Witteveen

Plaats
Dorp
Midden-Drenthe
Drenthe

witteveen_levend_en_jong_kopie.png

In Witteveen brengt de projectgroep 'Witteveen levend & jong' de mogelijkheden in kaart om de leefbaarheid in het dorp te behouden en te vergroten

In Witteveen brengt de projectgroep 'Witteveen levend & jong' de mogelijkheden in kaart om de leefbaarheid in het dorp te behouden en te vergroten

Witteveen

Terug naar boven

Status

- Witteveen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe. T/m 1997 gemeente Westerbork.

- Sinds de viering van het 80-jarig bestaan van Witteveen in 2006 heeft het dorp een eigen dorpsvlag, ontworpen door inwoner Michiel Prijs. Jaarlijks viert men op 26 januari de 'verjaardag' van het dorp, waarbij de dorpsvlag wordt uitgehangen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De naam het Witteveen komt in 1856 voor als veldnaam voor dit gebied. Als plaatsnaam komt het voor sinds 1926. Dit jaar wordt namelijk als oprichtingsjaar van het dorp beschouwd.

Naamsverklaring
Men heeft gesuggereerd dat dit gebied genoemd is naar het witte wollegras.(1)

Terug naar boven

Ligging

Witteveen ligt ZO van Westerbork, NW van Aalden en Zweeloo. Witteveen heeft een compacte kern met een groot buitengebied. Het dorpsgebied ligt half N van de provincialeweg N381 (Drachten - Emmen), half Z ervan. De dorpskern ligt direct Z van de N381.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Witteveen heeft ca. 250 huizen met ca. 600 inwoners, waarvan 400 in de dorpskern en 200 in het buitengebied.

Terug naar boven

Geschiedenis

Omdat na de Eerste Wereldoorlog de steenkolen uit Limburg het turf als huis- en industriebrandstof steeds meer verdringen, ontstaat grote werkloosheid in de Drentse veengebieden. In bijvoorbeeld de gemeente Emmen is in 1924 de helft van de 43.000 inwoners noodlijdend, dat wil zeggen levend op de grens van de hongersnood. Drentse gemeenten richten daarom de NV Het Landschap Drenthe op, met als doel het ontginnen van 'woeste gronden' ter bestrijding van de werkloosheid.

In 1925 wordt de 'woeste grond' het Witteveen aangekocht, met een oppervlakte van 2.000 hectare. Dwars door het gebied wordt een weg aangelegd van 7 km lengte. De arbeiders slapen in barakken op slaapzalen. In 1926 komen de eerste 50 arbeiderswoningen gereed en is de nederzetting Witteveen een feit. Niet iedereen kon zomaar in Witteveen komen wonen. Er was een strenge selectie. Secretaris J.G. Legro van NV Het Lanschap Drenthe schreef daar destijds over: "Bij de keuze van de bewoners is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Wij hebben ons uitsluitend bepaald tot inwoners van de gemeente Emmen. Daar wij een zeer nauwkeurige selectie hebben toegepast, meenen wij te moogen zeggen, dat wij er in geslaagd zijn de meest geschikte bewoners te vinden. Mochten er toch een of meer ongunstige uitzonderingen zijn, dan zullen wij niet nalaten die maatregelen te treffen, welke wij noodig achgten teneinde gevaar voor voorplanting van minder goede geest te voorkoomen."

De eerste generstie bewoners had het niet makkelijk. Er moest hard gewerkt en veel gepionierd worden en er was de constante dreiging van verwijdering uit Witteveen bij verzet of misdraging. Dit is ook werkelijk voorgekomen. Kort na de oprichting van de nederzetting komt er een school, buurthuis, ontspanningsgebouw en kerk, waarmee Witteveen een volwaardig dorp wordt. (bron: B. Rengers, 50 jaar Witteveen, uitg. gemeente Westerbork, 1976).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Ook Witteveen heeft te kampen met de fenomen vergrijzing (meer ouderen, deels door lokale demografische ontwikkelingen, deels door vestiging van ouderen vanuit elders) en ontgroening (minder jeugd, doordat er minder kinderen worden geboren en jongeren deels wegtrekken naar elders). Om hier tijdig op in te spelen, is het project 'Witteveen, levend & jong' gestart, dat inventariseert wat er de komende jaren nodig is om de leefbaarheid in het dorp te behouden en te vergroten. Voor nadere informatie zie de link.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De voormalige Hervormde kerk (Kerkweg 4) uit 1929 is tegenwoordig in gebruik als woonhuis.

- Ook zijn er nog oude arbeidershuisjes uit de begintijd van het dorp bewaard gebleven.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute (4,5 km) Witteveens Ommetje.

- Natuurbegraafplaats Witteveen is aangelegd naast de reguliere begraafplaats.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Witteveen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Witteveen. In Witteveen ligt de in 2008 overleden oud-politicus Relus ter Beek begraven. Ter Beek was er als Commissaris van de Koningin van Drenthe verantwoordelijk voor dat de Ronde van Spanje (Vuelta) naar Drenthe werd gehaald. Bij de doorkomst van de Vuelta in Witteveen op 30 augustus 2009 werd er daarom ter ere van hem een bergsprint gehouden.

Reactie toevoegen