Waardenburg

Plaats
Dorp
West Betuwe
Betuwe
Gelderland

waardenburg_plaatsnaambord_kopie.jpg

Waardenburg is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente West Betuwe. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1977. In 1978 over naar gemeente Neerijnen, in 2019 over naar gemeente West Betuwe.

Waardenburg is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente West Betuwe. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1977. In 1978 over naar gemeente Neerijnen, in 2019 over naar gemeente West Betuwe.

gemeente_waardenburg_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Waardenburg anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Waardenburg anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

waardenburg_collage_2016.jpg

Groeten uit Waardenburg, collage van dorpsgezichten anno 2016 (© Jan Dijkstra, Houten)

Groeten uit Waardenburg, collage van dorpsgezichten anno 2016 (© Jan Dijkstra, Houten)

Waardenburg.JPG

Het witte kerkje van Waardenburg

Het witte kerkje van Waardenburg

Waardenburg..JPG

Korenmolen Waardenburg, onder aan de Waalbandijk

Korenmolen Waardenburg, onder aan de Waalbandijk

Waardenburg. (2).JPG

Kasteel Waardenburg

Kasteel Waardenburg

Waardenburg (2).JPG

Het dorp Waardenburg, gezien vanaf de Waalbandijk

Het dorp Waardenburg, gezien vanaf de Waalbandijk

Waardenburg

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

Terug naar boven

Wonen

Mutters Makelaardij is dé specialist in de gemeenten West Betuwe, Vijfheerenlanden, Gorinchem, Culemborg en de Alblasserwaard. Al jarenlang bewijzen wij dat we het daadwerkelijk anders doen! U bent van harte welkom voor een oriënterend gesprek op onze kantoren in Leerdam, Vianen en Culemborg. Met ons motto: "Waarborg tot betrokkenheid" garanderen wij het hoge serviceniveau dat u van een makelaar mag verwachten. Wij beseffen dat het verkopen of aankopen van uw woning geen alledaagse zaak is, daarom nemen wij u bij de hand en begeleiden wij u in iedere stap van het proces.

Terug naar boven

Status

- Waardenburg is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente West Betuwe. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1977. In 1978 over naar gemeente Neerijnen, in 2019 over naar gemeente West Betuwe.

- Wapen van de voormalige gemeente Waardenburg.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1108 kopie 12e eeuw Werden, 1265 Weerdenberch, 1280-1287 wardenberch, 1281 Wardenburch, 1502 Weerdenborch, 1508 Wairdenburch, 1665 Waerdenburg, 1849 Waadenburg, Weerenburg of Werdenburg. Aanvankelijk Hiern genoemd (in allerlei spellingsvarianten): 996 kopie 12e eeuw Here, ca. 1200? kopie 14e eeuw Heire, 1216 Hire, 1265 Hyere, Heyrn, 1316 Hire.

Naamsverklaring
Here wordt enerzijds verbonden met haar 'zandige rug', anderzijds noemt men Hiern als voorbeeld van mogelijk niet uit het Germaans te verklaren namen. Het dorp is uiteindelijk genoemd naar het in 1265 gestichte kasteel Waardenburg. In 1265 is sprake van toestemming om te "tymmeren, opten berch tot Hier, dat nu heit Weerdenberch". Het Oudnederlandse werde = weerd betekent 'land aan water, riviereiland', gecombineerd met burg 'versterkte plaats, burcht'.(1)

Achternaam
Er zijn ook personen met de naam Waardenburg als achternaam, in diverse spellingsvarianten (al dan niet met lidwoord 'van' ervoor, ook met spelling Van Waardenberg en Van Weerdenburg). Vermoedelijk zijn de voorouders van deze mensen uit dit dorp afkomstig. Dat is in ieder geval het geval bij deze 'tak van de Waardenburgstam'.

