Willemsdorp

Plaats
Buurtschap
Dordrecht
Drechtsteden
Zuid-Holland

Willemsdorp plaatsnaambord (Kopie).jpg

Willemsdorp heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom

Willemsdorp heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom

Willemsdorp hulpkantoor stempel 1871 (Kopie).jpg

Willemsdorp had met haar slechts handvol huizen toch een hulppostkantoor (1852-1970) wegens haar strategische ligging aan en de veerdiensten over het Hollands Diep. Hier een poststuk uit 1871 met langstempel of naamstempel Willemsdorp.

Willemsdorp had met haar slechts handvol huizen toch een hulppostkantoor (1852-1970) wegens haar strategische ligging aan en de veerdiensten over het Hollands Diep. Hier een poststuk uit 1871 met langstempel of naamstempel Willemsdorp.

Willemsdorp

Terug naar boven

Status

- Willemsdorp is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de regio Drechtsteden, gemeente Dordrecht. T/m 1811 gemeente Wieldrecht. Voor de latere gemeentelijke indeling van deze buurtschap zie verder bij Wieldrecht.

- De buurtschap Willemsdorp valt, ook voor de postadressen, onder de stad Dordrecht.

- Buurtschap Willemsdorp heeft witte plaatsnaamborden en ligt - dus - buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar koning Willem I.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Willemsdorp ligt Z van Dordrecht, in de ZW punt van het Eiland van Dordrecht, aan het eind van de W parallel langs de A16 lopende Rijksstraatweg, N van de bekende Moerdijkbruggen ('gewone' spoorbrug, HSL-brug en wegverkeer-brug). Ook de weg Polder Oudendijk met bebouwing O van de A16 valt vermoedelijk nog tot de buurtschap te rekenen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Willemsdorp 9 huizen met 54 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd slechts een handvol huizen, met verder een café, een jachthaven en een camping.

Terug naar boven

Geschiedenis

Kleine maar strategisch gelegen buurtschap met veerpont, postkantoor en station
Willemsdorp heeft net als de noordelijker gelegen buurtschap Tweede Tol zijn ontstaan te danken aan de aanleg van de Rijksstraatweg. Deze in opdracht van Napoleon aangelegde weg van Dordrecht naar het Hollands Diep hield hier op. In 1822 ging hier een veerpont naar Moerdijk van start. Voor de wachtenden kwam er een uitspanning, waaromheen een kleine nederzetting groeide met o.a. een paardenpoststation en van 1852 tot 1970 een hulppostkantoor. Sinds 1872 had Willemsdorp tevens een station, formeel 'stopplaats', aan de spoorlijn Rotterdam-Breda.

Bij de opening van de A16 met bijbehorende verkeersbrug in december 1936, werd het veer over het Hollandsch Diep van Willemsdorp naar Moerdijk v.v. opgeheven. Rond dezelfde tijd werd ook het station opgeheven. In 1945 is het station tijdelijk weer in gebruik geweest, als eindstation voor de treinen die in verband met de vernielde spoorbrug niet verder konden. In 1946, bij het gereed komen van het herstel van de spoorbrug, is de spoorweghalte in Willemsdorp definitief afgeschaft. Gelukkig bleef er levendigheid in de buurtschap dankzij het rivierstrand, dat door veel Dordtenaren werd gebruikt om te recreëren. De recreatiefunctie van het gebied werd in 1963 verder versterkt met de vestiging van camping Bruggenhof.

Tweede Wereldoorlog
In de mobilisatietijd tussen augustus 1939 en mei 1940 had Willemsdorp een aanzienlijk Nederlands garnizoen dat zowel in bestaande gebouwen als in een barakkenkamp onderdak vond. Het garnizoen had tot taak de zware kazematten bij de Moerdijkbruggen te bemannen, het landhoofd en de zuidwest oever van het Hollands Diep te verdedigen alsmede het scheepvaartverkeer richting Kil te controleren. Op 10 mei 1940 - nadat enkele bommen op Willemsdorp waren gevallen - werd de buurtschap door Duitse parachutisten veroverd. Veel huizen in de buurtschap werden vernield of zwaar beschadigd. Zie verder Verslag van de gebeurtenissen in Willemsdorp rond het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog (meidagen 1940).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oorlogsmonument (Rijksstraatweg) ter herdenking van de 10 Willemsdorpers die zijn omgekomen tijdens de meidagen van 1940.

- De Duitse bunker bij Willemsdorp uit 1943 is door vijf hobbyisten ingericht als museum. De gemeente Dordrecht vindt echter dat de bunker ontruimd moet worden, omdat een museale functie niet in het bestemmingsplan past.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Willemsdorp door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Links

- Zorg: - Zorgboerderij De Zuidpunt.

Reactie toevoegen