Well (Limburg)

Plaats
Dorp
Bergen LB
Noord-Limburg
Limburg

well_plaatsnaambord_kopie.jpg

Well is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg, gemeente Bergen.

Well is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg, gemeente Bergen.

Well (Limburg)

Terug naar boven

Status

- Well is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg, gemeente Bergen.

- Onder het dorp Well vallen ook de buurtschappen Bosserheide, Elsteren, Kamp, Knikkerdorp en 't Leuken.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ca. 1135-1180 en 1251 Welle, 1325 Wele, 16e eeuw Wel.

Naamsverklaring
De plaatsnaam stamt van het Oudnederlandse welle 'wel, bron, waterput'. De oudste vorm kan ook betrekking hebben op Well bij Wermelskirchen (Duitsland).(1)

Terug naar boven

Ligging

Well ligt ZO van Bergen. De dorpskern grenst via uiterwaarden in het W aan de Maas. Het dorpsgebied omvat ook nog een groot stuk buitengebied O van de dorpskern en grenst in het O aan Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Well 64 huizen met 435 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.000 huizen met ruim 2.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Heemkunde
Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Stichting Archief Well, die als doelstelling heeft om de historie van dit dorp te verzamelen en openbaar te maken. De verzameling, die nog altijd groeit, bestaat o.a. uit boeken, brochures, kaarten, krantenknipsels en aantekeningen. Verder een zeer groot aantal bidprentjes en enkele DTB (doop-, trouw- en begrafenisboeken), foto- en filmmateriaal. Archiefmedewerkers zijn bezig met het ordenen en digitaliseren, waardoor de toegankelijkheid wordt vergroot. Ook de jeugd en kinderen kunnen voor werkstukken en spreekbeurten putten uit een breed scala aan materiaal over het dorp en de regio. Bezit je plaatselijk materiaal dat in een van de bovenstaande verzamelingen thuishoort, dan is Archief Well graag bereid om die stukken in haar documentatie op te nemen. Gooi oude foto's, archiefstukken, bidprentjes, verenigingsmateriaal etc. daarom nooit weg, maar schenk ze aan hen. Je doet er het dorp en het nageslacht een plezier mee!

"Vele handen maken licht werk... Er is nog veel te doen om het cultureel erfgoed van Well te bewaren. Zo zoeken we nog mensen die het leuk vinden om in klein teamverband onze oudere dorpsgenoten te interviewen met een digitaal opnameapparaatje van het archief. Aan de hand van een klein lijstje met belangrijke punten laten ze de mensen hun verhaal over vroeger, familie enz. vertellen. Ook wordt er assitentie gevraagd voor de webmaster van de website. Meld je aan bij een van de bestuursleden of kom eens op een donderdagmorgen naar het archief in De Buun voor meer informatie.

Wat doen de vrijwilligers?: Foto's worden gescand en onbekende personen op de foto's worden achterhaald. Foto's en gegevens worden digitaal opgeslagen. Een gedeelte hiervan wordt bewerkt en komt met gegevens op de website. Of ze staan in de reeks archiefboeken 'Well sporen uit het verleden'. De bidprentjes zijn gesorteerd op alfabet en werden gedigitaliseerd. De prentjes die nu nog binnenkomen worden bijgehouden. Bidprentjes zijn een bron van informatie, ook voor stamboomonderzoek. De databank is online. Videomateriaal wordt gedigitaliseerd en goed filmmateriaal moet nog uitgezocht worden.

