Zoeke

Plaats
Buurtschap
Dinkelland
Twente
Overijssel

Zoeke Saasveld met kerk [640x480].jpg

Zoeke (buurtschap van Saasveld), buurtschapsgezicht. Op de achtergrond ziet u de kerktoren van Saasveld.

Zoeke (buurtschap van Saasveld), buurtschapsgezicht. Op de achtergrond ziet u de kerktoren van Saasveld.

Zoeke Saasveld wegkruis [640x480].jpg

Zoeke (buurtschap van Saasveld), wegkruis.

Zoeke (buurtschap van Saasveld), wegkruis.

Zoeke Saasveld buurtschapsgezicht [640x480].jpg

Zoeke (buurtschap van Saasveld), buurtschapsgezicht.

Zoeke (buurtschap van Saasveld), buurtschapsgezicht.

Zoeke Saasveld marke Dulder [640x480].jpg

Zoeke (buurtschap van Saasveld) maakte vroeger deel uit van de marke Dulder, wat keurig op de straatnaambordjes staat aangegeven.

Zoeke (buurtschap van Saasveld) maakte vroeger deel uit van de marke Dulder, wat keurig op de straatnaambordjes staat aangegeven.

Zoeke

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Zoeke.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Zoeke.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Zoeke.

Terug naar boven

Status

- Zoeke is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Dinkelland. T/m 2000 gemeente Weerselo.

- De buurtschap Zoeke valt onder het dorp Saasveld.

- Zoeke moet helaas, net als overigens de andere buurtschappen van Saasveld, plaatsnaambordjes ontberen. Slechts aan de straatnaam Zoekerdijk kunt u zien dat u zich in (de buurt van) de buurtschap Zoeke bevindt.

- Niet te verwarren met de buurtschap / veldnaam De Zoeke (in het) Z van Losser.

Terug naar boven

Naam

Oudere schrijfwijzen
1601-1602 Suijker hasschap, 1869 Zoeke; ook De Zoeke.

Naamsverklaring
De vorm Suijker wijst op een ontstaan uit Zuidwijk. Vergelijk Noordijk en Westerik. (1)
(samen met de O van Noordijk gelegen veldnaam Oosterik heb je dan dus een mooi 'kwartet' van in feite Noordwijk, Westerwijk, Zuidwijk en Oosterwijk, red.)

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Zoeke ligt direct NO van Saasveld.

- In ruime zin is alles van de (CBS-)buurt 'verspreide huizen Dulder' ten zuidoosten van de Bornsestraat onderdeel van de buurtschap Zoeke. In engere zin valt de bebouwing in het noordoosten en ten noordoosten van Saasveld onder de buurtschap Zoeke. Oorspronkelijk waren Saasveld en Zoeke twee aparte plaatsen. Saasveld lag rond de RK St. Plechelmuskerk en is pas na de Tweede Wereldoorlog daadwerkelijk uitgegroeid tot een kern (daarvoor was Saasveld niet groter dan enkele huizen). Het groeide in de jaren zestig uit richting de Koninksweg. In die tijd lag Zoeke vooral langs delen van de Drosteweg en Saterslostraat (t.h.v. de splitsingen Zoekerdijk / Drosteweg, Drosteweg / Saterslostraat en Saterslostraat / Gunnerstraat). In de jaren tachtig en negentig is Saasveld verder uitgebreid richting het noorden en sinds begin jaren negentig ligt de buurtschap daardoor gedeeltelijk binnen de bebouwde kom van Saasveld. In de praktijk wordt Zoeke tegenwoordig begrensd door de Lemselerbeek, Saterslostraat en Saasvelderbeek in het zuiden, Voortsweg / Weerselerveldweg en Plegtsweg in het oosten, Hollinkweg en Bornsestraat in het noorden en de Drosteweg in het westen. (© Andreas Bartelink)

- In het NO van Zoeke ligt de veldnaam Zoekeresch, N daarvan ligt de veldnaam Kloosterhoek. (heeft daar ooit een klooster gestaan en is daar meer info over?, red.). ZO van Zoeke, O van het Saasvelderveld, ligt de veldnaam Zoekerveld, direct N van de Hulscherdijk en O van de Zomerdijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Zoeke niet apart vermeld en geteld. Vermoedelijk werd het in die tijd tot de buurtschap/marke Dulder gerekend.

Reactie toevoegen