Zandoerle

Plaats
Buurtschap
Veldhoven
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

zandoerle_plaatsnaambord.jpg

Zandoerle is een buurtschap van het dorp Oerle. De gemeente Veldhoven heeft die beide kernen gemakshalve binnen de bebouwde kom van de nog altijd uitdijende kern Veldhoven getrokken, maar zeker Zandoerle ligt daar geografisch nog altijd wel los van.

Zandoerle is een buurtschap van het dorp Oerle. De gemeente Veldhoven heeft die beide kernen gemakshalve binnen de bebouwde kom van de nog altijd uitdijende kern Veldhoven getrokken, maar zeker Zandoerle ligt daar geografisch nog altijd wel los van.

Zandoerle

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je kampeervakantie op vakantiepark Witven.

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Zandoerle.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Zandoerle.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Zandoerle.

Terug naar boven

Status

- Zandoerle is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Veldhoven. T/m 30-4-1921 gemeente Oerle.

- De buurtschap Zandoerle valt onder het dorp Oerle, maar omdat dat dorp in 1978 geen eigen postcode en postale plaatsnaam heeft gekregen in het postcodeboek, liggen beide plaatsen voor de postadressen 'in' Veldhoven.

- Door de recente nieuwbouw in Veldhoven en Oerle zijn deze dorpen inmiddels aan elkaar gegroeid. De gemeente heeft er daarom, samen met de ZW van Oerle gelegen Oerse buurtschap Zandoerle, gemakshalve één bebouwde kom genaamd Veldhoven van gemaakt, met derhalve alleen nog blauwe plaatsnaamborden (komborden) met die naam, waardoor het dorp Oerle en de buurtschap Zandoerle geen eigen plaatsnaamborden meer hebben. De plaatsnaam Oerle is alleen nog zichtbaar middels Welkom-panelen bij de toegangen tot het dorp, de plaatsnaam Zandoerle is ter plekke zichtbaar middels een geel 'wijkbord' komend vanuit Oerle (omdat je dan al binnen de bebouwde kom zit), en, elders vanuit het buitengebied komend, middels een geel 'wijkbord' in portalen direct bij of direct onder de officiële, blauwe plaatsnaamborden (komborden) Veldhoven.

De argeloze voorbijganger zou daardoor kunnen denken, strikt naar de borden kijkend, dat Zandoerle een wijk van het dorp Veldhoven is. Geografisch, cultuurhistorisch en maatschappelijk is en blijft Zandoerle echter een buurtschap van het dorp Oerle.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1326 Zantourle, 1840 Zand-Oerle.

Naamsverklaring
Deelt zijn naam met het nabijgelegen Oerle (vroeger ook Kerkoerle, Kerk-Oerle), met de onderscheidende toevoeging Zand. Zie verder onder Oerle.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Zandoerle ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Banstraat (het gedeelte van deze straat bij de kruispunten met de wegen Zandoerle en Hoogeloonsedijk), Hoogeloonsedijk (het gedeelte van deze weg bij het kruispunt met de Banstraat), Paddevenweg, Boswegje (de twee hiervoor genoemde wegen ook weer de gedeelten bij de kruispunten met de weg Zandoerle) en Zandoerleseweg (het gedeelte van deze weg ZW van de rotonde bij de Oersebaan). De buurtschap ligt WZW van het dorp Oerle, W van het dorp Veldhoven, NO van het dorp Knegsel, ZW van Eindhoven Airport, OZO van het dorp Vessem en ZZO van het dorp Wintelre.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Zandoerle 41 huizen met 232 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Zandoerle heeft 8 rijksmonumenten, zijnde de langgevelboerderijen op Zandoerle 15, 17, 26, 30, 34 en 36 en Paddevenweg 2, en de Mariakapel Onze Lieve Vrouw in 't Zand uit 1807. De kapel staat aan de meent, aan de doorgaande weg van Knegsel naar Oerle. - Nog een pagina in tekst en beeld over de Mariakapel.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Zandwallen
"De naam Zandoerle heeft te maken met ja inderdaad zánd en dat klopt ook wel, want in deze buurtschap was het vroeger zó zanderig, dat zij hiernaar genoemd is. Vooral als het waaide, hadden de mensen (meestal boeren) erg last van rondvliegend zand. Om zichzelf en hun vee hiertegen te beschermen, maakten ze rond hun akkers en weiden 'dijkjes' van zand. Zo komt het dat langs de paden in de bossen van Zandoerle langgerekte dijkjes liggen (zandwallen). Hierop groeiden later bomen en struiken, waarvan het hout regelmatig gekapt werd en gebruikt voor stookhout. Geschikte stokken dienden als stelen voor het boerengereedschap (rieken, harken, schoppen enz.). De meeste akkers worden niet meer bewerkt voor de landbouw, maar zijn intussen begroeid met eiken- en dennenbomen. Reeds in de ijzertijd (750-50 v.Chr.) had de boer akkers en veldjes, die omheind waren met een wal van zand.

Als je over de weggetjes van Zandoerle wandelt of fietst, zie je dat er nog veel zandwallen bewaard zijn gebleven, en krijg je het gevoel dat de tijd hier heeft stilgestaan. En let ook eens op de kleine (zoog-)dieren, vogels en insecten die in deze zandwallen leven." (bron: Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven)

Reactie toevoegen