Zevenhuisjes

Plaats
Buurtschap
Ten Boer
Duurswold
Groningen

Zevenhuisjes

Terug naar boven

Status

- Zevenhuisjes is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Duurswold, gemeente Ten Boer.

- De buurtschap Zevenhuisjes valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Garmerwolde.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De naam van deze buurtschap was vanouds Zevenhuizen. De naam is pas recent (voor het eerst in de Topografische atlas editie 2004()) gewijzigd in Zevenhuisjes.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Zevenhuisjes ligt NO van Garmerwolde, rond de Rijksweg en langs het Damsterdiep.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Zevenhuisjes omvat 8 huizen. Vroeger is de buurtschap groter geweest, maar diverse huizen moesten in de loop der jaren worden afgebroken voor de diverse weg- en waterinfrastructuur-aanpassingen die hier hebben plaatsgevonden.

Terug naar boven

Geschiedenis

Door historici wordt in relatie tot lokale gemeenschappen (steden, dorpen, buurtschappen) gewezen op het belang van wat zij 'oral history' noemen: veel van de geschiedenis van onze kernen ligt al vast, maar er ligt ook nog heel veel níet vast. Het is daarom raadzaam om bijv. door de lokale heemkundekring oudere inwoners te laten interviewen en te laten vertellen over het leven in hun plaats in vroeger tijden, opdat dat voor latere generaties kan worden vastgelegd. Dat kan bijvoorbeeld op video of op papier. Een mooi voorbeeld is de gemeente Nieuwkoop, waar na de herindeling van 2007 in elk van de vanaf dan 13 kernen iemand is geïnterviewd die - op video, gepubliceerd op YouTube - het een en ander heeft verteld over de bijzonderheden van zijn dorp. Weliswaar was daar het primaire doel om de inwoners met elkaars dorpen te laten kennismaken, maar en passant is er toch ook een mooi stukje 'oral history' van al deze kernen 'geschreven'.

Dit ter inleiding van een ander mooi voorbeeld dat wij hebben aangetroffen: in het sinds 2012 ca. 1x per kwartaal verschijnende nieuwsblad voor Garmerwolde iGup, is de vaste rubriek "Het verhaal van Lies Schaaphok" opgenomen, waarin de in 1923 geboren Lies Schaaphok-Smit telkens vertelt over verschillende aspecten uit het leven in vroeger tijden in de Garmerwoldse buurtschap Zevenhuisjes, waar zij haar hele leven al woont, en ook over het dorp Garmerwolde - waar de inwoners van de buurtschap voor hun voorzieningen natuurlijk op waren aangewezen - en de directe omgeving. Wij hebben in ieder geval genoten van de verhalen tot heden en bevelen lezing van de artikelen van harte aan voor wie in de cultuurhistorie van deze omgeving geïnteresseerd is. Via de link (zie het menu 'Lies Schaaphok') kunt u alle verhalen vanaf 2012 alsnog lezen. Overigens: allicht waren de voorouders van de man van mevr. Schaaphok afkomstig uit de nabijgelegen buurtschap Schaaphok.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De verkeersafwikkeling op de N360 Groningen-Delfzijl is al jaren een knelpunt, vooral op het traject Groningen-Ten Boer. Een van de knelpunten is dat er o.a. ter hoogte van de buurtschap Zevenhuisjes nog sprake is van rechtstreekse erfaansluitingen van en naar de N360. Er zijn plannen om deze rechtstreekse aansluitingen op te heffen middels het aanleggen van een parallelweg, zodat het verkeer ter plekke beter kan doorstromen. Zie de Planstudie N360 Groningen-Delfzijl (2010).

Reactie toevoegen