Wijster

Plaats
Dorp
Midden-Drenthe
Drenthe

Wijster

Terug naar boven

Status

Wijster is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe. T/m 1997 gemeente Beilen.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Wiester. Een inwoner van dit dorp is een Wiesterse.

Oudere vermeldingen
1206 kopie 15e eeuw Wisnare, 1217 kopie Wisnere, 1348 Wijshoerne, 1557 Wijser, 1634 Wysshoorn, 1781 Wijshorn, 1844 Wijster, 1867 Wijsthoorn.

Naamsverklaring
Moeilijk te duiden. De -t- is later ingevoegd, de vorm met hoerne, = horn 'hoek', is waarschijnlijk door reïnterpretatie in aanleuning aan andere namen als Spehoerne (zie Spier) ontstaan. Voorgesteld is wîsknere* 'lieden in de weidestreek' (uit wisch 'natte weide' en het suffix -wari 'bewoners'), maar het Drents zou -sk- hebben behouden en vormen met -sk- zijn niet overgeleverd. De lange -î- weerspreekt de verklaring uit wisinharu*- 'goede zandige rug' en als alternatief stelt men voor: wîsen-hara* 'beboste hoogte langs de Wîsen*', een belendend stroompje, waarvoor zie Oosterwijzend. Men neemt aan dat de nederzetting is verplaatst en dat deze oorspronkelijk lag langs de Leek aan de noordrand van de Noordesch, waar archeologische resten uit de Romeinse en vroegmiddeleeuwse periode zijn gevonden.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Wijster ligt O van het dorp Spier, de A28 en het Nationale Park Dwingelderveld, ZZO van het dorp Beilen, ZW van het dorp Westerbork, W van het dorp Balinge, WNW van het dorp Mantinge, NW van het dorp Nieuw-Balinge, NNW van de dorpen Tiendeveen en Noordscheschut, N van de stad Hooogeveen, NNO van het dorp Fluitenberg en NO van het dorp Pesse.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp Wijster 48 huizen met 300 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ruim 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Wijster. Onder de link vind je onder het menu Geschiedenis nog veel meer verhalen uit de geschiedenis van dit dorp.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De Vereniging voor Volksvermaken (VvV) Wijster organiseert door het jaar heen vele evenementen en activiteiten in het dorp.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Landgoed Vossenberg O van Wijster wordt doorsneden door het oude Linthorst Homankanaal met zijn weelderig begroeide oevers. Het Drentse Landschap heeft er stapsgewijs naartoe gewerkt om de natuurwaarden op het landgoed te versterken. De kern van het landgoed is van belang als inzijggebied voor regenwater, dat in de graslanden langs de Niklaasbeek als kwelwater ten goede komt aan de plantengroei. Al met al is hier een bijzonder afwisselend natuurlandgoed ontstaan.

- Wandelroute Landgoed Vossenberg (6,5 km).

- Wandelroute De Blinkerd (5 km). Beklim de hoogste berg van Drenthe en geniet van het prachtige uitzicht. Aan de voet van de berg stroomt het Oude Diep. Het Drentse Landschap heeft de beek in oude luister hersteld.

- Wandelroute Westerhaar (5 km). Onderweg denk je in een bungalowparkje terecht te komen. Niets is minder waar. Vanaf het startpunt kronkelt een glad geschoren graspad het bos in. Het bos is nog jong. De bomen zijn hooguit vuistdik. Niet lang geleden groeiden hier aardappels en bieten. In de plas in het bos kwaken groene kikkers. Hoog boven ons hoofd zingt een wielewaal. Deze wandeling is een ontdekkingstocht. Natuur ontdekken op plekken waar je haar het minst verwacht.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Wijster (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Wijster.

- Nieuws: - Het laatste nummer van Dorpskrant 'Wiester mien dôrp' - maandelijks, behalve juli en augustus - is via de link ook online te lezen. - Actualiteiten uit Wijster op Facebook.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Weidehoek is al sinds 1968 een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor inwoners en omwonenden van Wijster. De Weidehoek biedt meerdere voorzieningen voor de gemeenschap om de sociale contacten in het dorp te behouden en stimuleren.

- Onderwijs: - IKC Zuiderenk is een integraal kindcentrum met basisschool, peuteropvang (voorschools), kinderopvang en buitenschoolse opvang onder één dak. Al begin 19e eeuw kende Wijster een schoolgebouwtje. Hier werd hoofdzakelijk les gegeven tijdens de wintermaanden. Dit schooltje stond aan het Westeinde, de tegenwoordige Bruntingerweg. In 1838 werd het schooltje vervangen door nieuwbouw. Vanaf dat moment werd er het hele jaar les gegeven. Dit gebouwtje heeft tot 1881 als school dienst gedaan. Daarna is het nog gebruikt als verenigingsgebouw voordat het in 1924 werd afgebroken. In 1881 is in Wijster een nieuwe openbare school gebouwd. Die werd ook door de kinderen uit Spier bezocht. Deze school is in 1897 vergroot van twee naar vier klassen. Door de toename van het aantal leerlingen is de school in 1962 nogmaals uitgebreid. Maar omdat de school niet meer aan de eisen van die tijd voldeed, is het gebouw in 1976 gesloopt. In 1977 verrijst op dezelfde plek het huidige schoolgebouw. Vanwege de ligging bij de Zuideres krijgt de school bij de feestelijke opening de naam Zuiderenk.

- Jeugd: - Jeugdsoos Twick is een soos voor jongeren vanaf 16 jaar. Ze zijn bijna elke zaterdagavond geopend en organiseren door het jaar heen diverse leuke activiteiten.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Wijster heeft een sterke identiteit en de charme van een echte dorpsclub. De vereniging staat voor plezier in het voetbal. Ze koppelen de sportieve prestaties aan een gezellige "Wiesterse" sfeer.

- Zorg: - Zorgboerderij Zorg en Vrij.

Reactie toevoegen