West-Pannerden

Plaats
Buurtschap
Lingewaard
Betuwe
Gelderland

west-pannerden_vouwbrief_4-11-1863_achterzijde_kopie.jpg

West-Pannerden, vouwbrief (enveloppen waren er toen nog niet, dus werden brieven dichtgevouwen, en soms nog extra met lakzegel afgesloten zoals hier) naar Zwolle, 4-11-1863, met handgeschreven aanduiding Westpannerden door het bestelhuis.

West-Pannerden, vouwbrief (enveloppen waren er toen nog niet, dus werden brieven dichtgevouwen, en soms nog extra met lakzegel afgesloten zoals hier) naar Zwolle, 4-11-1863, met handgeschreven aanduiding Westpannerden door het bestelhuis.

west-pannerden_vouwbrief_4-11-1863_voorzijde_kopie.jpg

West-Pannerden, voorzijde behorende bij de hierboven afgebeelde achterzijde van de vouwbrief d.d. 4-11-1863.

West-Pannerden, voorzijde behorende bij de hierboven afgebeelde achterzijde van de vouwbrief d.d. 4-11-1863.

west-pannerden_stempel_1866_kopie.jpg

West-Pannerden, brief van West-Pannerden naar Olst, 4-2-1866 met stempel Westpannerden. Kennelijk had het bestelhuis inmiddels wél een stempel bekomen, wat het in 1863 blijkbaar nog niet had.

West-Pannerden, brief van West-Pannerden naar Olst, 4-2-1866 met stempel Westpannerden. Kennelijk had het bestelhuis inmiddels wél een stempel bekomen, wat het in 1863 blijkbaar nog niet had.

west-pannerden_cafe_scheers.jpg

Gezien de strategische ligging bij de veerverbinding tussen de Betuwe en het 'Gelders Eiland', had het kleine buurtschapje West-Pannerden verschillende cafés. Café Scheers was er daar één van.

Gezien de strategische ligging bij de veerverbinding tussen de Betuwe en het 'Gelders Eiland', had het kleine buurtschapje West-Pannerden verschillende cafés. Café Scheers was er daar één van.

west-pannerden_tramhalte_boerboom_sterreschans_begin_20e_eeuw.jpg

West-Pannerden, tramhalte Boerboom op de Sterreschans, van de in 1909 van start gegane tramlijn Bemmel - Pannerden Veer, van de Betuwsche Stoomtramweg-Maatschappij (BSM). Gezien de 'look and feel' van de kaart moet deze van kort na de opening zijn.

West-Pannerden, tramhalte Boerboom op de Sterreschans, van de in 1909 van start gegane tramlijn Bemmel - Pannerden Veer, van de Betuwsche Stoomtramweg-Maatschappij (BSM). Gezien de 'look and feel' van de kaart moet deze van kort na de opening zijn.

west-pannerden_boothalte_en_overzetveer_boerboom.jpeg

West-Pannerden, boothalte en overzetveer Boerboom, ca. 1910

West-Pannerden, boothalte en overzetveer Boerboom, ca. 1910

west-pannerden_veerhuis_en_cafe-restaurant_rijnzicht.jpeg

West-Pannerden, veerhuis en café-restaurant Rijnzicht (dat dus eigenlijk Pannerdens Kanaal-zicht had moeten heten maar ja dat 'bekt' niet), ca. 1910

West-Pannerden, veerhuis en café-restaurant Rijnzicht (dat dus eigenlijk Pannerdens Kanaal-zicht had moeten heten maar ja dat 'bekt' niet), ca. 1910

west-pannerden_h.a._pauwen_bidprentje_1918_voorzijde.jpg

West-Pannerden, bidprentje van de in 1918 overleden prominente inwoner (want lid van Provinciale Staten) Herman Arnold Pauwen. Voorzijde.

West-Pannerden, bidprentje van de in 1918 overleden prominente inwoner (want lid van Provinciale Staten) Herman Arnold Pauwen. Voorzijde.

west-pannerden_h.a._pauwen_bidprentje_1918_achterzijde.jpg

West-Pannerden, bidprentje van de in 1918 overleden prominente inwoner (want lid van Provinciale Staten) Herman Arnold Pauwen. Achterzijde.

West-Pannerden, bidprentje van de in 1918 overleden prominente inwoner (want lid van Provinciale Staten) Herman Arnold Pauwen. Achterzijde.

