Willemsdorp

Plaats
Buurtschap
Dordrecht
Drechtsteden
Zuid-Holland

Willemsdorp plaatsnaambord (Kopie).jpg

Willemsdorp is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de regio Drechtsteden, gemeente Dordrecht.

Willemsdorp is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de regio Drechtsteden, gemeente Dordrecht.

Willemsdorp hulpkantoor stempel 1871 (Kopie).jpg

Willemsdorp had met haar slechts handvol huizen toch een hulppostkantoor (1852-1970) wegens haar strategische ligging aan en de veerdiensten over het Hollands Diep. Hier een poststuk uit 1871 met langstempel of naamstempel Willemsdorp.

Willemsdorp had met haar slechts handvol huizen toch een hulppostkantoor (1852-1970) wegens haar strategische ligging aan en de veerdiensten over het Hollands Diep. Hier een poststuk uit 1871 met langstempel of naamstempel Willemsdorp.

Willemsdorp

Terug naar boven

Status

- Willemsdorp is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de regio Drechtsteden, gemeente Dordrecht. T/m 1811 gemeente Wieldrecht. Voor de latere gemeentelijke indeling van deze buurtschap zie verder bij Wieldrecht.

- De buurtschap Willemsdorp valt, ook voor de postadressen, onder de stad Dordrecht.

- Buurtschap Willemsdorp heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar koning Willem I.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Willemsdorp ligt Z van Dordrecht, in de ZW punt van het Eiland van Dordrecht, aan het eind van de W parallel langs de A16 lopende Rijksstraatweg, N van de bekende Moerdijkbruggen ('gewone' spoorbrug, HSL-brug en wegverkeer-brug). Ook de weg Polder Oudendijk met bebouwing O van de A16 valt vermoedelijk nog tot de buurtschap te rekenen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Willemsdorp 9 huizen met 54 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd slechts een handvol huizen, met verder een café, een jachthaven en een camping.

Terug naar boven

Geschiedenis

Kleine maar strategisch gelegen buurtschap met veerpont, postkantoor en station
Willemsdorp heeft net als de noordelijker gelegen buurtschap Tweede Tol zijn ontstaan te danken aan de aanleg van de Rijksstraatweg. Deze in opdracht van Napoleon aangelegde weg van Dordrecht naar het Hollands Diep hield hier op. In 1822 ging hier een veerpont naar Moerdijk van start. Voor de wachtenden kwam er een uitspanning, waaromheen een kleine nederzetting groeide met o.a. een paardenpoststation en van 1852 tot 1970 een hulppostkantoor. Sinds 1872 had Willemsdorp tevens een station, formeel 'stopplaats', aan de spoorlijn Rotterdam-Breda.

Bij de opening van de A16 met bijbehorende verkeersbrug in december 1936, werd het veer over het Hollandsch Diep van Willemsdorp naar Moerdijk v.v. opgeheven. Rond dezelfde tijd werd ook het station opgeheven. In 1945 is het station tijdelijk weer in gebruik geweest, als eindstation voor de treinen die in verband met de vernielde spoorbrug niet verder konden. In 1946, bij het gereed komen van het herstel van de spoorbrug, is de spoorweghalte in Willemsdorp definitief afgeschaft. Gelukkig bleef er levendigheid in de buurtschap dankzij het rivierstrand, dat door veel Dordtenaren werd gebruikt om te recreëren. De recreatiefunctie van het gebied werd in 1963 verder versterkt met de vestiging van camping Bruggenhof.

Tweede Wereldoorlog
In de mobilisatietijd tussen augustus 1939 en mei 1940 had Willemsdorp een aanzienlijk Nederlands garnizoen dat zowel in bestaande gebouwen als in een barakkenkamp onderdak vond. Het garnizoen had tot taak de zware kazematten bij de Moerdijkbruggen te bemannen, het landhoofd en de zuidwest oever van het Hollands Diep te verdedigen alsmede het scheepvaartverkeer richting Kil te controleren. Op 10 mei 1940 - nadat enkele bommen op Willemsdorp waren gevallen - werd de buurtschap door Duitse parachutisten veroverd. Veel huizen in de buurtschap werden vernield of zwaar beschadigd. Zie verder Verslag van de gebeurtenissen in Willemsdorp rond het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog (meidagen 1940).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oorlogsmonument (Rijksstraatweg) ter herdenking van de 10 Willemsdorpers die zijn omgekomen tijdens de meidagen van 1940.

- De Duitse bunker bij Willemsdorp uit 1943 is door vijf hobbyisten ingericht als museum. De gemeente Dordrecht vindt echter dat de bunker ontruimd moet worden, omdat een museale functie niet in het bestemmingsplan past.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Willemsdorp door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Links

- Zorg: - "Op Zorgboerderij De Zuidpunt NNO van buurtschap Willemsdorp houden wij diverse dieren. Het voeren en verzorgen van de dieren wordt gedaan met de deelnemers. De dagelijkse verzorging en het schoonmaken van het binnenhok wordt uitgevoerd samen met de cliënten. Ook het rapen, schoonmaken en verkopen van eieren is een vast onderdeel voor de dagbesteding. Op de zorgboerderij is een groot open kippenhok aanwezig waar zo’n 150 kippen dagelijks kunnen scharrelen. We hebben een muilezel en 2 ezels. Ze hebben het hele jaar de mogelijkheid om buiten te lopen, als het slecht weer is kunnen ze de stal in. Natuurlijk blijft een ezel een ezel, waardoor er regelmatig komische situaties ontstaan bij het verzorgen van deze doerakken. Er lopen zo’n 70 schapen. Hierbij is de grootste groep Texelaars, ook zijn er enkele anderr rassen te vinden zoals de Kameroen. Vanaf februari lopen de schapen op de boerderij buiten rond, rond deze tijd krijgen de schapen ook hun lammeren. Vanaf de zomermaanden zijn de schapen te vinden op de dijken in de buurt van De Zuidpunt.

In april wordt de jaarlijkse Lammetjesdag gehouden, waarbij iedereen welkom is om de kleine pluizenbolletjes te bezichtigen. Onze eenden zijn natuurlijke insecticiden; dankzij hen hoeven wij de producten in onze kassen niet te bespuiten tegen slakken en rupsen. We hebben ook varkens op De Zuidpunt. Ook zij kunnen gebruik maken van de buitenruimte en vinden het heerlijk om hun stukje land om te ploegen. Via de voedselbank krijgen we etenswaren die over de datum zijn, deze gaan weer naar onze varkens. Het uitpakken en verwerken van het voedsel geeft een mooie dagtaak en het is lekker duurzaam.

Op circa drie hectare grond is onze huidige tuin gerealiseerd. In deze tuin worden onbespoten groentes geteeld. Deelnemers van de zorgboerderij zijn zeer actief betrokken bij dit proces. De tuin bestaat uit moestuin, boomgaard, kruidentuin en een kas. Elke specialisatie heeft zijn eigen specifieke onderhoud en verzorging nodig. De op het terrein gelegen winkel wordt door onze cliënten bevoorraad met de producten die hier worden verbouwd. Naast alle groente en fruit wordt er ook huisgemaakte jam en honing verkocht, die met grote zorg op de zorgboerderij zijn gemaakt."

Reactie toevoegen