Witte Paarden

Plaats
Buurtschap
Steenwijkerland
Kop van Overijssel
Overijssel

Witte Paarden

Terug naar boven

Status

- Witte Paarden is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. T/m 1972 gemeente Steenwijkerwold, in 1973 over naar gemeente Steenwijk, in 2001 over naar gemeente Steenwijkerland..

- De buurtschap Witte Paarden heeft een eigen postcode (8335) en postale plaatsnaam in het postcodeboek en in de gemeentelijke basisadministratie BAG en is daarmee een formele woonplaats. In de praktijk heeft de buurtschap geen eigen voorzieningen en is zij daarvoor op omliggende kernen aangewezen. De kleine buurtschap werkt veel samen met buur-buurtschap Baars. Zo is er een gezamenlijke buurtvereniging (waarvoor zie het kopje Links).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen, huidige naam en naamsverklaring
"Witte Paarden was vroeger een 'achterbuurt', die ook letterlijk als plaatsnaam zo werd genoemd. Toen de nieuwe rijksweg werd aangelegd, breidde de Achterbuurt zich uit. Omdat Achterbuurt niet zo’n aanlokkelijke naam was, werd in 1953 besloten om deze buurtschap Witte Paarden te noemen. In de volksmond werd altijd al gesproken over Witte Paarden. Dit was zo ontstaan omdat de oude herberg deze naam had. De naam stamt uit de tijd dat paarden het belangrijkste vervoersmiddel waren. Waarom het juist Witte Paarden moest zijn, wordt duidelijk als men weet dat in vroeger tijden aan een wit paard dezelfde betekenis werd gehecht als aan een witte raaf; een uitblinker dus." (aldus de in 2005 verschenen brochure over Witte Paarden t.g.v. de in dat jaar gereed gekomen reconstructie van de N761 ter hoogte van de buurtschap). Overigens stelt het Dorpsplan dat de naam in 1942 zou zijn toegekend, en () stellen dat dit in 1947 zou zijn gebeurd. Als iemand weet wat het enige echte jaar van toekenning van de naam is geweest, houden wij ons aanbevolen.

Oude bijnaam van een deel van de buurtschap
"Een klein deel van de Achterbuurt werd vroeger de 'stopnaaldenbuurt' genoemd. Een vreemde naam, maar toch ook weer niet zo vreemd, als men weet hoe deze naam is ontstaan. In de 19e eeuw woonden in dit deel van de buurtschap de armsten van de gemeenschap en de vrouwen hielden zich bezig met het stoppen van sokken voor anderen. In het zomerseizoen zaten deze vrouwen dan buiten sokken te stoppen en de vele stopnaalden gingen door de wol. Door deze stopperij is in de volksmond de naam stopnaaldenbuurt ontstaan." (aldus de hierboven reeds aangehaalde brochure)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Witte Paarden ligt NW van Steenwijk, NO van Steenwijkerwold, rond de provincialeweg N761 (Steenwijk-Oldemarkt) en grenst in het O aan de A32 en aan de O daarvan gelegen buurtschap Baars.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap niet (apart) vermeld. Tegenwoordig heeft Witte Paarden ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap Witte Paarden is ontstaan rond de gelijknamige herberg, die vroeger een overnachtingsmogelijkheid vormde aan de weg Zwolle-Leeuwarden. Hier konden de paarden voor de nacht gestald en verzorgd worden. Immers paard en wagen was eeuwenlang het belangrijkste vervoersmiddel, tot de opkomst van de trein halverwege de 19e eeuw en de auto vanaf begin 20e eeuw. Vandaar dat het van belang was dat aan doorgaande wegen op regelmatige afstanden herbergen waren, waar de paarden en hun koetsiers konden uitrusten alvorens hun weg te vervolgen.

Toen de auto in het straatbeeld verscheen, verdwenen de paardenstallingen en kwam er een benzinepomp. Het café is in de loop der jaren een aantal malen van eigenaar veranderd. De afgelopen jaren is er een steakhouse en een wokrestaurant in gevestigd geweest. Anno 2014 staat het pand te huur.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2012 is het Dorpsplan Witte Paarden - Baars verschenen, waarin door de inwoners wenselijk geachte ontwikkelingen voor de komende jaren zijn geïnventariseerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Voor het café staat een standbeeld met 2 witte paarden.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Witte Paarden en Baars van de buurtvereniging op Facebook.

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Witte Paarden - Baars.

Reactie toevoegen