Vriezerbrug

Bedrijventerrein
Buurtschap
Tynaarlo
Drenthe

vriezerbrug_met_brug_huis_hotel_en_theaterschip_de_verwondering.jpg

Wat een mooie toevalstreffer van de Google-fotograaf in juni 2016; de kunstzinnige Vriezerbrug gaat net open, Theater te Water - dat helaas eind 2016 is gestopt - ligt aan wal, links het hotel en rechts het huis met opschrift Vriezerbrug. (© Google)

Wat een mooie toevalstreffer van de Google-fotograaf in juni 2016; de kunstzinnige Vriezerbrug gaat net open, Theater te Water - dat helaas eind 2016 is gestopt - ligt aan wal, links het hotel en rechts het huis met opschrift Vriezerbrug. (© Google)

vriezerbrug_vredesduif_als_nieuwjaarsstunt_2016_in_zorgvlied_kopie.jpeg

Op 28-12-2015 is kunstwerk de Zilveren Vredesduif uit Vriezerbrug 'geleend', naar het dorp Zorgvlied vervoerd en daar als 'nieuwjaarsstunt' aan de inwoners getoond, mét een boodschap erbij. Zie verder het hoofdstuk Bezienswaardigheden.(©www.rtvdrenthe.nl)

Op 28-12-2015 is kunstwerk de Zilveren Vredesduif uit Vriezerbrug 'geleend', naar het dorp Zorgvlied vervoerd en daar als 'nieuwjaarsstunt' aan de inwoners getoond, mét een boodschap erbij. Zie verder het hoofdstuk Bezienswaardigheden.(©www.rtvdrenthe.nl)

vriezerbrug_de_brug_begin_20e_eeuw_op_ansichtkaart.jpg

De Vriezerbrug over het Noord-Willemskanaal. De brug is opengedraaid om een zeilschip door te laten. Het eerste huis is afgebroken om ruimte te maken voor de verbreding van het kanaal. In het huis rechts woonde de veldwachter. (bron: www.vriezer-post.nl)

De Vriezerbrug over het Noord-Willemskanaal. De brug is opengedraaid om een zeilschip door te laten. Het eerste huis is afgebroken om ruimte te maken voor de verbreding van het kanaal. In het huis rechts woonde de veldwachter. (bron: www.vriezer-post.nl)

vriezerbrug_bedrijventerrein_plattegrond_met_kavels_te_koop.jpg

Bedrijventerrein Vriezerbrug, gelegen tussen de dorpen Tynaarlo en Vries en direct aan de afslag van de A28 ter plekke, is het enige bedrijventerrein van de gemeente Tynaarlo waar anno 2017 nog onbebouwde kavels te koop zijn.

Bedrijventerrein Vriezerbrug, gelegen tussen de dorpen Tynaarlo en Vries en direct aan de afslag van de A28 ter plekke, is het enige bedrijventerrein van de gemeente Tynaarlo waar anno 2017 nog onbebouwde kavels te koop zijn.

Vriezerbrug

Terug naar boven

Status

- Vriezerbrug is een buurtschap, tegenwoordig tevens bedrijventerrein, in de provincie Drenthe, gemeente Tynaarlo. T/m 1997 gemeente Vries.

- De buurtschap en het bedrijventerrein Vriezerbrug vallen, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Tynaarlo, deels onder het dorp Vries.

- De buurtschap Vriezerbrug heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat. Het aangrenzende bedrijventerrein Vriezerbrug ligt binnen de bebouwde kom van het dorp Tynaarlo en heeft wél borden, blauwe borden (komborden) die die bebouwde kom aanduiden, met daaronder een wit bordje voor het bedrijventerrein.

- Vreemd genoeg staat het huizengroepje rond de Vriezerbrug niet als buurtschap/plaatsnaam in oude of recente atlassen of in plaatsnaamlijsten. Kennelijk is dit nooit als buurtschap beschouwd geweest, of in ieder geval niet als zodanig in atlassen terecht gekomen. Terwijl het toch niet ongebruikelijk is dat huizengroepjes die rond een brug groeien, in dit geval met vroeger ook nog een tol, herberg en - naar blijkt uit het bijschrift uit de oude ansichtkaart elders op deze pagina - een veldwachter, op enig moment als buurtschap worden beschouwd, en bijvoorbeeld naar de brug in kwestie worden genoemd (vergelijk bijvoorbeeld Rhederbrug, Piet Gijzenbrug). Als wij naar verleden en heden van de bebouwing kijken vinden wij het een duidelijke buurtschap, vandaar dat wij er ook deze pagina voor hebben aangemaakt en er daarmee de facto een buurtschap van hebben 'gemaakt'.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Vriezerbrug ligt bij de gelijknamige basculebrug over het Noord-Willemskanaal, rond het oostelijkste gedeelte van de Verlengde Noordenveldweg (de N386) bij die brug, en rond de wegen Watermolendijk, Vriezerweg (ook de N386; het gedeelte van deze weg W van de A28) en Onlandweg (het noordelijkste gedeelte van deze weg bij de rotonde). De wegen van het bedrijventerrein Vriezerbrug zijn: Handelsweg, Compagnonsweg, Exportweg, Transportweg, het Z gedeelte van de Meerweg, Mercuriusweg, Nijverheidsweg, Verlengde Nijverheidsweg, Industrieweg, Ambachtsweg en Koopmansweg. De buurtschap en het bedrijventerrein liggen direct NO van het dorp Vries, direct W en direct NW van het dorp Tynaarlo, Z van het tweelingdorp Yde-De Punt, ZO van het tweelingdorp Eelde-Paterswolde, OZO van het dorp Donderen, NNW van het dorp Taarlo en N van de stad Assen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap en het bedrijventerrein Vriezerbrug omvatten ca. 55 huizen en ca. 130 bedrijfsgebouwen, met ca. 140 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Verspreid over de hele gemeente Tynaarlo liggen goed bereikbare bedrijventerreinen, allemaal zonder 'zware' industrie. Op verschillende terreinen hebben makelaars nog bedrijfsruimten te koop of te huur. Onbebouwde kavels zijn alleen nog te koop op Bedrijventerrein Vriezerbrug. Onder voorwaarden is ook het bouwen van een bedrijfswoning op de kavel mogelijk. Op een plattegrond onder de link kun je zien welke kavels nog beschikbaar zijn (deze wordt ieder half jaar geactualiseerd). De grote kavels zijn ook op te splitsen in kleinere kavels. Op de plattegrond is een voorbeeldverkaveling aangegeven.

- De scriptie van Machiel Adema 'Bedrijventerreinen in Tynaarlo. In hoeverre zijn bedrijven lokaal gebonden?' (RuG, 2005) spreekt qua titel voor zich. Adema onderzoekt alle (5) bedrijventerreinen in de gemeente, maar richt zich in het bijzonder op Bedrijventerrein Vriezerbrug, omdat de vraag naar dit onderoek voortkwan uit bezorgdheid onder inwoners over uitbreidingsplannen van dit terrein in relatie tot de landelijkheid die daarmee in het geding zou kunnen komen. In het onderzoek staat dat destijds verwacht werd dat Bedrijventerrein Vriezerbrug rond 2010 volledig 'volgeboekt' zou zijn. Dat is niet uitgekomen; ook anno 2017 zijn er nog kavels te koop, en wordt zelfs een deel van het terrein ingezet voor zonnepaneel-velden, zoals je elders in dit hoofdstuk kunt lezen. Hoewel dus enigszins door de voortschrijdende tijd en ontwikkelingen acherhaald, blijft het een interessante scriptie om te lezen, om een goed beeld te krijgen van alle bedrijventerreinen in de gemeente, in relatie tot het bijbehorende beleid van gemeente, regio en provincie.

- "Bij Bedrijventerrein Vriezerbrug-Zuid in Tynaarlo komt een veld met 220 zonnepanelen. Inwoners van het gebied tussen Vries en Zuidlaren en Taarlo en Midlaren kunnen panelen kopen. Op die manier kunnen ze profiteren van het rendement van de groene stroom. Ze hoeven de stroom van initiatiefnemer E.ON niet zelf af te nemen. Er is ook nog een mogelijkheid om een tweede veld met zonnepanelen te plaatsen. Dat gebeurt alleen als er meer vraag naar panelen is dan in eerste instantie wordt geplaatst. Op dat tweede veld is plaats voor nog eens 400 panelen. De gemeente Tynaarlo stelt de grond beschikbaar. Dat doen ze om een bijdrage te leveren aan de reductie van CO2-uitstoot. En om bewoners die geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen, de kans te bieden toch te profiteren van groene stroom." Dit meldt RTV Drenthe anno januari 2015. Op de site Drenthe in Transitie lezen wij in februari 2015 een interview met wethouder Theun Wijbenga en innovation manager Gijs van der Velde van E.ON over dit project, met 'iets' andere getallen; daar gaat het in eerste instantie om 180 panelen en als dat succesvol is, komen er nog eens 4.400. Vooralsnog hebben wij er geen recentere berichten van gevonden, dus wij kunnen nog niet melden of dit project definitief is doorgegaan, en of de uitbreiding al dan niet heeft plaatsgevonden.

- IT-bedrijf New Nexus wil deels vertrekken van haar locatie op Bedrijventerrein Vriezerbrug. De reden is de slechte ontsluiting per openbaar vervoer. Het bedrijf huurt veel studenten in uit Groningen. Deze zijn vaak afhankelijk van het openbaar vervoer. De bedrijfslocatie in Tynaarlo is niet goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Momenteel wordt het terrein alleen bediend door de met een klein busje uitgevoerde lijn 44 en in de spits met scholierenlijn 650. Het bedrijf zou graag zien dat bijvoorbeeld de Qliner naar Assen zou kunnen halteren bij de afrit van de A28, naast het bedrijventerrein. (bron: OV nieuws uit Groningen, 7-9-2016)

- Het dorp Tynaarlo, Bedrijventerrein Vriezerbrug en het direct omliggende gebied zijn sinds 2016 ‘hartveilig’. Samenwerking tussen Dorpsbelangen Tynaarlo, de ondernemersorganisatie op Vriezerbrug en UMCG Ambulancezorg heeft ertoe geleid dat op het bedrijventerrein nu 24 uur per dag bereikbare AED’s beschikbaar zijn, plus dat er een groep goed opgeleide vrijwilligers is opgezet die direct kan worden gealarmeerd wanneer iemand hartproblemen heeft. Binnen enkele minuten kan op veel plaatsen in het dorp en op het bedrijventerrein en in de directe omgeving nu iemand een reanimatie starten en een ander met een AED aanwezig zijn. De alarmering van de vrijwilligers gebeurt door Meldkamer Noord-Nederland, waar de 112-meldingen binnenkomen. De vrijwilligers worden gelijktijdig met een ambulance gewaarschuwd. Het project op Bedrijventerrein Vriezerbrug en omgeving maakt deel uit van het doel van UMCG Ambulancezorg om de komende jaren samen met een aantal andere organisaties in heel Drenthe een netwerk van zo’n 20.000 opgeleide AED-vrijwilligers te realiseren: dat is 5 procent van de bevolking. (bron: het Gezinsblad, 26-5-2016)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Vroeger was hier een draaibrug over het Noord-Willemskanaal die, voor de duidelijkheid, niet omhoog draaide maar opzij. Vermoedelijk draaide hij om een as in het midden van het kanaal, waardoor schepen er aan beide kanten tegelijk langs konden. Tegenwoordig is het een basculebrug, die dateert uit 1972. Deze Vriezerbrug is sinds de renovatie van 2003 tevens een kunstwerk. Kunstenaar Piet Dieleman heeft zowel de verticale kolommen alsook de horizontale hefbomen van de brug namelijk met een 'minimalistische' herhalend patroon van zwarte banden met witte cirkelvormige uitsparingen beschilderd. Het aantal banden verschilt per hefboom en de witte uitsparingen zijn met wisselende afstanden aangebracht. Daardoor ontstaat een optisch variabel beeld. De rood-witte slagbomen voor de brug vormen een bijzondere en niet-conventionele visuele combinatie met de zwart-wit beschilderde brug.

