Zonnemaire

Plaats
Dorp
Schouwen-Duiveland
Schouwen-Duiveland
Zeeland

zonnemaire_plaatsnaambord_kopie.jpg

Zonnemaire is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek en gemeente Schouwen-Duiveland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1960. In 1961 over naar gemeente Brouwershaven, in 1997 over naar gemeente Schouwen-Duiveland.

Zonnemaire is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek en gemeente Schouwen-Duiveland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1960. In 1961 over naar gemeente Brouwershaven, in 1997 over naar gemeente Schouwen-Duiveland.

gemeente_zonnemaire_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Zonnemaire anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Zonnemaire anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

zonnemaire_op_kaart_openstreetmap.jpg

Kaart van het huidige dorpsgebied van Zonnemaire (binnen de oranje lijn). Het dorpsgebied is aanmerkelijk vergroot, met name N van de dorpskern, door de annexatie van de gemeente Bommenede in 1866. (© www.openstreetmap.org)

Kaart van het huidige dorpsgebied van Zonnemaire (binnen de oranje lijn). Het dorpsgebied is aanmerkelijk vergroot, met name N van de dorpskern, door de annexatie van de gemeente Bommenede in 1866. (© www.openstreetmap.org)

zonnemaire_schoolbus_kopie.jpg

Uiteraard zijn de ouders in Zonnemaire 'not amused' dat Basisschool De Zonnewijzer na afloop van schooljaar 2017-2018 is gesloten. Maar ze zitten niet bij de pakken neer en brengen de kinderen vanaf aug. 2018 met de schoolbus naar de scholen in Zierikzee.

Uiteraard zijn de ouders in Zonnemaire 'not amused' dat Basisschool De Zonnewijzer na afloop van schooljaar 2017-2018 is gesloten. Maar ze zitten niet bij de pakken neer en brengen de kinderen vanaf aug. 2018 met de schoolbus naar de scholen in Zierikzee.

DK_20110502_4474_Dijkhuisjes_te_Zonnemaire_Zeeland.jpg

Zonnemaire, dijkhuisjes buiten de dorpskern

Zonnemaire, dijkhuisjes buiten de dorpskern

DK_20110502_4391_Straatje_te_Zonnemaire_Zeeland.jpg

Zonnemaire, straatbeeld met mooie gevels

Zonnemaire, straatbeeld met mooie gevels

Zonnemaire

Terug naar boven

Status

- Zonnemaire is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek en gemeente Schouwen-Duiveland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1960. In 1961 over naar gemeente Brouwershaven, in 1997 over naar gemeente Schouwen-Duiveland.

- De gemeente Zonnemaire is per 4-4-1866 vergroot met de gemeente Bommenede.

- Wapen van de voormalige gemeente Zonnemaire. De beschrijving ervan luidt: "In azuur 2 versmalde golvende dwarsbalken van zilver, in het schildhoofd vergezeld van een zon van goud, oprijzende uit de bovenste dwarsbalk." Het is dus een zogeheten 'sprekend wapen', wat wil zeggen dat de afbeelding een plaatsnaam (of familienaam) letterlijk weergeeft. Doorgaans té letterlijk, ten opzichte van de werkelijke betekenis van de plaatsnaam, zoals ook hier deels het geval is. De Dorpsraad heeft er ook een mooie vlag van laten maken.

- Onder het dorp Zonnemaire vallen ook de buurtschap Dijkhuisjes en de voormalige buurtschappen Bloois en Bommenede.

Terug naar boven

Naam

In het Zeeuws
Sunnemere.

Oudere vermeldingen
985 kopie 13e eeuw Sunnemere, 985 kopie 16e eeuw in villa Sunnimeri, 1540 kopie 1690, 1573, 1665 Sonnemaer, ca. 1750 Sonnemaar.

