Wieringerwerf

Plaats
Dorp
Hollands Kroon
Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

Wieringerwerf

Terug naar boven

Status

Wieringerwerf is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Hollands Kroon. T/m 2011 gemeente Wieringermeer. Wieringerwerf was de hoofdplaats van de gemeente Wieringermeer.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Wieringerwerf ligt in het buitengebied aan het IJsselmeer en ligt verder W van het dorp Kreileroord, ZW van de Afsluitdijk, Z van de dorpen Den Oever en Oosterland, ZO van de dorpen Hippolytushoef en Westerland, O van de dorpen Slootdorp en Wieringerwaard, NO van het dorp Middenmeer en NW van de stad Medemblik. Langs de W grens van het dorpsgebied loopt de A7.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Wieringerwerf omvat ca. 2.400 huizen met ca. 6.000 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wieringerwerf heeft 10 rijksmonumenten.

- Nederlands Gereformeerde Kerk Het Kompas.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Dorpsvereniging De Ruimte organiseert o.a. klaverjas-, bingo- en keezavonden in Wieringerwerf.

- Motoren en Klassieke Auto's Festival Wieringerwerf op Wielen (op de zondag na de TT Assen eind juni).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Nuon is in maart 2018 gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van 4 windmolens in het Robbenoordbos, gelegen NNO van en grotendeels vallend onder het dorpsgebied van Wieringerwerf (deels onder het dorpsgebied van Slootdorp = het deel W van de A7). Het Robbenoordbos is onderdeel van Natuurnetwerk Nederland, dat natuurgebieden met elkaar verbindt. Ingrijpen in het gebied mag alleen als het een maatschappelijk belang dient, de functie van het bos behouden blijft en natuurcompensatie plaatsvindt. Voor het aanleggen van de 4 windmolens wordt ca. 3,5 hectare van in totaal 550 hectare bos gekapt. Ter compensatie plant Nuon ruim 20.000 nieuwe bomen aan in een gebied van 4 hectare.

De werkzaamheden zijn onderdeel van de aanleg van Windpark Wieringermeer. Een groot aantal van de bestaande windmolens in de polder maakt in 2018 plaats voor een nieuwe generatie turbines: groter, efficiënter en netjes in lijnen opgesteld. Nuon bouwt hier in totaal 82 windmolens. Nuon werkt in het Robbenoordbos nauw samen met Staatsbosbeheer. Met een onafhankelijk ecologisch bureau is gekeken naar de mogelijke effecten op ecologie bij bouw en exploitatie van het windpark. Er gelden strengen eisen vanuit de wetgeving. Zo mogen er geen effecten zijn op de ‘staat van instandhouding’ van soorten. De aannemer moet werken volgens een Ecologisch Werk Protocol. Dit beschrijft welke maatregelen de uitvoerder moet nemen om negatieve effecten op flora en fauna tijdens de werkzaamheden te voorkomen.

In het Robbenoordbos leven veel vleermuizen. Voor het windproject is het vlieggedrag van vleermuissoorten uitgebreid gemonitord en is onderzocht wat de effecten zijn van de windturbines. Om vleermuizen te beschermen zijn de boomholtes van de te kappen bomen ongeschikt gemaakt als potentiële verblijfplaats: vooraf is geïnspecteerd of er in de holtes geen vleermuizen of andere dieren verblijven. Met het ophangen van vleermuiskasten zijn alternatieve verblijfplaatsen gecreëerd. Om te voorkomen dat vleermuizen slachtoffer worden van de draaiende turbines worden de molens stil gezet als de dieren het meest actief zijn: van mei tot eind oktober in droge nachten met weinig wind en temperaturen hoger dan 10 graden. Via een monitoringsprogramma van 3 jaar zal bestudeerd worden of deze stilstandvoorziening voldoende is.

Er is ook zorgvuldig in kaart gebracht wanneer de werkzaamheden kunnen starten. Zo is rekening gehouden met het broedseizoen van vogelsoorten, dat vanaf medio maart begint. Het gebied is ook onderzocht op de aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen van de boommarter, eekhoorn en andere grondgebonden zoogdieren. Op de plekken waar de windmolens komen te staan zijn geen beschermde planten aangetroffen. Mochten deze er tijdens de kap en bouw toch zijn, dan worden ze verplaatst. (bron: Nuon, 28-3-2018)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Wieringerwerf (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Jeugd: - Scouting Die Robben.

- Muziek: - Muziekvereniging Creona.

Reactie toevoegen