Waverveen

Plaats
Dorp
De Ronde Venen
Utrecht

Waverveen.JPG

Waverveen bereikt.

Waverveen bereikt.

Waverveen..JPG

In Waverveen.

In Waverveen.

Waverveen (2).JPG

Waverveen.

Waverveen.

Waverveen

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Waverveen.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Waverveen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Waverveen (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Waverveen is een dorp in de provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1840. In 1841 over naar gemeente Vinkeveen en Waverveen, in 1989 over naar gemeente De Ronde Venen.

- Wapen van de voormalige gemeente Waverveen.

- Onder het dorp Waverveen vallen ook de buurtschappen Gemaal en Nessersluis.

Terug naar boven

Ligging

Waverveen ligt NW van Vinkeveen, N van Wilnis, NO van Mijdrecht en grenst in het Z aan de N201 (Hilversum-Aalsmeer).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Waverveen heeft 4 rijksmonumenten.

- Waverveen heeft 4 gemeentelijke monumenten.

- Jan Compier heeft een museum aan huis, met objecten m.b.t. de geschiedenis van Waverveen en de andere kernen in De Ronde Venen, en nog veel meer. Een indruk krijgt u in de reportage over het Poldermuseum Waverveen (2013). Adres: Botsholsedwarsweg 13a. Tel. 0297-582464. Gratis toegang. Alleen op afspraak geopënd.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Waverveen ligt in het zuiden van de ca. 1.000 hectare grote polder Groot-Mijdrecht Noord. In deze polder spelen allerlei planologische ontwikkelingen en problematieken in verband met bijvoorbeeld het waterpeil, de waterkwaliteit (zout kwelwater), bodemdaling en landbouw. Een zestal varianten voor de herinrichting van deze polder is in de afgelopen jaren reeds onderzocht op uitvoerbaarheid en wenselijkheid. Die bleken geen van alle ideaal. In 2012 is overeenstemming bereikt tussen Waterschap Amstel Gooi en Vecht, Natuurmonumenten, de bewonersdelegatie, gemeente De Ronde Venen en de provincie Utrecht over het eindbeeld voor het gebied Groot Mijdrecht Noord-Oost. Het betreft de 'Versoberde Veenribbenvariant': minder moeras, het aanleggen van kades om het moeras, ruimte voor particulier natuurbeheer en vrijwilligheid zijn de belangrijkste punten uit deze Versoberde Veenribbenvariant. Groot Mijdrecht Noord-West kent nu geen natuuropgave meer.  Betrokken partijen hebben in dit kader in oktober 2012 het Pact van Poldertrots ondertekend. Voor de meest recente stand van zaken hierover zie deze site over de polder Groot-Mijdrecht Noord.

- In Waverveen is een picknickbank met een informatiepaneel, waar u in tekst en beeld nadere informatie vindt over de geschiedenis en actuele ontwikkelingen in het landschap van dit dorp. Onder de link is het informatiepaneel ook te bekijken.
 

Reactie toevoegen