Woold

Plaats
Buurtschap
Winterswijk
Achterhoek
Gelderland

Woold Winterswijk Boveltweg [640x480].JPG

Woold (buurtschap van Winterswijk), Boveltweg.

Woold (buurtschap van Winterswijk), Boveltweg.

woold plaatsnaambord buitengebied.jpg

Woold (buurtschap van Winterswijk) wordt in het buitengebied al met borden aangegeven

Woold (buurtschap van Winterswijk) wordt in het buitengebied al met borden aangegeven

woold plaatsnaambord kom.jpg

In de kern van Woold (die kennelijk formeel geen 'bebouwde kom' is anders waren het blauwe borden geweest) staan opnieuw plaatsnaamborden, met 30 km-zone

In de kern van Woold (die kennelijk formeel geen 'bebouwde kom' is anders waren het blauwe borden geweest) staan opnieuw plaatsnaamborden, met 30 km-zone

Woold paddenstoel Het Woold.jpg

Op de ANWB-paddenstoelen staat de volksmond-naam Het Woold aangegeven (formeel is de naam zonder voorvoegsel)

Op de ANWB-paddenstoelen staat de volksmond-naam Het Woold aangegeven (formeel is de naam zonder voorvoegsel)

Woold bord Achterwoold (Kopie).jpg

Kennelijk is er binnen Woold getuige dit richtingbordje ook nog sprake van een buurtschap Achterwoold. Maar in onze papieren bronnen en op het internet is daar verder helemaal niets van te vinden. Wie weet hier meer over te vertellen?

Kennelijk is er binnen Woold getuige dit richtingbordje ook nog sprake van een buurtschap Achterwoold. Maar in onze papieren bronnen en op het internet is daar verder helemaal niets van te vinden. Wie weet hier meer over te vertellen?

Woold verenigingsgebouw Julianajpg (Kopie).jpg

Woold, in verenigingsgebouw Juliana is regelmatig van alles te doen. Zie daarvoor de site en Facebookpagina van verenigingsgebouw Juliana onder het kopje Beschrijving.

Woold, in verenigingsgebouw Juliana is regelmatig van alles te doen. Zie daarvoor de site en Facebookpagina van verenigingsgebouw Juliana onder het kopje Beschrijving.

Woold

Terug naar boven

Status

- Woold is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Winterswijk.

- De buurtschap Woold heeft - zoals alle Winterswijkse buurtschappen - een eigen postcode (7108) en woonplaatsnaam in het postcodeboek en in de gemeentelijke basisadministratie (BAG) en is daarmee een formele 'woonplaats'. In het postcodeboek is de plaatsnaam op enig moment gewijzigd in Winterswijk Woold.

- Niet te verwarren met de buurtschap Woolde in de gemeente Hengelo (OV).

Achterwoold en Voorwoold?
Binnen Woold is kennelijk nog sprake van een aparte buurtschap Achterwoold. Althans in de omgeving staat een richtingbordje naar Achterwoold (zie foto), dús kennelijk bestaat het, anders stond dat bordje er niet... Maar er staan geen plaatsnaambordjes in de omgeving die zo genaamd zijn, en inhoudelijk kunnen wij er helemaal niets over vinden, in onze papieren bronnen noch op het internet. Behalve dat Achterwoold in ieder geval in 1946 een eigen voetbalclub had. Toch is het al een oude plaatsnaam. Want we lezen ook nog ergens dat al in 1679 sprake was van gezamenlijke schuttersfeesten van Achter-Woold en het aangrenzende Duitse Barlo. Verder zou er ook nog sprake zijn van een sub-buurtschap Voorwoold of Voor-Woold, waar in onze papieren bronnen en op het internet ook niets inhoudelijks over te vinden is, behalve dat het in dit artikel genoemd wordt, dat stelt dat Voorwoold bij de Berenschot Watermolen zou moeten liggen. Als iemand meer weet te vertellen over deze kennelijke buurtschappen, houden wij ons aanbevolen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Het of 't Woold (zo wordt de buurtschap in de praktijk overigens nog steeds genoemd, maar de officiële spelling, bijvoorbeeld voor het postcodeboek en op de plaatsnaamborden, is zonder voorvoegsel), 1284 in Silva, 1794 Woold, ook ten Wolde.

Naamsverklaring
Het Latijnse silva betekent 'bos', wold betekent 'woud, moerasbos'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Woold ligt Z van Winterswijk en grenst in het Z en O aan Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Woold 138 huizen met 1.117 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 350 huizen met ca. 900 inwoners.