West-Pannerden

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving West-Pannerden.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving West-Pannerden.

Terug naar boven

Status

- West-Pannerden is - wat ons betreft, zie verder bij Naam - een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Lingewaard.

- Vanouds was West-Pannerden onderdeel van het dorp Pannerden. Tegenwoordig valt de buurtschap, ook voor de postadressen, onder het dorp Doornenburg. Zie verder bij Geschiedenis.

Terug naar boven

Naam

Alternatieve naam
Tegenwoordig is de plaatsnaam West-Pannerden uit de atlassen verdwenen en ter plekke staan ook geen plaatsnaamborden (ons is niet bekend of die er überhaupt ooit gestaan hebben). In de atlassen staat tegenwoordig bij het buurtje aan de weg Sterreschans de plaatsnaam Sterreschans, ten teken dat daar kennelijk sprake is van een buurtschap met die naam. Het lijkt ons historisch gezien correcter om dit gewoon West-Pannerden te laten heten, zoals het tweeënhalve eeuw heeft geheten, tenzij men dit te verwarrend vond (omdat men anders zou kunnen denken dat de buurtschap bij het aan de overzijde van het Pannerdens Kanaal gelegen dorp Pannerden hoort, wat niet - meer - zo is) en daarom de naam heeft veranderd.

Hoe dan ook, op deze pagina hanteren wij de plaatsnaam West-Pannerden, om zo in ieder geval de lotgevallen van deze verdwenen plaatsnaam vast te leggen, omdat dat voorheen nogal gefragmenteerd gedocumenteerd was. De naam van de buurtschap leeft in ieder geval nog voort in de naam van de schutterij van Doornenburg, die voluit 'Schutterij Gijsbrecht van Aemstel van Doornenburg en Honderd Morgen van West-Pannerden' heet. Hoewel wij ergens lezen dat dit kennelijk 2 schutterijen zouden zijn, "...Schutterij 'Gijsbrecht van Aemstel'. Samen met 'de Honderd Morgen van West-Pannerden' kunnen beide verenigingen bogen op een rijke historie..."

Oudere vermeldingen
In ieder geval in de 19e eeuw heeft de buurtschap ook als Pannerden (Westzijde) bekend gestaan. Het dorp Pannerden heeft doorgaans zo geheten, zonder 'achtervoegsel', alleen rond 1860 heeft het gedurende enkele jaren Pannerden (Oostzijde) geheten, om het zo kennelijk explicieter te onderscheiden van de buurtschap West-Pannerden of Pannerden (Westzijde). De buurtschap is in de 19e eeuw ook gespeld geweest als Westpannerden. Ook de spelling West Pannerden, zonder koppelteken dus, kwam (ook in de 20e eeuw nog) voor.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap West-Pannerden ligt W van Pannerden, O van Doornenburg, rond de weg Sterreschans. Ook Fort Pannerden Z hiervan hoort bij de buurtschap. De buurtschap grenst in het Z aan de Waal, in het O aan het Pannerdens Kanaal, in het N aan de Linge en in het W aan het dorp Doornenburg.

Curieus is dat op een verslag van de Pannerdense Kermis 2009 wordt gesproken van de 'Uutlanders', een groep omwonenden "buiten de bebouwde kom van Pannerden op het platteland van Pannerden-West" aldus het verslag, die bij een (afgebeelde) brug bij hun buurtschap een 'ereboog' hebben geplaatst (om aan te geven dat zij er ook bij horen: alle buurten van Pannerden sieren hun buurt tijdens de Kermis op met een fraaie 'ereboog'). Maar over het Pannerdens Kanaal ligt geen brug, dus kennelijk is ook aan de Pannerdense kant sprake van een buurtschap Pannerden-West of West-Pannerden?

Soortgelijk curieus is dat in dit krantenartikel wordt gesproken van 'baksteenfabriek Pannerden-West' (die o.i. bekender is onder de naam Wienerberger), die in de Kijfwaard Z van Pannerden ligt, en dat ligt dus niet W maar Z van Pannerden...

