Zeldert

Plaats
Buurtschap
Amersfoort
Eemland
Utrecht

coelhorst_bord_hoogland-west.jpg

In ambtelijke stukken wordt het groene gebied tussen Eem en Bunschoterstraat Hoogland-West genoemd. Cultuurhistorisch, geografisch en maatschappelijk gezien betreft dat de laatste overgebleven buurtschappen van Hoogland: Coelhorst en Zeldert.

In ambtelijke stukken wordt het groene gebied tussen Eem en Bunschoterstraat Hoogland-West genoemd. Cultuurhistorisch, geografisch en maatschappelijk gezien betreft dat de laatste overgebleven buurtschappen van Hoogland: Coelhorst en Zeldert.

zeldert_gemaal.jpg

Gemaal Zeldert is in 1896 herbouwd als stoomgemaal en is in 1926 omgebouwd tot elektrisch gemaal.

Gemaal Zeldert is in 1896 herbouwd als stoomgemaal en is in 1926 omgebouwd tot elektrisch gemaal.

zeldert_boerderij_zeldertseweg_16.jpg

Buurtschap Zeldert, boerderij op Zeldertseweg 16

Buurtschap Zeldert, boerderij op Zeldertseweg 16

zeldert_boerderij_zeldertseweg_20.jpg

Buurtschap Zeldert, boerderij op Zeldertseweg 20

Buurtschap Zeldert, boerderij op Zeldertseweg 20

Zeldert

Terug naar boven

Status

- Zeldert is een buurtschap en polder in de provincie Utrecht, in de streek Eemland, gemeente Amersfoort. T/m 1973 gemeente Hoogland.

- De buurtschap Zeldert valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Hoogland.

- De buurtschap Zeldert heeft geen plaatsnaamborden. Samen met buur-buurtschap Coelhorst wordt het gebied tussen de Bunschoterstraat in het O en de Eem in het W door de gemeente Amersfoort betiteld als 'Hoogland-West'. Bij de ingang van Coelhorst vanaf de Amersfoortse kant staat ook een plaatsnaambord met die naam.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1363 weteringe van Zeldrecht, 1363 Zeldrecht, 1381-1383, 1403, 1447 Zeldert, 1388 gerechte van Zeldrecht, 1599 en 1665 Seldert.

Naamsverklaring
Samenstelling van drecht 'overtoom, veer, waterloop' en een eerste deel zel, verklaard als verkorte vorm van het Middelnederlandse zeel 'touw, kabel, lijn' of als sele, ontstaan uit het Germaanse salah* 'wilg (Salix)'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Zeldert ligt NW van het dorp Hoogland, W van de voormalige Hoogandse buurtschap, thans Amersfoortse nieuwbouwwijk Nieuwland, rond grotendeels de Zeldertseweg, met ook nog een handvol panden N hiervan, aan de Neerzeldertseweg. De buurtschap grenst in het W aan de Slaagseweg, in het Z aan de buurtschap Coelhorst, in het O aan de N199 (Bunschoterstraat) en in het N aan de A1.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Zeldert 30 huizen met 180 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gemaal Zeldert, gelegen in de Eemvallei, aan de Slaagseweg, nabij Zuidereind 35, is in 1896 als stoomgemaal herbouwd, nadat het bij een dijkdoorbraak was weggespoeld. Er was destijds sprake van het 'waterschap De Gecombineerde Stoombemaling van de Zelderdsche Wetering'. In 1926 is het stoomgemaal vervangen door een elektrisch gemaal. De twee elektromotoren kunnen per minuut 120.000 liter water verplaatsen. Met dit gemaal houdt Waterschap Vallei en Veluwe een gebied van ruim 10.000 hectare droog. Het water is afkomstig uit de polders Overzeldert, Neerzeldert, De Slaag en een deel van Eemland waaronder de Amersfoortse wijk Nieuwland. Het gemaal pompt water uit de Zeldertse Wijde Wetering in de Eem. In de onder het zeeniveau liggende polders wordt de hoogte van het waterpeil afgestemd op de wensen van agrariërs, bewoners en natuurbeheerders. In 1991 is het gemaal geautomatiseerd.

