Zandeweer

Plaats
Dorp
Het Hogeland
Hoogeland
Groningen

zandeweer_actie_onnemaschool_blijft_open_kopie.jpg

De basisscholen in Zandeweer en buurdorp Oldenzijl dreigden beide te moeten sluiten. Maar...

De basisscholen in Zandeweer en buurdorp Oldenzijl dreigden beide te moeten sluiten. Maar...

zandeweer_viering_naam_nieuwe_school_nijenstein.jpg

Dankzij verzet én inzet van de inwoners zijn de scholen in 2015 gefuseerd; ze gaan samen verder in Zandeweer. Op 11 juni 2015 is de naam van de nieuwe fusieschool onthuld: Openbare Dalton Basisschool Nijenstein, wat gevierd is met een toepasselijk hapje.

Dankzij verzet én inzet van de inwoners zijn de scholen in 2015 gefuseerd; ze gaan samen verder in Zandeweer. Op 11 juni 2015 is de naam van de nieuwe fusieschool onthuld: Openbare Dalton Basisschool Nijenstein, wat gevierd is met een toepasselijk hapje.

zandeweer_kerk.jpg

De provincie Groningen heeft gelukkig nog heel veel prachtige gerestaureerde stokoude kerkjes. Mooi is ook dat ze allemaal anders zijn. Zoals het kerkje van Zandeweer uit de 13e eeuw, met losstaande toren uit de 15e eeuw. Daar vind je geen tweede van.

De provincie Groningen heeft gelukkig nog heel veel prachtige gerestaureerde stokoude kerkjes. Mooi is ook dat ze allemaal anders zijn. Zoals het kerkje van Zandeweer uit de 13e eeuw, met losstaande toren uit de 15e eeuw. Daar vind je geen tweede van.

zandeweer_hinsz_orgel_kopie.jpg

Het imposante Hinszorgel uit 1731 in het al even imposante kerkje van Zandeweer is in 2008 gerestaureerd. Door kenners wordt het orgel 'een opmerkelijk pareltje' genoemd. (© www.zandeweer.com)

Het imposante Hinszorgel uit 1731 in het al even imposante kerkje van Zandeweer is in 2008 gerestaureerd. Door kenners wordt het orgel 'een opmerkelijk pareltje' genoemd. (© www.zandeweer.com)

zandeweer_kerkklokken.jpg

Ook de kerkklokken van Zandeweer zijn hoogbejaard. Uit 1467 om precies te zijn. In 2012 zijn ze gerestaureerd. Via een link onder het kopje Bezienswaardigheden kun je ze aan het werk zien en horen.

Ook de kerkklokken van Zandeweer zijn hoogbejaard. Uit 1467 om precies te zijn. In 2012 zijn ze gerestaureerd. Via een link onder het kopje Bezienswaardigheden kun je ze aan het werk zien en horen.

zandeweer_molen_windlust.jpg

Een ander blikvangend 'pareltje' in Zandeweer is korenmolen Windlust uit 1818 (© H.W. Fluks)

Een ander blikvangend 'pareltje' in Zandeweer is korenmolen Windlust uit 1818 (© H.W. Fluks)

zandeweer_zandeweerster_balkje.jpg

Ook een rijksmonument in Zandeweer is het Zandeweerster Balkje, in Groningen ook wel een 'hoogholtje' genoemd.

Ook een rijksmonument in Zandeweer is het Zandeweerster Balkje, in Groningen ook wel een 'hoogholtje' genoemd.

zandeweer_beeldend_theatergroep_authtiek_kopie.jpg

De 'absurdistische performance art' van Beeldend Theatergroep Auth&Tiek uit Zandeweer kun je het hele jaar door in de hele provincie Groningen tegen het lijf lopen. Zin om mee te doen? Meld je aan! Zie het kopje Natuur en recreatie.

De 'absurdistische performance art' van Beeldend Theatergroep Auth&Tiek uit Zandeweer kun je het hele jaar door in de hele provincie Groningen tegen het lijf lopen. Zin om mee te doen? Meld je aan! Zie het kopje Natuur en recreatie.

zandeweer_oud_en_nieuw_feest.jpg

VVV (= Vereniging voor Volksvermaken) en dorpshuis 't Klokhoes in Zandeweer zorgen dat er het hele jaar door van alles te doen is in het dorp. Ook met oud en nieuw zijn er vuurwerk en een feestje om het nieuwe jaar in te luiden.

