Vredepeel

Plaats
Dorp
Venray
Noord-Limburg Land van Cuijk
Limburg

Vredepeel

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Vredepeel.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Vredepeel.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Vredepeel.

Terug naar boven

Status

Vredepeel is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg, en daarbinnen in de streek Land van Cuijk, gemeente Venray.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
De Vredepieël.

Oudere schrijfwijzen
Volgens (1) komt de naam Vrede Peel voor het eerst voor in 1869.

Naamsverklaring
De naam van het dorp verwijst naar het gebied Vredepeel, wat slaat op de bemiddeling van koning Frederik Willem I van Pruisen om voor eens en voor altijd de grens vast te stellen tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden en het toen onder Pruisisch gezag staande Overkwartier van Gelre. Hiertoe wordt in 1716 de 'Vredepaal' op het knikpunt van de grenzen geplaatst. Hoewel er overeenstemming bestond tussen de Republiek en Pruisen, hadden de Brabanders, die een kilometersbrede strook gebied aan hun Overgelderse buren kwijtraakten, er bepaald weinig vrede mee. Het plaatsen van de nieuwe palen ging daarom gepaard met veel militair vertoon. Het gebied zuidelijk en oostelijk van de Vredepaal stond daardoor merkwaardig genoeg bekend als de Twist. Nog altijd liggen hier naast elkaar de Twistweg en de Vredeweg. (bron: Wikipedia).
De naam Vredepaal zou in de loop der tijd zijn verbasterd tot Vredepeel. Misleidend in dit geval is dat peel hier dus niet met de streek Peel heeft te maken, hoewel het dorp wel in de Peel ligt.

Terug naar boven

Ligging

Vredepeel ligt W van Venray en grenst in het N en W aan de provincie Noord-Brabant.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Vredepeel heeft ca. 80 huizen met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vredepeel is een jong ontginningsdorp. Pas in 1949 is besloten dit 1.826 hectare grote gebied te gaan ontginnen. In 1955 is begonnen met de bouw van het dorp. Op dat moment is ook de plaatsnaam formeel vastgesteld. Ook de steen met de plaatsnaam in het centrum van het dorp is in 1955 onthuld.

In 1957 is bij het dorp Vliegbasis De Peel aangelegd. In 1958 komt er de lagere school. Verder vervult gemeenschapshuis De Kleine Loef uit 1962 een belangrijke functie in het dorp.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Vredepeel schetst de hudige toestand van het dorp alsmede gewense ontwikkelingen voor de komende jaren.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De RK kerk Koningin van de Vrede, met vrijstaande stalen klokkenstoel, dateert uit 1963. Voorheen werd, sinds 1958, gekerkt in de in dat jaar gestichte lagere school.

- Het Luchtdoelartillerie Museum (LUA), met o.a. opstellingen van licht en zwaar luchtafweergeschut, zoeklichten, doelvliegtuigen, radarinstallaties en simulatoren, is in 2008 verplaatst van Ede naar Luchtmachtbasis De Peel in Vredepeel. Het is daar samengevoegd met de Traditiekamer van de Groep Geleide Wapens tot de Historische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Vredepeel.

- Actualiteiten uit Vredepeel van Omroep Venray.

- Dorpsraad Vredepeel.

- Het dorp is per openbaar vervoer bereikbaar middels de wensbus Vredepeel - Merselo.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Vredepeel.

Reactie toevoegen