Zeegat

Plaats
Buurtschap
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

Zeegat

Terug naar boven

Status

- Zeegat is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. T/m 31-3-1970 gemeente Clinge.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Clinge.

- De buurtschap Zeegat heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1838-1857 't Zeegat.

Naamsverklaring
Betekent het Nieuwnederlandse zeegat 'toegang tot de open zee, plaats waar een rivier of binnenzee in de open zee uitmondt'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Zeegat ligt direct N van de dorpskern van Clinge, rond de Kijkuitstraat.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Zeegat omvat ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- "In het elektriciteitsnet worden transformatoren gebruikt om de in de centrale opgewekte energie te transformeren naar een hogere of lagere spanning. Omdat bij een transformator het vermogen aan de primaire zijde (op verliezen na) gelijk is aan het vermogen aan de secundaire zijde, kan bij hoge spanning de stroomsterkte relatief klein worden gehouden, zodat de transportverliezen beperkt blijven. De elektrische energie wordt onder hoge spanning via het net getransporteerd tot centrale punten. Daar wordt de spanning omlaag getransformeerd en geleid naar transformatorhuisjes in de woonwijken. Hierin wordt vervolgens de spanning weer omlaag getransformeerd naar een voor de verbruikers juiste waarde. Transformatorhuisjes zijn er in overvloed. De ene wat mooier dan de andere. Ze werden in verschillende stijlen gebouwd. Sommige van deze huisjes hebben ondertussen een heel andere bestemming dan waarvoor ze gebouwd zijn of zijn afgebroken. Een van de nog bestaande transformatorhuisjes bevindt zich in buurtschap Zeegat bij Clinge en is van het type torenstation." (bron: Stichting Vrienden Zwartenhoek / Cultuurhistorisch Erfgoed in Zeeland)

Reactie toevoegen