In 2011 is Gemaal Zeldert geheel gerenoveerd. Het authentieke karakter van het gebouw is vergroot door het terugbrengen van verschillende details die op oude tekeningen zijn gevonden. Zo zijn ramen in oude stijl teruggebracht, betonnen trappen uitgevoerd in metselwerk en hebben deuren een monumentale uitstraling gekregen. Ook is de gevel opnieuw gevoegd. Binnen zijn de oude spanten weer zichtbaar en ligt er weer een tegelvloer van gebakken tegels. Aan de buitenzijde zijn de topgevels verfraaid met een authentieke trekbalk en een koningsstijl. Aan het gemaal zaten zwaluwnesten. Voor de renovatie moesten deze worden verwijderd. Als compensatie is een zwaluwtil met kunstnesten geplaatst.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Gemaal Zeldert ligt aan een knooppuntennetwerk en aan het Netelenburchpad (klompenpad). Naast renovatiewerkzaamheden zijn in 2010 door het waterschap ook verschillende voorzieningen aangelegd voor de recreant. Er is een vogelkijkhut met scherm gebouwd en naast het gemaal zijn twee picknickplaatsen ingericht, parkeerplaatsen aangelegd en is er een fietsoplaadpunt geplaatst. Vanuit de houten vogelkijkhut aan een zijarm van de Eem, ter hoogte van Zuidereind 35, vlakbij het gemaal, kun je ganzen, eenden en meeuwen zien. Een gevlochten scherm van wilgentakken zorgt ervoor dat je de hut onopvallend kunt benaderen, zodat de vogels niet worden verstoord.

Terug naar boven

Links

- Zorg: - "Op ons melkveebedrijf bieden wij, Werner en Marian Melissen, per 2021 een kleinschalige vorm van begeleiding aan, gecombineerd met het geven van onderwijs. Bedoeld voor kinderen die dreigen vast te lopen of vastgelopen zijn in het onderwijs. Door de kinderen tijdig uit de schoolse setting en de groep te halen, zorgen wij er op onze educatieve zorgboerderij Zeldert Werkt! voor dat zij tot rust en weer in hun kracht kunnen komen. Met als doel sterker terug te keren in de klas. Voor kinderen die reeds thuis zitten, werken wij in kleine stapjes aan de terugkeer naar school. Hierbij is voor beide doelgroepen het hervinden van het zelfvertrouwen van cruciaal belang. Vanuit deze basis werken wij aan sociaal-emotionele groei en kan een kind weer tot leren komen. Kinderen kunnen een dag, dagdeel of meerdere dagdelen per week bij ons op de boerderij terecht. Afhankelijk van de zorgvraag en leeftijd van de kinderen zijn er max. 4 kinderen tegelijkertijd aanwezig. Wij hebben de meeste ervaring en affiniteit met kinderen in de leeftijd van 8 – 13 jaar. Binnen deze leeftijdsgroep kunnen wij een zorgproduct op maat bieden.

Hoe geven wij dit op educatieve zorgboerderij Zeldert Werkt! vorm? In de meeste gevallen is een kind 1 dag of 2 dagdelen per week aanwezig, max. 4 kinderen tegelijkertijd. Dit is mogelijk op maandag, dinsdag en donderdag. Het dagdeel bestaat uit 3 clusters: – lessen van school; – werkzaamheden op de boerderij en/of bij de dieren; – aan de slag in de werkplaats: schilderen, tekenen, werken met hout, fotograferen, etc. + natuurlijk ontspanning! Hierbij staat ‘belevend leren’ voorop. Leren door te doen, voelen en ervaren. Opdrachten van school laten wij zoveel mogelijk aansluiten op activiteiten die wij op de boerderij uitvoeren. Wij maken hierbij gebruik van onze werkkamer, rustkamer en de werkplaats. Wat leert het kind? - Samenwerken en –spelen; - Sterke kanten ontdekken; - Hulp vragen; - Doorzetten; - Structuur; - Verantwoordelijkheid; - Zorgen. Dit vertalen wij naar situaties in de klas en/of de thuissituatie. Overleg Ouders en School. 1 + 1 = 3! Er vindt regelmatig overleg plaats tussen ouders, school, eventuele externe betrokkenen en de zorgboerderij. Met elkaar worden de ondersteuningsbehoeften in kaart gebracht en worden realistische en haalbare onderwijsdoelen opgesteld. Dit alles wordt vertaald naar een zorgplan dat periodiek wordt geëvalueerd en bijgesteld.

Activiteiten op educatieve zorgboerderij Zeldert Werkt! Verzorgen van de dieren: – kalfjes melk geven, koeien voeren, kippen voeren, spelen met de hond, hokken uitmesten. Onderhoud boerderij/erf: – schuren schilderen, hekken repareren, erf vegen. Groentetuin: – wieden, zaaien, oogsten, koken met geoogste producten. Boomgaard: – gras maaien, bomen water geven bij droogte, oogsten, bakken/koken met geoogst fruit. Weilanden: – weidevogels spotten en tellen, mollen vangen, omheining repareren. Ontspanning: – gezelschapsspelletjes doen; – lunch bereiden + samen nuttigen; – muziek luisteren in rustruimte (die ook in te zetten is als stilteruimte wanneer daar behoefte aan is); – sport- en spelactiviteiten (bijvoorbeeld basketballen, voetballen, sjoelen, tafeltennis, spelen in het stro). Door activiteiten eerst in sub-taken op te splitsen, kijken wij met de kinderen hoe je een klus stapsgewijs uitvoert i.p.v. meteen als geheel uit te moeten voeren. Hierdoor blijft het overzichtelijk en doet het kind sneller succeservaringen op."

Reactie toevoegen