Wapserveen

Plaats
Dorp
Westerveld
Drenthe

Wapserveen fietsrichtingbord Wasperveen [640x480].JPG

Bij Steenwijk staat een richtingwijzer naar Kallenkote en... Wasperveen. Kennelijk was tot mei 2010 nog niemand opgevallen dat dit Wapserveen moet zijn. Het dorp heeft weliswaar ooit Wasperveen geheten maar dat is wel een héél oude 19e-eeuwse spelling...

Bij Steenwijk staat een richtingwijzer naar Kallenkote en... Wasperveen. Kennelijk was tot mei 2010 nog niemand opgevallen dat dit Wapserveen moet zijn. Het dorp heeft weliswaar ooit Wasperveen geheten maar dat is wel een héél oude 19e-eeuwse spelling...

wapserveen groeten uit [640x480.jpg

Wapserveen Groeten uit

Wapserveen Groeten uit

Wapserveen

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Wapserveen.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Wapserveen.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Wapserveen.

- Bestel hier online je maaltijd en laat hem thuisbezorgen in omgeving Wapserveen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Wapserveen (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Wapserveen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Westerveld. T/m 1997 gemeente Havelte.

- Wapserveen is een langgerekt en weids gebied en kent vele buurtjes met eigen namen zoals Westeinde, Oosteinde, Middenboer / Midden, Bovenboer, Olde Diek, Horrelveen, Mastenbroek, Lege Doakens, Schipsloot, de Nijstad, Oldwolde, Schipsloot, Karkebuurte, Polder Ten Cate, Brandeveen, Boois Veentien, Meeuwenkolonie, het Moer, Oosterzand, Westerzand, De Olde Diek, Veneboers Bossie, Boven (het hoge land ten Zuiden van het Midden/Oosteinde/Westeinde) en Buten (het lagere land ten noorden richting de Aa).

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Wapservene. Een inwoner van dit dorp is een Wapserveneger.

Oudere vermeldingen
1811-1813 Wasper Veen, 1865 Wapsterveen.

Terug naar boven

Ligging

Wapserveen ligt NO van Steenwijk, ZO van Vledder en grenst in het ZW aan de provincie Overijssel. Het dorp bestaat uit een 7 km lange lintbebouwing met een bescheiden kern.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Wapserveen 98 huizen met 617 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 300 huizen met ca. 800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Rond 1900 was Wapserveen een dorp met vele boerenbedrijven (ca. 200). Vandaag de dag zijn nog ca. 18 boerderijen in functie als agrarisch bedrijf. De meeste boerderijen zijn omgebouwd naar een andere bedrijfssoort, of tot woonboerderijen. In het dorp zijn vele kleine tot middelgrote bedrijven gevestigd (ca. 140).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In de loop der jaren zijn veel voorzieningen uit het dorp verdwenen. Wél is er nog het multifunctionele gebouw De Wiekslag. Hierin zijn Basisschool Wapserveen (60 leerlingen in schooljaar 2014-2015), peuterspeelzaal KiKa en Kinderopvang KaKa gevestigd. Tevens doet het gebouw dienst als dorpshuis en biedt het onderdak aan de vele verenigingen. Het dorp heeft ook een actief verenigingsleven. Van de ca. 27 verenigingen maakt alleen de ijsclub geen gebruik van De Wiekslag en haar faciliteiten.

- In de afgelopen jaren zijn allerlei vormen van samenwerking ontstaan tussen alle gebruikers van de Wiekslag en de Brede School in Wapserveen. Door veel van die gebruikers is de wens uitgesproken om die samenwerking ook op het plein terug te laten komen. Een fijne plek om te zitten, te ontmoeten en te delen. Een School-, Les-, Speel- en Dorpsplein! Er zijn plannen gemaakt voor een mooi en nog multifunctioneler plein, wat in 2015 is gerealiseerd.

Alle doelgroepen hebben nu de beschikking over een aantrekkelijk en uitdagend ontmoetingsplein, waar tal van activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Bestaande activiteiten zoals de buitenlessen van school, de kerstfair, toneel en muziekvoorstellingen en informele ontmoetingen rondom het dorpshuis kunnen hierin nog beter vorm krijgen. Maar ook nieuwe activiteiten zoals wellicht een spelmiddag, een grootouders-kleinkinderenmiddag, buurtbarbecue, jeu-de-boules-toernooi, themadag, hutten bouwen, broodjes bakken. Allemaal leuke activiteiten om met elkaar te beleven: als deelnemer en als toeschouwer. Er komt zelfs een amfitheater en natuurlijk voldoende ruimte voor sport en spel.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wapserveen heeft 4 rijksmonumenten, zijnde de Hervormde kerk, de boerderij met 18e-eeuwse kern op Oosteinde 10, de boerderij uit 1771 op nr. 18 en de boerderij met kern uit 1734 en 19e-eeuwse voorgevel op Midden 78.

