EHS), er 50 hectare nieuwe natuur bij. Om voor voldoende biodiversiteit te zorgen, zijn in het nieuwe natuurgebied onder andere natuurvriendelijke oevers, een poel, een plas-drasterrein en een moeraslandje aangelegd. Tijdens de ontwikkeling zijn naast natuurdoelen ook verbeteringen gerealiseerd in de agrarische structuur (ruilverkaveling) en de waterhuishouding. Verder is het gebied ook recreatief ontsloten middels een nieuw wandelpad.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zuidbuurt (online te bestellen).

Reactie toevoegen