Yndyk

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Yndyk

Terug naar boven

Status

- Yndyk is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1811 gemeente Baarderadeel. In 1812 over naar gemeente Bozum, per 1-10-1816 over naar gemeente Baarderadeel, in 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- De buurtschap Yndyk valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Boazum.

- De buurtschap Yndyk heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Indijk. Overigens zijn de plaatsnamen in de voormalige gemeente Littenseradiel sinds 1993 officieel Friestalig.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Yndyk ligt rond de gelijknamige weg (de weg tussen het kruispunt met de N384, ook Yndyk geheten, en de weg Hegedyk) en rond de het kruispunt van deze weg met de Hegedyk. De buurtschap ligt NO van het dorp Boazum, ZO van de dorpen Wiuwert en Britswert, ZW van het dorp Easterwierrum, NW van het dorp Dearsum en ONO van het dorp Lytsewierrum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Yndyk 8 huizen met 56 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd, of wederom ca. 10 huizen, met ca. 25 inwoners.

Reactie toevoegen