Wanssum

Plaats
Dorp
Venray
Noord-Limburg
Limburg

LB gemeente Wanssum in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Wanssum in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Wanssum in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Wanssum

Terug naar boven

Status

- Wanssum is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg, gemeente Venray. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1969. Per 1-7-1969 over naar gemeente Meerlo-Wanssum, in 2010 over naar gemeente Venray.

- Wapen van de voormalige gemeente Wanssum.

- Onder het dorp Wanssum valt ook de buurtschap Helling.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Wanssum grenst in het NW aan Geijsteren, in het N aan de rivier de Maas en Well, in het O aan Blitterswijck, in het Z aan Meerlo en in het ZW aan Oirlo en Oostrum, en ligt N van Horst, O van de A73 en Venray, ZO van Boxmeer, ZZO van Gennep, ZW van de Luchthaven Weeze in Duitsland, WZW van de Duitse plaats Kevelaer en WNW van de Duitse plaats Geldern.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Wanssum 133 huizen met 799 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 84/460 (= huizen/inwoners) en de buurtschap Geijsteren 49/339. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 770 huizen met ca. 1.950 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Heemkundevereniging Meerlo-Wanssum.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 1993 en 1995 werd Limburg opgeschrikt door twee grote overstromingen van de Maas. Dergelijke hoge waterstanden waren sinds 1926 niet meer voorgekomen en de economische schade was dan ook enorm. Ter voorkoming van acute problemen en vooruitlopend op integrale beschermingsprogramma’s zijn in 1996 tijdelijke maatregelen genomen die de veiligheid van het gebied op korte termijn moesten verbeteren: op diverse plekken werden nooddijken aangelegd en de Oude Maasarm tussen Ooijen en Wanssum, die voorheen altijd meestroomde met hoogwater, werd afgesloten.

De afdamming van de 10 kilometer lange Oude Maasarm veroorzaakte echter een onwenselijke opstuwing van het Maaswater bij Broekhuizen. In de wetenschap dat de huidige waterkeringen tijdelijk waren en de Oude Maasarm in de toekomst weer zou moeten meestromen voor een duurzame waterveiligheid, werd het gebied achter de kades op voorhand aangemerkt als stroomvoerend- en bergend winterbed van de Maas. Daardoor was het tot op heden nagenoeg onmogelijk om tussen Ooijen en Wanssum toestemming te krijgen voor nieuwbouw of uitbreiding van gebouwen. In een gebied met veel agrarische bedrijvigheid en een florerende haven is dit vanzelfsprekend een zeer onwenselijke situatie. Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum biedt een definitieve oplossing voor de hoogwaterproblematiek. De doelstellingen van dit project zijn samengevat: hoogwaterbescherming tegen waterstanden die gemiddeld eens in de 250 jaar voorkomen; waterstanddaling van 35 cm (bij hoogwater); ontwikkelen van natuur en landschap; vergroten van de leefbaarheid in Wanssum; ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen. Voor uitvoerige informatie over dit project zie de site onder de link.

- In en rond het dorp vinden de afgelopen én de komende jaren vele gebiedsontwikkelingen plaats. Die worden o.a. verwoord in de Haalbaarheidsstudie Multi Functioneel Centrum (MFC) Wanssum (2013), waarin het verleden, het heden, en de beoogde toekomst van het dorp wordt beschreven.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Mariakapellen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Wiendbuul.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Openluchtzwembad De Broekberg.

- Speelterrein De Schoevert is een prachtige speeltuin in de kern van Wanssum, waar de kinderen lekker vrij kunnen ravotten. De speeltuin wordt door vrijwilligers onderhouden.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Wanssum (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Wanssum.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Wanssum.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Peddepoel is onderdeel van Brede School Wanssum. Het gebouw biedt naast de basisschool namelijk verder nog onderdak aan Kinderdagverblijf Boefjesboot, - BSO Kwaak, en een bibliotheek.

- Muziek: - Concordia Wanssum omvat naast de fanfare verder nog een drumband en majorettes.

- Sport: - Voetbalvereniging SV United is in 2006 ontstaan uit een fusie van SV Meerlo en VV Wanssum, die is voortgekomen uit de intensieve samenwerking van de jeugdafdelingen sinds 2000. Deze was ingegeven door de stelling dat beide verenigingen zoveel mogelijk kinderen wilden laten sporten met zijn/haar leeftijdsgenoten in een gelijke kwaliteitsomgeving. De jeugdsamenwerking was zo succesvol voor de kinderen, dat zij niet meer gesplitst wilden worden op het moment dat zij volwassen werden. Deze roep hebben beide besturen serieus genomen; zij zijn met veel gevoel voor de toekomst in een open sfeer de gesprekken met elkaar aangegaan.

Dit leidde binnen één jaar tot een samenwerking met als resultaat dat beide verenigingen zijn gefuseerd. De vereniging is inmiddels gegroeid van 450 leden aan het begin van de fusie naar circa 550 leden vandaag de dag. De groei is mede het gevolg van het toevoegen van een afdeling korfbal. Medio 2007 heeft een aantal enthousiaste vrijwilligers deze sport omarmd en in een paar jaar tijd een volwaardige plaats gegeven, naast veldvoetbal (dat plaatsvindt in Wanssum) en zaalvoetbal (dat plaatsvindt in Meerlo).

Reactie toevoegen