Naamsverklaring
Naar de ligging aan het thans verdwenen water Sunnonmeri (waarop de oudste vorm betrekking heeft) (en dat vroeger Dreischor van het bij Zonnemaire horende Bommenede scheidde, red.). Samenstelling van meri 'meer, water' en een eerste lid sunnon, waarin mogelijk een oude, aan zwin en swenne 'geul of kreek in getijdengebied' verwante waternaam schuilt. Een duiding sunnon 'zuid' is minder aantrekkelijk. Zie ook Sommelsdijk en Son.(1)

Terug naar boven

Ligging

Zonnemaire ligt N van Zierikzee, ZO van Brouwershaven en grenst via haar N buitengebied aan het Grevelingenmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Zonnemaire, die dan nog slechts het dorp omvat, 65 huizen met 442 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 300 huizen met ca. 750 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Nadat in 1374 de noordelijke Gouwe was afgedamd, verzandde de waterloop Sunnemere (zie verder bij Naam) snel, waarna het in 1401 werd ingepolderd. Vroeger werd er in de polder veel meekrap verbouwd. In 1682 werd het voortdurend door overstromingen geteisterde buurdorpje Bommenede definitief verlaten. Het grootste deel van de bewoners vestigde zich aan de dijk bij Zonnemaire. Dat buurtje stond daarom ook wel bekend als Nieuw-Bommenede.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Zonnemaire heeft 7 rijksmonumenten.

- De Hervormde (PKN) kerk (Professor Zeemanstraat 2) is een zowel historisch als architectonisch belangrijke neogotische kerk met toren. De kerk is gebouwd in 1867-1868, als vervanging van de 15e eeuwse kerk, die in 1866 is afgebroken. De toren is deels een restant van de vorige kerk. De kansel komt uit het oude kerkgebouw, de marmeren voet is van de oude doopvont van de vorige kerk. Deze staat ondersteboven, onder de kansel. De banken komen uit de St. Laurenskerk te Rotterdam en zijn in 2000 geplaatst. De toren is in 2003 door de gemeente Schouwen-Duiveland gerestaureerd. Het rijksmonumentale tweeklaviers orgel met aangehangen pedaal is in 1871 gemaakt door P. Flaes uit Amsterdam. In 2009 is het orgel gerestaureerd. De restauratie kostte ruim € 200.000. Dit bedrag is grotendeels door plaatselijke geldwerving bijeengebracht. De kerk valt onder de Protestantse Gemeente Zonnemaire. - De kerkdiensten kun je hier terugluisteren.

- Korenmolen De Korenbloem (Molendreef 5) is in 1873 gebouwd als vervanging van de houten grondzeiler, die het jaar daarvoor was afgebrand. Tot 1961 was de molen in bedrijf, waarna jaren van verval volgden. Nadat in 1990 tijdens een storm de kap grotendeels van de molen werd geblazen, is De Korenbloem gekocht door de toenmalige gemeente Brouwershaven, die de molen liet restaureren. Tegenwoordig wordt er graan gemalen door vrijwilligers. De molen is te bezoeken wanneer hij draait en doorgaans op zaterdagen van 11.00-17.00 uur. - Nieuws van molen De Korenbloem op Facebook.

- Het opvallende huis op Professor Zeemanstraat 15, aan de kerkring van het dorp, is omstreeks 1640 als woning gebouwd voor de toenmalige secretaris Pieter Eeuwigrijck. De gevelsteen in de voorgevel toont waarschijnlijk diens geslachtswapen. In de 18e en 19e eeuw diende het gebouw als pastorie van de tegenovergelegen hervormde kerk. Van 1943 t/m 1960 was dit pand het raadhuis van Zonnemaire. Tegenwoordig is het een woonhuis. Het huis is opgetrokken in gele bakstenen, met hier en daar decoratieve rode en lichtgekleurde natuurstenen blokken, zoals in de ontlastingsbogen boven de vensters. Mooie trapgevel, mooie sierankers. (bron: Serge Ydo)

