Waverveen

Plaats
Dorp
De Ronde Venen
Utrecht

Waverveen.JPG

Waverveen bereikt

Waverveen bereikt

Waverveen..JPG

In Waverveen

In Waverveen

Waverveen (2).JPG

Waverveen

Waverveen

waverveen.jpg

Een leuk verhaal, de moeite waard om dit even te lezen en je weet weer wat meer over Waverveen. Foto Jan Dijkstra.

Een leuk verhaal, de moeite waard om dit even te lezen en je weet weer wat meer over Waverveen. Foto Jan Dijkstra.

waverveen_poldermuseum_kopie.jpg

Jan Compier heeft aan huis zijn Poldermuseum, met objecten m.b.t. de geschiedenis van Waverveen en de andere kernen in De Ronde Venen, en nog veel meer.

Jan Compier heeft aan huis zijn Poldermuseum, met objecten m.b.t. de geschiedenis van Waverveen en de andere kernen in De Ronde Venen, en nog veel meer.

Waverveen

Terug naar boven

Status

- Waverveen is een dorp in de provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1840 (die in 1819 bij de provincie Utrecht is gekomen. Voorheen viel het onder Holland). In 1841 over naar gemeente Vinkeveen en Waverveen, in 1989 over naar gemeente De Ronde Venen.

- Wapen van de voormalige gemeente Waverveen.

- Onder het dorp Waverveen vallen ook de buurtschappen Gemaal en Nessersluis.

Terug naar boven

Ligging

Waverveen ligt NW van Vinkeveen, N van Wilnis, NO van Mijdrecht en grenst in het Z aan de provincialeweg N201 (Hilversum-Aalsmeer).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Waverveen 35 huizen met 484 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 350 huizen met ca. 830 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Rampjaar 1672
Het jaar 1672 staat in de Nederlandse geschiedenis bekend als het Rampjaar. Volgens een Nederlands gezegde was "het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos". In dit jaar begon de Hollandse Oorlog en werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen, onder het gezag van respectievelijk Bernard von Galen en Maximiliaan Hendrik van Beieren. Vooral de Franse troepen hebben in die tijd nogal in ons land huisgehouden en vele steden en dorpen geplunderd en platgebrand. Zo trokken zij Waverveen binnen en eisten schepen met hooi voor hun paarden. De Waverveners konden niet voldoende hooi bemachtigen en de Fransen plunderden het dorp en staken de huizen in brand. Een groot deel van het dorp ging in vlammen op en ook vielen er enkele doden. Veel inwoners waren gevlucht en durfden niet naar hun woningen terug te keren. Het duurde nog ruim een jaar voordat het leven weer min of meer zijn oude gang kreeg. (bron: Canon van Utrecht Noordwest)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Basisschool De Poldertrots is in 2010 gesloten, omdat er kennelijk onvoldoende leerlingen meer waren om nog verantwoord door te kunnen gaan. In 2012 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om te onderzoeken of de school mogelijk zou kunnen worden omgebouwd tot starterswoningen. De provincie Utrecht heeft echter aangegeven daaraan niet mee te willen werken. Wel was de provincie bereid mee te werken aan de mogelijkheid dat enkele woningen op het perceel worden gebouwd. In 2014 heeft de gemeente besloten het schoolgebouw en de bijbehorende grond te verkopen. Het gebouw wordt na verkoop gesloopt om ruimte te maken voor een aantal woningen. Potentiële ontwikkelaars worden in staat gesteld een bod te doen op school en grond en een plan in te dienen voor de woningen die ze er willen bouwen.

In de door de gemeente opgestelde Nota van Uitgangspunten i.v.m. de verkoop van het perceel wordt uitgegaan van 4 woningen in een rij plus een vrijstaande woning. Ander belangrijk uitgangspunt is dat van de koper wordt verwacht dat hij geïnteresseerde kopers in een vroeg stadium bij de verdere uitwerking van de plannen betrekt. Op die manier kunnen huizen worden gebouwd die aansluiten bij de woonwensen en financiële mogelijkheden van de woningzoekenden. Daarbij wordt specifiek aandacht gevraagd voor de positie van jongeren en andere koopstarters uit Waverveen. - In juni 2017 is het pand gekraakt. - Sinds eind 2017 wordt het complex beheerd door leegstandsbeheerder Camelot. Inwoners van gemeente De Ronde Venen kunnen er via deze beheerder tijdelijk wonen, tot een definitieve herbestemming voor het complex is gevonden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Waverveen heeft 4 rijksmonumenten.

- Waverveen heeft 4 gemeentelijke monumenten.

- De huidige neogotische Hervormde (PKN) kerk dateert uit 1887 en is een opvolger van de vorige kerk die dateerde uit 1754. In deze kerk is op zondag nog 2x een dienst (ochtenddienst en avonddienst). - De diensten kun je hier live meeluisteren, en ook oudere diensten kun je er terugluisteren.