De titels van alle aanwezige boeken en tijdschriften worden in de computer ingevoerd. Woorden, gezegdes en uitdrukkingen in het dialect worden verzameld. Historische gebeurtenissen worden nagetrokken en verzameld. Senioren uit het dorp moeten nog worden geïnterviewd en hun verhalen uitgewerkt. Op donderdagmorgen worden bezoekers te woord gestaan en zo veel mogelijk geholpen. In het archiefdepot wordt het aanwezige materiaal uitgezocht, geordend en gearchiveerd. Geregeld worden exposities gehouden. Zonder heden geen toekomst: ook het heden wordt zo veel mogelijk via foto's en ander materiaal verzameld." Archief Well is op donderdagen geopend voor bezoekers van 10.00-12.00 uur (locatie: MFC De Buun, Kasteellaan 25). Ook bezoek op afspraak mogelijk. Op feestdagen is het archief gesloten.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Wellsmeer
De Provincie Limburg heeft in 2009 landgoed Wellsmeer gekocht van pensioenfonds BPF. Wellsmeer is een aaneengesloten landbouwgebied van bijna 400 hectare, 2 km ten oosten van Well. Het is de grootste grondaankoop van de provincie ooit. Boeren kunnen aanspraak maken op een stuk grond in dit gebied als ze ergens anders in de provincie plaats moeten maken, vanwege bijvoorbeeld de beveiliging van de Maas of de ontwikkeling van Klavertje Vier in Venlo.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
- Well heeft 14 rijksmonumenten.

RK kerk
In 974 zou er reeds sprake zijn geweest van een kerkje aan het Wellse veer, dat toen geschonken werd aan de Sint-Vitusabdij te Mönchengladbach. Oorspronkelijk was de kerk gewijd aan Petrus, maar later werd Vitus de patroonheilige, waarschijnlijk onder invloed van genoemde abdij. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd de kerk, waarschijnlijk op de toren na, verwoest, waarna hij vanaf 1607 weer herbouwd werd. Omstreeks 1844 werd het schip door een groter exemplaar vervangen, wat een waterstaatskerk was. In 1869 werd door architect Pierre Cuypers een toren aan de kerk gebouwd. De kerk werd in 1944 door de Engelsen zwaar beschadigd en de toren verwoest. Van de oude kerk zijn enkele muurresten op het kerkhof overgebleven, omvattende resten van het koor (1607) en het schip (1841). De rest van de kerk is in 1956 gesloopt.

Met de bouw van de huidige Sint-Vituskerk in Well (Hoenderstraat 9) werd in 1956 begonnen. Twee jaar later, op 30 maart 1958, werd de kerk ingezegend en in gebruik genomen. De architect van de nieuwe kerk was Jan Ramaekers. Het betreft een driebeukige bakstenen basiliek in basilicastijl, voorzien van een portaal met lessenaardak en rondbogen op zuilen. De narthex wordt links door een doopkapel en rechts door een toren geflankeerd. Deze toren wordt gedekt door een tentdak. Interieur. Het interieur wordt overwelfd door een vlak plafond, geschraagd door rondbogen op ronde pilaren. Het hoofdaltaar is in Lodewijk XV-stijl en afkomstig uit de oude kerk. Het is in 1760 vervaardigd te Kevelaer. Het bevat een schilderstuk uit de school van Rubens, uit ca. 1600. De kuip van de preekstoel is in Lodewijk XVI-stijl en het marmeren doopvont dateert uit ca. 1700.

Mariakapel.
- Mariakapel.

Kasteel
Kasteel Well is oorspronkelijk in de 14e eeuw gebouwd als een waterburcht. Het ligt niet direct aan de rivier, maar iets verderop in een moerassig gebied. Het kasteel was van 1771 tot 1852 bezit van de adellijke familie De Liedel, die het had het geërfd van de gravin de Pas de Feuquières geboren van Steprath. Het raakte in de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd en is daarna gerestaureerd. Het kasteel bestaat uit het hoofdgebouw en een voorburcht. Beide zijn rijksmonumenten en dat geldt ook voor de bijgelegen bruggen, tiendschuur, ruïne en de historische tuin. Het kasteel was tot 1969 eigendom van nv Landgoederen De Witrijt en Bosserheide van de familie Claessen-Laumans. Hierna is het eigendom overgegaan naar Stichting Limburgse Kastelen. Sinds 1986 is het kasteel overgenomen en in gebruik genomen door de particuliere opleider Emerson College.

Gevelstenen
- Gevelstenen in Well.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

Carnaval
- Carnavalsvereniging De Maasjoerts (joerts is Wells voor mus) is opgericht in 1959. Op carnavalsmaandagavond is er een spectaculaire Lichtjesoptocht.

Toneel
- Toneelvereniging De Buunspeulers brengt jaarlijks in maart een nieuw stuk op de planken. Via het menu Archief op hun site kun je de ca. 6 vorige voorstellingen terugkijken, middels YouTube-video's..