VVV (= Vereniging voor Volksvermaken) en dorpshuis 't Klokhoes in Zandeweer zorgen dat er het hele jaar door van alles te doen is in het dorp. Ook met oud en nieuw zijn er vuurwerk en een feestje om het nieuwe jaar in te luiden.

Zandeweer

Terug naar boven

Status

- Zandeweer is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Het Hogeland. T/m 1989 gemeente Kantens. In 1990 over naar gemeente Eemsmond, in 2019 over naar gemeent Het Hogeland.

- Onder het dorp Zandeweer vallen ook de buurtschappen De Knijp (in het Gronings: De Knipe), Doodstil (een pand van deze buurtschap valt voor de postadressen onder het dorp Rottum) en Zevenhuizen.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Zanneweer.

Oudere vermeldingen
1358 Sondwere, 1387 Sontwere, 1397 Santwere, 1579 Santwer, 1590 Sandeweer, ca. 1660 Sandweer, 1781 Sandeweer, 1794 Zandeweer.

Naamsverklaring
Betekent het Oudfriese sond ‘zand’ en weer ‘werf, opgeworpen hoogte voor bewoning’, dan wel 'perceel, (grond)bezit'. De grond bestaat hier uit een mengsel van zand en klei, zogeheten zavel.(1) Volgens de genealogische site van de familie Sander is er in dit geval geen sprake van een (dorps)wierde. Zij stellen: "Zandeweer is ongeveer 1000 jaar geleden ontstaan op een kwelderwal van de rivier de Fivel. Het dorp ontleent zijn naam aan een zandrug in de voormalige Fivelboezem. Aan het stratenplan is te zien dat het dorp niet ontstaan is op een wierde."

"De meeste wierdedorpen worden al genoemd in de 10e eeuw of eerder. Niet alle dorpsnamen uit de kloosterregisters zijn echter eenduidig te traceren. Vanuit het oude land worden tevens de nieuwe kwelders rond de Hunze en de Fivel in gebruik genomen. Eerst bouwen de bewoners hier hun huizen nog op dorpswierden, zoals Walsweer en Doodstil (bij Zandeweer). Later kiest men ervoor de boerderijen en de dorpskerk op afzonderlijke hoogtes te bouwen. Slingerende veedriften en afwateringskanalen verbinden de dochternederzettingen in het Marenland met hun moederdorpen. De dorpen Zandeweer, Eppenhuizen en Startenhuizen dateren uit de 11e of 12e eeuw.

De boerderijenreeks van Eenrumerstreek, Saaksumhuizen en Den Andel dateert vermoedelijk al uit de vroege middeleeuwen. Archeologische vondsten suggereren dat er ook verder noordwaarts enkele bewoonde plekken waren. Het dorp Uithuizen kan gezien worden als een tussenvorm: de langgerekte dorpswierde is opgebouwd uit een serie verhoogde boerenerven, die samen een lineaire structuur vormen. Vanaf de 11e eeuw worden er eenvoudige dijken aangelegd." (bron: Otto S. Knottnerus in Landschappen van Noord-Nederland / Hogeland)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Zandeweer ligt ZO van het dorp Uithuizen en NO van het dorp Kantens.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Zandeweer 74 huizen met 456 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorpsgebied ca. 250 huizen met ca. 630 inwoners. Je leest ook nog weleens dat het dorp ca. 450 inwoners heeft. Maar dat betreft alleen de dorpskern. De overige inwoners wonen dus in het buitengebied van het dorp, inclusief de onder het dorp vallende buurtschappen zoals hierboven vermeld onder Status.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tuinbouwdorp
In de 19e eeuw ontwikkelt Zandeweer zich tot een echt tuinbouwdorp, waar voornamelijk vroege aardappelen, groenten en na 1900 ook fruit worden geteeld. Maar een 'vetpot' is het doorgaans niet. Om een extraatje bij te verdienen, houdt men in de destijds nog houten schuur daarom vaak nog wat kleinvee. In het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem is nog een Zandeweers arbeidershuisje uit de 2e helft van de 19e eeuw te bewonderen (dat dus in het dorp is afgebroken en in Arnhem steen voor steen is herbouwd).