- Jan Compier heeft aan huis zijn Poldermuseum, met objecten m.b.t. de geschiedenis van Waverveen en de andere kernen in De Ronde Venen, en nog veel meer. Een indruk krijg je in de reportage over het Poldermuseum (2013). Adres: Botsholsedwarsweg 13a. Tel. 0297-582464. Gratis toegang. Alleen op afspraak geopënd.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Waverveen ligt in het zuiden van de ca. 1.000 ha grote polder Groot-Mijdrecht Noord. In deze polder spelen allerlei planologische ontwikkelingen en problematieken in verband met bijvoorbeeld het waterpeil, de waterkwaliteit (zout kwelwater), bodemdaling en landbouw. Een zestal varianten voor de herinrichting van deze polder is in de afgelopen jaren reeds onderzocht op uitvoerbaarheid en wenselijkheid. Die bleken geen van alle ideaal. In 2012 is overeenstemming bereikt tussen Waterschap Amstel Gooi en Vecht, Natuurmonumenten, de bewonersdelegatie, gemeente De Ronde Venen en de provincie Utrecht over het eindbeeld voor het gebied Groot Mijdrecht Noord-Oost.

Het betreft de 'Versoberde Veenribbenvariant': minder moeras, het aanleggen van kades om het moeras, ruimte voor particulier natuurbeheer en vrijwilligheid zijn de belangrijkste punten uit deze Versoberde Veenribbenvariant. Groot Mijdrecht Noord-West kent nu geen natuuropgave meer. Betrokken partijen hebben in dit kader in oktober 2012 het Pact van Poldertrots ondertekend. Voor de meest recente stand van zaken hierover zie deze site over de polder Groot-Mijdrecht Noord.

- In Waverveen is een picknickbank met een informatiepaneel, waar je in tekst en beeld nadere informatie vindt over de geschiedenis en actuele ontwikkelingen in het landschap van dit dorp. Onder de link is het informatiepaneel ook te bekijken.

- Naturistenvereniging de Haagse Lichtbond (HLB) is in 1953 opgericht. De eerste jaren had HLB de beschikking over een eilandje in de Reeuwijkse Plassen. Na verlies van dit terrein was de vereniging enige tijd te gast op het terrein van het Belgische Athena in Ossendrecht. In 1972 is het huidige terrein De Wilgenborgh in Waverveen aangekocht. Het was destijds een slecht onderhouden en vervuilde boerderij met verschillende schuren, stallen, een hooiberg, plus vijf hectare weiland. Sindsdien zijn dankzij de inzet van vele leden de boerderij en de opstallen gerenoveerd en is het weiland ontgonnen tot het prachtige terrein zoals het er nu bijligt. Letterlijk iedere boom en iedere struik is door de leden zelf geplant. Het terrein is verdeeld in zonneweiden en landjes voor leden. De ‘verplichting’ te zorgen voor de beplanting en het onderhoud van het eigen stukje grond heeft bijgedragen aan de snelle ontwikkeling en huidige structuur van het terrein.

De groene oase van rust, met afwisselende begroeiïng, biedt beschutting aan mens en dier. Al vroeg in het voorjaar is het er mogelijk om te genieten van zon en natuur. Faciliteiten als het zwembad met kinderbad en ligweide, de kantine, het terras en de sauna maken De Wilgenborgh tot een plek waar zowel leden als gasten zich kunnen vermaken. Behalve voor dagrecreatie is het terrein ook geschikt voor een langer verblijf in tent of caravan. Gezinnen (met geldige NFN-kaart) zijn welkom. Met een jeugdhonk, speeltuintje en tafeltennistafel hoeven de kinderen zich geen moment te vervelen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Waverveen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Kinderopvang: - Kinderopvang De Stal in Waverveen brengt de natuur en een vertrouwde thuisomgeving samen. Op de benedenverdieping vangen ze kinderen van nul tot vier jaar op. Deze groep heet ‘De Pinken’. Prettig aan deze verticale groepsindeling is dat kinderen vier jaar lang bij dezelfde pedagogisch medewerkers in de groep zitten. De jongere kinderen leren van de oudere en de oudere kinderen leren de jongere kinderen te helpen. Dieren spelen een belangrijke rol op deze locatie. Het konijn verzorgen behoort tot de dagelijkse bezigheden, net als het voeren van de beesten in het hertenkamp. In het voorjaar kijken ze hoe de schapen worden geschoren en leggen ze een moestuintje aan. ’s Winters helpen ze de boer met het voeren van de koeien. Bij BSO-groep de Hooizolder worden kinderen in de basisschoolleeftijd opgevangen.

- Genealogie: - Doop-, Trouw- en Begraafboeken Waverveen 1608-1958.

Reactie toevoegen