Warfstermolen

Plaats
Dorp
Noardeast-Fryslân
Fryslân

Warfstermolen

Terug naar boven

Status

- Warfstermolen is een dorp* in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 2018 gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland.

* Warfstermolen is lange tijd een buurtschap van buurdorp Burum geweest, maar heeft op enig moment de dorpsstatus verkregen (kan iemand ons vertellen wanneer dit is gebeurd?, red.)

- Onder het dorp Warfstermolen vallen ook de buurtschappen De Kolk (deels), De Leegte en Halfweg.

Terug naar boven

Naam

In het Kollumerlands
Warfstermeul.

In het Fries
Warfstermûne.

Naamsverklaring
Het element ‘warf’ in de naam duidt op een huis op de dijk waar de dijkvergaderingen werden gehouden en de ‘molen’ in de naam wordt reeds in 1574 vermeld.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Warfstermolen ligt Z van het Nationale Park Lauwersmeer en het dorp Lauwersoog, ZW van de dorpen Vierhuizen en Zoutkamp, WZW van de dorpen Munnekezijl en Lauwerzijl, WNW van het dorp Kommerzijl, NW van de dorpen Pieterzijl en Grijpskerk, NNW van het dorp Visvliet, N van het dorp Burum, NNO van het tweelingdorp Gerkesklooster-Stroobos, NO van het dorp Buitenpost, ONO van de dorpen Kollum en Oudwoude, O van het dorp Westergeest, OZO van de dorpen Kollumerpomp en Engwierum en ZO van de dorpen Oostmahorn en Anjum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Warfstermolen 20 huizen met 115 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Warfstermolen is een streekdorp dat aan de omstreeks 1315 aangelegde oude zeedijk is ontstaan, waarschijnlijk nadat in 1529 de nieuwe dijk om het Nieuwkruisland was aangelegd. Het dorp heeft nooit een kerk gekregen. De gereformeerden uit het dorp 'kerken' in Burum; de hervormden in Munnekezijl. Het dorp heeft ook geen school meer. Die stond in buurtschap Halfweg en is in 1984 gesloten. De kinderen gaan naar school in Burum. In 1994 sloot het dorpscafé, waarna er geen ontmoetingspunt meer was in het dorp. Bij een uitvraag bleek dat 92% van de inwoners als vervanging graag een dorpshuis zou willen, en dat ze daar ook de handen wel voor uit de mouwen wilden steken. En zo geschiedt; in 1997 hebben de inwoners Dorpshuis De Warf met eigen handen gebouwd.

Het dorp bestaat uit een redelijk gesloten lintbebouwing aan voornamelijk de zuidzijde van de oude dijk en een bescheiden naoorlogse dorpsuitbreiding aan de zuidzijde, De Warf en omgeving, waaromheen de doorgaande weg is gelegd. Ook aan de Gruytsweg is na de oorlog nog volkshuisvesting gekomen waardoor de nederzetting aan de dijk een goede samenhang vertoont. De laatste jaren is de noordelijke berm van deze dijk ’s zomers een bloemenweelde.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Volgens de Armoedemonitor 1997 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) was Warfstermolen (na een 5-tal stadswijken in Den Haag en Rotterdam) in dat jaar 'statistisch gezien' het armste dorp van Nederland. Een verslaggever van de Volkskrant toog naar het dorp om te horen wat de inwoners er zelf van vinden. Welnu, ze blijken zich er totaal niet in te herkennen. "Als Warfstermolen arm is, dan gaat het met Nederland niet slecht", reageert bijvoorbeeld Ruurd Keizer, de voorzitter van Plaatselijk Belang. Stille armoede misschien?, suggereert de journalist. "Ik kan natuurlijk niet bij een ander in de portemonnee kijken. Maar echt stille armoede, dat word je in zo'n dorp gewaar", aldus Keizer. En alleen cijfers zonder context zeggen ook niet alles. Voordelen van een dorp als Warfstermolen zijn dat de huizen er goedkoop zijn en dat de mensen nog voor elkaar klaar staan en elkaar helpen. Dat kan weleens compenseren met iemand die elders meer verdient, maar aan een duurder huis vast zit en géén sociaal netwerk heeft.