Dorpsquiz
"Op een zaterdag in april 2022 was er de zeer geslaagde 1e editie van het beoogde jaarlijkse evenement Dorpsquiz Wette Well? Wette Nie? - Een quiz waarbij je met jouw groep van 6 tot 15 personen bij elkaar gaat zitten en aan de slag gaat met diverse leuke quizvragen/ opdrachten! - Een quiz waarbij de één vragen beantwoord rondom algemene kennis, de ander Google erop naslaat, de één een puzzel oplost, de ander aan het knutselen moet, de één zijn muziekkennis beproeft en de ander staat te koken. - Een quiz waarbij een aantal de straat of zelfs heel het dorp door moet om op locaties opdrachten te maken, dingen te zoeken of mysteries op te lossen. De ander hoeft zijn stoel niet uit te komen. Wel is het voor allen een race tegen de klok!

- Een quiz over Well, maar ook over Nederland en de rest van de wereld. - Een quiz over het verleden, heden en toekomst. Over oorlog en vrede. - Een quiz in 7 blokken verdeeld, waarbij je elk uur nieuwe vragen, opdrachten en uitdagingen krijgt. - Een quiz waar jong en oud aan mee kan doen. - Een quiz waarbij we met z’n allen beginnen in de Buun en waarbij we met z’n allen eindigen in de Buun. - Een quiz waarbij de winnaar speelt voor eeuwige roem en een geldbedrag mag doneren aan een goed doel. - Een quiz die je niet wilt missen! Inschrijven met vrienden, buurt, familie, sportclub, vereniging, boerenstel, bestuur, bedrijf, etc kan via: wettewellwettenie@gmail.com. Ook enkelingen of als stel kun je je opgeven. Je wordt dan samen met andere enkelingen of stellen samengevoegd tot een team. Leuk om nieuwe mensen te leren kennen! Voor vragen of meer informatie stuur een mailtje naar wettewellwettenie@gmail.com."

Zeskamp
- Well-Lympics (Zeskamp) in juni.

Vierdaagse
- 4-daagse groep 'Dòr zìen wì-j wer' is een fanatieke loopgroep uit Well die jaarlijks deelneemt aan de Nijmeegse Vierdaagse. Op de Facebookpagina onder de link doen ze met filmpjes verslag van hun tochten. In editie 2018 zijn alle ca. 15 Wellse bikkels gefinisht.

Kermis
Het laatste weekend van augustus (tegenwoordig van vrijdag t/m dinsdag) viert Well haar jaarlijkse kermis op het plein in de Grotestraat en in de diverse dorpscafé's en zaal. De kermis werd in vroegere jaren gehouden rond 15 juni, het naamfeest van St. Vitus, de patroonheilige van het dorp. Maar omdat het in juni een drukke tijd is met de oogst binnenhalen en andere werzaamheden, heeft men de kermis verplaatst naar rond de laatste zondag van augustus. Veel mensen zijn nog steeds lid van de spaarkas in een van de plaatselijke café's. Op kermisvrijdag kan de enveloppe met gespaard kermisgeld bij de kastelein worden opgehaald. Een keer per jaar wordt de rente van het geld verteerd op het spaarkasfeest.

Dagen van te voren was men in huis bezig met de zogeheten kermispoets, een speciale schoonmaakbeurt, want er kwamen immers kermisgasten. Ook de tuin werd extra aangeharkt en zelfs de stallen bij de boeren zagen er tip top uit. Het bezoek kreeg een rondgang door huis, erf en het vee moest bezichtigd worden. Ook werd er voor een uitgebreide warme maaltijd gezorgd. Vlaai werd gebakken en voor 's avonds bij de broodmaaltijd maakte men grote koude schotels. Bleven er gasten slapen, dan deden ze dit op een zogeheten kermisbed. Er werd een canapé voor gebruikt of matrassen werden op de grond gelegd.

