Waardenburg

Plaats
Dorp
West Betuwe
Betuwe
Gelderland

waardenburg_collage_2016.jpg

Groeten uit Waardenburg, collage van dorpsgezichten anno 2016 (© Jan Dijkstra, Houten)

Groeten uit Waardenburg, collage van dorpsgezichten anno 2016 (© Jan Dijkstra, Houten)

Waardenburg.JPG

Het witte kerkje van Waardenburg

Het witte kerkje van Waardenburg

Waardenburg..JPG

Korenmolen Waardenburg, onder aan de Waalbandijk

Korenmolen Waardenburg, onder aan de Waalbandijk

Waardenburg. (2).JPG

Kasteel Waardenburg

Kasteel Waardenburg

Waardenburg (2).JPG

Het dorp Waardenburg, gezien vanaf de Waalbandijk

Het dorp Waardenburg, gezien vanaf de Waalbandijk

gemeente_waardenburg_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Waardenburg anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Waardenburg anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Waardenburg

Terug naar boven

Wonen

Mutters Makelaardij is dé specialist in de gemeenten West Betuwe, Vijfheerenlanden, Gorinchem, Culemborg en de Alblasserwaard. Al jarenlang bewijzen wij dat we het daadwerkelijk anders doen! U bent van harte welkom voor een oriënterend gesprek op onze kantoren in Leerdam, Vianen en Culemborg. Met ons motto: "Waarborg tot betrokkenheid" garanderen wij het hoge serviceniveau dat u van een makelaar mag verwachten. Wij beseffen dat het verkopen of aankopen van uw woning geen alledaagse zaak is, daarom nemen wij u bij de hand en begeleiden wij u in iedere stap van het proces.

Terug naar boven

Status

- Waardenburg is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente West Betuwe. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1977. In 1978 over naar gemeente Neerijnen, in 2019 over naar gemeente West Betuwe.

- Wapen van de voormalige gemeente Waardenburg.

Terug naar boven

Ligging

Waardenburg ligt Z van de A15, O van Haaften en Tuil, W van Neerijnen en grenst in het Z aan de Waal en de streek Bommelerwaard (Zaltbommel).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Waardenburg 194 huizen met 1.101 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 123/675 (= huizen/inwoners), dorp Neerijnen 49/294, en buurtschap Snelleveld 22/132. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.000 huizen met ca. 2.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Waardenburg (even naar onderen scrollen tot je bij dit dorp bent of zoeken met ctrl-F).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Waardenburg heeft 13 rijksmonumenten.

- Waardenburg heeft 7 gemeentelijke monumenten.

- De witgepleisterde Hervormde (PKN) kerk uit 1862 (Dorpsstraat 23) maakt deel uit van de Hervormde Gemeente Waardenburg - Neerijnen. De 19e-eeuwse pastorie staat er direct naast.

- Kerk van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland uit 1987 (Steenweg 54).

- Kerk van de Gereformeerde Gemeenten (v/h in Nederland en Noord-Amerika) uit 1948 (Dorpsstraat 1).

- De Hersteld Hervormde Kerk uit 2006 (Kerkstraat 17a) is gevestigd in een verbouwde voormalige drukkerij.

- Kasteel Waardenburg is in 2007 en 2008 ingrijpend gerestaureerd. Het aan de Waal gelegen kasteel stamt uit 1265 toen graaf Otto van Gelre er een toren liet bouwen. In de loop ter tijd ontwikkelde het kasteel zich tot een groot complex, zeldzaam in zijn soort.

- Korenmolen.

- Poldermolen.

- Gevelstenen in Waardenburg.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Hervormde Gemeente Waardenburg - Neerijnen organiseert jaarlijks op een zaterdag in juni de Kerkmarkt. Daaraan voorafgaand zijn er diverse inzamelavonden in kerkelijk centrum De Oude School aan de Dorpsstraat, waar mensen hun overtollige, voor een ander nog bruikbare spullen kunnen inleveren. Het gaat bijvoorbeeld om boeken, goed draagbare kleding, speelgoed, serviesgoed, en kleine meubelstukken. Ook oud ijzer is welkom. De opbrengst van de markt en het oud ijzer komt ten goede aan het onderhoudsfonds van de kerkgebouwen van de Hervormde Gemeente.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Eendenkooi van Waardenburg ligt aan de Broekgraaf, in de ZW oksel van knoopunt Deil (A2/A15). De eendenkooi is maar liefst 500 jaar oud en sinds 1960 in beheer bij Staatsbosbeheer. De kooi is nog steeds in functie, zij het dat de eenden niet meer worden gevangen voor de slacht, maar dat ze worden geringd voor onderzoek waarna ze weer worden vrijgelaten. Rondom de rustieke kooiplas staan oeroude knot-essen en knotwilgen met prachtige eikvarens op de stam. In de eendenkooi heeft zich een rijk planten- en dierenleven ontwikkeld met plantensoorten zoals vogelmelk, springzaad en glidkruid. Ook schuilen er in alle rust talloze vogelsoorten op de kooi zoals duiven, uilen, torenvalken, kauwen, meerkoeten, reigers en ook de zeldzame ijsvogel. De eendenkooi is normaal gesproken niet toegankelijk voor publiek, maar door het jaar heen zijn er diverse excursies, waar je alles te weten komt over de kooi en het geheimzinnige beroep van eendenkooiker.

- Rond het waterwingebied Kolff bij Waardenburg levert Vitens naast drinkwater ook een bijdrage aan de biodiversiteit. Het drinkwaterbedrijf vormt in 2019 eigen percelen om naar natuur. Daarnaast past het bedrijf het oppervlaktewatersysteem aan door hergebruik van spoelwater. Met de nieuwe aanpassingen in het landschap kan de natuur in natuurreservaat Het Broek van Staatsbosbeheer zich nog beter ontwikkelen. Voor veilige waterwinning is het waterpeil omhoog gebracht. Hierdoor kan er geen vervuild water richting de waterwinning stromen. Door stuwen en sluisjes wordt het waterpeil in het gebied geregeld. Het restwater van de winning wordt via een aparte watergang geleverd aan Staatsbosbeheer, die het gebruikt voor natuurontwikkeling in Het Broek. Nieuwe percelen worden natuurvriendelijk ingericht. Het gebied biedt nu een gevarieerd landschap van natte bossen en grasland met poelen en een moeraszone met riet. Delen van oevers van watergangen buiten het nieuwe peilgebied zijn voorzien van een flauw talud met plas-dras-situaties. Hierdoor is er meer ruimte voor waterberging. De oevers zijn natuurvriendelijk ingericht. Wanneer er veel regen valt, kan het talud onder water lopen. (bron: Vitens, april 2019)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Waardenburg (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Koeldert.

- Sport: - Motorcrossclub MCC Neerijnen rijdt op circuit De Lage Paarden in Waardenburg.

- Zorg: - Zorg- en Logeerboerderij Heidewaard.

- Veiligheid: - Brandweer Waardenburg. Tijdens onderlinge wedstrijden binnen Veiligheidsregio Gelderland-Zuid in maart 2019 hebben zowel de junioren als de aspiranten van de lokale Jeugdbrandweer de eerste prijs behaald. Het succes van de jeugd is voor een belangrijk deel te danken aan Aart Donker, die anno 2019 al 45 jaar lang jonge brandweermensen begeleidt.

Reactie toevoegen