De gemeenschapszin en solidariteit zijn hier nog groot. "Bijna iedereen heeft hier een auto. Wie er geen heeft, wordt gebracht waar hij of zij moet zijn. We groeten elkaar, we helpen elkaar, we letten op elkaar. Doe je dat niet, dan word je voor 'eigenwijs' versleten en raak je in een isolement", aldus Trijntje Kooistra. Bovendien is de zelfredzaamheid op het platteland veel beter ontwikkeld dan in de stadswijken, waar de armoedeproblematiek groter en complexer is. Een mooi voorbeeld is de Gruijtsweg. Op ten minste 5 plekken worden nieuwe huizen neergezet of oude verbouwd, zonder dat er een aannemersbedrijf aan te pas komt. Een ander voorbeeld is het destijds nieuwe Dorpshuis De Warf, dat inwoners met 'twee rechterhanden' helemaal zelf hebben gebouwd en waar dus geen cent arbeidsloon aan te pas is gekomen. Direct ZO van de dorpskern van Warfstermolen ligt het fraaie sportcomplex 't Meertenûst, waar uit wel 5 omliggende dorpen leden naartoe komen om te voetballen, te korfballen en te volleyballen. En minstens 10 clubs hebben hun thuisbasis in het dorpshuis. Meer dan de helft van de dorpelingen komt van elders. Ze voelen zich tot Warfstermolen aangetrokken vanwege de lage huizenprijzen en de nabijheid van Waddenkust en Lauwersmeer. Als de inwoners alles zo overzien, hebben ze het helemaal niet slecht getroffen. Tineke Kooistra: "Als je kijkt naar de rust en de ruimte zijn we hier juist heel rijk. Ik zou met niemand willen ruilen." (bron: de Volkskrant, 6-9-1997)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Kinderspelweek Burum / Warfstermolen (augustus).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Rond 2010 verkeerden de speeltoestellen in Warfstermolen in zodanig matige staat dat het niet verantwoord was kinderen daar nog langer op of mee te laten spelen. Na met succes een reeks fondsen te hebben aangeschreven, is in 2010 een mooie nieuwe speeltuin aangelegd, met drainage in de bodem, een gefreesde, uitgevlakte en opnieuw ingezaaide bodem, en natuurlijk met mooie nieuwe speeltoestellen. De nieuwe speeltuin is De Speelwarf gedoopt.

- Door de grootschalige iepziekte was het bijna gebeurd met de inheemse boomsoort fladderiep. De oorzaak van de iepziekte is een schimmel die voornamelijk wordt overgebracht door de iepenspintkever. Ook wortelstelsels die met elkaar in contact staan kunnen de ziekte verspreiden. Verschillende Friese gemeenten en stichting Iepenwacht Fryslân hebben deze boomziekte echter succesvol bestreden en op diverse plekken bomen herplant. Zo zijn in 2014 in Warfstermolen 50 fladderiepen, ook wel steeliepen genoemd, herplant.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Warfstermolen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang Warfstermolen.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Warf is in 1997 door de inwoners zelf gebouwd. Zie daarvoor bij Recente ontwikkelingen. De Facebookpagina wordt ook gebruikt door Plaatselijk Belang om informatie aan de inwoners te verstrekken.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. De Lauwers is opgericht in 1955 en speelt op Sportcomplex 't Meertenûst (Leegsterweg 11), dat ZO van de dorpskern in buurtschap Halfweg ligt. De naam is afkomstig van het riviertje de Lauwers, dat in deze omgeving de grens vormt tussen de provincies Fryslân en Groningen. De voetballers en voetbalsters van v.v. de Lauwers komen uit de omliggende dorpen uit beide provincies, zoals Burum, Pieterzijl, Munnekezijl, Warfstermolen, Visvliet en Kollumerpomp. De vereniging heeft seniorenteams, jeugdteams en een damesteam.

- Korfbalvereniging De Lauwers.

Reactie toevoegen