- Wapserveen heeft 2 gemeentelijke monumenten, zijnde de boerderij uit 1933 op Westeinde 187 en de Diepvrieskluis bij Butenweg 103 (kruising met Midden).

- De huidige Hervormde (PKN-)kerk van PKN-gemeente Wapserveen stamt uit 1803.

- Naast de kerk staat de enige nog authentieke, losstaande klokkenstoel in Drenthe, uit de 16e eeuw. De klok zelf is van na de Tweede Wereldoorlog, omdat de oude koperen klok door de Duitse bezetter is geconfisqueerd.

- Aan de Z zijde van de lintbebouwing zijn nog veel oorspronkelijke hallenhuisboerderijen te vinden.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Dorpsfeest (weekend in juni).

- Internationaal Hangconcert 'Hang uut Holland' (op een zondag in juni). Een hang is een in 2000 ontwikkeld melodisch percussie-instrument, dat zich niet makkelijk met welk ander soort instrument laat vergelijken. Zie verder de tekst en het filmpje onder de link.

- De lokale Corsogroep doet jaarlijks met een wagen mee aan het Corso Frederiksoord (september).

- Op een donderdag half december is er van 17.30 tot 20.30 uur de Kerstfair in dorpshuis De Wiekslag, met traditionele en vernieuwende tongstrelende hapjes, muzikale ondersteuning voor de oren, informatie van verenigingen en bedrijven en een groot aanbod en diversiteit in de meer dan 30 kramen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Knapzakroute Wapserveen (16,5 km).

- Wapserveen is één van de langste dorpen van Drenthe met een bijzonder landschap: het wegdorpenlandschap. Door verandering in het grondgebruik en schaalvergroting nam de biodiversiteit in het gebied sterk af en ging de landschapskwaliteit achteruit. Alle reden voor provincie Drenthe, gemeente Westerveld, de lokale Stichting Boermarke en Landschapsbeheer Drenthe om samen met de inwoners en de Vogelwacht Uffelte e.o. het project 'Boerenlandvogels en landschap Wapserveen' in uitvoering te brengen.

Het project is in 2015 afgerond. Op 32 erven is een erfvogelscan uitgevoerd, waarbij is gekeken of de erven geschikt zijn voor boerenlandvogels zoals kerkuilen, boerenzwaluwen en spotvogels. De eigenaren van deze erven hebben een individueel plan gekregen om hun erf te herinrichten en te beheren, zodat het aantrekkelijk wordt voor deze vogels om in te leven en voedsel in te vinden. Naast de erfadviezen zijn er 2 poelen aangelegd en 2 poelen schoongemaakt. Er zijn 32 nestkasten geplaatst voor onder andere de steenuil, kerkuil en de boerenzwaluw. Verder is op diverse locaties Amerikaanse vogelkers verwijderd, een niet streekeigen plantensoort die zich snel verspreidt en daarmee andere streekeigen soorten verdringt. Ook zijn lijnvormige landschapselementen zoals singels, houtwallen en bosjes hersteld en verbeterd. Naast de werkplannen voor bewoners zijn ook plannen opgesteld voor terreinen van de gemeente Westerveld en Staatsbosbeheer. (bron: Landschapsbeheer Drenthe, 11-8-2015)

Terug naar boven

Links

- Dorpsgemeenschap Wapserveen.

- De huidige Boermarke Wapserveen is in 1999 opgericht met als doel het behoud van een vitale agrarische sector in het dorp en daarmee een versterking van de sociaaleconomische structuur van het gebied. Verder is er een collectief weidevogelbeheer van 170 ha met een grote verscheidenheid aan weidevogels. Door presentaties en bijeenkomsten wordt aan de burgers getoond wat boeren o.a. op natuurgebied doen.

- Zorghoeve Plus Boerderij.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Wapserveen.

Terug naar boven

Trivia

- Bij Steenwijk staat een richtingwijzer naar... Wasperveen (zie foto). Mogelijk van een bordenmaker die de plaatsnaam niet correct kon uitspreken? Vaak kunnen kleine kinderen immers wesp niet uitspreken en maken ze daar weps van. Alleen is dit dus net andersom...

Reactie toevoegen