Zandberg (Graauw)

Plaats
Buurtschap
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

zandberg_bij_graauw_gem._hulst_plaatsnaambord.jpg

De buurtschap Zandberg is voor een buurtschap vrij groot en heeft bovendien een dichtbebouwde, compacte kern. Vandaar dat Zandberg, in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen in ons land, een bebouwde kom heeft.

De buurtschap Zandberg is voor een buurtschap vrij groot en heeft bovendien een dichtbebouwde, compacte kern. Vandaar dat Zandberg, in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen in ons land, een bebouwde kom heeft.

Zandberg (Graauw)

Terug naar boven

Status

- Zandberg is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. T/m 31-3-1970 gemeente Graauw en Langendam.

- De buurtschap Zandberg valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Graauw.

- De nederzetting Zandberg is voor een buurtschap vrij groot en heeft bovendien een dichtbebouwde, compacte kern. Vandaar dat de buurtschap, in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen in ons land, een 'bebouwde kom' heeft met daarom blauwe plaatsnaamborden in plaats van - zoals ook elders in Zeeuws-Vlaanderen doogaans het geval is - witte. Het gebied binnen de bebouwde kom is een 50 km-zone, daarbuiten is het een 60 km-zone.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Zandberg ligt 2 km Z van Graauw, rond het punt waar de Zandbergsestraat, Zoutestraat, Standertmolenstraat en Theenaertstraat samenkomen. De buurtschap ligt daar als twee kleine aaneengesloten lintbebouwinkjes in L-vorm.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Zandberg 23 huizen met 305 inwoners. Gemiddeld dus 13 mensen in 1 woning, dat was ook voor die tijd uitzonderlijk veel. Het gemiddeld aantal bewoners per huis was in die tijd 6 tot 8, zelden meer dan 10. Hetzelfde gold overigens voor de hoofdplaats Graauw. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 50 huizen met ruim 100 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- O van buurtschap Zandberg, bij de splitsing van de Willem Hendrikstraat met de Beerweg, staat verscholen in het groen een bescheiden Mariakapelletje.

- Nabij het kapelletje ligt fort Het Boerenmagazijn.

- Vlakbij het fort, onderaan in de dijk waarover de nabijgelegen Beerweg loopt, liggen twee donkere holtes verscholen. Dit zijn twee sluiskokers van een voormalige inundatiesluis. In de volksmond staat de plaats bekend als de Steenen Beer, omdat tot voor kort alleen de waterkerende muur nog zichtbaar was. Boven op de dijk staat een informatiepanaal met uitleg en een kaart van de omgeving. Via een trap naar beneden kom je bij de inundatiesluis.

Zeeuws-Vlaanderen is in de 17e eeuw ingericht als bufferzone ter bescherming van Holland en Zeeland. Dwars door het gebied komt een aaneengesloten stelsel van linies te liggen. Linies zijn dijken die verschillende forten met elkaar verbinden en zowel een waterstaatkundige als een militaire betekenis hebben. Op verschillende plaatsen worden inundatiesluizen in de liniedijken aangelegd, om bij oorlogsdreiging stukken land voor de linies snel onder water te kunnen zetten. Tegen het einde van de 18e eeuw zijn de in het inundatiegebied tussen Hulst en Sas van Gent gelegen schorren echter zo hoog opgeslibd, dat bij eb de militaire troepen er gemakkelijk doorheen kunnen waden. Voor de verdediging is dat natuurlijk een slechte zaak. Een oplossing wordt gevonden in het uitvoeren van een nieuw bedijkingsproject; tussen de in 1784 en 1790 nieuw aangelegde dijken worden in totaal 4 inundatiesluizen gebouwd om de herdijkte polders weer onder water te kunnen zetten. In vredestijd zijn de sluizen gebruikt voor het lozen van overtollig polderwater. (© Ceciel van Dam)

- Fort Zandberg (waar alleen de contouren nog van zichtbaar zijn) lag Z van de gelijknamige buurtschap, in buurtschap Krabbenhoek.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Ter hoogte van buurtschap Zandberg gaat de Zandbergse kreek over in de Graauwse Kreek. O van de buurtschap ligt O van de Zandbergse Kreek ook nog de Vlaamse Kreek (die vanaf de Beerweg naar het ZW loopt).

Terug naar boven

Beeld

- Dorpsfilm van Graauw, Paal en Zandberg anno 1967 (14 min.).

Reactie toevoegen