Weurt

Plaats
Dorp
Beuningen
Rijk van Nijmegen
Gelderland

Weurt kerk 1912 [640x480].jpg

Weurt, kerk met poserende jeugd, zeldzame fotokaart, verzonden in 1912

Weurt, kerk met poserende jeugd, zeldzame fotokaart, verzonden in 1912

Weurt

Terug naar boven

Status

Weurt is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Rijk van Nijmegen, gemeente Beuningen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1076-1081 kopie 2e helft 12e eeuw Werdam, 1148 kopie midden 14e eeuw Vurdene, 1196 in Werthe, 1300 Worde, 1415 Wuerde, eind 15e-16e eeuw Wuerd.

Naamsverklaring
De naam stamt van het Oudnederlandse werde 'land aan het water, waard, riviereiland'.(1)

Terug naar boven

Ligging

- Weurt ligt direct NW van Nijmegen, O van Beuningen en grenst in het N aan de Waal. Het dorp is inmiddels aan Nijmegen vastgegroeid; industrieterrein Westkanaaldijk, gem. Nijmegen, ligt direct Z van en grenst aan het dorp. In het O grenst het dorp - via een brug over het Maas-Waalkanaal - aan de Nijmeegse bedrijventerreinen Noordkanaalhaven en Oostkanaalhaven.

- Het dorp wordt door de Van Heemstraweg (Nijmegen-Bommelerwaard) verdeeld in Weurt-Noord (= het oude dorp, met ca. 200 huizen) en Weurt-Zuid (de 'nieuwbouw' van na de Tweede Wereldoorlog, met ca. 700 huizen).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Weurt 56 huizen met 451 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.000 huizen met ca. 2.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Elementen uit de geschiedenis van Weurt, door Egbert van de Haar uit Tiel (op de pagina even naar onderen scrollen tot je bij deze plaats bent aangekomen, of zoeken met ctrl-F).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Klankbordgroep Structuurvisie Weurt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Weurt heeft 8 rijksmonumenten.

- Weurt heeft 13 gemeentelijke monumenten.

- De RK Sint Andreaskerk is een neogotische kerk uit 1898. - Site van de Andreasparochie.

- Sluiscomplex Weurt ligt O van het dorp, op grondgebied van de gemeente Nijmegen. Het complex bestaat uit twee sluizen die de Waal verbinden met het Maas-Waalkanaal.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Weurtse Meryan Kersten had in 2016 geen zin om haar omvangrijke collectie spulletjes op Koningsdag naar het Nijmeegse Goffertpark te slepen en kondigde op Facebook een Garden Sale aan vanuit haar tuin. Veel dorpelingen volgden haar voorbeeld, waardoor tientallen tuinen in het dorp vol stonden en er honderden mensen uit de wijde omtrek kwamen shoppen. Een groot succes dus, voor herhaling vatbaar vond men, vandaar dat Meryan er een jaarlijkse traditie van heeft gemaakt: Garden Sale in Weurt, op een zaterdag in juni. In 2017 deden er ca. 150 adressen aan mee!

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Paul Schröder en Claudia Roskam verwelkomen je graag gedurende het seizoen (eind mei t/m begin september, voor dagen, tijden en afspraken zie de link) in hun 1 ha grote tuin d’Alde Coninckshof. De tuin is in één keer ontworpen en gemaakt. Daardoor is het een evenwichtig ontwerp, waarbij er samenhang bestaat tussen de verschillende onderdelen. Tegelijk zijn er duidelijk verschillende sferen. De tuin is spannend gemaakt voor kinderen en iedereen die nog jong van  hart is. Een eng dennenbos, de donkere tunnel van beuk waar je duiveltjes in kunt vinden en daarna de ‘Gloomy Garden': de sombere tuin, met veel rode en bruine tinten van bomen, struiken en bloemen. Verstopt is de omarmberg en jezelf verstoppen kan je in het doolhof: kinderen kunnen hier niet genoeg van krijgen! De tuin is duidelijk en bewust opgebouwd uit een boomlaag, een struikenlaag en een laag vaste planten. De bomen zijn stuk voor bijzonder, omdat het niet veel voorkomende soorten zijn.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Weurt (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Jeugd: - Scouting St. Andries is opgericht in 1946 en heeft leden uit Weurt, Beuningen en Nijmegen.

- Sport: - WVW Weurt (voetbal). - De Weurtse Tennisclub is opgericht in 1978.

- Zorg: - Wanneer ondersteuning en behandeling in het eigen gezin, een pleeggezin of in een residentiële omgeving niet (meer) lukt, kan Driestroomhuis De Meander een kind of jongere een thuishaven bieden. Ontdekken wie je bent en wat je mogelijkheden zijn. Driestroomhuis de Meander is een profesioneel, kleinschalig woon- en zorginitiatief. Binnen het gezinshuis bieden ze letterlijk en figuurlijk ruimte aan behandeling, begeleiding en verblijf van maximaal 7 kinderen en jongeren (t/m 18 jaar) met een licht verstandelijke beperking en/of gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Daarnaast hebben ze 4 pleegzorgplaatsen. Ze leggen het accent op duurzame opvoeding en de zoektocht naar zelfredzaamheid. Belangrijke kernwaarden zijn: veiligheid, ­aandacht, warmte, structuur en houvast.

- Milieu: - In het gebied Nijmegen-West en Weurt ligt het grootste binnenstedelijke industrieterrein van Nederland. In dit gebied liggen industrie en wonen dicht bij elkaar. De nabijheid van industrie en wonen heeft transport- en verkeersbewegingen tot gevolg, die op hun beurt weer effect hebben op de luchtkwaliteit en geluidsbelasting in het gebied. In 2012 uitten omwonenden hun zorgen over de (milieu)effecten van de in november 2013 geopende stadsbrug De Oversteek. Om een goede luchtkwaliteit en beperkte geluidsbelasting te waarborgen, besluiten de gemeente Nijmegen en Beuningen om de effecten van De Oversteek op de milieusituatie in West en Weurt tot 2018 te gaan monitoren. Hiertoe hebben zij het Monitoringsplan 2013-2017 opgesteld. Op de verschillende pagina's van de gelinkte site vind je de resultaten van de metingen naar verkeer, geluidsbelasting en luchtkwaliteit uitgevoerd conform het Monitoringsplan 2013-2017. Onder ‘Achtergrond’ vind je meer informatie over het gebied, de ontwikkeling van milieubeleid voor dit gebied en het Monitoringsplan 2013-2017.

Reactie toevoegen