Zoeke

Plaats
Buurtschap
Dinkelland
Twente
Overijssel

Zoeke Saasveld met kerk [640x480].jpg

Zoeke, buurtschapsgezicht. Op de achtergrond zie je de kerktoren van Saasveld.

Zoeke, buurtschapsgezicht. Op de achtergrond zie je de kerktoren van Saasveld.

Zoeke Saasveld marke Dulder [640x480].jpg

Zoeke maakte vroeger deel uit van de marke Dulder, wat keurig op de straatnaambordjes staat aangegeven

Zoeke maakte vroeger deel uit van de marke Dulder, wat keurig op de straatnaambordjes staat aangegeven

Zoeke

Terug naar boven

Status

- Zoeke is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Dinkelland. T/m 2000 gemeente Weerselo.

- De buurtschap Zoeke valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Saasveld en voor een heel klein deel onder het dorp Weerselo.

- De buurtschap Zoeke moet, net als overigens de andere buurtschappen van Saasveld, plaatsnaambordjes ontberen. Slechts aan de straatnaam Zoekerdijk kun je zien dat je je in (de buurt van) de buurtschap bevindt.

- Niet te verwarren met de buurtschap / veldnaam De Zoeke (in het) Z van Losser.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1601-1602 Suijker hasschap, 1869 (De) Zoeke.

Naamsverklaring
De vorm Suijker wijst op een ontstaan uit Zuidwijk. Vergelijk Noordijk en Westerik. (1)
(samen met de O van Noordijk gelegen veldnaam Oosterik heb je dan dus een mooi 'kwartet' van in feite Noordwijk, Westerwijk, Zuidwijk en Oosterwijk, red.)

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Zoeke ligt direct NO van het dorp Saasveld. De buurtschap ligt verder ZW van het dorp Weerselo, ZZO van het dorp Fleringen, ZO van het dorp Albergen, O van de stad Almelo, NO van de dorpen Hertme en Borne, N van het dorp Deurningen en de stad Hengelo en NW van de stad Oldenzaal.

- In ruime zin is alles van de (CBS-)buurt 'verspreide huizen Dulder' ten zuidoosten van de Bornsestraat onderdeel van de buurtschap Zoeke. In engere zin valt alleen de bebouwing in het noordoosten en ten noordoosten van Saasveld onder de buurtschap. Oorspronkelijk waren Saasveld en Zoeke twee aparte plaatsen. Saasveld lag rond de RK St. Plechelmuskerk en is pas na de Tweede Wereldoorlog daadwerkelijk uitgegroeid tot een kern (daarvoor was Saasveld niet groter dan enkele huizen). Het groeide in de jaren zestig uit richting de Koninksweg. In die tijd lag Zoeke vooral langs delen van de Drosteweg en Saterslostraat (t.h.v. de splitsingen Zoekerdijk / Drosteweg, Drosteweg / Saterslostraat en Saterslostraat / Gunnerstraat). In de jaren tachtig en negentig is Saasveld verder uitgebreid richting het noorden en sinds begin jaren negentig ligt de buurtschap daardoor gedeeltelijk binnen de bebouwde kom van Saasveld. (© Andreas Bartelink)

Tegenwoordig is de begrenzing van buurtschap Zoeke als volgt: beginnend in het NO, met de klok mee: Plegtsweg, Weerselerveldweg, Voortsweg, Lemselerbeek, Drosteweg, Bornsestraat, Stootmansbeek en Hollinkweg. Ook nog tot de buurtschap behoort de bebouwing rond de kruising van de Zoekerdijk en de Drosteweg, O van de Saasvelderbeek, en direct aansluitend op de NO bebouwing van het dorp Saasveld.

- In het ZW van buurtschap Zoeke ligt de veldnaam Zoekeresch, N daarvan ligt de veldnaam Kloosterhoek (heeft daar ooit een klooster gestaan en is daar meer info over?, red.). In het O van Zoeke, O van het Saasvelderveld, ligt de veldnaam Zoekerveld, direct N van de Hulscherdijk en O van de Zomerdijk. En volgens kaarten heet de laatste boererij aan de Hondeveldsweg - gezien vanuit Saasveld - ook Zoekerveld.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Zoeke niet apart vermeld en geteld. Vermoedelijk werd het in die tijd tot de buurtschap/marke Dulder gerekend. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 80 huizen en een handvol bedrijfsgebouwen, met ca. 200 inwoners.

Reactie toevoegen