Wintelre

Plaats
Dorp
Eersel
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

Wintelre

Terug naar boven

Status

- Wintelre is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Eersel. T/m 1996 gemeente Vessem, Wintelre en Knegsel.

- Onder het dorp Wintelre vallen de buurtschappen Bijsterveld, Kreiel, Mostheuvel en Scherpenering (deels).

Terug naar boven

Ligging

Wintelre ligt NW van Veldhoven, W van Eindhoven Airport.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Wintelre, kunt u terecht bij:

- Heemkundevereniging De Hooge Dorpen.

- Verhalen over de geschiedenis van Vessem, Wintelre en Knegsel op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Wintelre moet in de toekomst groeien van 1.950 naar zo'n 2.500 inwoners. Die groei is nodig om voorzieningen als winkels en verenigingen te kunnen behouden. Dat stelt althans het in 2009 verschenen Dorpsontwikkelingsplan (DOP). Die nieuwe inwoners, onder wie ook spijtoptanten die vanwege gebrek aan woningbouw in de afgelopen jaren naar elders zijn verhuisd, moeten gehuisvest worden in diverse typen nieuwe woningen. De werkgroep wil ook bedrijven graag behouden voor Wintelre. Een ander belangrijk punt uit het DOP is verkeer en vervoer. Er moet meer aandacht komen voor de veiligheid van fietsers en wandelaars. Dat kan door het aanleggen van nieuwe paden en het verbeteren van de wandelvoorzieningen. Verder is er aandacht voor voorzieningen, bijv. op het gebied van zorg.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wintelre heeft 3 rijksmonumenten.

- Wintelre heeft 8 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Bluesrockfestival Welons (weekend in juni), met op zondag de Amerikanenmeeting.

- Dickensfestijn Wintelre (weekend in december).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Inrichtingsplan Wintelre-Oerle, dat in 2010 van start is gegaan, omvat het 1.500 hectare grote gebied rond Wintelre (gemeente Eersel) en Oerle (gemeente Veldhoven). Wintelre-Oerle maakt onderdeel uit van de reconstructies Kempenland en Boven-Dommel. In het landinrichtingsplan zijn maatregelen opgenomen voor de landbouwkundige structuur, water, natuur, landschap en cultuurhistorie in combinatie met een herverkaveling (d.m.v. kavelruil). Ook de recreatie komt aan bod.

- In 2010 zijn langs de Merenweg 8 amfibietunnels aangelegd. Ter hoogte van het gebied Grootmeer zette natuurvereniging IVN voorheen ieder voorjaar amfibieën in emmers de Merenweg over. Vrijwilligers hebben zo jaarlijks in totaal 8.000 tot 10.000 dieren gered. Het werd echter steeds moeilijker hiervoor genoeg vrijwilligers te vinden. De kikkers weten middels de tunnels nu zelf veilig de overkant te bereiken.

- In 2012 t/m 2014 is Watercrassula aangetroffen in het Grootmeer tussen Vessem en Wintelre. Watercrassula is een waterplant die oorspronkelijk uit Australië komt en zich in Nederland gedraagt als een invasieve soort. Dit betekent dat de soort door menselijk handelen in een nieuw gebied terechtgekomen is en zich explosief uitbreidt. Waarschijnlijk is dit plantje hier terechtgekomen doordat een inwoner een aquarium met plantje heeft geleegd in het Grootmeer. Watercrassula vormt dikke pakketten in het water en op de oevers waardoor de zeldzame vegetaties van het Grootmeer verdwijnen. Het is dan ook belangrijk dat de Watercrassula zo snel mogelijk en volledig wordt verwijderd. Om de Watercrassula te bestrijden zijn de aangetroffen groeiplaatsen in 2013 en 2014 met folie afgedekt waardoor de planten verstikken.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Wintelre door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Wintelre.

- Dorpskrant 't Blaaike (1x per 2 weken) is via de link ook online te lezen.

- Zorgboerderij De Vennekuus.

Reactie toevoegen