Terug naar boven

Ligging

Waardenburg ligt Z van de A15, O van Haaften en Tuil, W van Neerijnen en grenst in het Z aan de Waal en de streek Bommelerwaard (Zaltbommel).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Waardenburg 194 huizen met 1.101 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 123/675 (= huizen/inwoners), dorp Neerijnen 49/294, en buurtschap Snelleveld 22/132. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.000 huizen met ca. 2.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Waardenburg (even naar onderen scrollen tot je bij dit dorp bent of zoeken met ctrl-F).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Als er files staan op de A2 in deze omgeving, wijkt sluipverkeer uit via kleinere wegen die dwars door de dorpskernen van Beesd en Waardenburg voeren. Er zijn plannen om de A2 te verbreden, wat de files moet verminderen. Punt van zorg voor de gemeente is de geplande toeritdosering op de A2 met verkeerslichten vanuit laatstgenoemd dorp. Auto’s mogen straks pas de A2 op als er voldoende plek is, anders staan ze stil voor een rood licht. Het gemeentebestuur wil niet dat de files in het dorp daardoor nog langer worden en vindt dat de verkeerslichten er pas mogen komen als is vastgesteld dat dit niet leidt tot meer files in het dorpshart. De gemeente heeft bij het rijk het idee ingediend om de op- en afrit te verschuiven naar de noordzijde van het dorp, om zo de dorpskern te ontlasten.

Omdat er straks ook vooral ’s nachts meer goederentreinen door het dorp gaan rijden, wil de gemeente dat het ministerie met een speciaal gebiedsplan voor het dorp komt, waarin alle effecten worden onderzocht en oplossingen voor de overlast worden gevonden. Het kan niet zo zijn dat het dorp door de opeenstapeling van een bredere A2 en meer goederentreinen de dupe wordt van twee grote rijksprojecten, stelt de gemeente. Daarom moeten alle aspecten rondom de leefbaarheid, veiligheid en verkeersstromen in het gebied tussen grofweg Beesd, de Waal en Meteren worden meegenomen. De gemeente West Betuwe steunt het plan van de minister om versneld het nu al grote P+R-terrein bij station Geldermalsen verder te vergroten. En om carpoolplaatsen aan te gaan leggen bij Beesd, Enspijk en Waardenburg om zo mede de verkeersdruk op de A2 te verminderen. (bron: gemeente West Betuwe, november 2019)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Waardenburg heeft 13 rijksmonumenten.

- Waardenburg heeft 7 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde (PKN) kerk (Dorpsstraat 23) is een witgepleisterde eenbeukige kruiskerk uit 1862 met toren, bekroond door een achtkant, naar een ontwerp van A.M.A. Gulden, stadsarchitect van Zaltbommel. Inwendig gestuct tongewelf met cassetten-banden, rustend op eigenaardige rococo-achtige consoles. Over de kruising een kruisgewelf. Tot de inventaris behoren: een preekstoel in régence-vormen, 1740; herenbank; epitaaf uit 1757 voor Judith Mari(a) van Aylva met bijbehorende gietijzeren grafplaat; kleine grafzerk voor de familie Vijgh, 1632. Het orgel (rijksmonument) met Hoofdwerk en Bovenwerk is in 1863 gebouwd door K.M. van Puffelen, die gebruik maakte van delen van het voorgaande Heyneman-orgel uit ca. 1775. Mechanisch torenuurwerk uit 1937 van B. Eijsbouts uit Asten, later voorzien van elektrische opwinding. Van 2010 t/m 2012 zijn exterieur en interieur van de kerk gerestaureerd. De kerk maakt deel uit van de Hervormde Gemeente Waardenburg - Neerijnen. De 19e-eeuwse pastorie staat er direct naast.

- De Kerk van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (Steenweg 54) dateert uit 1987 en verving een eerdere plaats van samenkomst (achter het woonhuis op Kerkstraat 20). Het is een sobere, verzorgde moderne kerk met dakruiter. Men maakt gebruik van een elektronisch Allen Protégé orgel, met een groot schijnfront boven de kansel. In 1955 begon men als afdeling van de kerkelijke gemeente van Nieuwaal. In 1973 is de afdeling geïnstitueerd als zelfstandige gemeente.

- De Kerk van de Gereformeerde Gemeenten (v/h in Nederland en Noord-Amerika) (Dorpsstraat 1) dateert uit 1948. De kerkelijke gemeente is opgericht in 1945. De kerk is in 1976 uitgebreid en heeft ruim 500 zitplaatsen.

- Hersteld Hervormde Kerk Rehoboth (Kerkstraat 17a) is gevestigd in een in 2006 tot kerk verbouwde voormalige drukkerij. De kerk valt onder de Hersteld Hervormde Gemeente Haaften-Waardenburg. "Onze kerkelijke gemeente telt bijna 400 (doop)leden en is een streekgemeente; de leden wonen niet alleen in de genoemde dorpen, maar komen voor een deel ook uit omliggende plaatsen. De gemiddelde leeftijd van de leden is laag en we zijn dan ook met recht een jonge gemeente."