Terug naar boven

Beschrijving

Pas laat in de 20e eeuw krijgen de wegen en straten van het Woold en de andere Winterswijkse buurtschappen namen. Daarvóór hadden de panden in deze buurtschap als adres de letter K met daarbij een huisnummer.

Op 30 maart 1945 heeft hier de Tankslag in het Woold plaatsgevonden tijdens de bevrijding van de Duitse bezetting in Nederland.

Woold had een hulppostkantoor van 1916 tot 1976.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2010 is de Buurtschappenvisie gereedgekomen, waarin alle 9 buurtschappen van de gemeente Winterswijk gezamenlijk in kaart hebben gebracht wat zij voor de komende jaren gewenste ontwikkelingen vinden voor het buitengebied van Winterswijk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Woold heeft 14 rijksmonumenten.

- Woold heeft 12 gemeentelijke monumenten.

- Watermolen de Berenschot uit 1749.

- Direct N van Woold ligt de dubbele watermolen Den Helder of Plekenpolsemolen.

- Van het rijksmonument de Ruitenburgerschans is ondanks archeologisch onderzoek de leeftijd en toenmalige functie nog altijd niet duidelijk. Het is zelfs niet zeker of het wel een echte schans is geweest / een militaire functie heeft gehad.

- Carla en Ronald Mullie, eigenaren van De Witte Lelie, producent van ambachtelijke jams, chutneys, mosterd en likeuren, zijn in 2013 verhuisd van Maasland naar Woold. Ze hebben een deel van hun hoeve De Struker ingericht als het Strukers Museum.

- In het Openluchtmuseum in Arnhem bevindt zich een 19e-eeuwse voormalige radmakerij uit Woold.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De buurtschap Woold is een zeer aantrekkelijk gebied om te wandelen, te fietsen of te verblijven. Dat komt door de combinatie van (veelal agrarische) bedrijvigheid, rust, ruimte en het natuurschoon. Kromme, bochtige weggetjes en beken dragen bij aan de grillige structuur van dit eeuwenoude hoevelandschap. In dit gebied is geen echte ruilverkaveling geweest, waardoor de boeren nog veel kleinere percelen hebben. Verspreid tussen bossen, venen, singels en houtwallen liggen de weilanden en de bolle akkers. Bovendien vindt u in dit 'coulissenlandschap' een zeer bijzondere flora en fauna, en vele bezienswaardigheden.

- Een bijzonder gebied bij Woold is het Natuurreservaat Wooldse Veen. Het is zo bijzonder dat het is gekwalificeerd als Natura 2000-gebied, wat wil zeggen dat het op Europees niveau bescherming geniet. Het Wooldse Veen, ZO van Winterswijk, maakte oorspronkelijk deel uit van een groot aaneengesloten hoogveengebied langs de grens tussen Nederland en Duitsland. Een groot deel van dit hoogveengebied verdween door ontginning. Ontwatering van omliggende landbouwgebieden verdroogde het Wooldse Veen sterk, waardoor dit met bos kon begroeien. In het gebied leven veel bijzondere soorten hoogveenplanten, amfibieën, reptielen en vogels. De afgelopen jaren is in het Wooldse Veen een herstelproject uitgevoerd. Dat houdt o.a. in dat het veen weer zo veel mogelijk in oude staat wordt hersteld. Om de veenvorming weer op gang te brengen, is een groot aantal bomen en struiken gekapt. Het aanbrengen van 1,7 kilometer damwand en veendijk zorgt ervoor dat de bodem het water langer vasthoudt, waardoor verdroging wordt tegengegaan. Naast de damwanden zijn er stuwen gekomen om de grondwaterstand in het gebied te reguleren. Een hoopgevend resultaat is dat op enkele plaatsen het uiterst gecompliceerde proces van veenvorming inmiddels alweer op gang is gekomen. Blog over het herstelproject Wooldse Veen.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van Woold op Facebook.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Woold.

- Nieuws: - Nieuws over Woold op Facebook.

- Buurthuis: - De qua grondgebied en aantal huizen en inwoners grote buurtschap Woold heeft een kleine kern, met als middelpunt de basisschool en verenigingsgebouw Juliana. - Verenigingsgebouw Juliana op Facebook.

- Onderwijs: - Basisschool Woold.

- Zorg: - Zorgboerderij De Olden Gaorden.

Reactie toevoegen