- Een buste van de in dit dorp geboren Nobelprijswinnaar (Natuurkunde) prof. Pieter Zeeman staat naast zijn geboortehuis. Twee prijzen zijn naar hem vernoemd: de Pieter Zeemanprijs en de Gouden Pieter. De Pieter Zeemanprijs was aanvankelijk een vijfjaarlijkse prijs voor de beste student natuurkunde en werd in 1953 ingesteld door de toenmalige gemeente Zonnemaire en de Universiteit van Amsterdam. In 1960 werd de prijs voor het eerst uitgereikt. Een tweede en meteen laatste uitreiking volgde in 1965. In 2004 is de prijs terug ingesteld door de gemeente Schouwen-Duiveland, de Dorpsraad, de Universiteit van Amsterdam en Pontes scholengroep locatie Pieter Zeeman. Sindsdien is het een tweejaarlijkse prijs ter waarde van € 2500. Datzelfde jaar is een tweede aanmoedigingsprijs ingesteld: de Gouden Pieter. Deze prijs ter waarde van € 500 wordt jaarlijks uitgereikt aan een veelbelovende eindexamenkandidaat Natuurkunde van Pontes Pieter Zeeman.

- Gevelstenen in Zonnemaire.

Terug naar boven

Evenementen

- Al sinds 1995 bouwt Jaap Verseput het erf van zijn boerderij in de polder bij Zonnemaire een of meer keren per jaar om tot een plek waar muziek, dans, kunst en/of theater de plek innemen van aardappelen, uien en tarwe. Op zijn site kun je terugkijken welke festivals en dergelijke er sinds 1995 hebben plaatsgevonden. Op zijn Facebookpagina kun je zien wat er de eerstvolgende keer gaat plaatsvinden. Lees hier een enthousiaste recensie van een bezoeker van een festival in 2017.

- "Stichting Oranjefeest Zonnemaire houdt zich actief bezig met het organiseren van een geweldige Oranjenacht en een gezellige Koningsdag voor jong en oud. De Oranjenacht is altijd een heel gezellig feest! De muziek wordt verzorgd door twee bands. De avond begint met een leuke kinderdisco voor de allerkleinsten, daarna barst het feest los. Aan Koningsdag wordt ook altijd veel aandacht besteed om er voor iedereen een gezellige dag van te maken. De dag wordt geopend door een afgevaardigde van de gemeente, daarna worden de ballonnen opgelaten door de kinderen. Vervolgens maken we een tocht door het dorp met verklede kinderen en voertuigen, deze wordt begeleid door Harmonie Nut en Uitspanning. Het thema maken we bekend via onze Facebookpagina. Vervolgens is er een Oranjemarkt, zijn er kinderspelen, en een 6-kamp gevolgd door zeepvoetbal. De dag word afgesloten met een gezellige barbecue."

- Beleef Zonnemaire (op een zaterdag eind juli) is een gezellige dag voor jong en ouder, met veel live muziek, culinaire bijzonderheden, braderie, en oude en nieuwe ambachten.

- "Op een zaterdag half december is er in Dorpshuis De Maire in Zonnemaire een gezellige Kerstmarkt (10.00-16.00 uur). Leuke stands met handwerk, hobby en brocante artikelen. Er zijn mooie dingen te koop t.b.v. verenigingen en de kerk. We zorgen natuurlijk voor lekkere hapjes en drankjes en voor live kerst muziek. Tijdens de Kerstmarkt wordt er een leuke workshop gehouden (inloop van 11.00-15.00 uur): 'Pimp je oude kerstballen'. Neem kerstballen mee of geef ze af, of koop ballen (voor slechts 1 euro per stuk) en versier, schilder oftewel pimp ze weer helemaal op!"

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het oude parkje bij het trapveld aan de Tuinweg is in 2016 omgetoverd tot Speelpark Zonnemaire (zie hier de video van de feestelijk opening), een speelparadijs voor jong en ouder, toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

- "Watersportvereniging WSV Bommenee is opgericht in 2012. Kenmerkend voor de vereniging is de kleine schaal en de verbondenheid met Zonnemaire. Die kenmerken hangen nauw samen met de wens van de oprichters om de Haven van Bommenede rustig te houden, het verenigingsleven van het dorp te bevorderen en de kern niet met extra verkeer op te zadelen. Daarom is het lidmaatschap in principe gebonden aan het woonachtig zijn binnen de grenzen van deze voormalige gemeente. Na lange voorbereidingsprocedures is het jachthaventje in de tweede helft van 2015 aangelegd, met eigen middelen en heel veel inzet van de leden. In mei 2016 is de jachthaven feestelijk geopend.

