Zoggel

Plaats
Buurtschap
Bernheze
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

Zoggel

Terug naar boven

Status

- Zoggel is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Bernheze. T/m 1993 gemeente Heesch.

- De buurtschap Zoggel valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Heesch.

- De buurtschap Zoggel heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1510 en 1534 Sochgel, 1524 Zochel, 1844 Soggel.

Naamsverklaring
Etymologie onbekend. Wel verklaard als een samenstelling van het Middelnederlandse sogh, soge 'zeug' en lo 'licht, open bos'.(1)

Naam komt ook elders voor
Zoggel is ook de naam van een voormalige buurtschap, thans woonbuurt in de stad Uden. De oudst bekende vermelding hiervan is 1692, met de spelling Sochgel.

Familienaam
Er zijn ook mensen met de achternaam Van Zoggel (en soortgelijke spellingen, waarvoor zie de link). Gezien de statistieken onder de link is het aannemelijk dat de meesten van hen van de buurtschap Zoggel onder Heesch zullen stammen, en niet (zozeer) van de gelijknamige vroegere buurtschap in Uden (waarvoor zie de vorige alinea).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Zoggel ligt rond de wegen Zoggelsestraat (het gedeelte van deze straat tussen de Holkampstraat en de Kruishoekstraat), Bosschebaan (het gedeelte van deze weg tussen huisnummer 116 en de Kruishoekstraat), Nieuwe Erven, Nieuwstraat (de twee hiervoor genoemde wegen de gedeelten W van de Kruishoekstraat), Kruishoekstraat, Verbindingsweg, Bunderstraat, Achterstraat, Achterste Groes en Raktstraat. De buurtschap ligt direct W van het dorp Heesch, ZW van de stad Oss, NW van het dorp Nistelrode, OZO van het dorp Geffen, O van het dorp Nuland, NO van het dorp Vinkel en N van het dorp Loosbroek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Zoggel omvat ca. 120 huizen met ca. 300 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- NW van buurtschap Zoggel, aan de A59, beoogt de komende jaren het nieuwe Regionaal Bedrijventerrein (RBT) Heesch-West te worden gerealiseerd. De gemeenten die dit plan gezamenlijk ontwikkelen (Bernheze, Oss en Den Bosch) hebben tevens een plan ontwikkeld voor een zonneweide met 21.000 zonnepanelen aan de oostkant van dit terrein. Daar was echter eerder al een groene bufferzone gepland, tussen het bedrijventerrein en de omliggende bebouwing aan met name de Zoggelsestraat en de Achterste Groes. De omwonenden zijn 'not amused' dat de groene bufferzone dreigt te worden opgeofferd en zien graag een andere locatie voor de zonneweide. Akkerbouwer Van Oort heeft de gemeente in dat kader in 2018 zelfs aangeboden om zijn gronden te ruilen tegen gemeentegronden, waardoor de zonneweide landschappelijk wél goed kan worden ingepast ten opzichte van de omliggende bebouwing. Wordt vervolgd dus...

Reacties

(2)

Als stamvader van de familie Van Zochel (Sochgel) heb ik gevonden een Arnoud geb. 1280, met twee zonen, Nicolaas Arnouds en Jan Arnoudsz. Vanaf stamvader Arnoud heb ik denk ik de nazaten vrij netjes in kaar kunnen brengen tot aan de moderne tijd. Is er iemand die dit al eens gedaan heeft?
Ad Teulings, Leiden

Mooi dat u dat gelukt is! Dat moet een flinke puzzel zijn geweest. Als er iemand reageert, laat ik het u weten.

Vragen van mijn kant:
1) Heeft u uit de documentatie kunnen opmaken of die Arnoud afkomstig was uit Zoggel bij Heesch, dan wel uit de gelijknamige vroegere buurtschap bij Uden? (waar ik zojuist e.e.a. hierboven over heb toegevoegd, wat u over ca. een dag kunt zien, omdat onze pagina's naar de bezoekers toe 1x per dag worden ververst).
2) Wat was de exacte spelling van de naam Zoggel e.d. in die tijd? En in welk document heeft u dat gevonden? Dan kan ik dat doorgeven aan de naamsverklaringsdeskundigen. Want de oudste spellingen van een plaatsnaam zijn immers bepalend voor de naamsverklaring van de plaatsnaam. En dit zou een fors oudere attestatie zijn van welke van de beide plaatsnamen ook (hoewel die bij Heesch voor de hand ligt, omdat veruit de meeste mensen met die achternaam uit die omgeving afkomstig zijn), omdat de tot heden oudst bekende vermelding van de buurtschap bij Heesch uit de 16e eeuw dateert, en die bij Uden uit eind 17e eeuw. Waarvoor zie eveneens hierboven.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen