Winschoter Hoogebrug

Plaats
Buurtschap
Westerwolde Oldambt
Westerwolde Oldambt
Groningen

winschoter hogebrug plaatsnaambord (Kopie).jpg

De buurtschap Winschoter Hoogebrug is sinds juli 2013 aan de kant van Blijham weer herkenbaar door middel van plaatsnaambordjes.

De buurtschap Winschoter Hoogebrug is sinds juli 2013 aan de kant van Blijham weer herkenbaar door middel van plaatsnaambordjes.

winschoter_hoogebrug_brug_winschoterhoogebrug_kopie.jpg

Deze buurtschap is kandidaat voor het spelletje 'Wie van de Drie?': wil de enige echte spelling van deze buurtschap nu opstaan? De brug heet Winschoterhoogebrug, op de plaatsnaamborden staat Winschoter Hoogebrug en de straat heet Winschoter Hogebrug...

Deze buurtschap is kandidaat voor het spelletje 'Wie van de Drie?': wil de enige echte spelling van deze buurtschap nu opstaan? De brug heet Winschoterhoogebrug, op de plaatsnaamborden staat Winschoter Hoogebrug en de straat heet Winschoter Hogebrug...

winschoter_hoogebrug_autowasstraat_hoogebrug_kopie.jpg

Het bedrijventerrein, NO van de buurtschap Winschoter Hoogebrug, heet Hoogebrug. Daar is ook deze autowasstraat naar genoemd.

Het bedrijventerrein, NO van de buurtschap Winschoter Hoogebrug, heet Hoogebrug. Daar is ook deze autowasstraat naar genoemd.

Winschoter Hoogebrug

Terug naar boven

Status

- Winschoter Hoogebrug is een buurtschap in de provincie Groningen, in grotendeels streek en gemeente Westerwolde (t/m 31-8-1968 gemeente Wedde. Per 1-9-1968 over naar gemeente Bellingwedde, in 2018 over naar gemeente Westerwolde), deels streek en gemeente Oldambt (t/m 2009 gemeente Winschoten).

- De buurtschap Winschoter Hoogebrug valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Blijham, deels onder de stad Winschoten.

- De buurtschap Winschoter Hoogebrug heeft sinds 2013 plaatsnaambordjes in het Westerwolder gedeelte. Een origineel plaatsnaambord bevindt zich nog aan de gevel van inwoner Eppo Jager. De buurtschap ligt aan Winschoter zijde deels binnen, deels buiten de bebouwde kom van die stad en aan Blijhamse zijde buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Ter plekke kan men het kennelijk niet eens worden over een eenduidige spelling voor deze plaatsnaam: De buurtschap ligt namelijk rond de weg Winschoter Hogebrug en de in 2013 geplaatste plaatsnaambordjes hadden aanvankelijk dezelfde spelling, maar de plaatsnaam staat in de Topografische atlas Groningen (1) als Winschoterhoogebrug, ook de brug ter plekke wordt zo gespeld, en het bedrijventerrein NO van de buurtschap heet Hoogebrug. In 2014 zijn de plaatsnaambordjes op verzoek van Dorpsraad Blijham vervangen door bordjes met de spelling Winschoter Hoogebrug.

Oudere vermeldingen
Winschoterhogebrug, 1840 Winschoter Hoogebrug.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Winschoter Hoogebrug ligt NW van Blijham en direct ZO van Winschoten, rond de brug over de Pekel Aa en de weg Winschoter Hogebrug. N van de buurtschap ligt in Winschoten bedrijventerrein Hoogebrug. De Pekel Aa vormt hier de grens tussen de streken Oldambt in het N en Westerwolde in het Z. En aangezien de buurtschap aan beide zijden van de Pekel Aa ligt, ligt zij dus ook in beide streken.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Winschoter Hoogebrug 3 huizen met 13 inwoners onder de gemeente Wedde en 3 huizen met 9 inwoners onder de gemeente Winschoten. In april 1945 omvat de buurtschap 19 panden en zal toen zo'n 100 inwoners hebben gehad. In die maand is de buurtschap tijdens de bevrijding afgebrand (zie verder bij Geschiedenis), waardoor zij tegenwoordig nog slechts een handvol panden met ca. 20 inwoners omvat.

Terug naar boven

Geschiedenis

Schans, brug en zijl
In 1593 is een bruggeschans bij de Winschoter Hoogebrug aangelegd als een voorpost van de vesting Winschoten en ter bewaking van de handelsroute Groningen-Duitsland, die bij deze brug over de Pekel Aa erg kwetsbaar was. Voorheen lag deze brug 2 km stroomopwaarts. Door de vele overstromingen van de Dollard is de brug naar het noorden verlegd. Een aanvankelijk bij Winschoter Hoogebrug gelegen in ca. 1600 gebouwde zijl is verplaatst naar Winschoterzijl.

Buurtschap
Bij de brug is in de loop der tijd een buurtschap ontstaan. Het was een bloeiende buurtschap met een steenfabriek, een café, een speeltuin en een paviljoen waar feesten werden gehouden. Verder was het een populaire locatie voor Winschoters om er in de zomer in de Pekel Aa te zwemmen.

Draaibrug wordt klapbrug
De Winschoter Hoogebrug is in 1940 vernieuwd. Voorheen was het een draaibrug, die aan het begin van de Tweede Wereldoorlog is opgeblazen, en na de capitulatie is hersteld middels vervanging door een klapbrug (ophaalbrug). Op de foto onder de link zie je de stoomtram van de Stoomtram Maatschappij Oostelijk Groningen, die in de volksmond O.G. en ook wel Ol Grait werd genoemd. Deze had geen eigen baan en brug maar volgde de gewone rijweg. De brug op de foto lag iets W van de huidige brug, in het verlengde van het nu doodlopende deel van de Blijhamsterweg. Al halverwege de jaren dertig was de O.G. overgegaan op een dienst met bussen. De stoomtram reed sindsdien alleen nog voor speciale gelegenheden. Vanwege benzinegebrek is in 1940 na ingebruikname van de nieuwe brug de tramdienst hervat.

Bevrijding en verwoesting
13 april 1945 was een zwarte dag voor Winschoter Hoogebrug. De bevrijders rukten vanuit Blijham op naar Winschoten. De Duitsers hebben de buurtschap toen in brand gestoken. Vrijwel de hele buurtschap, op twee panden na, ging in vlammen op. De buurtschap is daarna slechts ten dele herbouwd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Voormalige steenfabriek Oost-Groningen uit 1928, met hoge schoorsteen. Het complex is na sluiting nog gebruikt door werkvoorzieningschap Synerchon, en is tegenwoordig in gebruik als champignonkwekerij.

- De Bruggeschans, aan de Winschoter kant van de Pekel Aa, is de afgelopen jaren weer zichtbaar gemaakt in het landschap. In 2012 is de reconstructie van de schans gereed gekomen.

Reactie toevoegen