Wormer

Plaats
Dorp
Wormerland
Zaanstreek
Noord-Holland

wormer zandweg 1959 [640x480].jpg

Wormer Zandweg 1959

Wormer Zandweg 1959

Wormer..JPG

Een blik op Wormer.

Een blik op Wormer.

Wormer. (2).JPG

Het kerkje van Wormer staat wat achteraf, het is even zoeken.

Het kerkje van Wormer staat wat achteraf, het is even zoeken.

Wormer. (3).JPG

Molen De Koker of Zwarte Hengst in Wormer.

Molen De Koker of Zwarte Hengst in Wormer.

NH gemeente Wormer in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Wormer in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Wormer in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Wormer

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Wormer.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Wormer.

Terug naar boven

Status

- Wormer is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de regio Zaanstreek, gemeente Wormerland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1990.

- Wapen van de voormalige gemeente Wormer.

- Onder het dorp Wormer valt ook de buurtschap Bartelsluis.

Terug naar boven

Ligging

Wormer ligt N van Zaandam, O van Wormerveer en grenst in het Z en W aan de rivier de Zaan.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Wormer, kunt u terecht bij Historisch Genootschap Wormer. Oudere nummers van de kwartaaluitgave Torenklanken zijn via de link ook online te lezen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wormer heeft 23 rijksmonumenten.

- Wormer heeft 12 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde (PKN) Nieuwe Kerk uit 1809 maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Wormer.

- Molen De Koker / Zwarte Hengst.

- Het pakhuizen-ensemble aan de Veerdijk loopt vanaf Veerdijk 4 t/m Veerdijk 43 en omvat onder andere de pellerijcomplexen Hollandia en Mercurius. Het pakhuizen-ensemble is uniek door zijn aaneengeslotenheid en de uiteenlopende bouwstijlen en bouwwijzen uit verschillende perioden. Zo staan er bijzondere betonnen en bakstenen gebouwen met gietijzeren of houten draagconstructie, maar ook de karakteristieke houten pakhuizen. Bijna alle pakhuizen in het ensemble zijn rijksmonument. Alleen de panden Veerdijk 4 en 28 hebben de status van gemeentelijk monument.

- Gevelstenen in Wormer.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Sint in Wormer, voor alle kinderen in Wormerland.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Na een ingrijpende verbouwing is het kerkgebouw van de Maria Magdalenakerk in 2001 in gebruik genomen voor concerten op zondagmiddagen en andersoortige activiteiten. Niet allee vanwege de prima akoestiek maar zeker ook vanwege de sfeer. Nevendoel is om mede hierdoor het kerkgebouw in stand te kunnen houden. De belangstelling is groot en de agenda is altijd goed gevuld.

- Dorpstheater Wormer is een theater voor cabaret, jeugdtheater, muziek, muziektheater en toneel.

- Het Wormer- en Jisperveld maakt onderdeel uit van Laag Holland, het gebied dat in 2006 de status van Nationaal Landschap heeft verkregen. Het Wormer- en Jisperveld is de afgelopen jaren (t/m 2012) heringericht. Doelen waren het verbeteren van de waterkwaliteit, het tegengaan van bodemdaling en het geschikt houden van het gebied voor weidevogels. Dit is bereikt door o.a.: het baggeren van grote delen van het gebied; het optimaliseren van de weidevogelbiotoop (plaatsen van beschoeiingen, verwijderen bosjes, opknappen grasland); het aanleggen van recreatieve voorzieningen; het monitoren van de waterkwaliteit; de aanleg van onderwaterdrainage in een praktijkproef, om het effect hiervan op het tegengaan van bodemdaling te onderzoeken; het afdekken van de waterbodem met zand in een praktijkproef, om het effect hiervan op de waterkwaliteit te kunnen onderzoeken.

- Bezoekerscentrum De Poelboerderij verzorgt verschillende op de natuur gerichte activiteiten op drie locaties: het Wormer- en Jisperveld, het Bezoekerscentrum en Veenweidepark De Trickel. Het Bezoekerscentrum vormt het kloppend hart van De Poelboerderij. Vanuit hier verzorgt men excursies, voorlichting, (jeugd)educatie voor scholen en helpen vrijwilligers met het beheer van het veld en het veenweidepark. Heempark De Trickel stelt bezoekers in staat het veenweidegebied op kleine schaal te leren kennen. Voor kinderen is een waterspeelplaats ingericht waar zij een beeld krijgen van de waterhuishouding in de polder.

- In 2012 is een recreatief wandelpad aangelegd tussen het Oosteinde in Wormer en de polder Enge Wormer. Tussen de panden Oosteinde 88-90 bevindt zich een elektronisch hek dat toegang biedt voor de gebruikers tot het al bestaande verharde beheerpad in dit zuidelijke deel van het Wormer- en Jisperveld. Voor de wandelaars is een klaphek gemaakt. Het pad is verlengd met een onverhard wandelpad - 250 meter lang en 2,5 meter breed - ook wel aangeduid als ’laarzenpad’ tot aan de Wijdewormerringdijk. Het pad is in verband met het broedseizoen en overwintering van smienten slechts drie maanden per jaar open (van half juli tot half oktober).

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Wormer en Wormerveer.

Terug naar boven

Links

- Zorgboerderij Saens Groen.

- Zorgboerderij Watervliet.

Reactie toevoegen