Witmarsum

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

witmarsum_collage.jpg

Witmarsum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Witmarsum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Witmarsum..jpg

Aangekomen in Witmarsum.

Aangekomen in Witmarsum.

Witmarsum. (2).JPG

Kom over de brug in Witmarsum.

Kom over de brug in Witmarsum.

Witmarsum. (3).JPG

Een heel mooi rijtje in Witmarsum.

Een heel mooi rijtje in Witmarsum.

Witmarsum. (4).JPG

Op een mooie dag in Witmarsum.

Op een mooie dag in Witmarsum.

Witmarsum

Terug naar boven

Status

- Witmarsum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 was het de hoofdplaats van de gemeente Wûnseradiel, welke gemeente daarna is opgegaan in de gemeente Súdwest-Fryslân.

- Onder het dorp Witmarsum vallen ook de buurtschappen It Fliet, Harkezijl, Kampen en Koudehuizum.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Wytmarsum.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Witmarsum ligt NW van de stad Bolsward en ZO van de stad Harlingen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Witmarsum 101 huizen met 659 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 700 huizen met ca. 1.700 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2011 is de Dorpsvisie Witmarsum 2011-2021 verschenen. In deze visie staan de door de inwoners gewenste ontwikkelingen voor het dorp in de komende jaren. Op het gebied van winkels, bedrijvigheid, zorg en welzijn en sport wil Witmarsum nauwer samenwerken met kleinere, omliggende dorpen. Enkele speerpunten zijn de ontwikkeling van kleinschalig wonen voor ouderen, een veelzijdig sportcentrum voor alle sportverenigingen uit de regio en de aanleg van een haven met eet- en drinkgelegenheid. Daarnaast wil het dorp de scholen onder één dak huisvesten en voorzieningen als het zwembad behouden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Witmarsum heeft 8 rijksmonumenten.

- Pankoekstermolen (Fries: Pankoekstermûne), ook wel Pannekoekstermolen.

- Molen De Onderneming.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Het WOK (Witmarsumer Ontspannings Komite) organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten in het dorp.

- Vaste elementen op Koningsdag in Witmarsum zijn de Vrijmarkt, een kinderprogramma en de verloting, waar mooie waardebonnen te winnen zijn. De rest blijft een verrassing, die altijd goed wordt gewaardeerd.

- Toneelvereniging Surprise voert jaarlijks een toneelstuk op in het winterseizoen. Daarnaast organiseren ze door het jaar heen nog andere theatergebeurtenissen.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan (aan de Van Aylvaweg) van de in 1864(!) opgerichte IJsvereniging Witmarsum.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Witmarsum.

- Nieuws: - De maandelijkse dorpskrant De Koepel (in 2017 al de 69e jaargang!) is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers). - Nieuws van De Koepel op Facebook. - Nieuws uit Witmarsum van Dorpsbelang op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelang Witmarsum is opgericht in 1959. Lid zijn kost in die tijd fl 1,00 per jaar. Na de eerste vergadering waren er 60 leden. Inmiddels is bijna 80% van alle huishoudens in het dorp lid van Dorpsbelang. Het is zeer vermakelijk te lezen wat er in de afgelopen decennia is gebeurd. Ze hebben oude notulen en verslagen doorgespit en daar de hoogtepunten uitgehaald. Laat je verrassen!

- Zorg: - Woonzorgcentrum Aylva State is een warm thuis voor ouderen met een zorgvraag. Als je Aylva State voor het eerst bezoekt, valt de kleinschaligheid meteen op. Het is er 'smûk', zoals de Friezen dat noemen, waardoor je je snel vertrouwd en thuis zult voelen. De medewerkers ondersteunen je waar nodig. In het restaurant kun je aanschuiven voor een smakelijke lunch, warme maaltijd of kopje koffie met iets lekkers. Door de centrale ligging in het dorp heeft Aylva State ook een grote sociaal maatschappelijke rol. Veel dorpsbewoners weten Aylva State te vinden voor activiteiten, een etentje of het bezoeken van familie of vrienden. Dit maakt het wonen in Aylva State erg plezierig. Aylva State heeft een eigen ambassadeur: Arnolda van Patyna. Via Facebook vertelt ze over de activiteiten en belevenissen op de locatie.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Witmarsum RK en - idem kerk.

Reactie toevoegen