Zandpol

Plaats
Dorp
Emmen
Drenthe

zandpol_plaatsnaambord.jpg

Zandpol is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Emmen. T/m 1997 grotendeels gemeente Schoonebeek.

Zandpol is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Emmen. T/m 1997 grotendeels gemeente Schoonebeek.

Zandpol

Terug naar boven

Status

- Zandpol is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Emmen. T/m 1997 grotendeels gemeente Schoonebeek.

- Een klein deel van het dorp, N van het Stieltjeskanaal, rond de Dommersweg aan het Dommerskanaal, valt voor de postadressen onder het dorp Nieuw-Amsterdam en dat was altijd al gemeente Emmen. En Natuurbad De Zandpol ligt voor de postadressen 'in' Veenoord, dat t/m 1997 onder de gemeente Sleen viel. Voor de postadressen valt het dorp dus onder 3 dorpen. Wat ons doet denken aan een vergelijkbare situatie bij het bijna gelijknamige dorpje Zandberg aan de andere kant van Emmen, dat ook een postale woonplaats is en daarnaast ook nog onder 2 buurdorpen valt.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Zaandpol(le).

Inwoners
Een inwoner van Zandpol is een Zandpoller.

Oudere vermeldingen
1975 Zandpol.

Naamsverklaring
In het oosten van het land betekent pol '(begroeid) zandheuveltje, hoogte'. Synoniem van Zandberg, Zanddonk en Zandheuvel.(1)

Terug naar boven

Ligging

Zandpol ligt ZZW van Emmen, ZO van Nieuw-Amsterdam en ligt ingeklemd tussen het Stieltjeskanaal in het W en de provincialeweg N853 (Emmen-Schoonebeek) in het O. Direct Z van het dorp ligt bedrijventerrein De Vierslagen, dat onder Schoonebeek valt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Zandpol heeft ca. 180 huizen met ca. 450 inwoners en is daarmee het kleinste dorp in de gemeente Emmen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De collectie van het in 2004 geopende Museum Meringa van Lammert en Willie Meringa is in meerdere decennia opgebouwd en begon met een verzameling oude landbouwmachines, zoals een dorsmachine uit 1935, tractoren, ploegen en handgereedschap. In de loop van de jaren is de collectie verder uitgebreid, waardoor een uitgebreid beeld over het agrarische leven in de 20e eeuw is opgebouwd. Naast een grote agrarische collectie, herbergt het museum tal van andere voorwerpen uit de 20e eeuw, zoals smokkelaarsklompen, bonensnijders, kinderwagens, koektrommels, koffiemolens, weegschalen, serviezen en ouderwetse ouderbroeken. Voor zover wij weten heeft het museum geen website. Stieltjeskanaal 2, Zandpol. Informatie over openingstijden: tel. 0591-554055 / 06-30910124.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Natuurbad De Zandpol was jarenlang een echt zwembad, met een badmeester, zwemlessen, kassa’s en duikplanken. Vanwege bezuinigingen maakte de gemeente Emmen daar jaren geleden een vrij toegankelijk natuurbad van. Stichting Natuurbad De Zandpol zorgt sindsdien voor de voorzieningen op het terrein. Dit gezelschap, dat bestaat uit louter vrijwilligers, wordt financieel gezien vooral in de benen gehouden door donateurs. Op de site van het zwembad vinden we een mooi artikel over het ontstaan ervan. Kennelijk is het een krantenartikel. Er staat alleen niet bij uit welke krant en van welke datum, maar het moet in of kort voor 1960 zijn, omdat aan het eind van het artikel sprake is van zwemmers die trainen voor de Olympische Spelen in Rome, en dat was in 1960:

"De ontwikkeling van Schoonebeek is weer een belangrijke stap vooruitgegaan door de opening van zwembad De Zandpol op zaterdag 4 juni jl. Het heeft wel geruime tijd geduurd voordat deze stap definitief was gezet. Reeds direct na de bevrijding werden door een aantal personen plannen gesmeed om een zwembad op te richten. Door een inzameling van gelden kon indertijd zelfs al een stuk woeste grond worden aangekocht van bijna drie ha. Winningsbedrijf Nederland (de 'voorvader' van de NAM) werd toen bereid gevonden deze grond zodanig uit te graven dat er een zwembad ontstond. Het gewonnen zand, ongeveer 40.000 kubieke meter, werd gebruikt voor de oliespoorlijn Schoonebeek - Nieuw-Amsterdam. Wegens financiele moeilijkheden kon echter door de particuliere initiatiefnemers nooit verdere vorm aan het zwembad worden gegeven. Daar het zwembad juist ligt op de plaats waar de grenzen van vier gemeenten, te weten Schoonebeek, Sleen, Dalen en Emmen, samenkomen, riepen de vier gemeentebesturen een stichting in het leven voor de verdere afwerking en exploitatie van het zwembad.

