Waverveen

Plaats
Dorp
De Ronde Venen
Utrecht

Waverveen.JPG

Waverveen bereikt.

Waverveen bereikt.

Waverveen..JPG

In Waverveen.

In Waverveen.

Waverveen (2).JPG

Waverveen.

Waverveen.

Waverveen

Terug naar boven

Status

- Waverveen is een dorp in de provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1840 (die in 1819 bij de provincie Utrecht is gekomen. Voorheen viel het onder Holland). In 1841 over naar gemeente Vinkeveen en Waverveen, in 1989 over naar gemeente De Ronde Venen.

- Wapen van de voormalige gemeente Waverveen.

- Onder het dorp Waverveen vallen ook de buurtschappen Gemaal en Nessersluis.

Terug naar boven

Ligging

Waverveen ligt NW van Vinkeveen, N van Wilnis, NO van Mijdrecht en grenst in het Z aan de provincialeweg N201 (Hilversum-Aalsmeer).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Waverveen 35 huizen met 484 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 350 huizen met ca. 830 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Basisschool De Poldertrots is in 2010 gesloten, omdat er kennelijk onvoldoende leerlingen meer waren om nog verantwoord door te kunnen gaan. In 2014 heeft de gemeente besloten het schoolgebouw en de bijbehorende grond te verkopen. Het gebouw wordt na aankoop gesloopt om ruimte te maken voor een aantal woningen. Potentiële ontwikkelaars worden in staat gesteld een bod te doen op school en grond en een plan in te dienen voor de woningen die ze er willen bouwen.

In de door de gemeente opgestelde Nota van Uitgangspunten i.v.m. de verkoop van het perceel wordt uitgegaan van 4 woningen in een rijt plus een vrijstaande woning. Ander belangrijk uitgangspunt is dat van de koper wordt verwacht dat hij geïnteresseerde kopers in een vroeg stadium bij de verdere uitwerking van de plannen betrekt. Op die manier kunnen huizen worden gebouwd die aansluiten bij de woonwensen en financiële mogelijkheden van de woningzoekenden. Daarbij wordt specifiek aandacht gevraagd voor de positie van jongeren en andere koopstarters uit Waverveen. - In juni 2017 is het pand gekraakt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Waverveen heeft 4 rijksmonumenten.

- Waverveen heeft 4 gemeentelijke monumenten.

- De huidige neogotische Hervormde (PKN) kerk dateert uit 1887 en is een opvolger van de vorige kerk die dateerde uit 1754. In deze kerk is op zondag nog 2x een dienst (ochtenddienst en avonddienst). - De diensten kun je hier live meeluisteren, en ook oudere diensten kun je er terugluisteren.

- Jan Compier heeft aan huis zijn Poldermuseum, met objecten m.b.t. de geschiedenis van Waverveen en de andere kernen in De Ronde Venen, en nog veel meer. Een indruk krijg je in de reportage over het Poldermuseum (2013). Adres: Botsholsedwarsweg 13a. Tel. 0297-582464. Gratis toegang. Alleen op afspraak geopënd.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Waverveen ligt in het zuiden van de ca. 1.000 ha grote polder Groot-Mijdrecht Noord. In deze polder spelen allerlei planologische ontwikkelingen en problematieken in verband met bijvoorbeeld het waterpeil, de waterkwaliteit (zout kwelwater), bodemdaling en landbouw. Een zestal varianten voor de herinrichting van deze polder is in de afgelopen jaren reeds onderzocht op uitvoerbaarheid en wenselijkheid. Die bleken geen van alle ideaal. In 2012 is overeenstemming bereikt tussen Waterschap Amstel Gooi en Vecht, Natuurmonumenten, de bewonersdelegatie, gemeente De Ronde Venen en de provincie Utrecht over het eindbeeld voor het gebied Groot Mijdrecht Noord-Oost.

Het betreft de 'Versoberde Veenribbenvariant': minder moeras, het aanleggen van kades om het moeras, ruimte voor particulier natuurbeheer en vrijwilligheid zijn de belangrijkste punten uit deze Versoberde Veenribbenvariant. Groot Mijdrecht Noord-West kent nu geen natuuropgave meer. Betrokken partijen hebben in dit kader in oktober 2012 het Pact van Poldertrots ondertekend. Voor de meest recente stand van zaken hierover zie deze site over de polder Groot-Mijdrecht Noord.

- In Waverveen is een picknickbank met een informatiepaneel, waar je in tekst en beeld nadere informatie vindt over de geschiedenis en actuele ontwikkelingen in het landschap van dit dorp. Onder de link is het informatiepaneel ook te bekijken.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Waverveen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Kinderopvang: - Kinderopvang De Stal in Waverveen brengt de natuur en een vertrouwde thuisomgeving samen. Op de benedenverdieping vangen ze kinderen van nul tot vier jaar op. Deze groep heet ‘De Pinken’. Prettig aan deze verticale groepsindeling is dat kinderen vier jaar lang bij dezelfde pedagogisch medewerkers in de groep zitten. De jongere kinderen leren van de oudere en de oudere kinderen leren de jongere kinderen te helpen. Dieren spelen een belangrijke rol op deze locatie. Het konijn verzorgen behoort tot de dagelijkse bezigheden, net als het voeren van de beesten in het hertenkamp. In het voorjaar kijken ze hoe de schapen worden geschoren en leggen ze een moestuintje aan. ’s Winters helpen ze de boer met het voeren van de koeien. Bij BSO-groep de Hooizolder worden kinderen in de basisschoolleeftijd opgevangen.

- Genealogie: - Doop-, Trouw- en Begraafboeken Waverveen 1608-1958.

Reactie toevoegen