- Kasteel Waardenburg is in 1265 gebouwd door ridder Rudolf de Cock. Hij had al bezittingen in de Betuwe en ruilde deze met graaf Otto II van Gelre. Vervolgens ging ridder Rudolf het dorp besturen namens de Gelderse graaf. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog kwam het kasteel precies in de frontlinies te liggen tussen soldaten van de katholieke koning van Spanje en de protestantse legers onder leiding van Willem van Oranje. Het dorp was in die tijd eigendom van Catharina van Gelre. Zij was een katholieke dame die Spaanse soldaten in haar kasteel huisvestte. Willem van Oranje wilde het kasteel veroveren om toegang te krijgen tot Zaltbommel, dat al in zijn handen was. De prins stuurde zijn neef Lodewijk met zijn soldaten op het kasteel af. Die lieten de burcht als een ruïne achter. Catharina van Gelre werd met haar dochters gearresteerd, maar zij bleven in leven. Volgens de legende zou Willem van Oranje geweigerd hebben om haar ter dood te veroordelen, omdat hij niet tegen vrouwen vocht. Tegenwoordig is ongeveer de helft van de oorspronkelijke middeleeuwse burcht nog te bewonderen. Het kasteel is in 2007 en 2008 ingrijpend gerestaureerd. Het kasteel met bijbehorend landgoed is in bezit van Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen. Het is een kantoor en af en toe zijn er rondleidingen.

- Molen Waardenburg (Waalbandijk 23) dateert mogelijk uit 1780. Vroeger behoorde de molen, samen met het kasteel, T-boerderij 't Molenhuis en andere bijbehorende gebouwen tot de goederen van de heerlijkheid die in de 18e eeuw in het bezit was van het geslacht Van Aylva. De goederen werden in de 19e eeuw bezit van de Van Pallandts door vererving, en in 1964 verkocht Jonkvrouwe J.E. baronesse van Pallandt van Waardenburg en Neerijnen de molen aan de gemeente. Sinds 2009 is de molen eigendom van Geldersch Landschap & Kasteelen. De bedoeling hiervan was alle objecten die te maken hebben met het kasteel weer in één hand te krijgen. Als gevolg van de watersnood in 1995 is de aangrenzende Waalbandijk verzwaard en opgehoogd, waardoor de molen de wind letterlijk en figuurlijk uit de zeilen werd genomen. Om de molen weer naar behoren te laten functioneren is hij 1,5 meter verhoogd met behulp van luchtkussens en stalen stempels. Na het verhogen van de molen is de voet volledig gerestaureerd. De molen is een van de slechts acht zeskante molens in Nederland. De korenmolen is te bezichtigen als hij draait en op afspraak.

- Poldermolen Waardenburg (Veerstraat19) is een in 1867 gebouwde poldermolen. Het is de opvolger van een eerdere afgebrande molen. De taak van de molen was het helpen bij het droog houden van de komgronden in de omgeving, die zeer drassig waren en daardoor nauwelijks in cultuur konden worden gebracht. De molen is nooit bewoond geweest. Voor de molenaar was er een aparte woning bijgebouwd. Het water wordt verplaatst door middel van drie schroefpompen, die elk afzonderlijk of gezamenlijk kunnen worden ingeschakeld. Deze pompen zijn in 1927 ingebouwd en vervangen het eerdere scheprad. De maximale opvoerhoogte is 1 meter. Sinds 1961 wordt de poldermolen gebruikt als inmaler voor het natuurgebied 't Broek. De molen is eigendom van Staatsbosbeheer en is in de regel te bezoeken wanneer hij draait.

- "Fossielen, mineralen, gesteenten en zoölogische preparaten vertellen ons veel over de historie van onze aarde. Aan de hand van een geologische tijdschaal geeft Natuurhistorisch Museum De Oersprong in Waardenburg - gevestigd in het voormalige dijkmagazijn aan de Waalbandijk - je een beeld van alle geologische tijdperken (van Precambrium tot en met het huidige Holoceen). In tijd gemeten overbrug je in ons museum zomaar 3 miljard jaar (tijdsverloop tussen de ouderdom van de eerste eencellige en de hedendaagse zoogdieren). Het motto van het museum is daarom ook: ‘Beleef drie miljard jaar in een uur.’ Onze collectie is grotendeels samengesteld uit fossielen, maar we laten ook mineralen, gesteenten en opgezette dieren zien. Daarnaast hebben we een aantal gebruiksvoorwerpen gemaakt van vuursteen door mensen uit de steentijd. De objecten uit onze collectie zijn voor een groot deel afkomstig uit de privéverzamelingen van onze bestuursleden. Verder kopen, krijgen en lenen we dingen die we laten zien. Een recente aanwinst (2020) is een op ware grootte (320 centimeter hoog) afgebeelde mammoet.

