Witte Paarden

Plaats
Buurtschap
Steenwijkerland
Kop van Overijssel
Overijssel

witte_paarden_plaatsnaambord_kopie.jpg

Witte Paarden is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. T/m 1972 gemeente Steenwijkerwold. In 1973 over naar gemeente Steenwijk, in 2001 over naar gemeente Steenwijkerland.

Witte Paarden is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. T/m 1972 gemeente Steenwijkerwold. In 1973 over naar gemeente Steenwijk, in 2001 over naar gemeente Steenwijkerland.

witte_paarden_oud_plaatsnaambord_op_vroegere_herberg_kopie.jpg

Een oud plaatsnaambord van buurtschap Witte Paarden (nog met 'gem. Steenwijk' erop) heeft nog een aantal jaren aan de gevel van de vroegere gelijknamige herberg gehangen (in ieder geval t/m 2012). Het pand is in 2020 afgebroken.

Een oud plaatsnaambord van buurtschap Witte Paarden (nog met 'gem. Steenwijk' erop) heeft nog een aantal jaren aan de gevel van de vroegere gelijknamige herberg gehangen (in ieder geval t/m 2012). Het pand is in 2020 afgebroken.

witte_paarden_volle_evangelie_gemeente_samuel.jpg

Buurtschap Witte Paarden heeft twee piepkleine kerkjes, die beide het uiterlijk hebben van een klein woonhuis. Dit is Volle Evangelie Gemeente Samuël op Witte Paarden nr. 13. (© Google StreetView)

Buurtschap Witte Paarden heeft twee piepkleine kerkjes, die beide het uiterlijk hebben van een klein woonhuis. Dit is Volle Evangelie Gemeente Samuël op Witte Paarden nr. 13. (© Google StreetView)

witte_paarden_evangelie_gemeente_beth_tephillah.jpg

Het tweede kerkje is Evangelie Gemeente Beth Tephillâh (= 'Huis van Gebed') op Witte Paarden nr. 10. (© Google StreetView)

Het tweede kerkje is Evangelie Gemeente Beth Tephillâh (= 'Huis van Gebed') op Witte Paarden nr. 10. (© Google StreetView)

Witte Paarden

Terug naar boven

Status

- Witte Paarden is een buurtschap* in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. T/m 1972 gemeente Steenwijkerwold. In 1973 over naar gemeente Steenwijk, in 2001 over naar gemeente Steenwijkerland.

* Veel buurtschappen zijn in het verleden 'gepromoveerd' tot dorp door de bouw van een kerk (en vervolgens de verdere ontwikkeling tot dorp door toename in omvang en voorzieningen). Sommige buurtschappen krijgen echter op enig moment een kerkje (en in dit geval zelfs twee, waarvoor zie het hoofdstuk Bezienswaardigheden), maar groeien verder niet uit tot een dorp, qua grootte en/of voorzieningen, waardoor de inwoners en gemeente het als een buurtschap blijven beschouwen. Dat is ook hier het geval. En wij conformeren ons aan wat inwoners en gemeente hiervan vinden (omdat daar geen objectieve normen voor zijn, zijn zij hier bepalend in). Omdat dit relatief weinig voorkomt (bij ca. 80 van de ca. 4.000 buurtschappen in ons land is dit het geval), hebben wij hiervoor de categorie 'buurtschap met een kerk' in het leven geroepen.

- De buurtschap Witte Paarden heeft een eigen postcode (8335) en postale plaatsnaam in het postcodeboek en in de gemeentelijke basisregistratie BAG en is daarmee een formele woonplaats. In de praktijk valt de buurtschap voor voorzieningen, verenigingsleven en dergelijke onder het dorp Steenwijkerwold. De buurtschap werkt ook veel samen met buur-buurtschap Baars. Zo is er een gezamenlijke buurtvereniging (waarvoor zie het kopje Links).

- De buurtschap Witte Paarden is groot genoeg dan wel dichtbebouwd genoeg bevonden om een 'bebouwde kom' te hebben en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden), in plaats van de voor - de doorgaans dunner bebouwde - buurtschappen gebruikelijker witte 'buiten de bebouwde kom'-borden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen, huidige naam en naamsverklaring
"Witte Paarden was vroeger een 'achterbuurt', die ook letterlijk als plaatsnaam zo werd genoemd. Toen de nieuwe rijksweg werd aangelegd, breidde de Achterbuurt zich uit. Omdat Achterbuurt niet zo’n aanlokkelijke naam was, werd in 1953 besloten om de buurtschap haar huidige naam te geven. In de volksmond was deze benaming altijd al gangbaar. Dit was zo ontstaan omdat de oude herberg deze naam had. De naam stamt uit de tijd dat paarden het belangrijkste vervoersmiddel waren. Waarom het juist Witte Paarden moest zijn, wordt duidelijk als men weet dat in vroeger tijden aan een wit paard dezelfde betekenis werd gehecht als aan een witte raaf: een uitblinker dus." (aldus de in 2005 verschenen brochure over de buurtschap t.g.v. de in dat jaar gereed gekomen reconstructie van de N761 ter hoogte van de buurtschap). Overigens stelt het Dorpsplan dat de naam in 1942 zou zijn toegekend, en (1) stellen dat dit in 1947 zou zijn gebeurd. Een "spelletje Wie van de Drie?" dus, zoals wij dat altijd gekscherend noemen, met serieuze ondertoon, als wij van één verschijnsel drie varianten ontdekken. Als iemand weet wat het enige echte jaar van toekenning van de naam is geweest, houden wij ons aanbevolen.

Oude bijnaam van een deel van de buurtschap
"Een klein deel van de Achterbuurt werd vroeger de 'stopnaaldenbuurt' genoemd. Een vreemde naam, maar toch ook weer niet zo vreemd, als men weet hoe deze naam is ontstaan. In de 19e eeuw woonden in dit deel van de buurtschap de armsten van de gemeenschap en de vrouwen hielden zich bezig met het stoppen van sokken voor anderen. In het zomerseizoen zaten deze vrouwen dan buiten sokken te stoppen en de vele stopnaalden gingen door de wol. Door deze stopperij is in de volksmond de naam stopnaaldenbuurt ontstaan." (aldus de hierboven reeds aangehaalde brochure)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Witte Paarden ligt NW van Steenwijk, NO van Steenwijkerwold, rond de Steenwijkerweg (= provinciale weg N761 Steenwijk-Oldemarkt) en grenst in het O aan de A32 en aan de O daarvan gelegen buurtschap Baars.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Witte Paarden niet (apart) vermeld. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap Witte Paarden is ontstaan rond de gelijknamige herberg (die gevestigd was op het adres Steenwijkerweg 235), die vroeger een overnachtingsmogelijkheid vormde aan de weg Zwolle-Leeuwarden. Hier konden de paarden voor de nacht gestald en verzorgd worden. Immers paard en wagen was eeuwenlang het belangrijkste vervoersmiddel, tot de opkomst van de trein halverwege de 19e eeuw en de auto vanaf begin 20e eeuw. Vandaar dat het van belang was dat aan doorgaande wegen op regelmatige afstanden herbergen waren, waar de paarden en hun koetsiers konden uitrusten alvorens hun weg te vervolgen.

Toen de auto in het straatbeeld verscheen, verdwenen de paardenstallingen en kwam er een benzinepomp. Het café is in de loop der jaren een aantal malen van eigenaar veranderd. De afgelopen jaren is er een steakhouse en wokrestaurant De Wok van Witte Paarden in gevestigd geweest. In ieder geval sinds 2014 was dat er al niet meer, want in dat jaar heeft het pand te huur gestaan. De afgelopen jaren heeft het pand leeggestaan. De inwoners zijn daarom blij dat een ontwikkelaar de locatie heeft gekocht, het "lelijke en vervallen gebouw" in 2020 heeft afgebroken en er 5 nieuwe woningen heeft gerealiseerd.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Spoorbrug
"Bijzondere verbouwing van spoorbrug Witte Paarden. Samen met aannemer Dura Vermeer heeft ProRail gewerkt aan de vervanging van deze spoorbrug. Daar hebben we iets heel bijzonders van gemaakt. De brug bevat bijvoorbeeld hergebruikt staal uit een zeesluis. Duurzaam. ProRails regiodirecteur Dorothé Wennekendonk is blij met de nieuwbouw: “Samen met de gemeente kwamen we tot de conclusie dat we de brug wilden vervangen door een brug zonder beperkingen. Daarmee komen we tegemoet aan de wensen van de omgeving. De brug vormt een belangrijke verbinding in de regio. De aannemer heeft een bijzonder duurzaam ontwerp gemaakt zodat de spoorbrug nog zeker honderd jaar mee gaat. Uniek in dit ontwerp is het hergebruik van materialen.”

Stalen hulpbalken. Voor de nieuwbouw hebben we stalen hulpbalken van de zeesluis in IJmuiden hergebruikt. Die dienden indertijd als hulpbalken tijdens de bouw van de sluizen. Deze balken zijn daar nieuw voor gekocht en waren nog uitstekend herbruikbaar voor de spoorbrug Witte Paarden. Daarnaast hebben we het brugdek opgebouwd uit composiet, een innovatieve kunststof met een minimaal gewicht. Hierdoor hebben we minder materiaal verbruikt en was er minder CO2-uitstoot. Werk zonder buitendienststelling van het spoor. De bouw van de nieuwe spoorbrug hebben we gerealiseerd zonder overlast voor het treinverkeer. De aannemer heeft bijvoorbeeld in de nachten gewerkt - als treinverkeer toch stilligt - aan de bovenleiding om zo het project in korte tijd te kunnen afronden. De oude brug was ongeveer vijf maanden gestremd. Verkeer is toen omgeleid.

Planning. De nieuwe spoorbrug Witte Paarden kon veel eerder dan verwacht weer volledig gebruikt worden. 2020 stond nog in het teken van verder ontwerpen en de bouw voorbereiden. Begin 2021 jaar startte het werk buiten en aan het eind van het derde kwartaal van 2021 kon de spoorbrug alweer door al het verkeer bereden worden. Eerder spraken we over gereed eind 2022. Oude brug. De huidige oude brug was al langere tijd beperkt beschikbaar. De brug leed onder het steeds zwaardere verkeer dat de brug decennialang bereed, ondanks de beperkingen die daar golden. Het lukte ProRail om versneld geld beschikbaar te krijgen en daarmee aan vervanging te werken. Gemeente Steenwijkerland was daar uiterst verheugd over." (bron: ProRail)

Dorpsplan
"Met trots presenteren wij u het Dorpsplan van Witte Paarden - Baars. Het is één plan met twee sub dorpsplannen geworden, waarin de mening wordt weergegeven van de inwoners van beide buurtschappen over de thema’s: zorg, verkeer en verkeersveiligheid, wonen, voorzieningen, buitengebied, ontspanning en recreatie, bedrijvigheid en algemene zaken voor nu en in de toekomst. Het dorpsplan dient ertoe bij te dragen dat de leefbaarheid en de sociale cohesie van onze buurtschappen in de toekomst behouden blijft. Beide hebben een unieke uitstraling en leefbaarheid. Een uitdaging en eer voor ons als werkgroep om dit plan samen te stellen. Het resultaat is een document waarmee we uiting geven aan de gedachten en wensen van de inwoners. Er is getracht de mening van de bevolking zo goed mogelijk te verwoorden en voor u als ingezetene zullen deze aspecten een punt van herkenning zijn.

