Warder

Plaats
Dorp
Edam-Volendam
Waterland
Noord-Holland

NH gemeente Warder in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Warder in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Warder in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Warder

Terug naar boven

Status

- Warder is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Waterland, gemeente Edam-Volendam. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-7-1970. Per 1-8-1970 over naar gemeente Zeevang, in 2016 over naar gemeente Edam-Volendam.

- Wapen van de voormalige gemeente Warder.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Warder ligt aan het Markermeer en ligt N van de stad Edam en het dorp Volendam, NO van de dorpen Hobrede, Middelie en Kwadijk en de stad Purmerend, O van het dorp Oosthuizen, ZO van het dorp Beets en ZZO van het dorp Schardam.

Terug naar boven

Statistische gegevens

in 1840 omvatten de gemeente en het dorp Warder 68 huizen met 290 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 330 huizen met ca. 825 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Historische Vereniging Warder.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Warder heeft 1 rijksmonument.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurgebied De Zandbraak, een oude dijkdoorbraak van 13 hectare Z van Warder, is in 2013 heringericht als rust- en voedselplek voor (trek)vogels. In een deel van het gebied is weer open water, zoals vroeger ook het geval was na de dijkdoorbraak. In De Zandbraak is een geleidelijke overgang gemaakt van diep naar ondiep water, natte en droge slikken, riet en grasland. Door deze geleidelijke overgangen is het gebied heel aantrekkelijk voor weidevogels, lepelaars en steltlopers, maar ook voor kleine zoogdieren. Via een visvriendelijke faunapomp kunnen vissen De Zandbraak in- en uitzwemmen. De Zandbraak heeft een eigen waterbeheersing met een natuurlijk peilbeheer. Dit betekent dat alleen regenwater en grondwater (kwel) het gebied voeden met water.

- Zwembad Warder.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - Basisschool 't Tilletje.

- Zorg: - Zorgboerderij 'Dove Willem'.

Reactie toevoegen