Westland (gemeente)

Gemeente
Westland
Westland
Zuid-Holland

Westland bord HF [640x480].jpg

De gemeente Westland heet je welkom met een mooi bord met gemeentewapen.

De gemeente Westland heet je welkom met een mooi bord met gemeentewapen.

Westland (gemeente)

Terug naar boven

Status

- Westland is een gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de streek Westland.

- De gemeente Westland is in 2004 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten De Lier, 's-Gravenzande, Monster, Naaldwijk en Wateringen. De optie om ook de O hiervan gelegen gemeenten Maasland en Schipluiden bij deze nieuwe gemeente te betrekken, vond geen doorgang. Deze gemeenten zijn in hetzelfde jaar samengegaan in de nieuwe gemeente Midden-Delfland.

- De gemeente Westland omvat de dorpen (met tussen haakjes de afgeronde inwonertallen) De Lier (12.000), 's-Gravenzande (20.000), Heenweg (650), Honselersdijk (8.000), Kwintsheul (4.000), Maasdijk (4.000), Monster (14.000), Naaldwijk (18.000), Poeldijk (6.000), Ter Heijde (620) en Wateringen (14.000). Verder omvat de gemeente nog de buurtschappen Baakwoning, Blaker, Burgersdijk (grotendeels), De Driesprong, Lierhand (grotendeels), Mariëndijk, Nieuwe Tuinen, Oostbuurt, Rolpaal en Westerlee. In totaal zijn dit 11 dorpen en 10 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Westland.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Westland.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De gemeente Westland is genoemd naar de ligging in de gelijknamige streek, welke naam op zijn beurt is afgeleid van de westelijke ambachten van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze westelijke ambachten omvatten naast het huidige glastuinbouwgebied ook Rijswijk, Voorburg en Vlaardingerambacht.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Westland ligt Z van Den Haag, W van Delft.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Westland heeft ca. 40.000 huizen met ca. 100.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente profileert zich als Greenport Westland. Greenport is de term voor een groot tuinbouwcluster, waarin producten worden geproduceerd en verhandeld. Behalve productie en handel is er sprake van een hele keten van activiteiten met kassenbouw, techniek, transport, onderwijs en onderzoek en bijvoorbeeld veredeling. Westland is het kloppende hart van de Nederlandse glastuinbouw en de grootste glastuinbouwgemeente van Nederland. Westlandse ondernemers leveren topproducten over de hele wereld. Het gaat dan niet alleen om bekende exportproducten: de groenten en bloemen en planten, maar ook om kennis van techniek, logistiek, klimaat en duurzame energie die wereldwijd wordt verspreid.

- In 2014 is de Structuurvisie Westland 2025 - met een doorkijk naar 2040 - vastgesteld.

- Nieuwbouwprojecten De Westlandse Zoom.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De in 2014 opgerichte Stichting Monumentaal Westland ondersteunt de organisatie van Open Monumentendag in de gemeente, alsmede andere activiteiten die met de promotie van monumenten te maken hebben, zoals rondleidingen, fiets- en vaarroutes en het uitgeven van publicaties. Ook op de website van de stichting is veel informatie over Westlandse monumenten te vinden.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Bij De Westlandse Ride / De 24 Uur van het Westland (wielrennen, weekend eind mei) rijden de renners in teamverband rondes van 30 km door de kernen van de streek: Naaldwijk, 's-Gravenzande, Monster, Poeldijk, Honselersdijk en De Lier. Met op zondag tevens Vrije ToerTochten van naar keuze 25, 50 of 100 km. Voor wielrenners en recreatieve fietsers. De opbrengst komt ten goede aan de kankerbestrijding.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In oktober 2017 is het project Poelzone* feestelijk opgeleverd. Bij de opening waren de vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland, LTO Glaskracht Westland en de gemeente Westland het eens dat de publiek-private samenwerking een mooi en groen stuk Westland heeft opgeleverd waarin natuur, recreatie en glastuinbouw zijn samengebracht.
* De Poelzone ligt tussen de kernen Naaldwijk, Monster en 's-Gravenzande. Het gebied strekt zich uit van het gemaal Vlotwatering in het Noorden tot aan de Naaldwijkseweg in het zuiden. De kern van de Poelzone wordt gevormd door de watergangen Het Nieuwe Water, Nieuwe Vaart, Poelwatering, Monstersche Vaart en Vlotwatering.

In 2008 stond de Poelzone er minder florissant voor. De glastuinbouwbedrijven waren slecht verkaveld, slecht ontsloten en kansen op het gebied van onder meer duurzaamheid werden gemist. De afvoercapaciteit van de watergangen was onvoldoende en daarbij was de Westlandse kust afgesloten van de omgeving. De herontwikkeling van de Poelzone was met uiteenlopende belangen van partijen als diverse overheden, bedrijven en omwonenden een uitdagende opgave, waarbij veel partijen van elkaar afhankelijk waren voor het bereiken van succes. (bron: gemeente Westland, 10-10-2017)

"Het project Poelzone behelst de aanleg van 21 hectare natuur als recreatieve en ecologische verbinding dwars door de kassenbouw in het Westland. Zowel mens als natuur profiteert hiervan. In het plan van LOLA hebben wij een aantal natuurwerken ontworpen, die behalve interessant voor de mens, ook een ecologische bijdrage leveren. Een van die natuurwerken is de vistribune; een vlonder middenin een vispaaiplaats, die het contact met het water en het riet zo direct mogelijk maakt. Andere natuurwerken zijn een ecologische schoorsteen, een beestenboom en een ecologische verbindingsbrug." (aldus de firma Groosman Design en Engineering) Deze Vlotwateringbrug is niet alleen een verbinding van A naar B, maar is samen met vleesmuisdeskundigen zo ontworpen dat vleermuizen er een zomer- en winterverblijf kunnen hebben en kraamkamers kunnen inrichten.

- De gemeente Westland heeft van 2010 t/m 2012 de Zwethstrook aangelegd. In het gebied, dat ligt tussen de Lange Watering in Kwintsheul en de Harnaschknoop, is een waterrijk natuurgebied aangelegd van 24 hectare met fiets- en wandelpaden. De Zwethstrook is onderdeel van het project Zwethzone. Dit is een groene verbinding vanaf de Vliet in Rijswijk langs de rivier de Zweth tot aan recreatiegebied De Wollebrand bij Naaldwijk.

- Naast het fietsnetwerk, skatenetwerk en vaarnetwerk is er sinds 2015 ook een 900 kilometer lang wandelnetwerk langs de kassen, weilanden en bossen in de gemeenten Westland en Midden Delfland. Via knooppuntenpaaltjes kan gelopen worden langs de mooiste plekjes in de steden, langs het strand en het open groene landschap van Delfland. Het wandelroutenetwerk werkt volgens een 'knooppuntensysteem'. Al lopend, of via een digitale routeplanner of een app, kan iedereen makkelijk zijn eigen ideale route langs de knooppunten samenstellen. De 440 routepalen en 110 informatiepanelen wijzen de wandelaar de weg langs de mooiste plekjes in de regio. Daarnaast is er ook een website waarop de wandelroutes gepland kunnen worden.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Westland (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Westland. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media / nieuws: - De Westlandse Omroep Stichting (WOS) is de regionale omroep voor de gemeenten Westland, Maassluis, Midden-Delfland en het dorp Hoek van Holland.

Reactie toevoegen