Wormer

Plaats
Dorp
Wormerland
Zaanstreek
Noord-Holland

Wormer..JPG

Een blik op Wormer.

Een blik op Wormer

Wormer. (2).JPG

Het kerkje van Wormer staat wat achteraf, het is even zoeken

Het kerkje van Wormer staat wat achteraf, het is even zoeken

Wormer. (3).JPG

Molen De Koker of Zwarte Hengst in Wormer

Molen De Koker of Zwarte Hengst in Wormer

NH gemeente Wormer in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Wormer in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Wormer in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Wormer

Terug naar boven

Status

- Wormer is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de regio Zaanstreek, gemeente Wormerland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1990.

- Wapen van de voormalige gemeente Wormer.

- Onder het dorp Wormer valt ook de buurtschap Bartelsluis.

Terug naar boven

Ligging

Wormer ligt N van Zaandam, O van Wormerveer en grenst in het Z en W aan de rivier de Zaan.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Wormer 222 huizen met 1.342 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 175/1.059 (= huizen/inwoners), het dorp Oostknollendam 30/169, de buurtschappen Engewormer 11/69 en Schaalsmeer 3/28, en polder De Starnmeer 3/17. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 5.000 huizen met ca. 12.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Voor nadere informatie over de geschiedenis van dit dorp en deze voormalige gemeente kun je terecht bij het in 2005 opgerichte Historisch Genootschap Wormer, dat als doel heeft: het stimuleren van de belangstelling voor het verleden van het dorp; het ondersteunen van acties tot behoud van historische waarden; het doen van onderzoek naar de geschiedenis van het dorp; het publiceren van de resultaten van onderzoek en historische gebeurtenissen; het houden van voorlichtingsbijeenkomsten over de geschiedenis van het dorp. Oudere nummers van de kwartaaluitgave Torenklanken zijn via de link ook online te lezen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Nieuwbouwwijk De Voorhoede is eind 2016 opgeleverd. Onder de link houden ze je op de hoogte van wanneer ze welke activiteiten organiseren, zoals een buurt-BBQ, 'Kessemus' en Oud en Nieuw.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wormer heeft 23 rijksmonumenten.

- Wormer heeft 12 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde (PKN) Nieuwe Kerk uit 1809 maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Wormer.

- Molen De Koker / Zwarte Hengst.

- Het pakhuizen-ensemble aan de Veerdijk loopt vanaf huisnr. 4 t/m nr. 43 en omvat onder andere de pellerijcomplexen Hollandia en Mercurius. Het pakhuizen-ensemble is uniek door zijn aaneengeslotenheid en de uiteenlopende bouwstijlen en bouwwijzen uit verschillende perioden. Zo staan er bijzondere betonnen en bakstenen gebouwen met gietijzeren of houten draagconstructie, maar ook de karakteristieke houten pakhuizen. Bijna alle pakhuizen in het ensemble zijn rijksmonument. Alleen de panden Veerdijk 4 en 28 hebben de status van gemeentelijk monument.

- Gevelstenen in Wormer.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Sint in Wormer, voor alle kinderen in Wormerland.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Zwembad Het Zwet.

- Na een ingrijpende verbouwing is het kerkgebouw van de Maria Magdalenakerk in 2001 in gebruik genomen voor concerten op zondagmiddagen en andersoortige activiteiten. Niet allee vanwege de prima akoestiek maar zeker ook vanwege de sfeer. Nevendoel is om mede hierdoor het kerkgebouw in stand te kunnen houden. De belangstelling is groot en de agenda is altijd goed gevuld.

- "Dorpstheater Wormer is een theater voor cabaret, jeugdtheater, muziek, muziektheater en toneel. De kassa sluit vijf minuten voor aanvang, zorg dus dat je op tijd komt! De zitplaatsen zijn niet genummerd. Als je een speciale reden hebt, kunnen we altijd een plekje voor je reserveren. Je kunt Dorpstheaterbonnen kopen die uitsluitend gelden in ons theater ter waarde van een zelf te bepalen bedrag. Het theater is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er is echter geen invalidentoilet. De brochure wordt altijd in mei verspreid in regio Wormerland. Exemplaren van de brochure zijn ook te vinden in de bibliotheken van de Zaanstreek, en natuurlijk in ons theater zelf. Wij houden de prijs van onze kaartjes op een redelijk niveau. Koffie en thee kost slechts 1 euro. Ook brengen wij geen geld voor de garderobe in rekening. Aan theatertoeslagen waarbij je bij entree ook al extra moet betalen voor een drankje doen wij ook niet. Er is een beperkte parkeerruimte. Meer parkeerruimte is verderop te vinden bij de sporthal aan de Spatterstraat. Woon je niet al te ver, dan raden wij een klimaatneutrale wijze van verplaatsen aan, d.w.z. per rollator, fiets of benenwagen. Het Dorpstheater draait op vrijwilligers."

- Het Wormer- en Jisperveld maakt onderdeel uit van Laag Holland, het gebied dat in 2006 de status van Nationaal Landschap heeft verkregen. Het Wormer- en Jisperveld is de afgelopen jaren (t/m 2012) heringericht. Doelen waren het verbeteren van de waterkwaliteit, het tegengaan van bodemdaling en het geschikt houden van het gebied voor weidevogels. Dit is bereikt door o.a.: het baggeren van grote delen van het gebied; het optimaliseren van de weidevogelbiotoop (plaatsen van beschoeiingen, verwijderen bosjes, opknappen grasland); het aanleggen van recreatieve voorzieningen; het monitoren van de waterkwaliteit; de aanleg van onderwaterdrainage in een praktijkproef, om het effect hiervan op het tegengaan van bodemdaling te onderzoeken; het afdekken van de waterbodem met zand in een praktijkproef, om het effect hiervan op de waterkwaliteit te kunnen onderzoeken.

- Bezoekerscentrum De Poelboerderij verzorgt verschillende op de natuur gerichte activiteiten op drie locaties: het Wormer- en Jisperveld, het Bezoekerscentrum en Veenweidepark De Trickel. Het Bezoekerscentrum vormt het kloppend hart van De Poelboerderij. Vanuit hier verzorgt men excursies, voorlichting, (jeugd)educatie voor scholen en helpen vrijwilligers met het beheer van het veld en het veenweidepark. Heempark De Trickel stelt bezoekers in staat het veenweidegebied op kleine schaal te leren kennen. Voor kinderen is een waterspeelplaats ingericht waar zij een beeld krijgen van de waterhuishouding in de polder.

- In 2012 is een recreatief wandelpad aangelegd tussen het Oosteinde en de polder Enge Wormer. Tussen de panden Oosteinde 88-90 bevindt zich een elektronisch hek dat toegang biedt voor de gebruikers tot het al bestaande verharde beheerpad in dit zuidelijke deel van het Wormer- en Jisperveld. Voor de wandelaars is een klaphek gemaakt. Het pad is verlengd met een onverhard wandelpad - 250 meter lang en 2,5 meter breed - ook wel aangeduid als ’laarzenpad’ tot aan de Wijdewormerringdijk. Het pad is in verband met het broedseizoen en overwintering van smienten slechts drie maanden per jaar open (van half juli tot half oktober).

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Wormer en Wormerveer.

Terug naar boven

Links

- Zorg: - Zorgboerderij Saens Groen. - Zorgboerderij Watervliet.

Reactie toevoegen