Voor leerlingen uit groep 8 hebben wij een leuke en leerzame presentatie ontwikkeld. Aan de hand van beeldmateriaal, fysieke hulpmiddelen en échte fossielen geven we de kinderen een beeld van de geschiedenis van de natuur. We beginnen bij de geboorte van ons zonnestelsel en gaan via het ontstaan van de Aarde naar de ontwikkeling van planten, dieren en uiteindelijk mensen. Geopend van april t/m oktober elke zaterdag en zondag van 11-17 uur. Maandag t/m vrijdag alleen op afspraak geopend. Entree 4 euro per persoon. Kinderen tot 10 jaar gratis. Museumkaart niet geldig." In 2020 is het museum helaas gesloten i.v.m. de Coronacrisis. In april 2020 hopen ze de deuren weer te kunnen openen.

- Gevelstenen in Waardenburg.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Hervormde Gemeente Waardenburg - Neerijnen organiseert jaarlijks op een zaterdag in juni de Kerkmarkt. Daaraan voorafgaand zijn er diverse inzamelavonden in kerkelijk centrum De Oude School aan de Dorpsstraat, waar mensen hun overtollige, voor een ander nog bruikbare spullen kunnen inleveren. Het gaat bijvoorbeeld om boeken, goed draagbare kleding, speelgoed, serviesgoed, en kleine meubelstukken. Ook oud ijzer is welkom. De opbrengst van de markt en het oud ijzer komt ten goede aan het onderhoudsfonds van de kerkgebouwen van de Hervormde Gemeente.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Liefst twee keer werd Landgoed Waardenburg en Neerijnen in 2018 in de landelijke pers geroemd. En niet door de eerste de besten. Journalist Caspar Janssen, die anderhalf jaar voor de Volkskrant ons land beliep, zette het domein in de West-Betuwe in zijn top-3. En routemaker Rob Wolfs liet NRC weten dat een van zijn intussen bijna 400 Trage Tochten over het buiten een van zijn oogappels is. Hier vind je de wandelroute (9 km). En hier vind je een verslag van de wandeling door journalist Sarah-Mie Luyckx in Trouw, 27-1-2019.

- De Eendenkooi van Waardenburg ligt aan de Broekgraaf, in de ZW oksel van knoopunt Deil (A2/A15). De eendenkooi is maar liefst 500 jaar oud en sinds 1960 in beheer bij Staatsbosbeheer. De kooi is nog steeds in functie, zij het dat de eenden niet meer worden gevangen voor de slacht, maar dat ze worden geringd voor onderzoek waarna ze weer worden vrijgelaten. Rondom de rustieke kooiplas staan oeroude knot-essen en knotwilgen met prachtige eikvarens op de stam. In de eendenkooi heeft zich een rijk planten- en dierenleven ontwikkeld met plantensoorten zoals vogelmelk, springzaad en glidkruid. Ook schuilen er in alle rust talloze vogelsoorten op de kooi zoals duiven, uilen, torenvalken, kauwen, meerkoeten, reigers en ook de zeldzame ijsvogel. De eendenkooi is normaal gesproken niet toegankelijk voor publiek, maar door het jaar heen zijn er diverse excursies, waar je alles te weten komt over de kooi en het geheimzinnige beroep van eendenkooiker.