Het haventje ligt aan de westzijde van de Haven van Bommenede. Er zijn 22 ligplaatsen in het water, ongeveer 15 staanplaatsen op de kant, en een trailerhelling. De voorzieningen zijn beperkt tot water en elektra; er zijn geen hijsinrichtingen of bootstallingsfaciliteiten. Door bijna alles zelf te doen zijn de investeringen laag gehouden en dat geldt ook voor de tarieven van lidmaatschap en liggeld. Het is de bedoeling die tarieven laag te houden, maar de toekomst moet leren of dat gaat lukken. Het zal afhangen van de bereidheid van de leden om de handen uit de mouwen te blijven steken.

Het liggeld van een box varieert van ongeveer € 250,– tot € 950,– per jaar en een staanplaats voor een bootje op het jollenveld kost tussen de € 45,– en € 250,– per jaar, afhankelijk van de grootte van de boot. Om de drempel voor de jeugd laag te houden, wordt voor hen geen entreegeld in rekening gebracht. Momenteel zijn alle ligplaatsen in het water bezet. Belangstellenden kunnen zich op de wachtlijst laten zetten, als ze lid kunnen worden. Ze betalen dan voor lidmaatschap en entree. Jongeren tot 16 jaar kunnen lid worden zonder entreegeld te betalen. Er zijn nog staanplaatsen op de wal beschikbaar. De Haven van Bommenede, gelegen aan de Grevelingen, NO van de dorpskern van Zonnemaire, is ook zeer geschikt om kinderen te leren zeilen. Er zijn binnen WSV Bommenee verschillende leden die een zeiltraining kunnen geven. Als daar voldoende belangstelling voor is, kan dit georganiseerd worden. Voor aanmeldingen, inlichtingen en/of adreswijzigingen van leden kun je een mailtje sturen naar info@wsvbommenee.nl."

- "Dit dorp ligt wat verstopt in de noordelijke uitham van Duiveland, op enige afstand van de Brouwersdam en de Grevelingendam. Zodoende ligt het rustig mooi te wezen op afstand van het massatoerisme dat zich elders op Schouwen-Duiveland manifesteert. De troeven van dit dorp zijn landelijke en dorpse schoonheid. Die landelijke rust kun je vooral proeven ten noorden van het dorp. Je kunt hier fantastisch fietsen en genieten van het landschap. Omdat dit het meest afgelegen stuk is van het voormalige eiland Schouwen-Duiveland kan het er zelfs op een warme zomerse dag weldadig stil zijn. Bijvoorbeeld aan de Kijkuitsedijk en Zeedijk tussen Brouwershaven en de voormalige stad Bommenede. Die liggen beide in het dorpsgebied. Op de dijken staande kijk je uit over de Grevelingen en heb je uitzicht op Flakkee en Tholen. Vanaf de weg kijk je richting het dorp. Ook het fietspad dat begint ten oosten van de jachthaven van Brouwershaven is een aanrader in dit verband." Aldus de inleiding van het artikel over de bijzonderheden van Zonnemaire in tekst en beeld, door oud-PZC-journalist Willem Staat, op diens site StaatsPareltjes, waar je nog veel meer mooie plaatsbeschrijvingen in tekst en beeld vindt.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zonnemaire (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit het dorp op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Zonnemaire bestaat uit 7 inwoners van dit dorp, die allemaal een eigen aandachtsgebied hebben. Zij zetten zich op vrijwillige basis in voor de belangen van het dorp en zijn inwoners. Het is geen actiecomité en het heeft geen enkele politieke binding. "De dorpsraad behoudt en bevordert het woon- en leefklimaat van de dorpsgemeenschap, door middel van overleg en communicatie tussen de bewoners, de dorpsraad en de gemeente Schouwen-Duiveland. We functioneren als platform voor het uitwisselen van meningen en ideeën van de dorpsbewoners en vertegenwoordigen die bij de overheid, gemeente en officiële instanties." - Nieuws van de Dorpsraad op Facebook.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Maire is een dorpshuis met vele kanten, vele gezichten en vele mogelijkheden. Het 'gezicht' van Dorpshuis Zonnemaire is Marlène van der Wekken. Dorpshuis De Maire is een accommodatie waar niets te veel is en waar veel kan. De ruimtes zijn geschikt voor feesten groot of klein, vergaderingen, begrafenissen, kinderfeestjes, etentjes, zelfs themafeesten behoren tot de mogelijkheden. Als je wensen en ideeën hebt, zijn ze uitermate bereid om met je mee te denken én doen! Het pand beschikt over een grote zaal met of zonder podium en kleedkamer, een kleine zaal met of zonder bar, en een praktijkruimte met wachtkamer. Het dorpshuis wordt verder gebruikt voor repetities van de harmonie en drumband, er is een yoga avond en dansen voor senioren. Ook is er een ouderensoos die elke week actief is met het spelen van diverse spellen. Er zijn ook regelmatig discoavonden en filmavonden. Het dorpshuis valt onder Stichting Dorps- en Gemeenschapshuizen.

