Woold

Plaats
Buurtschap
Winterswijk
Achterhoek
Gelderland

woold plaatsnaambord buitengebied.jpg

Woold is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Winterswijk. De buurtschap wordt in het buitengebied al met plaatsnaamborden aangegeven. En zo hoort het natuurlijk ook (maar is helaas nog lang niet overal het geval).

Woold is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Winterswijk. De buurtschap wordt in het buitengebied al met plaatsnaamborden aangegeven. En zo hoort het natuurlijk ook (maar is helaas nog lang niet overal het geval).

woold plaatsnaambord kom.jpg

In de kern van Woold (die kennelijk formeel geen 'bebouwde kom' is, anders waren het blauwe borden geweest) staan opnieuw plaatsnaamborden, met 30 km-zone

In de kern van Woold (die kennelijk formeel geen 'bebouwde kom' is, anders waren het blauwe borden geweest) staan opnieuw plaatsnaamborden, met 30 km-zone

Woold paddenstoel Het Woold.jpg

Op de ANWB-paddenstoelen staat de volksmondnaam Het Woold aangegeven (formeel is de naam zonder voorvoegsel)

Op de ANWB-paddenstoelen staat de volksmondnaam Het Woold aangegeven (formeel is de naam zonder voorvoegsel)

Woold bord Achterwoold (Kopie).jpg

Kennelijk is er binnen Woold, getuige dit richtingbordje, ook nog sprake van een buurtschap Achterwoold. Maar in onze papieren bronnen en op het internet is daar verder helemaal niets van te vinden. Wie weet hier meer over te vertellen?

Kennelijk is er binnen Woold, getuige dit richtingbordje, ook nog sprake van een buurtschap Achterwoold. Maar in onze papieren bronnen en op het internet is daar verder helemaal niets van te vinden. Wie weet hier meer over te vertellen?

woold_vereenigingsgebouw_juliana.jpg

Verenigingsgebouw Juliana is het bruisende hart van buurtschap Woold. Er is regelmatig van alles te doen. In 2018 heeft het pand diverse verbeteringen ondergaan, waardoor het nog aantrekkelijker is geworden en er weer jaren tegen kan. Zie kopje Links.

Verenigingsgebouw Juliana is het bruisende hart van buurtschap Woold. Er is regelmatig van alles te doen. In 2018 heeft het pand diverse verbeteringen ondergaan, waardoor het nog aantrekkelijker is geworden en er weer jaren tegen kan. Zie kopje Links.

woold_dikke_steen_kopie.jpg

Op de splitsing van de Wooldseweg met de Langediek en de Holdersweg staat de Dikke Steen, die hier in 1915 is geplaatst, ter herinnering aan de totstandkoming van de verharding van de verbindingswegen van het Woold naar Miste en de Duitse grens.

Op de splitsing van de Wooldseweg met de Langediek en de Holdersweg staat de Dikke Steen, die hier in 1915 is geplaatst, ter herinnering aan de totstandkoming van de verharding van de verbindingswegen van het Woold naar Miste en de Duitse grens.

Woold

Terug naar boven

Status

- Woold is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Winterswijk.

- De buurtschap Woold heeft - zoals alle Winterswijkse buurtschappen - een eigen postcode (7108) en woonplaatsnaam in het postcodeboek en in de gemeentelijke basisregistratie (BAG) en is daarmee een formele 'woonplaats'. Praktisch gezien is het een buurtschap van het dorp Winterswijk.

- De buurtschap heeft tegenwoordig als plaatsnaam in het postcodeboek 'Winterswijk Woold'. Ook bij alle andere buurtschappen in deze gemeente is de toevoeging 'Winterswijk' voor de plaatsnaam geplaatst. Vermoedelijk omdat men anders steeds aan deze en gene moest uitleggen dat hun relatief onbekende woonplaats bij Winterswijk ligt. Op de plaatsnaamborden staat - wat ons betreft terecht - alleen de eigenlijke plaatsnaam (in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Nederweertse dorp Eind, waar men het postadres-voorvoegsel 'Nederweert-' wél op enig moment ook op de plaatsnaamborden heeft aangebracht).

- De wegen in het Woold hebben pas laat in de 20e eeuw namen gekregen. Voorheen werden de huizen in dit gebied aangeduid met de 'wijk'letter K met daarbij een huisnummer.

- Niet te verwarren met de buurtschap Woolde in de gemeente Hengelo (OV).

Achterwoold en Voorwoold?
Binnen Woold is kennelijk nog sprake van een aparte buurtschap Achterwoold. Althans in de omgeving staat een richtingbordje naar Achterwoold (zie foto), dús kennelijk bestaat het, anders stond dat bordje er niet... Maar er staan geen plaatsnaambordjes in de omgeving die zo genaamd zijn, en inhoudelijk kunnen wij er helemaal niets over vinden, in onze papieren bronnen noch op het internet. Behalve dat Achterwoold in ieder geval in 1946 een eigen voetbalclub had. Toch is het al een oude plaatsnaam. Want we lezen ook nog ergens dat al in 1679 sprake was van gezamenlijke schuttersfeesten van Achter-Woold en het aangrenzende Duitse Barlo. Verder zou er ook nog sprake zijn van een sub-buurtschap Voorwoold of Voor-Woold, waar in onze papieren bronnen en op het internet ook niets inhoudelijks over te vinden is, behalve dat het in dit artikel genoemd wordt, dat stelt dat Voorwoold bij de Berenschot Watermolen zou moeten liggen. Als iemand meer weet te vertellen over deze kennelijke buurtschappen, houden wij ons aanbevolen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Het of 't Woold (zo wordt de buurtschap in de praktijk overigens nog steeds genoemd, maar de officiële spelling, bijvoorbeeld voor het postcodeboek en op de plaatsnaamborden, is zonder voorvoegsel), 1284 in Silva, 1794 Woold, ook ten Wolde.

Naamsverklaring
Het Latijnse silva betekent 'bos', wold betekent 'moerasbos, zompig bos'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Woold ligt Z van Winterswijk en grenst in het Z en O aan Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Woold 138 huizen met 1.117 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 350 huizen met ca. 900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Op 30 maart 1945 heeft hier de Tankslag in het Woold plaatsgevonden tijdens de bevrijding van de Duitse bezetting in Nederland.

Woold had een hulppostkantoor van 1916 tot 1976.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Na 5 jaar ijveren voor een zendmast voor mobiele telefonie, is het Woold in juni 2018 gelukt; sindsdien heeft de buurtschap ook mobiel bereik. De aanleiding was een ongeval in 2013, waarbij het niet lukte om 112 te bereiken. In 2015 maakte KPN bekend meer masten te gaan plaatsen in gebieden met slecht mobiel bereik. Vervolgens duurde het nog enkele jaren om een geschikte locatie in de buurtschap te vinden.

- In 2010 is de Buurtschappenvisie gereedgekomen, waarin alle 9 buurtschappen van de gemeente Winterswijk gezamenlijk in kaart hebben gebracht wat zij voor de komende jaren gewenste ontwikkelingen vinden voor het buitengebied van Winterswijk. Ook buurtschap Woold komt hierin dus aan de orde.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Woold heeft 14 rijksmonumenten.

- Woold heeft 12 gemeentelijke monumenten.

- Watermolen de Berenschot (Wooldseweg 74) uit 1749.

- Direct N van Woold ligt de dubbele watermolen Den Helder of Plekenpolsemolen.

- Van het rijksmonument de Ruitenburgerschans is ondanks archeologisch onderzoek de leeftijd en toenmalige functie nog altijd niet duidelijk. Het is zelfs niet zeker of het wel een echte schans is geweest / een militaire functie heeft gehad.

- 3 van de 14 rijksmonumenten in Woold hebben betrekking op het Keunenhuis (Wooldseweg 127). Natuurmonumenten heeft de historische boerderij Keunenhuis gerestaureerd in oude staat. Sinds juni 2019 huizen hier chef Nel Schellekens en partner Henk den Herder in een culinaire proeftuin. Gasten krijgen les in een ‘landschap-op-het-bord’-keuken waarin '0% waste-100% taste', streek en samenwerking centraal staan. De verbouwing is gerealiseerd met alleen Achterhoekers, van aannemer, installateur en schilder tot grondwerker. Projectleider Ellen de Kroon van Natuurmonumenten vertelt: “Het heeft de aannemer, Nel en ons de nodige hoofdbrekens bezorgd. Dit betekent het toepassen van veel techniek, muisvrij maken van ruimten en afneembare wanden, vloeren en plafonds. We zijn dan ook bijzonder trots ook op het resultaat!”

Bovendien is de boerderij van het gas af. “Alle installaties zijn ‘all electric’; ook Nels keuken. We hebben een luchtwarmte pompinstallatie, het gebouw is (beter) geïsoleerd en het regenwater wordt separaat afgevoerd naar een natte plek in de omgeving”, aldus De Kroon. “Bijzonder was de praktische betrokkenheid bij de bouwwerkzaamheden door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de provincie Gelderland en gemeente Winterswijk. Zo konden slagvaardig keuzes worden gemaakt bij dilemma’s tussen het behouden van monumentale waarden en gebruikswensen.” Het was een grote wens van Natuurmonumenten om het Keunenhuis in Woold weer bewoonbaar en beleefbaar te maken. De natuurorganisatie beschermt en onderhoudt ongeveer 2600 historische bouwwerken. Bijna 500 daarvan hebben de monumentenstatus, waaronder 265 boerderijen en woonhuizen, 36 kastelen en landhuizen, 20 molens en 15 forten. Ook monumentale bruggen, tuinbeelden, hekken en grenspalen behoren tot het Nederlandse erfgoed in beheer bij Natuurmonumenten. (bron: Natuurmonumenten)

- In een perkje op de splitsing van de Wooldseweg met de Langediek en de Holdersweg staat de zogeheten Dikke Steen, die hier in 1915 als monument is geplaatst, ter herinnering aan de totstandkoming van de verharding van de ruim 10 km lange verbindingswegen van het Woold naar Miste en de Duitse grens. De werkzaamheden duurden van maart 1911 tot september 1915. De kei is afkomstig van het Goed Lammers en was een geschenk van D.W. te Gronde. Het is een roodachtige graniet van ca. 2,5 meter hoog. Aan de zijkanten van de sokkel o.a. het gemeentewapen van Winterswijk en een toelichting m.b.t. de reden van het monument. De steen moest natuurlijk verplaatst worden van landgoed Lammers naar de plek waar hij nu staat. Dat gebeurde niet zoals nu met een kraan en een vrachtwagen; de ca. 12.000 kilo zware steen is het hele eind gerold door de firma Te Siepe. Hoe die constructie in elkaar zat, kun je zien onder de link.

- In het Openluchtmuseum in Arnhem bevindt zich een 19e-eeuwse voormalige radmakerij uit Woold.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Ontspanningscommissie (OC) Woold is geen vereniging maar een commissie met afgevaardigden uit alle Wooldse verenigingen (Schietvereniging Juliana, Gymvereniging Wo.G.V., Toneelvereniging Ons Genoegen, Woolds Mansleukoor, Vrouwenkoor Zang & Vriendschap en Aangespannen Rijders) en Verenigingsgebouw Juliana. De commissieleden stellen zich ten doel door het jaar heen diverser activiteiten te organiseren voor de Wooldse inwoners en leden van Wooldse verenigingen. Jaarlijks wordt er een kaartcompetitie gehouden, op uitnodiging wordt er gekaart tegen andere buurtschappen, er wordt een 55+ reisje gemaakt en seniorenmiddagen georganiseerd. Ook vindt er jaarlijks een dropping plaats en worden wat grotere evenementen op touw gezet, zoals de Stangeldag (sport- en speldag), een playbackshow of “Ik Hou van Holland” avond. De OC staat ook open voor nieuwe ideeën en activiteiten.

- Toneelvereniging Ons Genoegen Woold is opgericht in 1923. Jaarlijks brengen ze in het eerste weekend van februari een nieuw stuk op de planken..In de buurtschap en de wijde omgeving staat Ons Genoegen bekend om het wisselende genre aan toneelstukken dat voor het voetlicht wordt gebracht. Maar wat bij deze vereniging vooral bovenaan staat is het plezier in toneelspelen, mensen vermaken als ze een avond uit zijn. Kom gerust eens aan tijdens een oefenavond in het Verenigingsgebouw op een donderdagavond (okt t/m jan) om te kijken of deze vereniging ook wat voor jou is.

- Naast de inmiddels gerenommeerde Grote Kunstmarkt in Woold in het 1e weekend van juli, organiseert Stichting Berenschot’s Mölle sinds 2017 ook een Land- & Kunstmarkt, op de 1e zondag van de maanden april en oktober. Een middagje rondkijken op de een markt vol met kunstwerken en kunstwerkjes, brocante spullen en accessoires en streekproducten. Gewoon lekker ronddwalen tussen de verschillende kramen. Met op de achtergrond de rust van de eeuwenoude watermolen, het stromende water van de Slinge beek, het geluid van het vallende beekwater over de stuw, en de frisse lucht van natuurgebied de Bekendelle. "Het Montmatre van de Achterhoek"... Daarnaast is het gezellig druk op het terras bij de watermolen.

Het Molenplein voor Berenschot’s Watermolen in Woold wordt omgetoverd tot een markt met een typisch Franse sfeer. Een mooie spiegel, een bijzondere vaas, een kastje, brocante accessoires, een leuke hoed, bijzondere jams, een bijzonder vergezicht, ambachtelijke geitenkaas, een aquarel vol kleur, een handgemaakte leren tas, handgemaakte poncho’s naast bijzondere nostalgische artikelen vintage, plattelandsantiek, sieraden van een edelsmid, Spaans keramiek, zink, wijnen, huisgemaakte jams en merkwaardige hebbedingetjes. Ook bijzondere streekproducten krijgen een plek op de markt met ca. 50 kramen. Kortom er is van alles te zien, te kijken, te proeven en te beleven.

- In het 1e weekend van juli (in 2020 voor de 17e keer) is er in Woold jaarlijks een grote Kunstmarkt bij Berenschot’s Mölle. Olieverfdoeken, acrylschilderijen, keramiek, houtbewerking, glaskunst, edelsmid en nog veel meer kunstdisciplines zijn er te zien en te bewonderen. Er wordt gestreefd naar een grote verscheidenheid aan kunstuitingen. Ca. 90 professionals en betere amateurs krijgen er een plek. Op die manier blijft dit evenement een bijzonder en “apart” gebeuren. Een prachtig mooie happening. Kom kijken en laat je verrassen.

- In 2017 is de Wooldse Corsoclub opgericht. Vanaf editie 2018 bouwen ze jaarlijks een wagen voor het Bloemencorso Winterswijk (eind augustus). Daarvoor zijn natuurlijk, naast de wagenconstructie zelf, heeel veel bloemen nodig. De eerste prioriteit van de club was dan ook het vinden van een locatie voor een 'bloemenland', wat gelukkig is gelukt.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Algemeen
De buurtschap Woold is een zeer aantrekkelijk gebied om te wandelen, te fietsen of te verblijven. Dat komt door de combinatie van (veelal agrarische) bedrijvigheid, rust, ruimte en het natuurschoon. Kromme, bochtige weggetjes en beken dragen bij aan de grillige structuur van dit eeuwenoude hoevelandschap. In dit gebied is geen echte ruilverkaveling geweest, waardoor de boeren nog veel kleinere percelen hebben. Verspreid tussen bossen, venen, singels en houtwallen liggen de weilanden en de bolle akkers. Bovendien vind je in dit 'coulisselandschap' een zeer bijzondere flora en fauna, en vele bezienswaardigheden.

Wooldse Veen
Een bijzonder gebied bij Woold is het Natuurreservaat Wooldse Veen. Het Wooldse Veen is samen met het Duitse Burlo-Vardingholter Venn een waardevol hoogveengebied met veenputten en veendijken. Door de grote afwisseling in de bodem en de afwisseling in natte en droge plekken komen er veel bijzondere planten en dieren voor. In veenputten vormt zich nieuw hoogveen met zonnedauw en lavendelheide, er zijn moerassen met riet en moerashertshooi, er is berkenbroekbos, heischraal grasland en vochtige heide. Het Wooldse Veen is zo bijzonder dat het is gekwalificeerd als Natura 2000-gebied, wat wil zeggen dat het op Europees niveau bescherming geniet.

Het Wooldse Veen, ZO van Winterswijk, maakte oorspronkelijk deel uit van een groot aaneengesloten hoogveengebied langs de grens tussen Nederland en Duitsland. Een groot deel van dit hoogveengebied verdween door ontginning. Ontwatering van omliggende landbouwgebieden verdroogde het Wooldse Veen sterk, waardoor dit met bos kon begroeien. In het gebied leven veel bijzondere soorten hoogveenplanten, amfibieën, reptielen en vogels. De afgelopen jaren is in het Wooldse Veen een herstelproject uitgevoerd. Dat houdt o.a. in dat het veen weer zo veel mogelijk in oude staat wordt hersteld. Om de veenvorming weer op gang te brengen, is een groot aantal bomen en struiken gekapt, wat tevens de verdamping vermindert. Het aanbrengen van 1,7 kilometer damwand en veendijk zorgt ervoor dat de bodem het water langer vasthoudt, waardoor verdroging wordt tegengegaan. Naast de damwanden zijn er stuwen gekomen om de grondwaterstand in het gebied te reguleren. En landbouwgronden zijn omgevormd naar natuur. Een hoopgevend resultaat is dat op enkele plaatsen het uiterst gecompliceerde proces van veenvorming inmiddels alweer op gang is gekomen.

Van 2019 tot voorjaar 2020 zijn ook de randen van het gebied aangepakt: omliggende gronden van waaruit (grond)water naar het veen stroomt, zijn in natuurgebied omgezet, de sloten zijn gedempt en de drainage is verwijderd. Ook is er een waterkerend foliescherm aangebracht om water langer vast te houden en om de vernatting van omliggende landbouwgronden en gebouwen te voorkomen. Ook zijn er nog enkele kleine stukjes bos gekapt. Na afronding van het project in voorjaar 2020 is alles gedaan wat aan Nederlandse zijde mogelijk is om het gebied robuust te maken. Het Wooldse Veen is dan het eerste Gelderse Natura 2000-gebied waarvan het natuurherstel is afgerond. (bron: Provincie Gelderland)

"Om de kwaliteit van de natuur goed te volgen hebben we in Nederland allerlei monitoringsnetwerken ingericht. Dat biedt een schat aan informatie, maar het duurt vaak jaren voordat je gedegen uitspraken kunt doen. Het is daarom heel nuttig om samen met alle betrokken partijen ook regelmatig buiten te kijken hoe het ervoor staat. Dat gebeurt inmiddels jaarlijks tijdens Natura 2000-veldbezoeken. Provincies stellen voor de beschermde Natura 2000-gebieden een beheerplan vast. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het behouden en ontwikkelen van de natuurkwaliteit. De gebieden zijn eigendom van terreinbeheerders of particulieren en ook het waterschap is vaak betrokken. Dat betekent dat meerdere partijen meedenken, meewerken en aan de knoppen draaien. De provincies hebben afgesproken eens per jaar samen met beheerders een kijkje te nemen in hun Natura 2000-gebieden. Zo’n jaarlijkse check-up wordt steeds relevanter nu in veel gebieden de geplande herstelmaatregelen (bijna) helemaal zijn uitgevoerd. Een uitgelezen kans om te zien hoe de natuur erbij staat. Maar ook om op een rij te zetten: hebben we afgelopen jaar uitgevoerd wat was afgesproken? Waarom wel/niet? Hoe heeft het uitgepakt? En wat moeten we komend jaar gaan doen? Door samen het veld in te gaan zijn zaken sneller kort te sluiten en ontstaat vertrouwen. Voor elk gebied worden de afspraken vastgelegd in een verslag.

Vernatten is het devies. In het Wooldse Veen in buurtschap Woold bij Winterswijk zijn de herstelwerkzaamheden bijna klaar, blijkt in augustus 2020 tijdens een veldbezoek van de provincie. In het voorjaar van 2020 zijn in de zogeheten lagg-zone (de overgangszone tussen hoogveen en omgeving) sloten gedempt om water langer vast te houden. Ook is in enkele percelen de fosfaatrijke grond afgegraven. Uiteindelijk moet het gebied richting hoogveenkern steeds natter worden. Komende winter zal blijken of dat daadwerkelijk gebeurt.

In het hoogveen zelf is het nu vrij droog: door een groot neerslagtekort zakte het water deze zomer geen 20 maar 45 centimeter weg. De ontwikkeling van het actief hoogveen is na drie droge jaren afgeremd. Het herstellende hoogveen in kleine veenputjes heeft het moeilijk. Door de lage waterstanden dreigt het drijvende veenmos vast te groeien aan de ondergrond: het kan dan in het najaar verdrinken als de waterstanden stijgen. In grotere veenputten ziet de ontwikkeling er beter uit. Hier is zichtbaar dat maatregelen uit 2013 (herstel van damwanden) goed hebben gewerkt: oude takken zijn al helemaal door veenmos, veenbes en zonnedauw overgroeid. De verwachting is dat het veengebied zich door de herstelmaatregelen verder kan ontwikkelen en in de toekomst minder kwetsbaar wordt voor droge zomers.

Open water moet wel dichtgroeien. Het Wooldse Veen in Woold is in beheer bij Natuurmonumenten, maar vormt één gebied met het over de grens gelegen Burlo-Vardingholter Venn. Ook aan Duitse zijde zijn maatregelen genomen, gericht op het vasthouden van water. Dode berkenstammen rijzen op uit het water, precies volgens plan. Wat tegenvalt is de ontwikkeling van lage vegetatie, zoals pitrus en zeggen. Deze is nodig voor veenmosontwikkeling. Als de waterplassen te open worden, ontstaat golfslag door wind en kunnen we een ontwikkeling naar hoogveen vergeten. De deelnemers maken afspraken voor een werkbijeenkomst om na te denken over de vegetatieontwikkeling.

