Westdorp DR

Plaats
Dorp
Borger-Odoorn
Drenthe

Westdorp DR

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Westdorp.

- Bestel hier online je maaltijd en laat hem thuisbezorgen in omgeving Westdorp.

Terug naar boven

Status

- Westdorp is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Borger-Odoorn. T/m 1997 gemeente Borger.

- Sinds 2012 heeft Westdorp een dorpsvlag.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Wespert. Een inwoner van dit dorp is een Wesperder.

Terug naar boven

Ligging

Westdorp ligt ZW van Borger.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Westdorp 11 huizen met 95 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Westdorp ca. 50 huizen met ca. 130 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Westdorp 1.

- Geschiedenis van Westdorp 2.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Westdorp heeft 1 rijksmonument.

- Drenthe is o.a. bekend om zijn hunebedden. Dat zijn bijna allemaal heel oude exemplaren van duizenden jaren oud. Het hunebed in Westdorp is daar een uitzondering op, want dat is in 2002 met een shovel aangelegd, met keien van boeren uit de omgeving. Aanvankelijk is dat door de gemeente Borger-Odoorn gedoogd, later is er een officiële vergunning voor verstrekt. "Het enige hunebed met een bouwvergunning," aldus de inwoners. De aanleg van het hunebed was een ludieke protestactie tegen de kosten van een hunebedbouwevenement in Borger. Op een informatiebordje bij het object staat dan ook dat men het zonder een cent subsidie heeft aangelegd. De bedoeling was aanvankelijk om het een tijdelijk object te doen zijn, maar later vond men het een goed plan om het toch maar een permanente bezienswaardigheid te laten worden.

- Ophaalbrug over het Kanaal Buinen-Schoonoord.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Knapzakroute Westdorp-Eesergroen.

Kavelruil en meer natuur in Westdorp voltooid
Met ondersteuning van de kavelruiladviescommissie Westdorp hebben meer dan 30 ondernemers tussen 2005 en 2009 veel gerealiseerd op het gebied van landbouw en natuur in Westdorp en omgeving. De landbouwkundige structuur is verbeterd en er zijn gronden aangekocht voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een netwerk van aaneengesloten natuurgebieden door heel Nederland. In Westdorp is in totaal 382 ha grond van eigenaar veranderd. Voor de betrokken bedrijven zijn flinke afstandsverkortingen gerealiseerd. Van één bedrijf is de huiskavel vergroot van minder dan 1 hectare naar 30 hectare. Daarnaast is 74 ha grond vrijgemaakt ten behoeve van de natuur. Het gebied Mandelanden is geheel vrijgemaakt voor de Ecologische Hoofdstructuur. Ook is één agrarisch bedrijf vanuit Overijssel ingeplaatst. Productiebossen met aflopende contracten zijn verwijderd en weer als landbouwgrond in gebruik genomen.

Mandelanden
Voor het natuurgebied Mandelanden heeft Het Drentse Landschap samen met het Waterschap Hunze en Aa’s en de Provincie Drenthe een inrichtingsplan opgesteld. Hierin staat het herstel van het beekdal centraal. Daarnaast zal een deel van de bovengrond worden afgegraven. Tijdens perioden met veel neerlslag zijn de verlaagde gebieden geschikt om water op te gevangen en vast te houden. Maximaal kan in het natuurgebied 400.000 m3 water worden opgeslagen. In de stad Groningen zal mede hierdoor minder wateroverlast ontstaan. Door het vervangen van de bestaande stuw door een vistrap kunnen vissen het gebied als paai- en opgroeigebied gebruiken. Ten behoeve van de afwatering van het gebied Koelanden-Strengen in de omgeving van de wijk Daalkampen wordt een nieuw gemaal nabij de grens van de Mandelanden aangelegd. Dit gemaal is noodzakelijk om negatieve effecten op aanliggende landbouwpercelen te voorkomen. Op de flanken van het dal worden enkele poelen aangelegd voor kikkers en padden. Verder is een aantal recreatieve voorzieningen in het plan opgenomen. Zo zal de zandweg langs de N34 deels verhard worden zodat ook fietsers hier gebruik van kunnen maken. Tevens wordt de beek hier passeerbaar voor ruiters en menners. Ook wordt vanaf de zandweg langs het kanaal Buinen-Schoonoord een kijkheuvel aangelegd om vanaf hier een prachtig uitzicht te hebben over het nieuw ingerichte gebied. (bron: Drentse Landschap, 19-3-2012)

Reacties

(1)

Reactie namens J. Brouwer:
Curieus toch, maar eigenlijk wel positief, die gang van zaken rond het hunebed! En al helemaal als je kennis neemt van de reactie van Gathering Stones erop, de organisator van het hunebedbouwevenement, in het hierboven in de desbetreffende alinea gelinkte artikel.
Ik moest dit gewoon even kwijt.

Reactie toevoegen