Westerhoven

Plaats
Dorp
Bergeijk
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

NB gemeente Westerhoven in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Westerhoven in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Westerhoven in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Westerhoven

Terug naar boven

Status

- Westerhoven is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Bergeijk. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1996.

- Wapen van de voormalige gemeente Westerhoven.

- Onder het dorp Westerhoven vallen ook de buurtschappen Braambos en Loveren.

Terug naar boven

Naam

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Koffiegat.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Westerhoven grenst in het ZW aan Bergeijk, in het NW aan Riethoven, in het O aan Dommelen en in het ZO aan 'Borkel en Schaft', en ligt NO van 't Loo en Luyksgestel, ZO van Eersel, Z van Veldhoven, ZW van Waalre, Aalst en Eindhoven, WZW van Valkenswaard en W van de rivier de Dommel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Westerhoven 104 huizen met 537 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp en de buurtschap Heuvel, samen 50/260 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Loven 16/90, Braambosch 14/71 en Heide 24/116. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 840 huizen met ca. 2.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Verhalen over de geschiedenis van Westerhoven op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Nieuwbouwproject Hoefakkershof (17 woningen).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Westerhoven heeft 4 rijksmonumenten.

- Westerhoven heeft 12 gemeentelijke monumenten.

- De RK Sint Servatiuskerk maakt tegenwoordig onderdeel uit van de RK Parochie H. Bernardus.

Terug naar boven

Evenementen

- Agenda met wat er in Westerhoven te doen is door het jaar heen, plus linkspagina.

- Carnaval. - CV De Koffieleuters. - CV De Prutsers. - CV De Slufkes.

- Sinds 2018 is er weer (het is er in vroeger jaren ook geweest) rock-’n-rollfestival Westerhoven Rocks/The return (op een zaterdag in september of oktober).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2015 is een beekherstelproject uitgevoerd voor de Beekloop in het gebied tussen de Belgische grens en Westerhoven. Er zijn bomen gekapt om ruimte te maken voor een vispassage en de aanleg van een meander. De in de vorige eeuw bij ruilverkavelingen rechtgetrokken Beekloop heeft nu weer een bochtig traject, over een afstand van 4,5 kilometer, tussen stuw 't Schut en de aansluiting met de Keersop bij het dorp.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Westerhoven door Kees Wittenbols uit Breda.

- Ter ere van het Winterfeest heeft op 4 januari 2015 een groot deel van de inwoners van Westerhoven deelgenomen aan de opnamen van een prachtige, feestelijke lipdub 'Hee gaode mee?', naar het gelijknamige nummer van Gerard van Maasakkers. De tientallen verenigingen en honderden inwoners die eraan hebben meegedaan, worden aan het eind in de aftiteling allemaal vermeld. Voor zover ons bekend is dit een uniek gebeuren, omdat bij vooral scholen een populair fenomeen is geworden, maar wij hebben nog nooit gezien dat een heel dorp hiervoor werd gemobiliseerd.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Westerhoven (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisaties: - Vrijwilligersorganisatie WIJ WEsterhoven verbindt door allerlei initiatieven bewoners, bedrijven en verenigingen met elkaar, en zorgt er zo mede voor dat er voor iedereen in het dorp ruimte is om te wonen, werken en leven.

- Dorpsraad Westerhoven vormt een brug tussen de inwoners, verenigingen, instellingen en platforms binnen het dorp onderling, en als collectief richting gemeente, hogere overheden en andere publieke organisaties. De Dorpsraad stimuleert ruimtelijke, economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in het dorp en speelt daarbij een initiërende, verbindende en faciliterende rol. Daarnaast geeft zij gevraagd en ongevraagd advies aan inwoners en partnerorganisaties binnen en buiten het dorp, zoals de gemeente Bergeijk.

Voor de inwoners is de Dorpsraad het natuurlijke aanspreekpunt, dat mogelijkheden ziet, onderzoekt en benut. Voor de gemeente is de Dorpsraad de smeerolie om ontwikkelingen in Westerhoven tot stand te brengen. Waar achterban en gemeente elkaar op natuurlijke wijze vinden, heeft de Dorpsraad geen rol. Dat heeft zij evenmin waar het gaat om private belangen. De Dorpsraad staat midden in de samenleving, heeft een luisterend oor en een pro-actieve instelling. Zij is initiatiefrijk, neemt regie, doet dat op een transparante, integere, open wijze en stelt zich objectief op.

- Dorpshuis: - Ontmoetingscentrum De Buitengaander. Gemeenschapshuis de Buitengaander en ouderensteunpunt Hoefzicht zijn in januari 2020 bestuurlijk gefuseerd tot Vereniging Collectief Westerhoven. De stichtingen houden hun dagelijks bestuur, dat zorgt voor de operationele gang van zaken. Daarboven komt een driekoppig algemeen bestuur. Het doel is dat de nieuwe vereniging een breed platform wordt waar meer verenigingen en stichtingen in het dorp zich bij aansluiten. Het idee van de bestuursfusie komt van de gemeente Bergeijk. Zij heeft zo nog maar één aanspreekpunt voor bijvoorbeeld subsidieverstrekking. Daarnaast zien de instellingen zelf ook het nut ervan in om intensiever te gaan samenwerken. Zo komt er een gezamenlijk jaarplan, om de activiteiten op elkaar af te stemmen. En door samen de inkoop te regelen of personeelsleden uit te wisselen, kan er efficiënter worden gewerkt. Activiteiten kunnen worden afgestemd en als de zaal bij de ene te groot of juist te klein is, kan naar de ander worden uitgeweken. Na verloop van tijd kunnen de dagelijkse besturen wellicht meer gestroomlijnd worden, als het aan secretaris Frank Claas ligt: "Dat zou goed uitkomen, want er is een tekort aan bestuurders."

- Onderwijs: - Basisschool De Ster.

- Muziek: - In de loop der jaren is de in 1950 opgerichte Muziekvereniging Irene een onmisbare schakel in de gemeenschap van Westerhoven geworden. De optredens variëren van het opluisteren van de processie en het brengen van serenades tot het geven van concerten, waarbij de laatste jaren vooral de nieuwjaarsconcerten er uit springen. De vereniging verzorgt dan enkele avondvullende optredens met jaarlijks een ander thema. Maar ook buiten het dorp laat Irene van zich horen. De vereniging omvat een concertband (voorheen fanfare), jeugdorkest That's IT, en slagwerkgroep Beat ID. Bij het 60-jarig bestaan in 2010 zijn 4 jubilarissen gehuldigd die vanaf de oprichting al lid zijn van de fanfare. 3 van deze jubilarissen spelen vandaag de dag nog altijd in het orkest.

- Sport: - Voetbalvereniging ZSC is opgericht in 1927 en heeft dus in 2017 het 90-jarig bestaan gevierd.

- Hengelsportvereniging HSV Valentinus.

- Bravo is de volleybalvereniging voor de woonkernen Aalst*, Dommelen*, Valkenswaard, Waalre en Westerhoven*. Zij hebben meer dan 250 leden, vanaf 6 jaar oud, actief in zowel de competitie van de Nevobo (Nederlandse Volleybal Bond) als de regionale competities voor recreanten. * In deze plaatsen trainen ze in sporthallen.

Reactie toevoegen