Wier

Plaats
Dorp
Waadhoeke
Fryslân

Wier

Terug naar boven

Status

Wier is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Menameradiel.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
2e helft 13e eeuw Werue, 1399 Were, 1465 Weer, 1505 Wyer, 1543 Wyer, Wyr, 1579 Wier.

Naamsverklaring
Het Oudfriese werve 'opgeworpen hoogte voor bewoning' (in Oost-Friesland noemt men terpen nog werf of warf) ontwikkelde zich tot weer, later wier (vanaf eind 14e eeuw). Wegval van -v- in deze positie is een Fries verschijnsel, vergelijk dele naast delve, hala naast halva. Andere voorbeelden bij Menneweer en Tjamsweer. In het Fries is een wier kleiner en steiler dan een terp.(1)

Terug naar boven

Ligging

Wier ligt NW van Berltsum en Menaam, O van Minnertsga, ZW van Sint Annaparochie.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Wier 28 huizen met 258 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wier heeft 4 rijksmonumenten.

- De eenbeukige Hervormde kerk van Wier (Tsjerkerpaed 24) met halfrond gesloten koor is in de 12e eeuw gebouwd van kloostermoppen. In 1786 is de zuidgevel beklampt. De toren van drie geledingen met ingesnoerde naaldspits is in 1881 gebouwd naar plannen van F. Brouwer. De klok dateert mogelijk uit de 13e eeuw. In 1923 is de zuidgevel van steunberen voorzien. De preekstoel met dooptuin en de overhuifde herenbank dateren uit de 19e eeuw. Het orgel uit 1842 is gebouwd door Pieter Jans Radersma en in 1925 gerestaureerd door Bakker & Timmenga. De kerk is eigendom van Stichting Alde Fryske Tsjerken.

De restauratie van de kerk is in 2012 gereed gekomen. De kerk verkeerde jarenlang in een zorgwekkende toestand. Het hele gebouw is van top tot teen gerenoveerd. De vrijwilligers van de Plaatselijke Commissie hebben jarenlang actie gevoerd om de kerk gerestaureerd te krijgen. Stichting Terp en Tsjerke organiseert sindsdien o.a. exposities, theater en muziekvoorstellingen in de Ioannis Theatertsjerke, zoals hij tegenwoordig heet. De kerk is ook nog beschikbaar voor trouw- en rouwdiensten. - Reportage over de restauratie van de kerk in Wier.

De torenklok en het astronomisch uurwerk van de kerk te Wier zijn in 2012 gerestaureerd (de link leidt naar een reportage over de restauratie). Het astronomisch uurwerk is uniek; er is er maar één van. Er is weliswaar nog een astronomisch uurwerk in Nederland, en wel in Arnemuiden, maar dit soort uurwerken wordt specifiek per locatie vervaardigd, met zijn specifieke kenmerken, rekening houdend met de ligging. Het astronomisch uurwerk is in 1946 aangeboden aan het dorp, gemaakt door een onderduiker in de Tweede Wereldoorlog. Het is te zien aan de zuidmuur van de kerktoren.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De Activiteitencommissie maakt onderdeel uit van V.V.V. Wier en organiseert door het jaar heen activiteiten voor jong en ouder. Denk hierbij aan de kindermiddagen met bijv. paasknutselen, eigooien, spokentocht en een viswedstrijd. Ook de demonstratieles Kidsstreetdefense was een succes. De intocht van Sinterklaas en de activiteiten tijdens de Wierster Merke worden ook georganiseerd door de Activiteitencommissie.

- In het 1e weekend van juli is er jaarlijks de Merke Wier.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De speeltuin, gelegen aan het Tsjerkepaed naast het kaatsveld, wordt beheerd door de Doarpsrounte.

- Rond het dorp zijn een aantal schelpenpaden als wandelpaden aangelegd door de Doarpsrounte, die ook het beheer in handen heeft.

Terug naar boven

Eten en drinken

- In een piepklein dorp als Wier zijn tegenwoordig natuurlijk een winkels meer. Wel komt op dinsdag en zaterdag nog een bakker huis-aan-huis en op woensdagmorgen is er een visboer.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Wier.

- Nieuws: - Nieuws uit Wier op Facebook. - De maandelijkse dorpskrant van en voor Berltsum en Wier, Op 'e Roaster, is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers, vanaf 2009).

- Belangenvereniging: - Doarpsbelang "De doarpsrounte Wier" zet zich in voor behoud en waar mogelijk verbetering van de leefbaarheid in het dorp, en onderhoudt o.a. de speeltuin en de fiets- en wandelpaden in en rond het dorp.

- Dorpshuis: - In de voormalige lagere school van Wier is tegenwoordig Dorpshuis D'Ald Skoalle gevestigd, waar de Wiersters elkaar treffen tijdens allerhande activiteiten. Er wordt vergaderd, geoefend, geworkshopt en gefeest. "De Wierster kenmerkt zich door laat en moeilijk van huis te kunnen komen, maar eenmaal aanwezig weten zij van elke activiteit een waar feest te maken. Het is dan ook altijd gezellig in het voormalige schooltje." Aldus de pagina van het dorpshuis op de lokale dorpssite.

- Overige verenigingen: - Ontstaan uit de 'burenplicht' is in 1928 Begrafenisvereniging Wier e.o. opgericht. Nog altijd wordt, met respect en grote betrokkenheid, gezorgd voor een waardig afscheid van overleden dorpsgenoten.

- Toneelvereniging Oefening en Vermaak.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Wier.

Reactie toevoegen