Wiuwert

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

wiuwert_collage.jpg

Wiuwert, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Wiuwert, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Wiuwert.JPG

Hier zijn we in Wiuwert

Hier zijn we in Wiuwert

Wiuwert (2).JPG

De Nicolaaskerk in Wiuwert

De Nicolaaskerk in Wiuwert

Wiuwert (3).JPG

Van Wiuwert naar Skillaerd

Van Wiuwert naar Skillaerd

Wiuwert

Terug naar boven

Status

- Wiuwert is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- Het kleine dorp werkt op veel gebieden samen met buurdorp Britswert. Zo deelt men de school (in Wiuwert), het dorpshuis (in Britswert) en is er ook een gezamenlijk Dorpsbelang De Twa Doarpen.

- Onder het dorp Wiuwert vallen ook de buurtschappen Klaeiterp en Swaenwert.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Wieuwerd.

Terug naar boven

Ligging

Wiuwert ligt ZO van Britswert, ZW van Mantgum, W van Easterwierrum, NW van Dearsum, NNW van Boazum, NNO van Scharnegoutum en Sneek, NO van Rien en Lytsewierrum, en ONO van Itens.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Wiuwert 13 huizen met 83 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 110 huizen met ca. 275 inwoners. Het dorp is vroeger beduidend groter geweest: "In overoude tijden, toen de meeren van Britswerd en Swaanwert, nog groote wateren waren, en de vrije stroomen, uit de Middelzee an Bosum af derwaards trokken, was Wieuwerd een aanzienlijk visschersdorp van meer dan 180 huizen. En de Friesche jeugd pleeg zich destijds meermaen te vermaken met schaatsrijden, op de gladde ijsvlakte dier meeren." (bron)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Wiuwert en Britswert m.b.t. recreatie en toerisme.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wiuwert heeft 3 rijksmonumenten.

- De eenbeukige Nicolaaskerk in Wiuwert (Terp 1) dateert uit de 12e-13e eeuw en was oorspronkelijk gewijd aan Nicolaas van Myra. De spitsboogvensters in de noordgevel dateren uit de 14e eeuw. In 1609 is onder het verhoogde koor een grafkelder voor de familie Walta gebouwd. In 1868-'70 is de zuidgevel en het koor beklampt. In 1888 is de zadeldaktoren vervangen door een toren met neogotische elementen. Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf. Het eenklaviers orgel uit 1788 is gemaakt door R. Knol en in 1860 uitgebreid met een tweede klavier van L. van Dam en Zonen.

Niet alleen Egypte, ook Wiuwert trekt jaarlijks duizenden toeristen (ca. 10.000 om precies te zijn) vanwege beroemde mummies. In 1765 hebben timmermannen hier 11 gestapelde kisten met gedroogde lijken gevonden. Ze zijn op natuurlijke wijze gemummificeerd, wat kennelijk heeft te maken met specifieke condities ter plekke. Tot op heden is het nog altijd een raadsel hoe dit proces werkt. Uit opgehangen dode vogels blijkt dat dit proces nog altijd zijn werk doet. De mummies in de kerk herinneren aan de rijke historie van de Walta's en de Labadisten. De tentoonstelling "Wat bewoog de Labadisten" in de kerk geeft hierover nadere informatie. - Nieuws over de Mummiekelder op Facebook.

- Gevelstenen in Wiuwert.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Wiuwert (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site over Wiuwert en Britswert van Vereniging van Dorpsbelang De Twa Doarpen.

- Onderwijs: - Basisschool De Pikeloer is er voor kinderen uit de dorpen Wiuwert en Britswert en de omliggende buurtschappen Jeth, Klaeiterp en Kromwâl. Het motto van de school is: "Vertrouwd, eigen en klein, waar iedereen zichzelf kan zijn." En natuurlijk wordt er ook nog heel veel geleerd. - Lees hier het mooie verhaal over waar de naam vandaan komt. In 2005 is het vernieuwde gebouw na gedeeltelijke sloop en een ingrijpende renovatie in gebruik genomen. De school staat sinds 1957 in dit dorp en was daarvoor in Britswert gehuisvest. Het voormalige schoolgebouw aldaar is tegenwoordig in gebruik als dorpshuis Us Honk. Net als de school is die er ook voor beide dorpen gezamenlijk.

- Sport: - Keatsferiening De Twa Doarpen (= kaatsvereniging De Twee Dorpen) is er van en voor de dorpen Wiuwert en Britswert.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Wiuwert.

Reactie toevoegen