Zetten

Plaats
Dorp
Overbetuwe
Betuwe
Gelderland

zetten de nije wehma [640x480].jpg

Zetten De Nije Wehma

Zetten De Nije Wehma

Zetten

Terug naar boven

Status

- Zetten is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Overbetuwe. T/m 2000 gemeente Valburg.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Zetten ligt in het ZW van de provincie Gelderland, tussen de rivier de Rijn in het N, de A15 in het Z en de A50 in het O en ligt verder O van het dorp Opheusden, NO van het dorp Dodewaard, NW van de dorpen Herveld-Noord en Herveld-Zuid, WNW van het dorp Valburg, W van het dorp Elst, ZW van het dorp Heteren, Z van de dorpen Randwijk en Renkum en ZO van de stad Wageningen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Zetten 62 huizen met 510 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.000 huizen met ca. 5.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Heldring en Zetten
Ds. Ottho Gerhard Heldring is in 1804 geboren te Zevenaar (toen nog Duits, maar sinds 1816 weer Nederlands). Zijn vader was daar predikant. Heldring studeerde theologie aan de Utrechtse Universiteit van 1820-1826. In 1826 werd hij predikant in Hemmen in de Betuwe, waar hij bleef tot zijn emeritaat in 1867. Heldring's naam is voor altijd verbonden aan het werk van de Heldringstichtingen in Zetten. De aanzet hiertoe begon in Gouda, waar hij in 1847 een bezoek bracht aan de vrouwengevangenis; de indrukken die hij daar onderging waren beslissend voor een nieuwe periode in zijn leven. Hem bleek, dat er voor verwaarloosde meisjes geen opvang was, wanneer zij uit de gevangenis ontslagen werden, met als gevolg, dat zij meestal in de prostitutie terecht kwamen. Dankzij een grote inzamelingsactie kon hij in Zetten een bierbrouwerij kopen, die na een verbouwing in 1848 als 'asyl Steenbeek' ging fungeren voor de opvang van verwaarloosde meisjes en ex-gevangenen. De eerste directrice was zuster Pietje Voute, die 30 jaar van haar leven benevens haar gehele vermogen aan 'Steenbeek' heeft geschonken.

Andere slachtoffers van de verpauperde maatschappij werden in de tweede Zettense inrichting opgenomen. In 1856 werd Talitha Kumi opgericht, dat bij de opening onderdak bood aan 100 kinderen onder de 16 jaar. In 1861 opende Bethel zijn deuren voor zedelijk gevaar lopende meisjes boven de 16 jaar. In 1864 kwam de Kweekschool voor Christelijke Onderwijzeressen tot stand, waar meisjes opgeleid werden tot gouvernantes en onderwijzeressen, de eerste in het land op christelijke grondslag, die er zonder staatshulp moest zien te komen. Met al dit werk bleef Heldring als predikant van Hemmen werkzaam tot zijn emeritaat in 1867; in dat jaar kreeg hij in Zetten een eigen directeurswoning.

Zijn werk werd bekroond met de bouw van een gestichtskerkje als middelpunt: de Vluchtheuvelkerk. De gedachte de kerk op een hoge, speciaal daartoe opgeworpen terp te doen verrijzen, ging terug tot het jaar waarin Heldring de pastorie in Hemmen betrokken had en toen het water bij de zoveelste dijkbreuk ook de pastorie omspoelde (1827). Op de zwaar geplafonneerde zolder kon in geval van nood aan 300 mensen onderdak worden geboden. De in 1876 overleden Heldring ligt op de begraafplaats van de Vluchtheuvelkerk begraven. Door zijn opvolgers is zijn werk verder uitgebreid - Henk Pierson voorop - met observatiehuizen, internaten en scholen, waaronder een landbouwhuishoudschool (inmiddels verdwenen), een lagere school (de Dr. Lammerts van Buerenschool), een 3-jarige, later 5-jarige H.B.S, thans atheneum (het Hendrik Pierson College) en een z.m.o.k. school (de Brouwerij). (bron: Vluchtheuvelgemeente Zetten)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Tot 2012 was in het voormalige meisjesinternaat / gymnasium uit 1909 aan de Stationsstraat 27 het Florence Nightingale Instituut gevestigd. Het was een museum en documentatiecentrum dat een beeld gaf van 150 jaar zorg. In 2012 is het fysieke instituut gesloten. Tegenwoordig is het Florence Nightingale Instituut alleen nog een online kenniscentrum voor de geschiedenis van verpleging en verzorging. In het pand is tegenwoordig woonzorgcentrum Het Witte Huis gevestigd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Zetten heeft 9 rijksmonumenten (in feite betreft het 3 panden met toebehoren).

- Zetten heeft 24 gemeentelijke monumenten.

- Dorpskerk van de Hervormde Gemeente Zetten-Andelst.

- Vluchtheuvelkerk (PKN) uit 1870.

- Gevelstenen in Zetten.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Zwembad Drie Essen.

- Zetten heeft (gerelateerd aan het aantal inwoners) het grootste winkelaanbod van Nederland (aldus een lokale makelaar). Het dorp vervult hiermee een streekfunctie.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zetten (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Zetten / Hemmen.

- Onderwijs: - Basisschool De Okkernoot. - Dr. Lammerts van Buerenschool. - Ds. Van Lingenschool. - Het Hendrik Pierson College biedt vwo, havo, mavo en vmbo, en heeft daarmee het breedste onderwijsaanbod uit de regio.

- Zorg: - De Heldringstichting behandelt kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen en (ernstige) gedragsstoornissen, in veel gevallen gerelateerd aan trauma, vanuit een beschermde setting naar open voorzieningen (transmurale zorg). Of weer naar huis, indien er een veilige thuissituatie is. Ook biedt Ambulatorium, de polikliniek van de Heldringstichting Multi Systeem Therapie, een opnamevermijdende behandeling, die direct thuis in het gezin wordt ingezet.

Reactie toevoegen