De mensen 'hielden' dan echt kermis. Het was vaak de enige keer in het jaar dat je uitging en bezoek kreeg. Op zondag was je eindelijk Kermis-verreg, klaar dus voor het feest. Eerst werd er Sacramentsprocessie gehouden na de hoogmis en daarna gingen de café's open. Op zondag werd niet gedanst. Maandag, dinsdag en woensdag van 10.00-14.00 uur werd er matinee gehouden. Van 14.00-17.00 uur was er verplicht sluiten. Iedereen kreeg zo de gelegenheid om thuis te gaan eten. Veel Wellenaren, die dat niet zagen zitten, togen na de middag naar de kermis in Wemb, net over de grens. (bron en nadere informatie over de kermis in dit dorp in vroeger tijden, zie Archief Well)

Spokentochten
De Spokentochten Well (op een zaterdag in oktober en november) zijn zeer de moeite waard en je steunt er ook nog goede doelen mee (namelijk het lokale jeugd-verenigingsleven). Maar omdat de tochten plaatsvinden in de Wellse buurtschap Knikkerdorp, hebben wij het evenement daar beschreven. Dus ga s.v.p. daar even kijken voor de beschrijving.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Uitkijktoren
Anno 2016 was men fondsen aan het werven om op de Putjesberg weer een uitkijktoren te realiseren, nu voor recreatieve doeleinden, om van het uitzicht over de omgeving te kunnen genieten. Vroeger heeft hier ook een uitkijktoren gestaan, die diende om in droge periodes over de omgeving uit te kijken en zo tijdig beginnende bosbranden te kunnen ontdekken.

Bezoekerscentrum
- In 2012 is Bezoekerscentrum De Maasduinen gerealiseerd. Het is een uniek gebouw, letterlijk hangend in de oude sluisbak die het Reindersmeer verbindt met het Leukermeer. Het is een ideale uitvalsbasis voor vele wandel- en fietsroutes. Er zijn ook 2 rolstoelpaden en er is een Speelbos voor de kinderen. De permanente tentoonstelling in het Bezoekerscentrum geeft behalve informatie over de Maasduinen ook algemene natuurinfo. Er zijn voelwanden, geurdozen en op de WC vind je weetjes over de ontlasting van de fauna in dit gebied. Ook is er een Informatie-punt dat antwoorden geeft op vragen over het gebied.

Maaspark en hoogwatergeulen
In 1993 en 1995 treedt de Maas fors buiten haar oevers. Bewoners worden geëvacueerd, huizen lopen onder water en de schade is enorm. Sinds die tijd wordt op tal van plaatsen hard gewerkt om nieuwe overstromingen van de Maas te voorkomen. Om de veiligheid van de Limburgers te vergroten zijn en worden dijken verhoogd en verbreed, zijn hoogwatergeulen tussen Well en Aijen aangelegd (waarvoor zie ook bij Aijen) en een retentiebekken bij de voorhaven van het Leukermeer NW van het dorp. Daarmee is het Maasdal beschermd tegen hoogwaters die eens in de 250 jaar voor kunnen komen. De hoogwatergeulen vormen in het toekomstig Maaspark Well een belangrijke bijdrage voor de hoogwaterbescherming. Beide geulen zorgen op termijn gezamenlijk voor circa 26 centimeter verlaging van de waterstand bij dezelfde afvoer. De maximale diepte van de hoogwatergeulen is 2,5 meter. In totaal is er met de aanleg van deze hoogwatergeulen 2,4 miljoen m3 extra ruimte voor de rivier. De hoogwatergeulen samen hebben een oppervlakte van 53,5 hectare.

De gemeente Bergen ziet deze werkzaamheden als een mooie kans om het te combineren met de aanleg van een prachtig gebied voor waterrecreatie. De gemeente heeft daarom het plan Maaspark Well uitgewerkt. Een plan waarin alle aspecten van veiligheid aan bod komen, maar ook natuur, toerisme, ondernemen en infrastructuur. Het is een belangrijke schakel in het grote landelijke project 'Ruimte voor de Rivier', waar op tientallen plekken langs alle grote rivieren maatregelen zijn genomen in het kader van de waterveiligheid, vaak gecombineerd met verbetering van faciliteiten op het gebied van landschap, natuur en toerisme en recreatie. Het wordt een groot natuur- en recreatiegebied tussen de Maas, de Maasduinen, de N271 en de dorpen Aijen en Well. Aantrekkelijk voor de Bergenaren én aantrekkelijk voor toeristen. In 2025 beoogt het project gereed te zijn. Zie ook de toelichting op het project Maaspark door aannemer Dekker.