Witte Paarden is een buurtschap met redelijk wat reuring en in Baars zoek je het meer voor de rust en de natuurlijke omgeving. Toch is het moment aangebroken om een ‘gezamenlijk’ dorpsplan op te stellen en te presenteren. Mede op verzoek van gemeente Steenwijkerland, die subsidie beschikbaar heeft gesteld voor een aantal kernen die nog geen dorpsplannen hebben opgesteld. Onze buurtschappen zijn er trots op om een sterke binding te houden met de omgeving en de bewoners die daar vooral leven en in mindere mate werken. De Buurtvereniging fungeert als overleg­orgaan met de gemeente en wordt daarnaast steeds meer gezien als gesprekspartner tussen de verenigingen, de bewoners en de gemeente. Buurtgericht werken stelt inwoners in staat invloed uit te oefenen op hun woon- en leefomgeving en biedt de gemeente de mogelijkheid na te gaan of de burgers tevreden zijn.

Een werkgroep die gevormd is na een oproep van de buurtvereniging heeft een leuke groep bewoners opgeleverd en ook een mooie verdeling: twee bewoners uit Baars en drie uit Witte Paarden. De werkgroep, die bestond uit een dame en vier heren, heeft een aantal brainstormsessies gehad waaruit een stappenplan is ontstaan en een koers die ze zijn gaan varen. De werkgroep heeft besloten om door middel van een schriftelijke enquête huis aan huis de inzichten van de inwoners in kaart te brengen. Zo is er in het voorjaar van 2012 een enquête gehouden die veel informatie heeft opgeleverd en een goede afspiegeling is van wat er leeft in beide buurtschappen. In die enquête konden de bewoners aanvinken en suggesties opschrijven wat ze in hun buurtschap wel of niet willen. Uit deze enquête zijn de uitkomsten per thema verwerkt tot een visie en ‘wensenlijst’ op de leefbaarheid en doelstellingen om bepaalde punten uit het dorpsplan te realiseren. Het resultaat daarvan is dit dorpsplan, tot stand gekomen onder de enthousiaste en deskundige inbreng van de vijfkoppige werkgroep en een projectbegeleidster van Timpaan.

Het dorpsplan is voor beide buurtschappen een leidraad om hun beleid voor de komende jaren kracht bij te zetten. Dat er nog een aantal knel- en/of verbeterpunten zijn, behoeft geen betoog. We vertrouwen erop dat deze punten serieus door de daarvoor verantwoordelijke instanties en organisaties worden opgepakt en dat er met daadkracht gehandeld wordt, zodat de leefbaarheid van Witte Paarden en Baars voor de toekomst gewaarborgd en waar mogelijk verbeterd wordt. De werkgroep, bestaande uit de leden: Gerco Rietveld, Charles Odekerke, Ingrid ten Berge, Hans Schaaf en Jan de Vries willen iedereen hartelijk danken voor de inzet om dit dorpsplan tot stand te brengen." Aldus het Voorwoord van het in 2012 verschenen Dorpsplan.

Verkeersveiligheid
Jarenlang was de verkeersveiligheid op de Steenwijkerweg in de buurtschap niet optimaal. Na de opening van de snelweg A32 was de inrichting van de traverse niet wezenlijk gewijzigd en was het ruime wegbeeld gebleven zonder het karakter van een bebouwde kom te krijgen. In 2005 is de weg heringericht. De snelheidslimiet is teruggebracht van 70 km/u naar 50 km/u. De rijbaan is versmald naar 6,30 meter o.a. visueel ondersteund door trottoirbanden. Er zijn snelheidsremmers gekomen bij de komgrenzen en verkeersgeleiders bij het kruispunt met de zijwegen Ten Holteweg en Witte Paarden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Kerkjes
De buurtschap Witte Paarden heeft maar liefst twee kerkjes, zij het zulke piepleine kerkjes dat je ze ter plekke met een vergrootglas moet zoeken, bij wijze van spreken, omdat ze er van buiten uitzien als een klein woonhuis of een schuur. En het is ons niet duidelijk of ze nog bestaan, waarvoor zie hierna. Het betreft 1) het kerkje van Volle Evangelie Gemeente Samuël (huisnr. 13). Of ze nog bestaan is ons niet duidelijk, omdat bijv. de pagina op hun site m.b.t. welke instantie er 'dit kwartaal' wordt gesteund, dateert uit 2009(!), en ook de pagina met het rooster van de kerkdiensten dateert van enkele jaren geleden. Ook vermelden ze op hun site helaas niets over onstaan en ontwikkeling van hun kerkelijke gemeente en van het pand, dus als iemand daar meer over weet, houden wij ons aanbevolen.

Het tweede kerkje in de buurtschap is het gebouwtje op Witte Paarden nr. 10, dat oorspronlelijk een hervormd kerkje is geweest met de naam Rehoboth, en tegenwoordig in functie is als Evangelie Gemeente Beth Tephillâh (= 'Huis van Gebed'). Voor zover ons bekend is deze gemeenschap niet met een website of -pagina op het internet aanwezig. Op het internet hebben wij niets kunnen vinden over onstaan en ontwikkeling van de hervormde voorganger, dus als iemand daar meer over weet, houden wij ons aanbevolen. In de hierna gelinkte video wordt vertelt dat dit kavel in 1932 van dat van de buren is afgesplitst, dus vermoedelijk is toen het hervormde kerkje gebouwd en de kerkelijke gemeenschap in kwestie ontstaan.

De huidige, hiervoor vermelde Evangelie Gemeente is ontstaan in 2002. In dat jaar koopt een zekere Jacqueline namelijk dit gebouwtje en vestigt daar haar Evangelie Gemeente, waar zij sindsdien vijf keer per week samenkomen, 's ochtends vroeg voor men naar het werk gaat, om samen te bidden voor het heil van Steenwijk. In 2021 hebben ze het interieur en exterieur van het kerkje opgeknapt. Er is daarbij nogal wat 'gedoe' ontstaan met de buren, die niet te spreken waren over de exacte plek van het hekwerk, dat deels enkele cm's op hun terrein bleek te staan, en over de aard van de aangebrachte ramen, die hun privacy zouden schenden. Mr. Frank Visser heeft in het kader van het programma 'Mr. Frank Visser doet Uitspraak' tot achter de komma uitgezocht wat hier nu wel en niet verkeerd is gegaan en wat er gedaan moet worden om de kwestie op te lossen. In de aflevering 'Mr. Frank Visser doet Uitspraak' d.d. 24-3-2022 wordt de hele kwestie uitvoerig belicht. Via de link is deze aflevering terug te kijken.

Standbeeld
In het perkje bij de in 2020 afgebroken voormalige herberg (waarvoor zie het hoofdstuk Recente ontwikkelingen) staat een standbeeld met 2 witte paarden.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Zomerfeest (weekend in juni).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Witte Paarden en Baars van de buurtvereniging op Facebook.

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Witte Paarden - Baars.

Reacties

(6)

De Witte Paarden is inmiddels afgebroken, er komen 5 woningen voor in de plaats.

Dank voor uw tip! Ik heb het aangepast.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Moet dit geen dorp zijn i.p.v. een buurtschap? Er is immers een kerk(je) in Witte Paarden.

Goeie vraag! En dank voor de tip! Het was mij namelijk nog niet opgevallen dat er een kerkje is in Witte Paarden. Sterker nog: er zijn er zelfs 2! Het zijn beide wel onopvallende bescheiden gebouwtjes en of de kerkelijke gemeenschapjes in kwestie nog bestaan: geen idee. Maar hoe dan ook is deze plaats wel nog altijd een buurtschap. Hoe dat zit, heb ik nu toegelicht onder Status (en op de aldaar gelinkte pagina 'Buurtschappen met een kerk'). De 'kennelijke' kerkjes heb ik nu beschreven onder Bezienswaardigheden en ik heb ze ook afgebeeld.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Ik heb gisteren de uitzending gezien van Frank Visser het ging over het kerkje in Witte Paarden, nu dus gelezen over deze gemeente en buurtschap dus het kerkje wordt gebruikt.

Dank voor de tip! Die uitzending had ik gemist en nu alsnog teruggekeken. Dit verduidelijkt inderdaad e.e.a. over het kerkje in kwestie. Ik heb de beschrijving van het kerkje er op aangepast en mee aangevuld, en natuurlijk ook gelinkt naar de uitzending in kwestie voor wie dit ook wil terugkijken.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen