Zeegse

Plaats
Dorp
Tynaarlo
Drenthe

Zeegse

Terug naar boven

Status

Zeegse is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Tynaarlo. T/m 1997 gemeente Vries.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Zees. Een inwoner van dit dorp is een Zeeser of Zeegser.

Oudere vermeldingen
Ca. 1225 kopie 1330 kopie Otto de Segese, 1426 Zegese, 1498 dat halve erve toe Segese, 1634 Seegese, ca. 1660 Seegese.

Naamsverklaring
Naar de vorm een zeer oude naam. Wel verklaard als een waternaam Sigiso* voor wat nu het Zeegserdiep heet, bij het Middelnederlandse sîgen 'druppelen, afvloeien', maar de uitspraakvariant Zees en een Germaanse werkwoordelijke afleiding met -s- suffix leveren problemen op. Daarom heeft men ook op prehistorische waternamen als het Franse Suze, ontstaan uit Segusia* en Segura* gewezen. Anderen vergeleken Zeegse met de Westfaalse plaatsnaam Segeste (wisseling -s- en -st-suffix komt dikwijls voor bij oude plaatsnamen), waarvoor zie Zeist.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Zeegse ligt ZW van Zuidlaren.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Zeegse 9 huizen met 51 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 140 huizen met ca. 350 inwoners (Dorpsbelangen spreekt op haar site van ca. 550 inwoners, maar voor zover ons bekend heeft het postcodegebied van het dorp ca. 350 inwoners).

Terug naar boven

Geschiedenis

- Artikelen over de geschiedenis van Zeegse door inwoner Arend Arends.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Wandelroute Drentse Aa rond Zeegse en Schipborg (7 km). Deze wandeling brengt je in een bijzonder fraai deel van een van Nederlands nieuwste Nationale Parken: het stroomdalgebied van het riviertje de Drentse Aa. Grote delen van dit riviertje zijn in de oorspronkelijke staat bewaard gebleven. Je kunt de grote lussen zien waarmee de Aa door het natte stroomdalgebied slingert.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Dorpsblad Zeegser Loopje (1x per kwartaal) is via de link ook online te lezen.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen Zeegse stelt zich ten doel: het bevorderen van de sociale samenhang van de inwoners, alsmede het behartigen van het algemeen belang van het dorp en zijn inwoners. Dat doel tracht zij te bereiken door: het organiseren van festiviteiten, sport- en spelevenementen; het beleggen van vergaderingen en contactavonden; het als spreekbuis fungeren namens de buurt naar verschillende instanties.

- Overige verenigingen: - Bij Fotoclub Zeegse delen ze hun kennis en denken op het gebied van de fotografie. 'Af van de automatische piloot' was de slogan. Ze laten elkaar ervaren hoe leuk het kan zijn om je digitale fototoestel op een meer professionele manier te gebruiken. Leren omgaan met diafragma, sluitertijd en vooral wat betekenen al die knopjes op het toestel. Om dat te ondervinden trekken ze er regelmatig op uit in deze prachtige omgeving met genoeg mooie locaties. Ze bespreken de gemaakte foto’s en geven feedback op elkaars werk. Dit werkt soms verrijkend. Ze beogen verschillende aspecten van de fotografie aan bod te laten komen, zoals dichtbij/veraf, compositie, snelheid, lichtval, avondfotografie enz.

- Zorg: - Zorgboerderij Veldzicht in Zeegse richt zich op: kinderen met ASS, of een andere ontwikkelingsstoornis; kinderen met klassiek autisme; moeilijk opvoedbare kinderen of andere gedragsproblemen; seksueel misbruikte en/of mishandelde kinderen; kinderen met een lichte beperking op verstandelijk niveau. Ze bieden: logeren; tijdelijk en langdurig verblijf; dagbesteding en respijtzorg; naschoolse opvang, en individuele begeleiding.

Reactie toevoegen