Wieldrecht

Plaats
Buurtschap
Dordrecht
Drechtsteden
Zuid-Holland

Wieldrecht

Terug naar boven

Status

- Wieldrecht is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de regio Drechtsteden, gemeente Dordrecht. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1811. In 1812 over naar gemeente Dubbeldam, per 1-4-1817 van Dubbeldam afgesplitst tot zelfstandige gemeente, per 15-4-1857 wederom over naar gemeente Dubbeldam, die op haar beurt per 1-7-1970 is opgegaan in de gemeente Dordrecht. Per 15-4-1857 is ook een deel van de gemeente naar de gemeente 's-Gravendeel overgegaan.

- Wapen van de voormalige gemeente Wieldrecht.

- Hoewel tegenwoordig grotendeels verstedelijkt, zijn 3 buurtschappen op het grondgebied van de voormalige gemeente Wieldrecht nog als zodanig herkenbaar. Zijnde de gelijknamige buurtschap zijnde het huizengroepje aan het eind van de Amstelwijckweg (tegen de Dordsche Kil), de buurtschap Tweede Tol zijnde het huizengroepje rond de kruising Rijksstraatweg / Wieldrechtse Zeedijk, en in het uiterste zuiden nog de buurtschap Willemsdorp.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1187 Wildreht, 1255 kopie 1302 Wildreh, 1326 Wildrecht, 1340-1341 Wieldrecht.

Naamsverklaring
Samenstelling van drecht, oorspronkelijk 'overzetplaats' later 'veer, vaarwater' en wiel 'kolk, diepe plas', dan wel, met latere rekking, het Middelnederlandse wilt 'wild', als adjectief 'woest, onstuimig' of als zelfstandig naamwoord voor dieren waarop gejaagd werd.(1)

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Wieldrecht omvatte het zuidwesten van de huidige gemeente Dordrecht, tot het zuidelijkste puntje (Willemsdorp) aan toe. De hoeven Wieldrecht en Wielhoven liggen Z van de N3, bij het punt waar deze de Kiltunnel in gaat.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Wieldrecht 61 huizen met 487 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 50/429 (= huizen/inwoners), buurtschap Willemsdorp 9/54 en de Louisapolder 2/4.

Terug naar boven

Geschiedenis

Aanvankelijk waren de Louisapolder (ZO van Wieldrecht) en de Z hiervan gelegen polder De Zuidpunt (tussen Wieldrecht en Willemsdorp) door moerassen van elkaar gescheiden. ‘Dankzij’ de overstromingsramp van 1916 is toen de Zanddijk aangelegd, van de Wieldrechtse Zeedijk naar de Louisapolderse Dijk, waardoor deze polders met elkaar werden verbonden.

De gemeente - en voorheen heerlijkheid - Wieldrecht had geen eigen kerk. Kerkelijk viel het deels onder 's-Gravendeel, deels onder Dubbeldam. Hier was nogal eens 'gedoe' om.

- Oorlogservaringen meidagen 1940 van een inwoner van Wieldrecht.

Vóór de aanleg van de Kiltunnel in 1977 was er een veerdienst van Wieldrecht naar 's-Gravendeel v.v. (zie afbeelding).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het oorlogsmonument aan de Amstelwijckweg is opgericht om de hevige gevechten in de meidagen van 1940 in de polder Wieldrecht te herdenken. Hier zijn veel Nederlandse soldaten en ook burgers bij omgekomen. De tekst op het monument vertelt over de nipte ontsnapping van de laatste Nederlandse troepen, over het water naar veiliger gebied. - Foto's oorlogsmonument.

Terug naar boven

Links

- Sport: - v.v. Wieldrecht (voetbal) is met meer dan 750 leden een van de grootste voetbalverenigingen van Dordrecht. De vereniging is in 1947 opgericht in buurtschap Wieldrecht, en was aanvankelijk gevestigd aan de Blinde Weg. Later kan de vereniging een stuk grond betrekken aan de Smitsweg, waar zij nog altijd gevestigd is. Voor een artikel over de historie van de club, zie de 2e link in deze alinea.

Reactie toevoegen