Huizen van stand
Tot begin 19e eeuw sieren twee adellijke borgen de omgeving van het dorp. Tot aan de afbraak in ca. 1805 lag aan de zuidzijde van het dorp de borg Onnema, laatstelijk bewoond door het echtpaar Jan Marien en Henderika Johanna van Sijsen. Aan de oostkant van het dorp lag de borg Scheltkema-Nijenstein, die in 1812 is gesloopt. Laatste bewoners waren de familie Lewe, sinds zij de borg bewoonden Lewe van Nijenstein genoemd. Zie verder het artikel over de borgen en 'hoofdelingen' van Zandeweer.

Molens
Daar het dorp in vroeger jaren net als alle andere moest leven van de landbouw, was hier ook al vroeg een molen te vinden. De eerste molen, een standerd-roggemolen genaamd De Welvaart, wordt al in 1628 vermeld. Op de kaart van de gebroeders Coenders van 1686 staat deze molen aangegeven en wel ten zuiden van het dorp. Volgens kroniekschrijver Jacob Vinhuizen uit Middelstum is de molen gesloopt en herbouwd aan de noordzijde van de weg naar Eppenhuizen. Niet bekend is in welk jaar dit gebeurde. Misschien is er ook een nieuwe standerdmolen gebouwd. Hoe het ook zij, zeker is dat er een standerdmolen heeft gestaan aan de weg naar Eppenhuizen. Dit bewijs levert de sarrieshut die heden ten dage nog bestaat, hoewel enigszins verbouwd.

In 1714 wordt de molen vervangen door een achtkante, rietgedekte grondzeiler, ook een korenmolen, die in 1809 ook was voorzien van een olieslag. Deze molen wordt in 1818 gesloopt en vervangen door een zeskante rietgedekte stellingmolen op stenen onderachtkant, ingericht als olie- en pelmolen. Deze molen wordt in 1899 verkocht aan een molenaar uit Niebert, die de molen als stellingkorenmolen in zijn dorp herbouwt. Eveneens in 1818 wordt ca. 250 meter naar het NW een nieuwe grondkorenmolen gebouwd, ook aan de noordzijde van de weg naar Eppenhuizen. Dat is de nog altijd bestaande molen Windlust (zie daarvoor verder bij Bezienswaardigheden). Voor nadere details zie: Geschiedenis van de molens te Zandeweer. En: Aanvulling op de geschiedenis van deze molens.

Overige artikelen m.b.t. de geschiedenis van dit dorp:

- Schoolmeesterrapport met de situatie in Zandeweer anno 1834.

- Verhaal over de bevrijding van Doodstil en Zandeweer in 1945, door ooggetuige Tinie Heeringa-Norden.

- Lidmaten van de kerk te Zandeweer tot 1766.

- "Echt en authenticq verhaal van het gebeurde te Zandeweer op zondag den 17 juny 1787, op last der gewapende genoodschappen van Hunsingo en Fivelingo. Tevens met de van tyd tot tyd voorafgegane toebereidzelen, welke den snoden toeleg van de bewerkers en uitvoerers van dit gruwelijk plan in 't klaarste licht plaatzen, en tot het gebeurde in meerdere of mindere betrekking staan."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Zandeweer en Doodstil (2001).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Zandeweer heeft 18 rijksmonumenten. Naast uiteraard de kerk, pastorie en molen, betreft dit een aantal monumentale panden aan de Hoofdstraat. De Hoofdstraat is dan ook een 'beschermd dorpsgezicht'.

- De Hervormde (PKN) kerk stamt oorspronkelijk uit de 13e eeuw. Losse zadeldaktoren uit de 15e eeuw. In de toren 2 - in 2012 gerestaureerde - klokken uit 1467 (via de link kun je ze aan het werk zien én horen). Nog een pagina over de kerk van Zandeweer, met veel mooie foto's van exterieur en interieur. - Beschrijving van een aantal objecten in de kerk. - De kerk valt tegenwoordig onder de PKN-gemeente Garsthuizen-Zandeweer c.a.

In de kerk bevindt zich een orgel uit 1731, gebouwd door Albertus Antoni Hinsz, een leerling van Arp Schnitger. Het Hinsz-orgel in Zandeweer is in 2008 gerestaureerd. Verrassend was de vaststelling, dat Hinsz het orgel in een (gemodificeerde) middentoonstemming had opgeleverd. Verrassend, omdat over de stemming van de vroege Hinsz-orgels tot dan toe weinig bekend was. Al met al heeft de restauratie van het Zandeweerster orgel de ‘orgeltongen’ behoorlijk losgemaakt. Aan het toch al rijke orgelbezit van de provincie Groningen, met het Duitse Ost-Friesland wel ‘De orgeltuin van Europa’ genoemd, is in elk geval een opmerkelijk pareltje toegevoegd. - Artikel van Peter Westerbrink over het Hinsz-orgel, die dit orgel van 1980 tot 1990 heeft bespeeld. - Foto's van het Hinsz-orgel.

- Korenmolen Windlust dateert uit 1818. Ook daarvóór heeft er in het dorp een molen gestaan. De sarrieshut die daarbij hoorde is nog aanwezig. Zie bij Geschiedenis voor de diverse molens die in Zandeweer hebben gestaan.

- De pastorie uit 1897 in ambachtelijk-traditionele stijl met aangebouwd verenigingsgebouw uit 1922 staat op Molenhorn.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- V.V.V. (Vereniging voor Volksvermaken) Zandeweer is al sinds 1946 de drijfveer achter bijna alle activiteiten in en rondom het dorp. Activiteiten zoals een nieuwjaarsvisite, toneelavond, haringactie en natuurlijk de Kermis, zijn jaarlijks terugkerende evenementen. Maar ook een oriënteringsrit, een eindejaarsbingo, een spooktocht en een Zwarte Pietenfeest voor de allerkleinsten, staan op de agenda van de V.V.V.

- Kermis (weekend in juni).

- Herfstfair / Boekenmarkt / Rommelmarkt (op de zondag van Open Monumentendag in september).

- Een week later is er op zaterdag de 2 en 4 Mijl van Zandeweer. Een sportieve uitdaging, die in samenwerking met IJsclub Vooruit en Sportvereniging DIOS wordt georganiseerd. Inschrijven kan tot 13.45 uur bij de kantine van de ijsbaan. Start is om 14.00 uur. Kinderen van basisschoolleeftijd doen gratis mee, overige deelnemers betalen 2 euro. Deelnemers krijgen een medaille.

- De in 1933 opgerichte IJsclub Vooruit is een van de oudste verenigingen in het dorp. Als er in de winter genoeg ijs ligt, kun je schaatsen op de ijsbaan van de club.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Sinds 2001 bewonen Pieter Elzinga en Ingrid Koetzier met hun gezin (en kippen, pauwen, schapen, geiten en konijnen) herenboerderij Eissingeheem uit 1884. Deze prachtige plek is 1,5 ha groot met fruitbomen, vijvers en riante vergezichten. Met hun stichting BuitengewoonLeven.NU ontwikkelen zij een scala aan activiteiten, als evenementen- en organisatiebureau op het gebied van communitybuilding in al zijn vormen.

Een van hun vele initiatieven is Beeldend Theatergroep Auth&Tiek, waarmee zij voornamelijk straattheater maken waarbij ze veel interactie hebben met het publiek. Ze verzorgen vele voorstellingen door het jaar heen in de hele provincie. Het wordt ook wel omschreven als 'absurdistische performance art'. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om mee te spelen, bouwen, creëren. Kom langs op een 'bouwdag' of een open avond om eens kennis te maken.

Een van de andere initiatieven zijn de Zalige Zomerweken (1e helft augustus). Je kunt dan op Eissingeheem kamperen en aan een hele reeks workshops en activiteiten meedoen, zoals Kampvuur, Swingen, Schilderen, Basketballen, Tango, Yoga, Joggen, Ring maken, Kabelbaan, Voorstelling maken, Zweethut, Trancedans, Vilten, Massageolie maken, Sauna, Films, Klankbad, Boogschieten, Mixed media, Vierhandenmassage, Kleding maken, Zingen, Kookworkshop en nog veeel meer. Voor een impressie van hoe dat eraan toegaat zie het filmpje van de Zalige Zomerweken 2015.

- Speeltuin De Zandbult is de afgelopen jaren opgeknapt en toestellen zijn vernieuwd, waardoor de speeltuin weer aan 'de eisen des tijds' voldoet.

Terug naar boven

Beeld

- Foto's van evenementen e.a. gebeurtenissen in Zandeweer 2015.

- Foto's van evenementen e.a. gebeurtenissen in Zandeweer in eerdere jaren.

- Foto's van de monumentale panden in Zandeweer.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zandeweer (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Zandeweer.

- Belangenorganisatie: - Dorpsbelangen Zandeweer, Eppenhuizen en Doodstil.