- Rond het waterwingebied Kolff bij Waardenburg levert Vitens naast drinkwater ook een bijdrage aan de biodiversiteit. Het drinkwaterbedrijf vormt in 2019 eigen percelen om naar natuur. Daarnaast past het bedrijf het oppervlaktewatersysteem aan door hergebruik van spoelwater. Met de nieuwe aanpassingen in het landschap kan de natuur in natuurreservaat Het Broek van Staatsbosbeheer zich nog beter ontwikkelen. Voor veilige waterwinning is het waterpeil omhoog gebracht. Hierdoor kan er geen vervuild water richting de waterwinning stromen. Door stuwen en sluisjes wordt het waterpeil in het gebied geregeld. Het restwater van de winning wordt via een aparte watergang geleverd aan Staatsbosbeheer, die het gebruikt voor natuurontwikkeling in Het Broek. Nieuwe percelen worden natuurvriendelijk ingericht. Het gebied biedt nu een gevarieerd landschap van natte bossen en grasland met poelen en een moeraszone met riet. Delen van oevers van watergangen buiten het nieuwe peilgebied zijn voorzien van een flauw talud met plas-dras-situaties. Hierdoor is er meer ruimte voor waterberging. De oevers zijn natuurvriendelijk ingericht. Wanneer er veel regen valt, kan het talud onder water lopen. (bron: Vitens, april 2019)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Waardenburg, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Waardenburg (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis: - "Bij dorpshuis De Koeldert komen mensen samen die iets willen vieren, feesten, vergaderen, afsluiten, presenteren of trainen. Het is een originele feestlocatie in Waardenburg. Alle soorten evenementen zijn mogelijk in ons veelzijdige dorpshuis, omdat we erop zijn ingericht om wensen snel te vervullen. Of dat nou een bruiloft, een evenement of een zakelijke bijeenkomst is. Het dorpshuis bestaat uit een sfeervolle foyer met bar, een grote zaal en een kleine zaal. Bij binnenkomst word je direct omarmd door de warmte en sfeer van de foyer. De bar beschikt over een professionele muziekinstallatie en verlichting. Door de toegang van een bar en de muziekinstallatie maakt het de foyer bovendien geschikt voor de meest uiteenlopende bijeenkomsten, evenementen, recepties en feesten. De grote zaal is de centrale plek in het gebouw. De zaal is voorzien van een podium met een beamer, geluidsinstallatie en verlichting met discolampen."

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool OBS De Waerdenburght.

- "Kinderdagverblijf Dribbel is een unieke en kleinschalige kinderdagopvang in Waardenburg met professionele zorg, persoonlijke benadering en continuïteit, waar kinderen de ruimte krijgen te spelen en te ontwikkelen, maar bovenal een leuk en gezellig kinderdagverblijf voor kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers."

- "BSO Rataplan in Waardenburg bestaat uit één groep voor kinderen in de leeftijd 4-12 jaar. BSO Rataplan is een buitenschoolse opvang voor kinderen van de basisscholen uit de voormalige gemeente Neerijnen, waaronder OBS De Waerdenburght, die op hetzelfde adres als onze opvang is gehuisvest. Op onze buitenschoolse opvang voelt ieder kind zich thuis. Naast leuke knutselactiviteiten is er ook zeker de ruimte voor spellen, buitenspelen of gewoon uit te rusten.
BSO Rataplan beschikt over een specifiek activiteitenprogramma. Deze is ontwikkeld door onze BSO Activiteitenontwikkelaar."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. WNC (= Waardenburg-Neerijnen-Combinatie) is opgericht in 1950.

- "Tennisvereniging TV Waardenburg is een levendige club, prachtig gelegen aan de rand van het dorp. De club onderscheidt zich door een mooie mix van prestatie en gezelligheid. Onze gastvrije, door de leden gerunde, rustieke kantine is hierbij een verbindende factor. Bij onze club spelen jongeren én ouderen, recreanten én wedstrijdspelers. We hebben 3 competitieteams, twee mixed-teams op de vrijdagavond en een herenteam op de zaterdag. Daarnaast hebben we onze interne competitie, onze labelavond en natuurlijk ons jaarlijks druk bezochte Open Herfsttoernooi."

- Motorcrossclub MCC Neerijnen rijdt op circuit De Lage Paarden in Waardenburg. "Het circuit is op dinsdag van 16.00-19.00u en zaterdagmiddag van 13.00-17.00u open voor vrije training voor solo-rijders en zijspannen met een geldig KNMV of MON verzekeringsbewijs. Kleintjes t/m 85cc rijden het laatste kwartier van elk uur. Publiek en helpers zijn niet toegestaan op de baan of het startveld. Kijken of aanwijzingen geven is mogelijk vanaf het uitzichtpunt en de aangeefruimte. Het max. geluid op de baan is 94 dB(A). Iedereen die de baan op gaat, is verplicht een werkende transponder op de motor te hebben zodat we dit kunnen controleren. Je kunt tijdens alle vrije trainingen je eigen tijden bekijken via de live timing van MYLAPS. Door het jaar heen worden er ook verschillende clubwedstrijden georganiseerd. Op onze kalender op onze site vind je alle data. Het DMX wedstrijdreglement van de KNMV is van toepassing. Middels de website proberen we je zo goed mogelijk op de hoogte te houden over de situatie van de baan. Houd ook onze Facebookpagina in de gaten voor het laatste nieuws."

- Zorg en welzijn: - "Onderdeel van Zorg- en Logeerboerderij Heidewaard in Waardenburg is een zelfstandige pluimveehouderij met verkoop van boerderijproducten. In Heidewaard is verder een boekwinkel, een ontmoetingshuis, een taalhuis voor nieuwe Nederlanders en een kledingdepot voor minima gezinnen gevestigd. Dat biedt vele verschillende bezigheden waar we onze deelnemers bij betrekken. Regelmaat en zinvol bezig zijn is een goede basis om tot ontplooiing te komen. Er is ruimte om, in overleg, zelf werkzaamheden te plannen en uit te voeren. De mogelijkheden zijn o.a.: Boerderij-activiteiten: het verzorgen van de kippen; het verzamelen en verwerken van de eieren; het verzorgen van schapen, geiten en pony's; werken in de (moes)tuin en kas; verzorgen van de houtwallen en het land; hout kloven en klaar maken voor verbranding; verzorgen van verschillende kleine huisdieren; diverse mogelijkheden van onderhoud van machines en verblijfsruimten.

Ontmoetingsactiviteiten: verzorging verkoopruimten, winkel en werkruimten; verzorgen koffie- en eettafels; bereiden van verse maaltijden; diverse bak- en kookactiviteiten; meehelpen met (voorbereiding van) taallessen; sorteren van kleding, speelgoed en kringloopspullen; helpen in kledingdepot, boekwinkel of boerderijproductenverkoop; bevoorrading; helpen van de klanten. Creatieve activiteiten: repareren van fietsen; diverse houtwerkzaamheden, tuinmeubels timmeren; vogelhuisjes, gereedschap- en appelkistjes timmeren; (helpen met) koken (maaltijd bereiden) en bakken; naaien, borduren, haken, weven en breien; glas graveren en hout branden; kerststukjes en andere bloem-, tak- of fruitstukjes maken; van verschillende onderdelen 1 skelter maken; diverse konijnen-, cavia- en hamsterhokken en -rennen maken; sport en spel als snookeren, tafelvoetbal/tennis."

- Veiligheid: - Brandweer Waardenburg. Tijdens onderlinge wedstrijden binnen Veiligheidsregio Gelderland-Zuid in maart 2019 hebben zowel de junioren als de aspiranten van de lokale Jeugdbrandweer de eerste prijs behaald. Het succes van de jeugd is voor een belangrijk deel te danken aan Aart Donker, die anno 2019 al 45 jaar lang jonge brandweermensen begeleidt.

Terug naar boven

Trivia

- Er is een ziekte genaamd het Waardenburg syndroom, waarvan je zou denken dat het naar deze plaats is genoemd. Het is echter genoemd naar oogarts en geneticus Petrus Johannes Waardenburg, die dit syndroom in 1947 heeft ontdekt en dat later naar hem is genoemd. Het is een aandoening van huid, haar, ogen en oren. De oorzaak is een verandering in het DNA (erfelijk materiaal). Er zijn 4 verschillende typen (hier vind je een beschrijving van type 1). De kenmerken verschillen per persoon. Bij dit syndroom zitten er vaak plekjes op de huid die lichter van kleur zijn dan de rest van het lichaam. Dat komt omdat daar minder pigment in de huid zit. Meestal heeft iemand een witte lok aan de voorkant van het haar. Ook kunnen de ogen verschillend van kleur zijn (heterochromie) of een lichte kleur hebben. Sommige mensen met dit syndroom horen minder goed.

Reacties

(4)

Vraag: ik ben op zoek naar oude foto's van Waardenburg in de periode 1945-1950.
Specifiek de Dorpsstraat, met name de oude rijwiel- annex radiohandel van Van Eck. Is er iemand die oude foto's van dit dorp verzamelt of iemand kent die daar foto's over heeft?
vr. gr. Aad van Mameren

Als er iemand reageert, laat ik het u weten.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Dank voor uw tip! Dat had ik nog niet ontdekt. Dan is dit voorheen voor mij mysterie (waarom dit syndroom zo heet) ook weer opgelost. Ik heb het aangepast.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen