Witten

Plaats
Buurtschap
Assen
Drenthe

Witten

Terug naar boven

Status

- Witten is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Assen.

- De buurtschap Witten valt, ook voor de postadressen, onder de stad Assen.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Een inwoner van Witten is een Witter.

Oudere vermeldingen
1294 Withen, 1298-1304 apud Witten, 1304 Witte, 1534 to Wytten.

Naamsverklaring
Nog niet bevredigend verklaard. Als betekenis is voorgesteld 'nederzetting op wit zand'. Een persoonsnaam Witte is zeker niet waarschijnlijk.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Witten ligt direct ZW van Assen, rond de weg Witterhaar en grenst in het O aan de A28 en de stad Assen en in het W aan het dorp Bovensmilde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Witten 8 huizen met 86 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De marke Witten wordt voor het eerst in 1294 vermeld. Tot de gronden van de marke behoorde ook het latere Kloosterveen, tegenwoordig een buitenwijk van Assen. De marke kwam tussen 1302 en 1487 volledig in het bezit van het cisterciënzer nonnenklooster Mariënkamp (Maria in Campis) in Assen, dat zijn ontwikkeling grotendeels aan dit klooster heeft te danken. Met de reformatie kwamen de bezittingen van Mariënkamp in 1600 in het bezit van de Landschap Drenthe.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Witten heeft 2 rijksmonumenten.

- Witten heeft 1 gemeentelijk monument.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsvereniging Witten e.o.

- "Het Witterveld is een 500 ha groot hoogveen- en heidegebied direct ZW van Assen, Z van buurtschap Witten. Het gebied is in eigendom van de gemeente Assen. Sinds 1891 is het gebied in gebruik als militair oefenterrein. Aan de noordgrens ligt een schietbaan, waardoor de rest van het gebied als permanente veiligheidszone dienst doet. Met name het oostelijk deel van het Witterveld is van belang vanwege de nog actieve hoogveenvorming rond het Klein Meeuwenmeer, met veel zeldzame veenmossoorten, Veenbes, Lavendelheide en Ronde zonnedauw. Het vochtige berkenbos is een voorbeeld van het zeer zeldzame berkenbroek, een natuurlijk berkenbos op hoogveen. Met name Eenarig wollegras groeit hier massaal. In de vochtige heide groeit veel Klokjesgentiaan. Het zeldzame vlindertje Gentiaanblauwtje komt hier eveneens voor.

Het gebied is van belang voor vogels van heide en hoogveen, zoals Paapje, Roodborsttapuit, Boomleeuwerik en Tapuit. Opvallend is het grote aantal Adders dat hier voorkomt. Het uittredende water aan de oostzijde van het natuurgebied vormde eertijds de bron van een zijtak van het Witterdiep. Door ontginning en kanalisatie is die functie verloren gegaan. De gemeente Assen heeft door vergaande inrichtingsmaatregelen de verdroging van het gebied gestopt. Verder beheert zij het gebied door maaien, begrazing met runderen en schapen en door het plaggen van vergraste heide. In 1991 is het Witterveld bij Witten aangewezen als Beschermd Natuurmonument op grond van de Natuurbeschermingswet. Tevens is het gebied van belang als speciale beschermingszone in het kader van de Europese Habitatrichtlijn." (bron: Geheugen van Drenthe)

Reactie toevoegen