Westenholte

Plaats
Buurtschap
Zwolle
Salland
Overijssel

westenholte_ijsselfestival.jpeg

Op een zaterdag in juni is er in Westenholte het IJsselfestival, met ca. 20 muziekkorpsen uit het hele land.

Op een zaterdag in juni is er in Westenholte het IJsselfestival, met ca. 20 muziekkorpsen uit het hele land.

westenholte_vreugderijkerwaard.jpg

Westenholte, Vreugderijkerwaard

Westenholte, Vreugderijkerwaard

westenholte_vreugderijkerwaard_knotwilgen.jpg

Zwolle, Westenholte, Vreugderijkerwaard, knotwilgen langs de dijk.

Zwolle, Westenholte, Vreugderijkerwaard, knotwilgen langs de dijk.

westenholte_vreugderijkerwaard_blauwe_bremraap.jpg

Zwolle, Westenholte, in de Vreugderijkerwaard komt o.a. de Blauwe Bremraap voor, een uiterst zeldzame stroomdalplant.

Zwolle, Westenholte, in de Vreugderijkerwaard komt o.a. de Blauwe Bremraap voor, een uiterst zeldzame stroomdalplant.

westenholte_vreugderijkerwaard_nevengeul.jpg

Zwolle, Westenholte, Vreugderijkerwaard, de nevengeul parallel aan de IJssel.

Zwolle, Westenholte, Vreugderijkerwaard, de nevengeul parallel aan de IJssel.

Westenholte

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Westenholte.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Westenholte.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Westenholte.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Westenholte (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Westenholte is een buurtschap en tegenwoordig ook woonwijk, in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Zwolle. T/m 31-7-1967 gemeente Zwollerkerspel.

Terug naar boven

Ligging

Westenholte ligt in het W van Zwolle, van de kern Zwolle gescheiden door het Zwolle-IJsselkanaal. In het N grenst het aan de N331. In het Z grenst Westenholte aan de IJssel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de buurtschap Westenholte 27 huizen met 149 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Postale inrichting
Van 1965-1972 had Westenholte een postkantoortje genaamd Zwolle / Westenholte / Petuniaplein. In die tijd werd het kennelijk nog als plaats beschouwd. Medio 1972 verandert de naam in Zwolle / Petuniaplein (vergelijkbaar met Berkum, kennelijk was er in 1972 een besluit van de gemeente om Berkum en Westenholte niet meer als plaats te beschouwen), waarna het kantoortje (eveneens net als in Westenholte) nog in 1972 werd gesloten. Een afstempeling met die laatste benaming is dus zeldzaam want dus maar heel kort in gebruik geweest.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Toch geen woningbouw tussen Westenholte en de IJssel
De gemeente Zwolle heeft het gebied tussen Westenholte en de IJssel niet langer in het vizier als mogelijke woningbouwlocatie. De bouwplannen in IJsselvizier B, zoals het gebied in het Structuurplan 2030 wordt genoemd, stuitten vanaf het begin op protesten bij zowel bewoners van Westenholte als bij natuurliefhebbers. Het college van burgemeester en wethouders heeft geconstateerd dat er in dit gebied slechts een beperkt aantal woningen - tussen de 25 en 50 huizen - gerealiseerd zouden kunnen worden. De gemeente heeft daarom in 2010 besloten dat de waarde en het behoud van dit onderdeel van het Nationaal Landschap IJsseldelta belangrijker is dan woningbouw.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Protestantse Stinskerk.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zaterdag in juni is er het IJsselfestival in Het Anker. Een muziekfestival met ca. 20 muziekkorpsen met ca. 450 deelnemers uit het hele land, georganiseerd door de Westenholter muziekvereniging Excelsior.

- De Jeugdsurvival (op een zaterdag in juni) vindt al sinds 1989 jaarlijks plaats en is met ca. 200 deelnemers altijd een groot succes.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Om de IJssel bij Zwolle meer ruimte te geven is de 2 km lange dijk bij Westenholte ongeveer 300 meter landinwaarts verplaatst. Er is een geulensysteem gegraven dat aansluit op de bestaande geul in de Vreugderijkerwaard. De aan te leggen geulen stromen mee in periodes van hoogwater. Daarmee daalt het waterpeil van de IJssel bij Zwolle zo’n 15 centimeter. Naast vergroting van de (water)veiligheid is er ook aandacht voor het landschap. Er is een landgoed aangelegd en het nieuwe buitendijkse gebied is gedeeltelijk ingericht voor recreatie, o.a. met struinpaden en een vogelkijkhut. Het 'Rondje Zwolle' voor fietsers blijft ook over de nieuwe dijk lopen. Ook de natuur profiteert van deze ingreep. Vissen vinden hier ondiepe paaiplaatsen en in slikvlakken kunnen visdief, grutto en waterral voedsel vinden. Riet, fonteinkruid en watergentiaan vestigen zich op de kale bovenlaag. In de lage delen vormt zich moeras met bijbehorende vegetatie. Voor de nieuwe, verlegde dijk moesten 3 woningen en 2 agrarische bedrijven worden verplaatst. De dijkverlegging Westenholte is onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier en beoogt in 2016 gereed te zijn. - Fotoreportage van de Vreugderijkerwaard van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Links

- Wijkvereniging WVF (Westenholte - Voorst - Frankhuis).

- Pagina over Westenholte met o.a. actualiteiten en contactpersonen, op de site van de gemeente Zwolle.

- Ontmoetingscentrum Het Anker heeft in 2014 een nieuw gebouwd onderkomen gekregen dat weer geheel aan de eisen des tijds voldoet. Er zijn o.a. hoge eisen aan het complex gesteld op het gebied van duurzaamheid.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Westenholte.

Reactie toevoegen