- Onderwijs: - Na het sluiten van Basisschool De Zonnewijzer in Zonnemaire na afloop van schooljaar 2017-2018 is een belangrijke pijler in het dorp weggevallen, waardoor de leefbaarheid van deze toch al kleine gemeenschap verder beperkt wordt. Inwoners met schoolgaande kinderen krijgen er een belemmering bij omdat de kinderen niet op het dorp naar school kunnen en dus over grotere afstand dagelijks vervoerd moeten worden. Dit kan ertoe leiden dat inwoners zich wellicht elders gaan vestigen nabij scholen. Ook zullen potentieel nieuwe inwoners met kinderen niet snel kiezen voor een dorp zonder basisschoolvoorziening. En de school had ook een sociale functie voor de kinderen van het dorp onderling.

Om de nadelen door het wegvallen van De Zonnewijzer te beperken en de leefbaarheid te behouden, is er door een aantal inwoners voor gekozen om het leerlingenvervoer naar Zierikzee e.o. in gezamenlijkheid te regelen middels Schoolbus Zonnemaire, die de kinderen naar de diverse basisscholen in Zierikzee brengt. Daarbij kan de schoolbus tevens een sociale rol spelen omdat kinderen elkaar hierdoor nog elke dag even treffen, én kunnen ze ermee voorkomen dat dagelijks een tiental auto's de weg opgaat en achter elkaar aanrijdt, met alle milieubelasting van dien. Ze zien graag een duurzame toekomstbestendige oplossing zodat hiermee het dorp ook aantrekkelijk blijft voor toekomstige nieuwe bewoners.

Sinds schooljaar 2018-2019 rijdt de Schoolbus tussen het dorp, Noordgouwe / Schuddebeurs en Zierikzee. De (vaste) vrijwillige chauffeurs zijn ouders van een van de kinderen of een goede bekende woonachtig op het dorp of omgeving. De chauffeurs worden door het bestuur gescreend. Ook willen ze om efficiënt te werken en de leefbaarheid te vergroten samenwerken met andere organisaties op het eiland, zoals de Hulpkring Zonnemaire. Samen met hen willen ze de ouderen een vervoersoplossing bieden om daarmee te voorkomen dat men in een isolement raakt, dan wel noodgedwongen moet verhuizen naar de stad om nog van voorzieningen gebruik te kunnen maken. Zelfredzaamheid en voorkoming van vereenzaming zijn kernpunten om ouderen zolang mogelijk thuis te kunnen laten wonen in hun vertrouwde omgeving. Voor het noodzakelijke vervoer kan men dan een beroep doen op de Schoolbus op de momenten dat deze beschikbaar is.