Dijkversterking en dijkverlegging
"Dat Well beschermd moet worden tegen hoogwater is duidelijk. Maar het is daarbij wel belangrijk dat de maatregelen passen in het landschap en bij de rijke geschiedenis van het dorp. Daarom zijn bij het uitwerken van de dijkversterkingsplannen verschillende experts op het gebied van cultureel erfgoed, geografie en archeologie betrokken. Zij vertellen hoe je de belangen van cultuurhistorie en waterveiligheid samen kunt brengen, om zo tot goede oplossingen te komen.

Het project rond dijkversterking en dijkverlegging bij Well staat anno 2021 aan de start van de planuitwerkingsfase. Daarvoor zijn aanvullende onderzoeken nodig, met name op cultuurhistorisch en archeologisch gebied. Die onderzoeken vinden plaats bij het kasteel en bij de muur van de begraafplaats in het oude dorp. Het is belangrijk dat deze Rijksmonumenten beschermd blijven en dat er een oplossing komt die past bij het karakter van het historische dorp. Waterschap Limburg schakelde experts in voor het cultuurhistorisch en archeologisch advies rond de dijkplannen.

Passen in het landschap. Elyze Storms-Smeets, historisch geograaf: “Natuurlijk staat waterveiligheid voorop. We willen allemaal dat de inwoners van Well droge voeten houden. Maar we kunnen niet zomaar ergens een muur neerzetten. Mensen wonen en werken hier en het dorp heeft een lange geschiedenis. Het is belangrijk dat de plannen rond dijkversterking passen in het landschap en bij de cultuurhistorie van het dorp. Daarvoor moet je breder naar het gebied en het landschap kijken, en niet alleen naar de monumenten. Want als je ergens ingrijpt, heeft dat gevolgen op andere plekken.”

Geen blank canvas. Anneleen Van de Water, archeoloog: “Dat klopt. Het gebied rond Well is al duizenden jaren bewoond en al die tijd hebben bewoners een haatliefdeverhouding met de Maas: ze zorgt soms voor overlast, maar ze brengt vooral erg veel. Nu is besloten dat die wateroverlast voorkomen moet worden. Terecht, maar we moeten ons wel realiseren dat we niet kleuren op een blank canvas. We moeten goed nadenken waar we wat gaan schilderen, want een nieuwe dijk of dijkversterking past niet overal. We gaan iets toevoegen op een plek met een lange historie. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan.”

Het landschap begrijpen. “Cultureel erfgoed is een onlosmakelijk onderdeel van de leefomgeving”, zegt Ellen Vreenegoor, senior adviseur Cultureel Erfgoed. “Het is belangrijk om te begrijpen hoe het landschap en die leefomgeving zijn ontstaan. Daarom willen wij dat er eerst een goede analyse gemaakt wordt van Well en omgeving. Wat is er in de loop der tijd veranderd in het landschap? Hoe hebben het dorp en het gebied zich ontwikkeld? Met die kennis kun je goede afwegingen maken voor de dijkontwerpen en veranderingen aanbrengen op de juiste plekken. Je vindt zo misschien ook aanknopingspunten voor nieuwe oplossingen en kansen. Een goede analyse legt een sterke basis voor de toekomst. Tegelijkertijd kun je goed onderbouwen waarom je op welke plaats wat gaat doen. Daarmee ontstaat draagvlak. Het lijkt alsof zo’n onderzoek veel tijd kost, maar het voorkomt vertraging later in het project.”

Verschillende belangen. Bij haar dijkprojecten zoekt Waterschap Limburg continu de balans tussen waterveiligheid, kosten, tijd en de belangen van betrokkenen zoals bewoners en Rijkswaterstaat. “Als waterschap hebben we te maken met strakke budgetten en hoge tijdsdruk”, zegt Jetske Vaas, omgevingsmanager voor Waterschap Limburg. “We moeten steeds afwegen wat nodig en haalbaar is om een succesvol project te realiseren. Als waterschap denken we dan direct aan waterstanden en winterbed. Wat betreft cultuurhistorie willen we graag breder kijken. Daarom maken onze erfgoedexperts nu een plan van aanpak voor een analyse, in nauw overleg met Ellen en Elyze. Zo wordt de lange historie van Well onderdeel van de oplossing voor waterveiligheid.”