- Dorpshuis: - Dorpshuis 't Klokhoes is gevestigd in het pand van de vroegere tuinbouwveiling. Die veiling was er van 1906 tot medio jaren zeventig. Omdat het door aardbevingen beschadigde dorpshuis vanaf medio 2020 deels gesloopt en vervolgens vernieuwd en deels versterkt wordt, is er een tijdelijk dorpshuis geplaatst aan de Onnemaweg, op het grasland ten westen de begraafplaats.

- Onderwijs en kinderopvang: - Door dalende leerlingenaantallen waren er plannen om zowel de basisschool in dit dorp als in buurdorp Oldenzijl te sluiten. Dat vonden de inwoners van beide dorpen wat al te gortig. Dankzij de constructieve inzet van vele betrokkenen is het uiteindelijk gekomen tot een fusie van beide scholen. De nieuwe school gaat sinds schooljaar 2015-2016 verder in het gebouw van voorheen basisschool Onnema in Zandeweer - dat daartoe verbouwd en heringericht is - onder de naam Openbare Dalton Basisschool Nijenstein. De school in Oldenzijl was al een Daltonschool en ook dat is dus behouden. In het pand is ook Peuterspeelzaal 4Min gevestigd. - Gastouderopvang Van Meij.

- Muziek en dans: - 'Wereldberoemd in Groningen' is Zandeweers folkloristische dansgroep De Grunneger Daansers. Met streekeigen muziek, zang, dans, klederdracht, taal en volksgebruiken zorgen ze voor de broodnodige couleur locale. Sinds haar oprichting in 1956 heeft de groep op vele binnen- en buitenlandse podia Groningen voor het voetlicht gebracht. In 2000 kregen zij in Bielsko Biala (Polen) een prijs van het International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts (CIOFF) en in 2001 wonnen zij de Culturele Prijs van de gemeente Eemsmond.

De Pianoschool van Ellen Dijkhuizen is in 1996 opgericht te Groningen en in 2011 verhuisd naar Zandeweer. Leerlingen komen uit de hele provincie en zelfs uit Fryslân hier naartoe om de fijne kneepjes van het piano-vak onder de knie te krijgen.

Een ander initiatief van Ellen Dijkhuizen is Stichting Diek, die zich inzet voor unieke muzikale producties in combinatie met diverse kunstdisciplines door en over kunstenaars uit de provincie Groningen. Ook wil de stichting een bijdrage leveren aan het culturele klimaat in de provincie Groningen met het organiseren van bijzondere concerten. Stichting Diek laat zich inspireren door de gedachte dat de Groninger taal van grote waarde is voor het culturele klimaat van de provincie. Tegelijkertijd wordt ernaar gestreefd om de artistieke kwaliteiten van de Groninger kunstenaars niet alleen in de provincie maar ook over de provinciegrenzen heen te verspreiden. De stichting wil dan ook een aanspreekpunt zijn op het gebied van kunstzinnige uitingen en Groningse poëzie koppelen aan serieuze eigentijdse muziek.

- Sport: - "De in 1966 opgerichte voetbalvereniging v.v. ZEC in Zandeweer is al jaren een veelbesproken vereniging die zijn ups and downs heeft gekend. Toch is Z.E.C, door inzet van bestuur, vrijwilligers, leden en niet in de laatste plaats de spelers en sponsoren, een vereniging die vooruit wil en bestaansrecht wil afdwingen om de komende jaren een toonaangevende vereniging te worden. Dit alles heeft geresulteerd in een vijfjarenplan, waarin Z.E.C. laat zien er te staan, op sportief niveau als ook zijnde een vereniging waar iedereen, jong en ouder, zich welkom en thuis voelt. Immers is plezier in het spelletje of werkzaamheden prioriteit nummer één, wat geldt voor een ieder die zijn haar steentje op welke manier dan ook bijdraagt. Door de visie van Z.E.C. hebben zich meer dan 10 nieuwe spelers aangemeld, die de visie volledig onderschrijven en daar voor willen gaan. Dit heeft erin geresulteerd dat het bestuur van Z.E.C. besloten heeft om het seizoen 2018-2019 te starten met minimaal twee seniorenteams, waarbij met een knipoog gekeken wordt naar de mogelijkheid van een derde seniorenteam, aangezien een van de doelstellingen is dat alle spelers moeten kunnen spelen. Z.E.C. is er met een juiste uitvoering van de plannen van overtuigd de komende jaren toonaangevend te kunnen zijn, waarbij prestatie niet altijd op de eerste plaats hoeft te komen."