Door de samenwerking van de Diensten der Gemeentewerken van de vier gemeenten is er nu een zwembad ontstaan, dat de toets der kritiek in alle opzichten kan weerstaan. Er is een modern gebouw verrezen, waarin zich o.a. wisselcabines voor dames en heren, jongens- en meisjeskleedkamers, toiletten en douches bevinden. Zwembad De Zandpol bestaat uit een kinderbad van ruim 1900 m2, een tussenbad van 2100 m2 en een bad voor geoefende zwemmers van 5100 m2. De watervoorziening geschiedt door actieve wellen. Het bad is gelegen temidden van prachtig natuurschoon met veel recreatiegelegenheden. Het ligt in de bedoeling in de naaste omgeving mettertijd een camping in te richten. De bodem en ook de stranden zijn geheel van zuiver zand.

Dat Zwembad De Zandpol in een grote behoefte voorziet, blijkt wel uit het feit, dat bij de officieuze openstelling van het bad op 1.5 mei jl. reeds 2000 seizoen-abonnementen werden verkocht. Zaterdag 4 juni jl. geschiedde de officiele opening door de burgemeester van Schoonebeek, die werd ingeleid door de heer Zegering Hadders, wethouder van de gemeente Emmen. Na een luchtige speech van de burgemeester werden onder de tonen van het Wilhelmus, voortgebracht door de muziekvereniging De Bazuin uit Schoonebeek, de vlaggen van de vier gemeenten gehesen. De Rijksconsulent voor Lichamelijke Opvoeding, de heer Raven, voerde hierna nog het woord. Hij wees er op, dat 60% van de Drentse jeugd de zwemkunst nog niet machtig is. Hij deed een beroep op de onderwijzers de schoolkinderen zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen te leren zwemmen.

Door Zwemclub Naarden werden vervolgens zwem- en polodemonstraties gegeven. Bekende zwemsters, zoals Judith en Lenie de Nijs, Atie Voorbij, Tineke Lagerberg en Ada de Haan, allen kanshebbers voor de Olympische Spelen te Rome, waren aanwezig. Wij hebben versteld gestaan van de keiharde training die deze meisjes kregen van hun trainster, mevrouw Wil Bunschoten-van Breukelen. Mevrouw Bunsclioten vertelde ons, dat iedere morgen, weer of geen weer, om 7.00 uur wordt begonnen. Zelfs 4 juni hadden alle jongens en meisjes, voordat zij om half tien met de bus naar Schoonebeek vertrokken, eerst nog om 7.00 uur getraind. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat De Zandpol zulke cracks zal opleveren als Naarden is er nu toch de gelegenheid voor de gehele bevolking om naar hartelust in een fraai bad te genieten van het water. En dat is een belangrijke stap voorwaarts." Op en bij het zwembad zijn diverse faciliteiten: toiletten; douche; kleedkamer; kiosk met o.a. ijs, snacks en patat; zandstrand; fietsenrek; speeltoestellen (worden vernieuwd). Gratis toegang. Gratis parkeren. Rolstoelvriendelijk.

Eind 2019 is het zwembad voorzien van nieuwe speeltoestellen en op de drie bruggen over het water zijn leggers geplaatst van biocomposiet. Een deel van de oude toestellen voldeed niet meer aan de veiligheidseisen en is eerder in 2019 verwijderd. De houten loopplanken op de bruggen hadden eveneens hun beste tijd gehad. Met een zekere regelmaat troffen vrijwilligers planken aan waar stukken vanaf waren. In totaal zijn er vijf nieuwe speeltoestellen geplaatst. Bij een van de toestellen kan met water worden gespeeld. Ook zijn twee doelen op het grasveld geplaatst, zodat liefhebbers daar lekker kunnen voetballen. Op kosten van de gemeente Emmen zijn door medewerkers van de Emco ‘planken’ van biocomposiet op de bruggen getimmerd. Biocomposiet bestaat uit geperste vezels met hars. Dat is stevig materiaal, veel steviger dan houten planken. Vrijwilligers van het bad en leerlingen van Pro Coevorden hadden eerder de oude houten planken van de bruggen verwijderd. Geld voor nieuwe toestellen had de stichting die het zwembad beheert niet. De gemeente, Stichting Welzijn Nieuw-Amsterdam/Veenoord, de NAM, Woonservice Drenthe en de erkende overlegpartners (Plaatselijk Belang/Dorpsbelangen) in Nieuw-Amsterdam/Veenoord, Zandpol en Schoonebeek kwamen met een bijdrage over de brug, waardoor een en ander kon worden gerealiseerd.