Waardevolle toevoeging. De drie experts willen graag in een vroeg stadium bij dijkversterkingsplannen betrokken worden. “Als je vanaf het begin rekening houdt met cultureel erfgoed in relatie tot bodem, ondergrond en water, dan kom je tot een beter passend ontwerp”, zegt Ellen. “Dan ben je waarschijnlijk goedkoper uit en eerder klaar.” Anneleen: “Het zou mooi zijn als we bij alle bestuurslagen aan tafel komen te zitten, van waterschap tot provincie en gemeente. Als alle partijen cultuurhistorie als basiskennis meteen meenemen en het als waardevolle toevoeging gaan zien, dan realiseren we een project waar iedereen trots op kan zijn.” Elyze: “Inderdaad. We nodigen hen dan ook graag uit voor een gesprek, het liefst in het landschap.”" (bron: Waterschap Limburg, april 2021)

De Band
Natuurgebied De Band is eind 2018 opgeleverd. In 2015 heeft Rijkswaterstaat bij Well een hoogwatergeul aangelegd. Dat is een aftakking van de Maas die extra ruimte geeft bij hoogwater. Tegelijkertijd is in natuurgebied De Band 35 hectare extra natuur ontstaan. Na de realisatie van de hoogwatergeul is dat gebied ingericht. In het gebied is ook een struinpad aangelegd en een picknicktafel en een vogelkijkwand geplaatst. (bron: Rijkswaterstaat, 13-12-2018)

Groene Rivier
"Bewoners en bezoekers die genieten van het gebied de Groene Rivier in Well: dat moet het eindresultaat zijn van inspanningen van Waterschap Limburg, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Limburg, Rijkswaterstaat en gemeente Bergen. Al langer zijn er plannen om de Maas hier meer ruimte te geven, waardoor de waterstand bij hoogwater daalt. Het hoge water van 2021 was een extra aanleiding om te kijken of verschillende plannen in één keer en eerder uitgevoerd kunnen worden. In het toekomstbeeld komen niet alleen de oorspronkelijke plannen terug, maar ook de opgaven die pas over 10 à 20 jaar gepland stonden. Deze worden nu tegelijk uitgevoerd. Naast een dijkteruglegging en dijkversterking gaan we nu ook het gebied buiten de dijken in één keer goed inrichten en extra waterstandsverlagende maatregelen treffen.

Hoogwaterstand daalt. De rivier krijgt meer ruimte en de flessenhals in de rivier verdwijnt. We gaan de Oude Maasarm tussen Oud en Nieuw Well in ere herstellen door ter hoogte van de N270 een onderdoorgang te maken. Deze brug zorgt ervoor dat de rivier bij hoogwater beter kan doorstromen. Ook wordt op verschillende plekken de hoogte van het maaiveld verlaagd. Door deze aanpassingen daalt de hoogwaterstand met circa 18 centimeter. Niet alleen Well profiteert van deze plannen; als daar de hoogwaterstand daalt, heeft dat ook tientallen kilometers stroomopwaarts positieve effecten. Veilig en duurzaam. Door werkzaamheden slim te combineren, creëren we voordelen. Zo hoeft het gebied niet in een tijdsbestek van 20 jaar twee keer op de schop. Dit zorgt voor minder hinder. Grond die we op de ene locatie afgraven, gebruiken we verderop voor de aanleg van dijken. Zo is er veel minder transport nodig. Dit leidt tot aanzienlijke reductie van de uitstoot van CO2 en het maakt dit project een landelijk voorbeeld voor klimaatneutrale dijkversterking.

