Warfhuizen

Plaats
Dorp
De Marne
Hoogeland
Groningen

warfhuizen baron van asbeckweg [640x480].jpg

Warfhuizen Baron van Asbeckweg

Warfhuizen Baron van Asbeckweg

warfhuizen_luchtwachttoren_640x480.jpg

Warfhuizen, luchtwachttoren N van het dorp, richting Wehe-Den Hoorn, uit de tijd van de Koude Oorlog. In het hele land zijn er maar 19 van bewaard gebleven.

Warfhuizen, luchtwachttoren N van het dorp, richting Wehe-Den Hoorn, uit de tijd van de Koude Oorlog. In het hele land zijn er maar 19 van bewaard gebleven.

Warfhuizen

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Warfhuizen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Warfhuizen (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Warfhuizen is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente De Marne. T/m 1989 gemeente Leens.

- Onder het dorp Warfhuizen valt ook de buurtschap Roodehaan.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Waarfhoezen.

Naamsverklaring
De plaatsnaam betekent ‘huizengroep gelegen op een 'werf'’, d.w.z. een kunstmatig op de zeeklei aangelegde heuvel.

Terug naar boven

Ligging

Warfhuizen ligt WNW van Winsum, ZO van Leens, ZW van Eenrum, Z van Wehe-Den Hoorn.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Warfhuizen 71 huizen met 448 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 110 huizen met ca. 270 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het dorp Warfhuizen is ontstaan door het aan elkaar vastgroeien van twee wierden.

Sinds 1280 stond bij het dorp Huis ter Borgh, ook wel de Gaykingaborg. Deze borg raakte omstreeks 1580 betrokken in de Tachtigjarige Oorlog en in de buurt werd een schans aangelegd. Na 1717 verloor deze borg aan betekenis en op de restanten ervan werd in 1789 een boerderij gebouwd die in 1886 werd vernieuwd. De borg Lulema werd in 1654 voor het eerst vermeld en is in 1823 op afbraak verkocht.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Dorpsvisie Warfhuizen (2008) is tot stand gekomen met behulp van de Vereniging Groninger Dorpen (VGD), gemeente De Marne en natuurlijk de inwoners. De VGD heeft Warfhuizen tot Pilotstudie gemaakt voor een destijds voor de regio nieuwe aanpak van het komen tot de dorpsvisie, namelijk Dorpsvisie+. Dit behelst een project waarbij de inwoners ondersteund worden door externe adviseurs, om gewenste ontwikkelingen direct in gang te kunnen zetten. Er wordt immers met experts gekeken naar uitvoerbaarheid en mogelijkheden voor subsidie van de wensen.

- Leefbaar Warfhuizen is geen politieke partij, maar een groep vrijwilligers uit het dorp, die op 21 mei 2015 bij elkaar is gekomen om te brainstormen over een mogelijke lokale zorgcoöperatie. Naar aanleiding van de oprichting van enkele zorgcoöperaties in andere dorpen in de gemeente De Marne, leek het Dorpsbelangen namelijk een goed plan om eens uit te zoeken of ook hier animo zou zijn voor een zorgcoöperatie.

Na de nodige onderzoeken heeft de werkgroep echter geconcludeerd dat een eigen zorgcoöperatie voor het kleine Warfhuizen iets te hoog gegrepen is. Wellicht zijn er in de toekomst wel mogelijkheden voor een gezamenlijke zorgcoöperatie, samen met een of meer buurdorpen zoals Schouwerzijl, Zuurdijk, Mensingeweer en Wehe-Den Hoorn.

Daarom besloot men het doel vooralsnog te verleggen, namelijk naar het creëren van saamhorigheid binnen de kleine dorpsgemeenschap, een gezamenlijk doel hebben binnen het dorp, iets voor elkaar over hebben, elkaar hulp bieden en waar nodig klaar staan voor elkaar. Kortom meer leefbaarheid in het dorp, voor nu en in de toekomst. Na de genoemde brainstormsessie is men daarom gestart met de werkgroep Leefbaar Warfhuizen. De eerste concrete resultaten zijn er al, respectievelijk in wording; een Dorpsdeelauto en een Dorpsmoestuin. - Op de dorpssite zijn ook enkele artikelen te vinden van Rianne met veel tips en tricks voor de moestuin, moestuinavonturen en heerlijke recepten.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Warfhuizen heeft 12 rijksmonumenten.

- Op een van de wierden van Warfhuizen staat het oude dorpskerkje, dat niet meer als zodanig in gebruik is. In 2002 en 2003 is het kerkje gerestaureerd en geschikt gemaakt om door een kluizenaar te worden bewoond en verzorgd. Kluizenarij Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin is een Rooms-Katholieke 'kluis'; een huisje tegen een kapel, bewoond door een in afzondering levende kluizenaar (ook wel heremiet, kluisbroeder of monnik genoemd). De 'kluis' is gevestigd in de oude dorpskerk. Broeder Hugo heeft de kapel in ere hersteld en heeft er een atelier voor religieuze afbeeldingen en iconen gevestigd. - Reportage over Broeder Hugo door RTV Noord (2013).

- N van het dorp, richting Wehe-den Hoorn, staat een zogeheten luchtwachttoren die in de tijd van de Koude Oorlog dienst deed als uitkijkpost van het Korps Luchtwachtdienst (KLD), om eventuele vijandige vliegtuigen te spotten. Deze objecten zijn inmiddels een zeldzaamheid: van de 138 die er zijn geweest, zijn er maar 19 bewaard gebleven. In Groningen staat er behalve deze alleen nog een in Winschoten (en er staat verder nog een torenrestant in Bedum). - Stichting Luchtwachttoren 7o1 Warfhuizen zet zich in voor behoud, herstel en herbestemming van de toren. - Restauratie en herbestemming gaan in 2016 plaatsvinden.

Stichting Het Groninger Landschap heeft zich bereid verklaard om het eigendom van de luchtwachttoren na restauratie over te nemen en garant te staan voor het onderhoud en de openstelling van de toren. Van de luchtwachttoren resteerde tot medio 2016 alleen het casco. De trappen en vloeren zijn ooit uit veiligheidsoverwegingen verwijderd. Het casco is dringend toe aan een grondige onderhoudsbeurt. Bovendien zal de toren weer in oude staat worden hersteld. Uiteindelijk zal hij waarschijnlijk voor educatieve en toeristische doeleinden toegankelijk zijn. Niet alleen kan men straks inzicht krijgen in hoe de 'torenwachters' destijds hun werk deden, maar ook zal men kunnen zien hoe het eeuwenoude landschap rondom de toren is ontstaan en opgebouwd.

Terug naar boven

Evenementen

- Warfhuizen is i.v.m. de onder Bezienswaardigheden vermelde 'kluis' sinds 2003 een bedevaartplaats; de Mariakapel in de kerk wordt jaarlijks met name tussen mei en oktober door duizenden mensen bezocht.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, worden er in het dorp priksleewedstrijden georganiseerd en gaan de inwoners met z'n allen stamppot mous eten. Voor het geval je geen idee hebt wat dat is; voor nadere informatie zie de link.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Het in 2015 gerealiseerde 'dorpsommetje' het Kromme Raken-ommetje is ca. 6 km lang. De route voert je o.a. langs de in de regio beroemde luchtwachttoren, de oude begraafplaats van Klein Maarslag en het bos Abel Stok. Met een zelfbedieningspontje kun je het water de Kromme Raken oversteken.

- Speeltuin.

Terug naar boven

Beeld

- Waan je voor 5 minuten in het prachtige Groningse wierdendorpje Warfhuizen; geniet van de rust, ruimte en vrijheid tijdens het kijken van de in 2014 gemaakte dorpsfilm.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Warfhuizen.

- In het Dorpshuis is regelmatig van alles te doen. Door het jaar heen organiseert het Dorpshuis o.a. muziekvoorstellingen, cabaretvoorstellingen, dorpsborrels en feestavonden.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Warfhuizen.

Reactie toevoegen