Waver

Plaats
Buurtschap
Ouder-Amstel
Amstelland
Noord-Holland

waver_collage.jpg

Waver, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Waver, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Waver (2).jpg

Waver, gezien over het riviertje de Oude Waver

Waver, gezien over het riviertje de Oude Waver

Waver (3).JPG

Heerlijk uitwaaien op de Oude Waver bij de buurtschap Waver

Heerlijk uitwaaien op de Oude Waver bij de buurtschap Waver

Waver.JPG

Waver, gezien over het riviertje de Oude Waver

Waver, gezien over het riviertje de Oude Waver

Botshol 2.jpg

Ophaalbrug over de Oude Waver tussen de buurtschappen Botshol en Waver

Ophaalbrug over de Oude Waver tussen de buurtschappen Botshol en Waver

Waver

Terug naar boven

Status

- Waver is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek Amstelland, gemeente Ouder-Amstel.

- De buurtschap Waver valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ouderkerk aan de Amstel.

- Buurtschap Waver heeft officiële blauwe plaatsnaamborden ('komborden') en heeft dus een 'bebouwde kom'.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1217 Wauere, 1345 Waver, 1480 Waveren.

Naamsverklaring
Waternaam die men in verband brengt met het Nieuwengelse to waver 'wankelen, heen en weer gaan'. Dus: 'het kronkelende water'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Waver ligt rond de gelijknamige weg, W en ZW van Abcoude, Z van Ouderkerk aan de Amstel, W langs het riviertje de Waver, en, Z daarvan, N langs het riviertje de Oude Waver, en verder langs de O en Z rand van Polder De Rondehoep.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Waver omvat ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vroeger was er een heerlijkheid met deze naam. Dat gebied lag aldus (2) echter aan de andere, O en Z kant, van de riviertjes Waver en Oude Waver, N van Botshol, in de Utrechtse gemeente (Vinkeveen en) Waverveen. Tegenwoordig wordt met de buurtschap alleen de bebouwing bedoeld aan de Noord-Hollandse kant, dus respectievelijk W en N van de genoemde riviertjes.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Op de site van Gemaal De Ronde Hoep (huisnr. 48, achter het woonhuis op nr. 47) met bijbehorende machinistenwoning vinden we een mooie beschrijving van de polder en het gemaal: "De Ronde Hoep is een open veenweidepolder in Ouderkerk aan de Amstel, met laagliggend grasland en koeien en vrij uitzicht op hoge nieuwbouw aan de horizon. In die mooie polder staat langs de Waver een schitterend industrieel monument: een dieselgemaal uit 1913, met een originele, gereviseerde Werkspoor A-frame dieselmotor en centrifugaalpomp. Imponerend groot doet hij zijn werk met de regelmatige zuchten van een 100-jarige. Tussen 2005 en 2014 zijn motor, pomp, gemaalgebouw en machinistenwoning geheel gerestaureerd. Het geheel maakt een bezoek aan het gemaal meer dan waard. Wandelend, op de fiets, met de auto, of zelfs met de boot." Ook op de site van het waterschap vinden we een mooie beschrijving van de geschiedenis van Gemaal De Ronde Hoep.

Het gemaal is iedere 2e zaterdag van de maand van mei tot september en op Amstellanddag te bezichtigen. Ze geven dan graag informatie over het waterbeheer in Amstelland en in polder de Rondehoep. Regelmatig starten ze de diesel en geven ze een demonstratie. Groepen kunnen op afspraak ook op andere momenten terecht. Bij het gemaal is weinig parkeerruimte, maar wel een fietsenstalling. Horecavoorzieningen zijn er niet; daarvoor kun je terecht bij het nabijgelegen restaurant De Voetangel.

- Naast het oude, hierboven beschreven dieselgemaal staat op Waver 47a het elektrische gemaal, dat de dagelijkse bemaling van het dieselgemaal heeft overgenomen.

- Langs de weg Waver vind je nog vele monumentale boerderijen. De panden op de nrs. 3, 29 en 34 zijn rijksmonumenten. Ze dateren uit respectievelijk de 18e, 17e en 17e eeuw.

Reactie toevoegen