Kansen voor natuurinclusieve landbouw. De inwoners van Well krijgen hiermee een mooi gebied in hun ‘achtertuin’: de Groene Rivier. Het nieuw in te richten gebied maakt én de omgeving veiliger én het landschap aantrekkelijker. De Wellse Molenbeek krijgt een nieuwe loop en lager gelegen delen van de Groene Rivier krijgen een natuurlijke inrichting. Het grootste deel van het gebied wordt ingericht met het oog op natuurinclusieve landbouw. Deze manier van boeren zorgt voor toekomstbestendige agrarische bedrijven en maakt dat voedselproductie hand in hand gaat met belevingswaarde, natuur en biodiversiteit.

Hoogwaterbeschermingsprogramma. Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen tegen het toekomstige hoogwater, werken we iedere dag aan sterke dijken. De dijkversterking in Well is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. In dit programma verbeteren waterschappen, Rijkswaterstaat en markt- en kennisinstituten de komende 30 jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen in heel Nederland. Dat vraagt om slim samenspel met de partners en betrokkenen van Waterschap Limburg. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap." (bron: Waterschap Limburg, april 2022)

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van Well op Facebook.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Well.

- Belangenorganisatie: - "Het Wells Forum houdt zich proactief bezig met de ontwikkelingen in en rond het dorp. Ze is gesprekspartner van de gemeente Bergen vanuit het dorp en wordt gebruikt als klankbordgroep in vele ontwikkelingen. Het Wells Forum vergadert 12 keer per jaar en heeft zich als doel gesteld tenminste twee keer per jaar een terugkoppeling te verzorgen aan de inwoners van Well. Naast de directe leden van het Wells Forum beschikt het over een groep van ruim 30 vrijwilligers die zich inzetten voor diverse activiteiten en werkzaamheden."

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Well-Kom is opgericht in 1968 en is er voor de oude dorpskern = het gebied rond de Grotestraat en de Hoenderstraat.

- MFC: - Mutifunctioneel Centrum (MFC) De Buun is in 2010 gerealiseerd. Het complex omvat o.a. een feestzaal, sporthal, bibliotheek en BSO. - Reportage overt het 1-jarig bestaan van MFC De Buun.

- Onderwijs: - "Basisschool St. Vitus wordt bezocht door ca. 160 kinderen. Met ons onderwijs willen we de kinderen begeleiden op hun weg naar volwassenheid door te werken aan onze kernwaarden: respect; veiligheid; ruimte voor verschillen en ontwikkeling; communicatie; samenwerken." Er wordt intensief samengewerkt met de Catharinaschool in buurdorp Wellerlooi, die ca. 70 leerlingen heeft. Samen vormen ze een 'educatief cluster'. "Missie. Waar staat het Cluster Catharina-Vitusschool voor? Het ‘Cluster Catharina-Vitus’ is het cluster waar: - kinderen in een veilige leeromgeving zich optimaal, binnen hun eigen mogelijkheden, samen kunnen ontwikkelen tot de burger van morgen; - in gezamenlijke verantwoordelijkheid met onze omgeving kwalitatief goed onderwijs geboden wordt; - samengewerkt wordt op álle niveaus; - het team open staat voor ontwikkeling en vooruitgang binnen het Cluster en verder. Visie. Waar gaat het Cluster Vitus-Catharinaschool voor? Binnen het ‘Cluster Vitus-Catharina’: - hoef je niet groot te zijn om groots te zijn!; - leert de leerling omgaan met verschillen; - leert de leerling samenwerken; - zal de leerling mede zorg dragen voor een veilig leer- en speelklimaat; - leren de medewerkers van- en met elkaar; - dragen de medewerkers mede zorg voor een veilig leer- en speelklimaat; - zal een deskundig, professioneel team werkzaam zijn; - houdt men rekening met de (on)mogelijkheden van kinderen; - zal men leiderschap delen; - kwalitatief goed onderwijs verzorgen in de breedste zin van het woord; - vormt men samen een betrouwbare basis in de dorpen voor de 4- tot 12-jarigen; - wordt samengewerkt met betrokken ouders en kinderen; - zal intensief contact gehouden worden met de educatieve partners en zoveel mogelijk gezocht worden naar de samenwerking."

