Westerik

Plaats
Buurtschap
Dinkelland
Twente
Overijssel

Westerik Saasveld I [640x480].jpg

Westerik, buurtschapsgezicht

Westerik, buurtschapsgezicht

Westerik Saasveld II [640x480].jpg

Westerik, buurtschapsgezicht

Westerik, buurtschapsgezicht

Westerik Saasveld III [640x480].jpg

Westerik, buurtschapsgezicht

Westerik, buurtschapsgezicht

Westerik Saasveld IV [640x480].jpg

Westerik, buurtschapsgezicht

Westerik, buurtschapsgezicht

Westerik

Terug naar boven

Status

- Westerik is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Dinkelland. T/m 2000 gemeente Weerselo.

- De buurtschap Westerik valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Saasveld.

- In de recente provincie-atlas Overijssel (1) wordt Westerik ten onrechte niet meer als buurtschap vermeld. De kaart van het Wandelnetwerk Twente (zie bij Noordijk) die in de omgeving staat, vermeldt de buurtschap wél. Maar die vermelden de nabijgelegen buurtschap Zoeke NO van Saasveld weer niet, wat de gemeentelijke plattegronden die bij de kernen staan, weer wél doen, die op hun beurt Westerik weer niet vermelden...

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Westrik.

Naamsverklaring
Samenstelling van wester 'westelijk gelegen' en wijk 'vestigingsplaats'. Zie ook Noordijk en Zoeke.(2)
(samen met de O van Noordijk gelegen veldnaam Oosterik heb je dan dus een mooi 'kwartet' van in feite Noordwijk, Westerwijk, Zuidwijk en Oosterwijk, red.)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Westerik ligt W van Weerselo, N van Saasveld, W van Noordijk, rond de Westerikweg.

De buurtschap wordt begrensd door de buurtschappen Noordijk en 't Loo. Daarnaast grenst zij in het noorden aan de gemeente Tubbergen en in het zuiden (middels de Remmertweg) aan de buurtschap Dulder. In ruimere zin valt alles van de (CBS-)buurt 'verspreide huizen Dulder' ten noordwesten van de Bornsestraat onder Westerik. Op de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) van het Kadaster uit 1832 wordt de marke Dulder opgedeeld in twee secties. Ten eerste "sectie A genaamd Westeri(n)k Dulder", dat alles ten noorwesten van de huidige Bornsestraat beslaat en ten tweede "sectie B genaamd Soeke Dulder" dat alles ten zuidoosten van de Bornsestraat beslaat en verder wordt begrensd door Lemselo in het oosten en Gammelke in het zuiden.

In het W van de buurtschap ligt de veldnaam Westerikkerbroek, in het W grenzend aan de Fleringenmolenbeek en de grens met de gemeente Tubbergen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Westerik niet apart vermeld en geteld. Vermoedelijk zat deze in dat jaar inbegrepen in de telling van Dulder, onder welke marke het viel. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. xx huizen met ca. xx inwoners.

Reactie toevoegen