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap West-Pannerden omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Door de aanleg van het in 1707 gereed gekomen Pannerdens Kanaal zijn de dorpen Pannerden, Herwen, Aerdt en Lobith van de Betuwe afgesneden en daarmee uiteindelijk in de Liemers komen te liggen. Het Pannerdens Kanaal is een 'doorsteek' van de Waal bij Millingen aan de Rijn naar de Nederrijn bij Huissen. Het daarmee afgesneden deel van de Rijn, dat O langs de genoemde dorpen loopt, is sindsdien Oude Rijn gaan heten (niet te verwarren met de andere Oude Rijn'en in ons land). Het gebied van de genoemde dorpen heeft de naam 'Gelders Eiland' gekregen, omdat het immers aan alle kanten door water wordt omsloten (Pannerdens Kanaal in het W, Bijlands Kanaal en Rijn in het Z en Oude Rijn in het O, oftewel het grondgebied van de huidige gemeente Rijnwaarden).

Een W, dunbebouwd deel van Pannerden is door de aanleg van het Pannerdens Kanaal van het dorp afgesneden en op Betuws gebied blijven liggen. Dat is de buurtschap West-Pannerden geworden, die in ieder geval tot halverwege de 20e eeuw als zodanig bekend heeft gestaan.

Postale aspecten
Uiteraard kwam er na de aanleg van het Pannerdens Kanaal een veerpont, om de Betuwe met het 'Gelders Eiland', zoals het afgesneden gedeelte kwam te heten, te verbinden. Die veerverbinding is er overigens nog altijd. Door het verkeer dat dat aantrok, was het kleine West-Pannerden een bedrijvig buurtje met diverse café-restaurants, en was het kennelijk ook belangrijk genoeg voor eigen postale voorzieningen. In 1854 komt er een brievenbus, in 1858 wordt dat omgezet in een bestelhuis (een eenvoudige vorm van postkantoor), per 1-10-1870 wordt dat omgezet tot een hulppostkantoor. Kennelijk worden er toch niet genoeg handelingen verricht, want in 1879 wordt dat kantoortje alweer opgeheven en omgezet in een 'postgids' (wat dat voor status had is ons nog niet duidelijk, wellicht een met het bestelhuis vergelijkbare eenvoudiger vorm van postkantoor).

Fort Pannerden in de Tweede Wereldoorlog
Fort Pannerden is van 1869 tot 1872 gebouwd als voorpost van de Vesting Holland. Het is gebouwd als 'sperfort' om te voorkomen dat een aanvallend leger via de Waal zo kon doortrekken richting Vesting Holland, het gebied achter de Nieuwe Hollandse Waterlinie, daarnaast moest het fort zien te voorkomen dat het Pannerdens Kanaal afgedamd zou kunnen worden. In 1939 krijgt het verouderde fort de status van infanteriesteunpunt toebedeeld en worden er enkele tientallen infanteristen met machinegeweren geplaatst. Rondom het fort worden 7 kleine kazematten gebouwd en enkele mitrailleurnesten ingericht. De kazematten waren echter nog niet voorzien van zanddekking en de overige fortificaties stamden nog uit de vorige eeuw. Op 10 mei laten de Duitsers het fort links liggen en steken in groten getale de Neder-Rijn over in rubberbootjes, buiten bereik van de mitrailleurs van Fort Pannerden. Nadat de Duitsers de noordelijker gelegen IJssellinie en de zuidelijker gelegen Maas-Waalkanaalstelling al eerder op die eerste dag hebben doorbroken, wordt het fort omringd door vijandelijke troepen en volledig geïsoleerd. Hoe dit verder gaat en afloopt, kunt u lezen op de pagina Fort Pannerden aan het begin van de Tweede Wereldoorlog.

Fort te Pannerden, tegenwoordig Sterreschans
In 1742 is het ‘Fort te Pannerden’ gebouwd (niet te verwarren met het latere, hierboven beschreven en nog altijd bestaande Fort Pannerden), welk gebied tegenwoordig Sterreschans heet (ook de straatnaam op deze plek heet zo). Van dit verdwenen fort zijn nog resten zichtbaar. Binnen de onregelmatige 6-hoekige schans lagen een stenen reduit en een kruithuis. Aannemelijk is dat de Sterreschans is aangelegd om dezelfe reden als het latere Fort Pannerden: het waarborgen van inundatiewater t.b.v. de Grebbelinie, resp. de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Zie verder deze pagina over de Sterreschans.

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van West-Pannerden.

 

Reactie toevoegen