- Muziek: - De in 1888 opgerichte Harmonie De Vriendenkring Well streeft ernaar om iedereen die dat wil, muzieklessen te laten volgen op een zo hoog mogelijk niveau en op een manier die voor de leerling aantrekkelijk is. Maar boven alles is de harmonie er ook vooral voor de gemeenschap en luistert zij ontelbare dorpsactiviteiten op. Zo zijn zij te horen bij bijvoorbeeld serenades, optochten, concerten, uitvoeringen in de kerk en nog veel meer activiteiten. "De Wellse harmonie bestaat uit een kleine 60 muzikanten in diverse leeftijdsgroepen. Jong en oud maken samen muziek, vaak meerdere generaties uit een familie. Het genre muziek wat wij spelen is heel divers. Van marsmuziek bij een serenade tot een zwaar orkestwerk op een wedstrijdconcours. Van een plechtige koraal in de kerk tot een ludiek stuk tijdens een carnavalsconcert, het kan allemaal. We willen het liefst iedereen laten genieten van onze muziek. We zorgen dat iedereen die dat wil, muzieklessen kan volgen en tijdens die lessen individueel goed begeleid wordt. De voldoening en het plezier wat je bereikt door samen muziek te maken staat bij ons hoog in het vaandel. Onze dirigent Geert Jacobs weet door zijn bezielende leiding elke muzikant op zijn of haar hoogste kunnen te laten spelen. Dat niveau ligt bij iedereen anders en dat maakt het extra bijzonder. Het orkest repeteert op dinsdagavond van 19:30-21:30 uur in MFC De Buun. Lijkt het je leuk om mee te komen spelen kom dan eens vrijblijvend luisteren of stuur een e-mail naar onze secretaris: post@vriendenkring.averex.nlwell.nl. Ben je niet zo handig met muziek maken, maar lijkt het je toch leuk om iets bij te dragen aan deze geweldige vereniging, dan is een plek in ons bestuur misschien ook nog een optie."

- Op 27 december 1943 vond in een Vrouwenkamp op Sumatra het eerste concert van een Stemmenorkest plaats, een kerstconcert zonder woorden. Tijdens de Japanse bezetting van het toenmalige Nederlands-Indië zijn ruim 100.000 niet-Aziatische vrouwen in kampen geïnterneerd geweest. Hun levenspatroon werd plotseling en gewelddadig veranderd. Veel vrouwen die de ontberingen van het kamp overleefden, hebben een blijvende herinnering aan de muziek en zang die een grote rol hebben gespeeld in hun overlevingsstrijd. Er werd een koor samengesteld dat zingend, maar zonder woorden, klassieke muziek ten gehore bracht. Aanvankelijk bedoeld als afleiding, maar later een noodzaak om de ellende van alle dag het hoofd te kunnen bieden. De arrangementen overleefden de oorlog en worden nog altijd uitgevoerd, als blijvende getuigenis van een zwarte bladzijde uit de wereldgeschiedenis, maar ook als ode aan zang en muziek die zoveel troost kunnen bieden in moeilijke tijden. Dit gegeven vormt de basis voor het in 1999 opgerichte Stemmenorkest 'De Kracht van een Lied' in Well.

- Sport: - Voetbalvereniging E.W.C. '46). Voor het geval je je afvraagt wat die afkorting betekent; dat betekent Erica Walaria Combinatie.

- Gilde: - St. Antoniusgilde.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Well Papenbeek.

Reacties

(2)

My ancestor Anna Maria Cappers married Hermann Meyers Born 1882. Information is that Anna was born in Well (date of birth unknown), now in Limburg, Bergen. Anna died around 1923 believed in Eyll, North-Rhine. I have no other information about Anna. Due to the history in the area I am unsure of her nationality or where married or her parents. Was she Dutch, French, German. I hope that you may be able to assist with any information about Anna Cappers or her family. Kindest regards Karl (Wales in the UK)

I have just updated the page with more information about the "Stichting Archief Well" (under the part 'Geschiedenis' (History)). This local group is - among other things - specialised in data about born and died persons in Well. They have many data, and digitalized archives on this subject. There is a big chance I think that they have information about the person you're looking for. So my advice is to contact them. Greetings and I wish you success with your investigations, Frank van den Hoven, chief editor Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen