Waaksens

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

lollum-waaksens_homepage_2.jpg

Lollum en het kleine buurdorp Waaksens werken op veel gebieden samen. Op de gezamenlijke website noemen ze zich ook tweelingdorp Lollum-Waaksens en hebben ze ook een gezamenlijk plaatsnaambord, dus niet in het echt, maar wel op de site.

Lollum en het kleine buurdorp Waaksens werken op veel gebieden samen. Op de gezamenlijke website noemen ze zich ook tweelingdorp Lollum-Waaksens en hebben ze ook een gezamenlijk plaatsnaambord, dus niet in het echt, maar wel op de site.

Waaksens

Terug naar boven

Status

- Waaksens is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- Onder het dorp Waaksens valt ook de buurtschap De Bieren.

- Het kleine dorp werkt op veel gebieden samen met het grotere buurdorp Lollum. Gezamenlijk worden zij in de praktijk dan ook wel als tweelingdorp Lollum-Waaksens beschouwd. Beide dorpen hebben nog wel eigen postcodes, plaatsnaamborden e.d. Formeel kan het ook geen tweelingdorp worden, omdat de dorpen in verschillende gemeenten liggen (vanaf 2018 liggen ze wél in één gemeente).

- Niet te verwarren met Waaxens gem. Dongeradeel.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Waaxens.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Waaksens ligt Z van het dorp Lollum en de stad Franeker, ZZW van het dorp Tzum, ZW van de dorpen Spannum en Winsum, WZW van de dorpen Kûbaard, Iens en Easterlittens, W van het dorp Hinnaard, WNW van het dorp Wommels, NW van de dorpen Easterein en Hidaard, NNW van de dorpen Burgwerd en Hartwerd, N van de stad Bolsward, NNO van het dorp Hichtum, NO van de dorpen Schettens, Longerhouw en Schraard, ONO van het dorp Witmarsum, O van het dorp Pingjum, ZO van de dorpen Arum, Achlum en Kimswerd en de stad Harlingen en ZZO van de dorpen Hitzum en Herbaijum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Waaksens 10 huizen met 58 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Lollum-Waaksens.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Waaksens en buurdorp Lollum.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Waaksens.

Reactie toevoegen