In 2018 is het schoolbus traject opgestart met 2 gebruikte dieselbusjes. Echter was er van meet af aan de insteek om het vervoer van de basisschoolleerlingen en buiten de schooltijden ook voor de ouderen, milieuvriendelijk te gaan doen middels 100% elektrische bussen. Mede door het Oranje Fonds is dit sinds schooljaar 2019-2020 een feit. Het bestuur is daarom ook heel blij met de steun van 20.000 euro van het Oranje Fonds, dat ernaar streeft dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Iets dat met name ook de insteek is van Stichting Schoolbus Zonnemaire, zowel voor de kinderen als de ouderen op het dorp. De Schoolbus heeft naast de functie vervoer ook een sociaal element voor kinderen onderling en om de ouderen uit een isolement te houden/halen door gezamenlijk activiteiten te bezoeken. Stichting Schoolbus heeft tevens een stemronde van het ING Nederland Fonds gewonnen (wat 5.000 euro opleverde), en ook Nutsfonds Zierikzee heeft het project met 5.000 euro gesteund. En de gemeente heeft een Agrisnellaadpaal van CZAV geplaatst.

"Naast zijn rol als initiatiefnemer en voorzitter van de stichting, rijdt Joost Loomans met veel plezier op een vaste dag met Schoolbus Zonnemaire. “Kinderen vragen: mama, mag ik asjeblieft mee met de schoolbus?” In totaal is er een groep van ca. 16 chauffeurs, veelal bestaande uit ouders van schoolgaande kinderen, die volgens een rooster ritten maken. Meer dan alleen een schoolbus. Inmiddels rijden er twee elektrische schoolbussen op het eiland. De inkomsten van de schoolbus komen nu uit ritprijzen, sponsoring en subsidies. Om de inzet van de bussen te kunnen waarborgen, zijn inmiddels ook andere doelgroepen aangehaakt. De bus wordt nu ook ingezet door en voor de lokale sportvereniging, als ouderenvervoer en voor kinderfeestjes. Speciaal voor toeristen en dagjesmensen, rijden de bussen in de zomerperiode ook in Renesse als shuttle van het Transferium naar het strand." (bron: site Schouwen-Duiveland Op Weg)

- Muziek: - Harmonie Nut en Uitspanning (N&U) in Zonnemaire is het oudste burgerorkest van Schouwen-Duiveland en wellicht zelfs van heel Zeeland. Er bestaat wel een ouder orkest, maar dat is voortgekomen uit de voormalige schutterij, zoals zovele orkesten ontstonden in die tijd. De vereniging is opgericht in 1873. Inmiddels is N&U uitgegroeid tot een bloeiende vereniging, bestaande uit een jeugdorkest, harmonieorkest en slagwerkgroep. Naast vele optredens per jaar boekt N&U vaak successen door prachtige resultaten te behalen op regionale of landelijke kampioenschappen en concoursen. De harmonie speelt op hoog niveau en neemt elke 2 jaar deel aan een KNF-concours. Ook de Drumband neemt met regelmaat deel aan een concours. De vereniging heeft momenteel een flink aantal leerlingen, maar toch zijn er nog een aantal vacatures. Elke leerling krijgt een opleiding bij de Zeeuwse Muziekschool in Zierikzee en na een periode van deelname aan leerlingenorkest Minimonie is er de toetreding tot het grote orkest of de Drumband.

De Harmonie verleent jaarlijks medewerking aan vele activiteiten op het dorp. Koningsdag, Sinterklaasintocht, Lampionoptocht, verschillende concerten op het dorp of elders in Zeeland. Ook de intocht van de Avondvierdaagse in Zierikzee en het Stroafeest in Scharendijke worden jaarlijks door de Harmonie muzikaal begeleid. Tijdens de eilandelijke muziekdag op Schouwen-Duiveland, die elk jaar door een andere vereniging wordt georganiseerd, treedt Nut en Uitspanning met het orkest en de drumband op. Samen met de voetbalvereniging organiseert de Harmonie elk jaar een Rommelmarkt in het dorp. Mede door de inzet van vele vrijwillgers is deze dag altijd een groot succes. Nut & Uitspanning bruist zoals dat bij Zonnemaire hoort!