- Zorg en welzijn: - "Dorpsboerderij Zandeweer is een kleinschalig bedrijf voor dagbesteding buiten, en is er voor mensen met een verstandelijke beperking, psychische of psychiatrische problematiek, niet aangeboren hersenletsel en burn-out. De deelnemers worden gecoacht door eigenaar Colinda van Hooijdonk en Veronique van Duinen. Ze zijn fulltime aanwezig en hebben beide gedegen ervaring als z-verpleegkundigen. Vijf parttimers en een groepje vrijwilligers completeren het team. Colinda is opgegroeid op een boerderij. In overleg met de begeleiders bekijk je wat je op de boerderij kunt doen en wat voor een begeleiding je nodig hebt. Je kunt werk doen wat je prettig vindt en wat voldoening geeft. Het kan werk zijn wat je al kunt maar het is ook mogelijk om jezelf te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden aan te leren. Deelnemers ervaren een prettige sfeer om in te werken: "We gunnen het elkaar."

Het bijzondere van Dorpsboerderij Zandeweer is dat hier veel mogelijk is. Er is werk en begeleiding naar behoefte. De een werkt met een rooster voor de nodige structuur en de ander bespreekt per keer wat er te doen valt. Het is afwisselend werk dat je zelfstandig kunt doen, maar ook samen. Door de kleinschalige opzet is er voor iedereen de ruimte om rustig te werken. Twee keer per week worden we bijgestaan door Gijs, een vaste medewerker die vooral de zware klussen met een paar deelnemers uitvoert. Stagiaires uit diverse opleidingen op het gebied van zorg maar ook dierenverzorging versterken de club en brengen hun kennis mee. Zo met zijn allen hebben we een positieve wisselwerking op elkaar. Hierdoor maken we samen van Landzicht een prachtige plek om in te werken en om in te vertoeven.

Op de werkvloer. Op dorpsboerderij Landzicht te Zandeweer bestieren we de boel met ons allen. We verzorgen paarden, ezels, schapen, varkens, kippen, eenden en konijnen. De paarden worden ’s ochtends naar de wei gebracht en ’s middags weer terug naar hun stal. Iedere dag rapen we eieren van de kippen die gezellig buiten rond scharrelen. Natuurlijk moeten de dieren iedere dag gevoerd worden en van water worden voorzien. De hokken en stallen worden regelmatig uitgemest en de poep geruimd uit de wei en bak. We hebben een kas waarin we zaaien en plantjes opkweken. Daarnaast is er een moestuin waar we groenten, kruiden en bloemen verbouwen. Hier komt heel wat werk als schoffelen en onkruid wieden bij kijken. Bloemen, groenten en eieren verkopen we in een stalletje aan de weg. Dorpsbewoners en passerende toeristen en recreanten zijn welkom op de boerderij om verse groenten te kopen en om de dierenweide te bezoeken.

Achter de boerderij staat een grote schuur met stallen waarin de beesten verblijven. Hier ruikt het heerlijk naar stro en hooi. De schapen zijn hier in het voorjaar om te lammeren en gaan dan weer naar buiten om het gras kort te houden. En waar ze niet bij kunnen wordt er door een van ons gemaaid met de zit-, loop- of bosmaaier. En dan zijn er nog Sil en Tommie, twee honden die graag een wandeling maken. Op het land staan verder bomen, hagen en struiken, die we regelmatig snoeien. In de zomer plukken we hiervan de kersen en allerlei soorten bessen. In het najaar knotten we wilgen en plukken we appels. In de winter is er weinig werk op het land te doen zodat de aandacht meer ligt bij houtbewerking, hout kloven met de kloofmachine en onderhoud. Ook is er in de winter meer tijd voor creatief handwerk en textiele werkvormen. Er worden nieuwe technieken aangeleerd of behouden. In de gezellige woonkeuken pauzeren we een aantal keren per dag met elkaar. We zetten daar koffie en thee, wassen af en soms maken we er soep van tomaten of pompoenen uit eigen tuin. Zodra de zon schijnt, schaften we buiten. Kortom, op Dorpsboerderij Zandeweer is genoeg te doen voor mensen die van het buitenleven houden."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van het dorp. Op de begraafplaats o.a. het 'oorlogsgraf' van Jan Huizingh (1923-1944), landarbeider en lid van het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Hij is slechts 21 jaar oud geworden. - Lidmaten Zandeweer.

Reactie toevoegen