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Plaatselijk Belang Zandpol is een erkende overlegpartner (EOP) van de gemeente Emmen. Regelmatig komen wij samen met mensen van de gemeente, politieke partijen, woningbouwvereniging Domesta, buursupport, Zorg- en welzijnsgroep Sedna en anderen. Jaarlijks organiseren wij een 55+ busreis voor (oud-)inwoners van het dorp. Dit is een gezellige dag waar je de hele dag met (oud-)buurtgenoten op pad bent. Dat is goed voor de sociale contacten. Voor de kinderen zijn er Koningsdag en het Sinterklaasfeest waaraan we een bijdrage geven. Ook aan de Ouderensoos en de Kinderspelweek leveren wij een bijdrage. En er wordt een AED-cursus (in het dorpshuis) gegeven die door ons geheel wordt gesponsord. Ben je nog geen lid van Plaatselijk Belang? Je bent al lid voor maar 5 euro per jaar. Download daarvoor hier het aanmeldingsformulier."

- Dorpshuis: - In Dorpshuis 't Trefpunt in Zandpol worden tal van activiteiten voor kinderen, volwassenen en senioren georganiseerd, zowel op sportief, sociaal als maatschappelijk gebied. Ook voor het geven van een (bedrijfs)feest ben je bij het Trefpunt aan het juiste adres. Het dorpshuis beschikt naast een (snack)bar en feestzaal ook over een sportruimte en een vergaderruimte. Deze zijn voor diverse activiteiten te huur. - Nieuws van Dorpshuis 't Trefpunt op Facebook.

- Onderwijs en kinderopvang: - In 1923 krijgt Zandpol een lagere school. Anno schooljaar 2015-2016 had basisschool De Zwaluw nog 24 leerlingen, en zag het er naar uit dat, als dat niet verandert, de school na afloop van schooljaar 2016-2017 de deuren zou moeten sluiten omdat zij dan onder de opheffingsnorm (= 23) komt. Op 1 juni 2016 was er een Open Dag op de school, waarbij de leraren, leerlingen en ouders hun school aan mogelijke belangstellenden hebben gepresenteerd. De ouders hebben er, onder het motto "U gunt uw kind toch ook een goede basisschool?", alles aan gedaan om er nog enkele leerlingen bij te krijgen en zo de school open te kunnen houden. Kennelijk is dat gelukt, want wij zien dat in schooljaar 2019-2020 de site van de school nog in de lucht is, met een actuele agenda, dus kennelijk is de school dan ook nog altijd in functie.

- "Sinds augustus 2019 is er ook de voorschool van Stichting Peuterwerk in Zandpol. Een voorschool is een samenwerking van voorschoolse voorzieningen en onderwijs met een doorgaande lijn voor alle kinderen. Over de vormgeving van de voorscholen zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente Emmen, de basisscholen en alle voorschoolse voorzieningen in de omgeving. Een van deze afspraken is dat alle peuters (vanaf 2,5 jaar) in de gemeente tien uur per week een voorschoolse voorziening bezoeken. Deze tien uur worden verdeeld over meerdere dagdelen. Voorscholen zijn vergelijkbaar met peuterspeelzalen, ook hier ontwikkelt de peuter zich spelenderwijs. In de eerste levensjaren van je kind wordt de basis gelegd voor een leven lang ontwikkelen. Wij spelen in op de verschillende ontwikkelingsfasen waar kinderen zich in bevinden. Wij helpen de kinderen bij de vorming van hun eigen waarden en geven waarden mee: respect voor zichzelf, de ander en de wereld; zelfvertrouwen; eigenheid; verantwoordelijkheid; besluitvaardigheid; nieuwsgierigheid en creativiteit. Door de tussendeuren open te zetten, kunnen peuters en kleuters samen activiteiten ondernemen. Door de deuren te sluiten kunnen peuters en kleuters afzonderlijk bezig zijn. Wij bieden een veilige omgeving en sfeer, die voelt als thuis."

- Sport: - Voetbalvereniging VV Zandpol is ontstaan in 1982, toen een groep Zandpollers voor zichzelf een team gingen oprichten. Zij speelden voorheen voor SC Oranje. De club heeft altijd vol trots gestreden in de verschillende klassen, eerst van de DVB en later van de KNVB. Het hoogste niveau dat er gespeeld is, is de 4e Klasse KNVB. Het is een kleine vereniging die probeert het hoogst haalbare eruit te halen, maar dit valt niet altijd mee. De sfeer en gezelligheid zijn natuurlijk ook van groot belang, als dat er is komen de prestaties ook wel. Het voetbal leeft voor veel mensen in het dorp en daarom is het van groot belang dat het ook blijft bestaan. Iedereen is van harte welkom om de club in welke vorm dan ook te ondersteunen.

Reactie toevoegen