De vereniging mag gekenmerkt worden als een vereniging die met de tijd meegaat. Dit was vroeger zo, en dat is nu nog steeds. Modern denken en uitvoeren is dan ook een van hoogste prioriteiten van het hele gezelschap. Het dorp Zonnemaire, waar de vereniging gevestigd is, telt ongeveer 750 inwoners. Het is daarom altijd een uitdaging om nieuwe leden te vinden, maar door periodieke wervingsacties en schoolprojecten trachten we ons ledenpeil in stand te houden. Naast jeugdige leerlingen, vormen volwassenen ook zeker een doelgroep. Volwassenen blijken dan ook steeds vaker de weg naar onze vereniging te vinden. Ben je op zoek naar een gezellige, actieve vereniging? Kun je een muziekinstrument bespelen, of heb je het altijd al willen leren? Kom dan eens langs op de repetitie van de harmonie en/of minimonie op vrijdagavond of bij de slagwerkgroep op maandagavond in het dorpshuis! Check en like ook de Facebookpagina van Nut en Uitspanning, om op de hoogte te blijven van alle activiteiten!"

- Kaviaar is een 'Instrumental Psychedelic Jazz-Funk band' uit Zonnemaire, met onder meer de onder Evenementen vermelde Jaap Verseput met als rollen 'saxofoon, visuals & samples'. In september 2019 was de releaseparty van hun dubbelelpee-met-usb-stick getiteld '320 gram', naar wij vermoeden verwijzend naar het gewicht van de dubbelelpee. Zie ook de promovideo voor 'Kaviaar 320 gram'.

- Sport: - DZC'09 (= Dreischor Zonnemaire Combinatie) is de (fusie) voetbalvereniging van en voor de beide genoemde dorpen. Momenteel telt DZC'09 bij de heren een seniorenteam en een 40+ team, bij de dames een 35+ zevental, bij de jeugd een JO11 team en is er een JO7 'in de maak'. "Het is niet heel veel, maar we zijn nog altijd blij en trots dat we onze vereniging hebben en kunnen behouden. Het is vooral zaak om niet stil te blijven zitten en bezig te blijven. Ook op bestuurlijk gebied en in het onderhouden van het terrein. Daarin doe ik veel zelf, samen met enkele andere vrijwilligers. Want dat is en blijft nog altijd de kurk waarop alles drijft bij verenigingen en zéker bij de kleintjes zoals wij zijn. En we hebben er ondanks de coronatijd toch weer enkele nieuwe sponsoren bij gekregen én er zijn bedrijven bereid gevonden om ook ons eerste elftal in het nieuw te steken. Dat geeft toch wel aan dat er betrokkenheid is en ook een bepaalde verbondenheid met onze kleine vereniging." Aldus het anno 2020 33-jarige bestuurslid Peter Stouten (die al op 14-jarige leeftijd de bestuursfuncties is 'ingerold'!), in de reportage over DZC'09 in Voetbaljournaal Beveland, najaar 2020.

- Agrarisch: - "DKV Agro Vof is een combinatie van een aantal akkerbouwbedrijven op Schouwen-Duiveland in de buurt van Zonnemaire. Wij wensen je/jullie een voorspoedig en vruchtbaar 2021. DKV staat voor de namen Delst, Knop en Verseput. Deze korte documentaire is gemaakt uit betrokkenheid en passie voor de akkerbouw en landbouw in het algemeen. Het onomkeerbare ritme van de seizoenen gaat eeuwig door. / De aardappelen en bieten zijn gerooid. / De grond geploegd. / De wintertarwe is gezaaid, gekiemd en aan de groei. / 2021 kan beginnen."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Zonnemaire, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen