Wiuwert

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

wiuwert_collage.jpg

Wiuwert, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Wiuwert, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

wiuwert mummies in de grafkelder [640x480].jpg

Wiuwert Mummies in de grafkelder

Wiuwert Mummies in de grafkelder

Wiuwert.JPG

Hier zijn we in Wiuwert.

Hier zijn we in Wiuwert.

Wiuwert (2).JPG

De Nicolaaskerk in Wiuwert.

De Nicolaaskerk in Wiuwert.

Wiuwert (3).JPG

Van Wiuwert naar Skillaerd.

Van Wiuwert naar Skillaerd.

Wiuwert

Terug naar boven

Status

- Wiuwert is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- Het kleine dorp werkt op veel gebieden samen met buurdorp Britswert. Zo deelt men de school (in Wiuwert), het dorpshuis (in Britswert) en is er ook een gezamenlijk Dorpsbelang De Twa Doarpen.

- Onder het dorp Wiuwert vallen ook de buurtschappen Klaeiterp en Swaenwert.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Wieuwerd.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Wiuwert ligt ZO van de dorpen Britswert, Easterlittens en Winsum, ZZO van de dorpen Baard, Leons en Húns, ZW van de dorpen Mantgum, Jorwert en Hilaard en de stad Leeuwarden, WZW van de dorpen Easterwierrum en Reduzum, WNW van de dorpen Raerd, Friens en Grou, NW van de dorpen Dearsum, Poppenwier, Tersoal, Jirnsum, Akkrum en Nes, NNW van de dorpen Sibrandabuorren en Gauw, N van de dorpen Boazum en Goënga, NNO van de dorpen Scharnegoutum, Loënga en de stad Sneek, NO van de dorpen Rien, Lytsewierrum, Reahûs en Tirns, ONO van de dorpen Itens en Easterein, O van het dorp Wommels en OZO van de dorpen Hinnaard en Iens.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Wiuwert 13 huizen met 83 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 110 huizen met ca. 275 inwoners. Het dorp is vroeger beduidend groter geweest: "In overoude tijden, toen de meeren van Britswerd en Swaanwert, nog groote wateren waren, en de vrije stroomen, uit de Middelzee an Bosum af derwaards trokken, was Wieuwerd een aanzienlijk visschersdorp van meer dan 180 huizen. En de Friesche jeugd pleeg zich destijds meermaen te vermaken met schaatsrijden, op de gladde ijsvlakte dier meeren." (bron)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Wiuwert en Britswert m.b.t. recreatie en toerisme.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wiuwert heeft 3 rijksmonumenten.

- Niet alleen Egypte, ook Wiuwert trekt jaarlijks duizenden toeristen (ca. 10.000 om precies te zijn) vanwege beroemde mummies. In 1765 hebben timmermannen hier 11 gestapelde kisten met gedroogde lijken gevonden. Ze zijn op natuurlijke wijze gemummificeerd, wat kennelijk heeft te maken met specifieke condities ter plekke. Tot op heden is het nog altijd een raadsel hoe dit proces werkt. Uit opgehangen dode vogels blijkt dat dit proces nog altijd zijn werk doet. De mummies in de kerk herinneren aan de rijke historie van de Walta's en de Labadisten. De tentoonstelling "Wat bewoog de Labadisten" in de kerk geeft hierover nadere informatie. - Nieuws over de Mummiekelder op Facebook.

- Windmotor de Kleiterpstermolen valt onder de buurtschap Klaeiterp en wordt daarom aldaar beschreven.

- Gevelstenen in Wiuwert.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Wiuwert (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site over Wiuwert en Britswert van Vereniging van Dorpsbelang De Twa Doarpen.

- Onderwijs: - Basisschool De Pikeloer is er voor kinderen uit de dorpen Wiuwert en Britswert en de omliggende buurtschappen Jeth, Klaeiterp en Kromwâl. Het motto van de school is: "Vertrouwd, eigen en klein, waar iedereen zichzelf kan zijn." En natuurlijk wordt er ook nog heel veel geleerd. - Lees hier het mooie verhaal over waar de naam vandaan komt. In 2005 is het vernieuwde gebouw na gedeeltelijke sloop en een ingrijpende renovatie in gebruik genomen. De school staat sinds 1957 in Wiuwert en was daarvoor in Britswert gehuisvest. Het voormalige schoolgebouw aldaar is tegenwoordig in gebruik als dorpshuis Us Honk, net als de school is die er ook voor beide dorpen gezamenlijk.

- Sport: - Keatsferiening De Twa Doarpen (= kaatsvereniging De Twee Dorpen) is er van en voor de dorpen Wiuwert en Britswert.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Wiuwert.

Reactie toevoegen