Overigens overspant de brug niet het hele kanaal maar alleen de O helft. Bij de verbreding van het kanaal aan de W kant is ter plekke wel een stuk vast wegdek gebleven, waardoor er geen grotere - en duurdere - brug gemaakt hoefde te worden. Het W deel is ter plekke dus niet doorvaarbaar. Op de bovenste foto op deze pagina, waar de brug toevallig net open gaat, is dat goed te zien.

- Naast de hameikolom van de Vriezerbrug staat een klein brugwachtershuisje. Die is sinds 2016 werkloos, omdat de provincie Drenthe in dat jaar de acht bruggen en sluizen langs het Noord-Willemskanaal tussen Peelo en de Meerwegbrug op afstand bedienbaar heeft gemaakt. De elektrotechnische installaties zijn aangepast en er zijn masten met camera’s geplaatst. Er is een centrale bedieningspost gerealiseerd bij de sluis Peelo. In een later stadium zijn ook de Meerwegbrug in Haren (provincie Groningen) en de bruggen van de gemeente Assen over het havenkanaal aangesloten.

- Als je vanuit Tynaarlo de brug over gaat, staat op het 1e pand aan de linkerhand (ook afgebeeld op de oude ansichtkaart elders op deze pagina) het opschrift 'anno 1926 Vriezerbrug'. Weet iemand wat daarmee bedoeld wordt? Is dat het bouwjaar van het pand? Of het bouwjaar van de huidige brug? En had dat pand in kwestie wellicht ook een bijzondere functie vroeger? Tol? Herberg? (die hier beide vroeger zijn geweest).

- Kunstwerk 'Sofie, de dansende haas' (Handelsweg, langs de A28) van beeldend kunstenaar Yvonne Visser uit Nijlande.

- Kunstwerk 'Rotondeschapen' (rotonde Vriezerweg / Meerweg) van beeldend kunstenaar Cees van Swieten uit Leersum. Het betreft schapen waarbij het lichaam uit een veldkei bestaat en waar poten en kop door metalen toevoegsels gevormd zijn. De onthulling van dit kunstwerk moet een bijzonder gezicht én geluid zijn geweest; op 12 december 2008 hebben namelijk 60 Schoonebeker schapen uit het Bargerveen dit kunstwerk eerst omhuld en daarna ónthuld.

- Kunstwerk 'Zilveren vredesduif' (Meerweg / Compagnonsweg) van beeldend kunstenaar Marte Röling uit Laren.

In sommige regio's van ons land bestaan zogeheten oudejaarsverenigingen, die o.a. als traditie hebben om rond nieuwjaar ergens een object te ontvreemden en het later weer terug te plaatsen. Soms zit daar een diepere gedachte achter. Zoals ook in dit geval: in de nacht van zondag 27 op maandag 28 december 2015 is de Zilveren Vredesduif van zijn 1,70 meter hoge sokkel op Bedrijventerrein Vriezerbrug gehaald. Zonder opgemerkt te worden - dat is natuurlijk onderdeel van zo'n uitdaging - is het kunstwerk vervolgens naar het dorp Zorgvlied (bij Diever) vervoerd, waar hij traditiegetrouw in de nieuwjaarsnacht rond 01.00 uur op het Dorpsplein aan de inwoners getoond werd, onder toeziend oog van RTV Drenthe. De duif had een envelop om zijn nek met een boodschap die een dorpsbewoner voordroeg. De vredesduif riep in het vredige Zorgvlied op tot vrede en verdraagzaamheid, waar ook ter wereld.

Dit naar aanleiding van de huidige wereldproblematiek en de in sommige plaatsen afnemende bereidheid om vluchtelingen een waardige opvang te bieden. We zijn allemaal mensen, en moeten het dus met elkaar doen. Ondanks de verschillen blijven we mensen van vlees en bloed, ook vluchtelingen die we in Nederland een waardige opvang moeten bieden. De zondag erna is het kunstwerk weer naar Vriezerbrug teruggebracht en op zijn sokkel gemonteerd. Als dank voor het 'lenen' hebben ze gelijk de bouten vernieuwd, omdat de oude bouten enigszins waren verroest. Zie ook het fotoalbum van de nieuwjaarsstunt 2016 van Oudejaarsvereniging Tied Zat uit Zorgvlied e.o.

Reactie toevoegen