Er is ook een veldbezoek gebracht aan natuurgebied Bekendelle in buurtschap Woold, waar water eveneens een leidende rol speelt. Door het bos slingert de Boven-Slinge. In dit Natura 2000-gebied is de kwaliteit van beekbegeleidende natte en vochtige loofbossen een belangrijk doel. In het voorjaar van 2020 is een deel van de oever geschoond van puin, zodat de beek weer kan meanderen. Ook is Japanse duizendknoop met een intensieve behandeling verwijderd. De kale oever wordt goed in de gaten gehouden: blijft de exoot weg? De verwachting is dat de oever snel weer dichtgroeit met gewenste vegetatie: de eerste zaailingen steken hun kop al op.

Het gebied is voor een groot deel in eigendom bij particulieren, bij het veldbezoek vertegenwoordigd door Bosgroep Midden Nederland. Eén perceel is recent door de provincie aangekocht. Samen met een ecoloog wordt bekeken hoe de kwaliteit van het gebied verbeterd kan worden. De bosrand bestaat nu vooral uit brandnetel. Door eik, es en iep aan te planten kan het bos zich verder ontwikkelen. Een zoomvegetatie (overgangsvegetatie) zou hier ook van waarde zijn, wordt benoemd. Dieper in het bos heeft de vegetatie zich al mooi ontwikkeld: brandnetel verdwijnt en maakt plaats voor rietgras en uiteindelijk elzenbroekbos. Er is op korte afstand veel variatie, iets om te koesteren.

Recreatiedruk verminderen. Een knelpunt voor de Bekendelle in Woold is al jaren de hoge recreatiedruk; loslopende honden, auto’s die worden geparkeerd in de natuur en bezoekers die de officiële paden verlaten, waardoor de fauna wordt verstoord en kwetsbare planten bij de beekoevers verdwijnen. De provincie Gelderland wil samen met de eigenaren gaan werken aan een recreatiezoneringsplan, om recreanten te verleiden een andere route te kiezen en de kwetsbare natuur te beschermen. De gevolgen voor Natura 2000-doelen zijn daarbij leidend, ook als dat ten koste gaat van recreatie. Dat kan betekenen dat de kwetsbare delen van een oever van de beek worden afgesloten. Er zijn dus voldoende handvatten om komend jaar op voort te borduren." (bron: Provincie Gelderland, oktober 2020) Op 29 september 2021 konden omwonenden en belangstellenden samen met de betrokken organisaties de resultaten bewonderen.
Met deze maatregelen zijn goede stappen gezet, maar helaas zijn de bedreigingen voor het natuurgebied nog niet opgelost. Een overmaat aan stikstof heeft nog altijd een negatief effect op veel soorten in het hoogveengebied en door de plannen voor uitbreiding van een industriegebied in de buurt, staat de ecologische verbindingszone tussen Wooldse Veen en andere natuurgebieden in de buurt erg onder druk.

Landgoed Keunenhuis
Tot eind 2012 bewoonde eigenaresse mevrouw Hijink nog de boerderij op Landgoed Keunenhuis in het Woold. Het was haar diepste wens dat de eenheid van het landgoed na haar overlijden zou blijven bestaan en ze benaderde daarvoor Natuurmonumenten. Dankzij de aankoop door Natuurmonumenten is de eenheid zelfs versterkt, want het landgoed is weer samengevoegd met moerasbos Bekendelle, dat tot ca. 1970 geleden deel uitmaakte van Landgoed Keunenhuis. Met de aankoop van het Keunenhuis is een authentiek Achterhoeks landgoed voor de toekomst bewaard gebleven. Een landgoed dat nog helemaal in originele staat en compleet is. Het bestaat uit een rijksmonumentale boerderij met stal, daglonershuisje en waterput; wei- en hooilanden, akkers, houtwallen, een boomgaard en bos. Het Rijk heeft in 2018 een subsidie van 875.000 euro aan het landgoed toegekend, als bijdrage in de grote renovatie die op stapel staat.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van Woold op Facebook.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Woold.

- Nieuws: - Nieuws over Woold op Facebook.

- Buurthuis: - De qua grondgebied en aantal huizen en inwoners grote buurtschap Woold heeft een kleine kern, met als middelpunt de basisschool en verenigingsgebouw Juliana. In 1928 is de vereniging opgericht en is Vereenigingsgebouw Juliana gebouwd. In de eerste statuten wordt de doelstelling als volgt omschreven: a. Het vieren van den verjaardag van Hare Majesteit onze Koningin, b. Het houden van nuttige en aangename samenkomsten en c. Het exploiteeren van een door de vereeniging te stichten gebouw op een terrein dat bij de vereeniging in erfpacht of eigendom is. Aan deze doelstellingen is in 90 jaar niet veel gewijzigd. Uiteraard is “ut gebouw” - zo genoemd in de Wooldse volksmond - in de loop der jaren vele malen verbouwd en vergroot, maar het voorste gedeelte (het oorspronkelijk gebouw) is nog in authentieke staat en is opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst.

Nog altijd worden er vele activiteiten gehouden door de Wooldse verenigingen, en worden er bruiloften en andere familiefeestjes gegeven. Ook organiseert de vereniging zelf nog steeds het School- en Volksfeest (hét jaarlijkse Wooldse hoogtepunt). Andere recentere activiteiten in en rond het gebouw zijn o.a. disco’s voor de jeugd, “senioren”-disco’s en live optredens van bijv. Bökkers en de Kisjeskearls. - Nieuws van Verenigingsgebouw Juliana op Facebook.

De werkgroep DOEN (Duurzaam Ondernemen en Noaberschap) heeft in 2017 in opdracht van het bestuur van Verenigingsgebouw Juliana een voorstel ingediend om subsidie te verkrijgen om de veiligheid rondom het gebouw te verbeteren, een terras aan te leggen en om een nieuwe WC wagen te bouwen. Leader Achterhoek heeft hiervoor € 60.000 toegekend, onder de voowaarde dat de gemeenschap zelf ook € 30.000 bijdraagt. Het Verenigingsgebouw heeft deze middelen niet zelf en daarom hebben ze diverse acties opgezet om fondsen te werven onder de Wooldse gemeenschap. Een van de acties die ze hebben gedaan is “laat het gebouw niet zitten”. Met deze crowdfunding actie kon je voor bepaalde bedragen een stoel, biertray en/of statafel sponsoren/adopteren, waarop je je eigen naam kon laten aanbrengen.

In april 2018 is door Wim ter Maat en Peter Blaauwehand van de gemeente Winterswijk symbolisch de eerste steen gelegd van het nieuwe terras van Verenigingsgebouw Juliana in het Woold. Een trotse bestuursvoorzitter Bert Kruisselbrink lichtte daarbij toe dat de hiervoor reeds vermelde Leader Achterhoek subsidie voor nieuw elan in de buurtschap zorgt: “Als vrijwillig bestuur zijn we ontzettend blij en vereerd met alle steun en inzet die we, voor een groot deel belangeloos, van onze toeleveranciers en van Wooldse inwoners krijgen. De subsidie stelt ons ook in de gelegenheid om de veiligheid bij de ingang te verbeteren en ons interieur te upgraden. Daarnaast zijn vrijwilligers hard aan het werk om een nieuwe WC wagen te bouwen. Zonder Leader Achterhoek hadden wij niet de mogelijkheid gehad om deze grootschalige verbeteringen door te voeren. Doordat we nu een terras kunnen bieden, merken we al een toename in het aantal nieuwe activiteiten dat hier voor en door bewoners wordt georganiseerd. En dat is nu net waar we met Verenigingsgebouw Juliana voor staan!"

- Onderwijs: - Basisschool Woold is een kleine openbare school in de gelijknamige buurtschap. De school staat merkwaardig genoeg midden in de vrije natuur, met nauwelijks bebouwing rond de school. Toch staat de school in het midden van de samenleving. Hier wordt modern en eigentijds onderwijs gegeven in een oase van rust. Leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten bij elkaar in de klas. Leren doen ze samen: van elkaar én met elkaar, in school én er buiten. Het is een school waar veiligheid en saamhorigheid al 225 jaar vanzelfsprekende begrippen zijn, waar ieder kind gezien wordt.

De kernwaarden van de school zijn: "Voor elk kind iets vertrouwds. Unieke ligging: Rust, ruimte en midden in het groen en dat al ruim 200 jaar. Veiligheid en saamhorigheid - school en gemeenschap trekken samen op - onderwijs vanaf 1792. Open en ontspannen sfeer, we doen het samen. Veel aandacht voor lezen - zonder lezen geen ontwikkeling - iedere ochtend een half uur stil lezen. LIST-school. Leerlingen met verschillende niveaus zitten bij elkaar. Leerlingen krijgen les in een leeftijdsmix. Op het Woold leren en spelen we samen. Leren van elkaar en met elkaar, in school maar ook erbuiten. Vernieuwend onderwijs in een ontspannen sfeer. Bring your own device! Met Kernconcepten en omgevingsonderwijs verkennen wij de wereld."

- Muziek: - Het Woolds Mansleukoor is opgericht in 1975 (en heeft dus in 2015 het 40-jarig bestaan gevierd). De repetities vinden van september tot half juni plaats op woensdagavond bij Kaasboerderij de Harmienehoeve in het Woold. Het koor zingt meestal lekker in het gehoor liggende liederen, waarbij de taal varieert van Nederlands, Duits, Achterhoeks tot Latijns. Bij deze gezellige groep staat het plezier voorop, terwijl ieder daarbij wel zijn uiterste best doet om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Met de enthousiaste jonge dirigent Klaas-Jan Kos wordt er voortdurend gewerkt aan het instuderen van nieuwe liederen en het op peil houden van bekend repertoire. Er zijn openbare optredens in het Wooldse verenigingsgebouw Juliana en bij evenementen in binnen- en buitenland, waarvoor regelmatig uitnodigingen binnenkomen. Ook wordt er vaak in meer besloten kring opgetreden, zoals in bejaardenhuizen en bij korencontactavonden. Heb je interesse, of weet je nog iemand die je geschikt vindt voor het koor? Meld dat gerust bij hen of kom eens aan op een repetitie. Dan kun je zonder enige verplichting eens luisteren, of alleen bekijken hoe het toegaat bij de mansleu. Je zult ervaren dat ze niet bijten.

- Vrouwenkoor Zang & Vriendschap uit Woold is opgericht in 1992 en heeft ca. 25 leden. Hun repertoire is breed: pop, filmmuziek, musicalliedjes, licht klassiek. Ook de liedjes van deze tijd komen aan de orde. Het is een gezellig koor, waarin het leuk zingen is. Ze hebben regelmatig optredens, een kooruitwisseling of een concert(je). Nieuwe leden zijn altijd welkom. Je kunt bij het koor lekker zingen en contacten opdoen.

- Sport: - In 1986 namen een paar mensen in de buurtschap spontaan het initiatief om enkele ritten te organiseren. Aanvankelijk ging dat heel gemoedelijk achter elkaar aan met de meest uiteenlopende soorten wagens.Geleidelijk kwam hier echter verandering in en werden de ritten al iets meer aangekleed met bijv. een wedstrijdelementje, een puzzel aspect of gewoon een verrassing. In 1987 werd de eerste Marathon reeds georganiseerd en dat is nog altijd een jaarlijks terugkerend evenement. In 2000 is aan deze activiteiten een Avondvierdaagse voor ruiter en koetsier toegevoegd. Het huidige jaarprogramma van Stichting Aangespannen Rijders Woold (ARW) ziet er als volgt uit: (mid)dagritten, avondritten (al dan niet met een thema), Marathon, met een stap- en draftraject, hindernissen en vaardigheid. Avondvierdaagse voor ruiter en koetsier.

- Schietvereniging Juliana Woold is opgericht in 1945. De vereniging is aangesloten bij de Winterswijkse Schietbond (WSB). Een team bestaat uit een 5-tal schutters die het in competitieverband opnemen tegen verenigingen die ook aangesloten zijn bij de WSB. Momenteel telt de schietvereniging ca. 20 teams. Hun schietaccommodatie bevindt zich in Verenigingsgebouw Juliana. Kom gerust eens langs om te kijken of het wellicht ook iets voor jou is je te laten informeren over mogelijkheden van deze sport. Iedere zondagochtend wordt er open vizier geschoten.

- Al meer dan 75 jaar biedt Gymnastiekvereniging WoGV de inwoners van Woold een gezonde bewegingsuitdaging. Tevens zijn de gymuren een makkelijk toegankelijke ontmoetingsplek voor de sociale contacten. Kom gerust kijken of, nog beter, meedoen! De vereniging biedt een scala aan gym- en aanverwante sportmogelijkheden, voor alle leeftijden; van kleuters tot senioren.

- Zorg en welzijn: - Remco en Heidi Oonk zijn de zorgboer en zorgboerin van Zorgboerderij De Olden Gaorden in Woold (Olden Goorweg 8a). Met hun 3 kinderen wonen ze in het voorhuis van de boerderij. Het ‘achterhuis’ is verbouwd tot aangepaste zorgboerderij, waar ze sinds 2010 samen met hun vaste medewerkers en vrijwilligers een leuke en zinvolle dagbesteding aanbieden. De doelgroep bestaat voornamelijk uit lichamelijk gehandicapten en mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel). Doordat de zorgboerderij goed toegankelijk is en diverse hulpmiddelen aanwezig zijn, kunnen ook deelnemers in een rolstoel hier hun dagbesteding ontvangen. Daarnaast zijn er ook deelnemers met andere beperkingen. Samen vormen ze een gezellige groep en heerst er een huiselijke sfeer op de boerderij.

Reactie toevoegen