Westerik

Plaats
Buurtschap
Dinkelland
Twente
Overijssel

Westerik Saasveld I [640x480].jpg

Westerik (buurtschap van Saasveld), buurtschapsgezicht I.

Westerik (buurtschap van Saasveld), buurtschapsgezicht I.

Westerik Saasveld II [640x480].jpg

Westerik (buurtschap van Saasveld), buurtschapsgezicht II.

Westerik (buurtschap van Saasveld), buurtschapsgezicht II.

Westerik Saasveld III [640x480].jpg

Westerik (buurtschap van Saasveld), buurtschapsgezicht III.

Westerik (buurtschap van Saasveld), buurtschapsgezicht III.

Westerik Saasveld IV [640x480].jpg

Westerik (buurtschap van Saasveld), buurtschapsgezicht IV.

Westerik (buurtschap van Saasveld), buurtschapsgezicht IV.

Westerik

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Westerik.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Westerik.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Westerik.

Terug naar boven

Status

- Westerik is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Dinkelland. T/m 2000 gemeente Weerselo.

- De buurtschap Westerik valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Saasveld.

- Op kaarten uit 1905, 1911 en 1926 staat Westerik nog als buurtschap aangegeven, in 1934 staat het alleen nog als veldnaam vermeld, daarna blijft dat zo tot de meest recente kaart uit 2005. Ook de provincie-atlas Overijssel (1) vermeldt het niet als buurtschap. Maar de kaart van het Wandelnetwerk Twente (zie bij Noordijk) die in de omgeving staat, weer wél. Maar die vermelden de nabijgelegen buurtschap Zoeke NO van Saasveld weer niet, wat de gemeentelijke plattegronden die bij de kernen staan, weer wél doen, die op hun beurt Westerik weer niet vermelden. Kortom kennelijk is 'men' er niet eenduidig over uit of men Westerik en Zoeke ja of nee vandaag de dag nog een buurtschap moet vinden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Westrik.

Naamsverklaring
Samenstelling van wester 'westelijk gelegen' en wijk 'vestigingsplaats'. Zie ook Noordijk en Zoeke.(2)
(samen met de O van Noordijk gelegen veldnaam Oosterik heb je dan dus een mooi 'kwartet' van in feite Noordwijk, Westerwijk, Zuidwijk en Oosterwijk, red.)

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Westerik ligt W van Weerselo, N van Saasveld, W van Noordijk, rond de Westerikweg.

- De buurtschap Westerik wordt begrensd door de buurtschappen Noordijk en 't Loo. Daarnaast grenst zij in het noorden aan de gemeente Tubbergen en in het zuiden (middels de Remmertweg) aan de buurtschap Dulder. In ruimere zin valt alles van de (CBS-)buurt 'verspreide huizen Dulder' ten noordwesten van de Bornsestraat onder Westerik. Op de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) van het Kadaster uit 1832 wordt de marke Dulder opgedeeld in twee secties. Ten eerste "sectie A genaamd Westeri(n)k Dulder", dat alles ten noorwesten van de huidige Bornsestraat beslaat en ten tweede "sectie B genaamd Soeke Dulder" dat alles ten zuidoosten van de Bornsestraat beslaat en verder wordt begrensd door Lemselo in het oosten en Gammelke in het zuiden.

- In het W van Westerik ligt de veldnaam Westerikkerbroek, in het W grenzend aan de Fleringenmolenbeek en de grens met de gemeente Tubbergen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 wordt Westerik niet apart vermeld en geteld. Vermoedelijk zat deze buurtschap inbegrepen in de telling van Dulder, onder welke marke het viel.

- Tegenwoordig heeft Westerik ca. xx huizen met ca. xx inwoners.

Reactie toevoegen