Wageningen-Hoog

Plaats
Buurtschap
Wageningen
Veluwe
Gelderland

Wageningen-Hoog

Terug naar boven

Status

- Wageningen-Hoog is een buurtschap, of buitenwijk, in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Wageningen.

- De kern Wageningen-Hoog valt, ook voor de postadressen, onder de stad Wageningen.

- Wageningen-Hoog heeft eigen officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en is dus kennelijk een eigen, los van Wageningen gelegen bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Wageningen-Hoog ligt op een stuwwal, onderdeel van een heuvelrug. Het ligt tussen 30 en 50 meter NAP. De stad Wageningen ligt lager, aan de Rijn.

Spelling
Op de plaatsnaamborden staat de plaatsnaam zonder koppelteken. Dat lijkt ons een foutje van de 'drukker'.

Terug naar boven

Ligging

Wageningen-Hoog ligt NO van Wageningen, ZO van Bennekom.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Wageningen-Hoog heeft ca. 500 huizen met ca. 1.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Wageningen-Hoog is een jonge kern. Weliswaar zijn er sporen gevonden die teruggaan tot het Neolithicum, maar tot medio 19e eeuw was het nog een bos- en heidegebied met slechts een handvol boerderijen. Begin 20e eeuw kwam er een aantal boerderijen bij aan het Papenpad. Na de Tweede Wereldoorlog kwam er een aantal bungalows als noodwoningen. De huidige buitenwijk is grotendeels gerealiseerd in de jaren zestig en zeventig.

Reactie toevoegen