Vredeburg

Plaats
Buurtschap
Haarlemmermeer
Noord-Holland

vredeburg_plaatsnaambord.jpg

Als je Vredeburg zegt, denkt iedereen - zeker degenen in de provinicie Utrecht - aan het bekende, bijna gelijknamige Vredenburg in het centrum van Utrecht, maar het is, weliswaar zonder n in het midden, ook een buurtschap in de gemeente Haarlemmermeer.

Als je Vredeburg zegt, denkt iedereen - zeker degenen in de provinicie Utrecht - aan het bekende, bijna gelijknamige Vredenburg in het centrum van Utrecht, maar het is, weliswaar zonder n in het midden, ook een buurtschap in de gemeente Haarlemmermeer.

vredeburg_maatregelen_ringdijk.jpg

Buurtschap Vredeburg, overzicht van de verkeersmaatregelen die hier in 2020 zijn uitgevoerd. Voor nadere informatie zie het hoofdstuk Recente ontwikkelingen. (© gemeente Haarlemmermeer)

Buurtschap Vredeburg, overzicht van de verkeersmaatregelen die hier in 2020 zijn uitgevoerd. Voor nadere informatie zie het hoofdstuk Recente ontwikkelingen. (© gemeente Haarlemmermeer)

Vredeburg

Terug naar boven

Status

- Vredeburg is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer.

- De buurtschap Vredeburg valt voor de postadressen onder het dorp Abbenes. In een bijeenkomst met de gemeente in 2016 geven inwoners aan dat zij liever bij buurdorp Weteringbrug zouden horen voor de postadressen, omdat Abbenes veel verder weg ligt en men daardoor voor bezoekers, leveranciers, hulpdiensten e.d. niet altijd makkelijk te vinden is (omdat de buurtschap, in tegenstelling tot de meeste andere kernen in de gemeente en aan de dijk, geen eigen postcode en postale plaatsnaam heeft en daarom voor de post 'in' Abbenes ligt, zijn buitenstaanders nogal eens geneigd om dan ook in de plaats Abbenes naar een pand in Vredeburg te gaan zoeken). Ook maatschappelijk gezien hebben de inwoners meer banden met Weteringbrug dan met Abbenes. Men trekt waar mogelijk gezamenlijk op. Zo is er een gezamenlijke Dorpsraad, website en maandelijks infobulletin (zie hieronder bij Links). Wat ons betreft een begrijpelijke en legitieme wens van de inwoners.

De inwoners zijn gezien de ligging van de buurtschap ook erg betrokken bij en georiënteerd op het Z buurdorp Nieuwe Wetering, aan de overzijde van de Ringvaart van de Haarlemmermeer. In de Leefbaarheidsvisie Nieuwe Wetering (2011) lezen wij daarover: "Aan de overkant van de Ringvaart, over de Meerbrug, ligt buurtschap Vredeburg. Deze kleine buurtschap ligt in een andere gemeente (Haarlemmermeer) en zelfs in een andere provincie (Noord-Holland). Omdat de bewoners zo dicht bij Nieuwe Wetering wonen en gebruik maken van de voorzieningen en wegen van het dorp, zijn ze in dit onderzoek ook meegenomen. De betrokkenheid is groot; van de 17 aangeschreven huishoudens heeft 59% (10 huishoudens) meegedaan aan het onderzoek. Ook waren er Vredeburgers aanwezig bij de werkateliers t.b.v. de Leefbaarheidsvisie."

- Buurtschap Vredeburg heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ca. 1950 Vrede-Burg. Tot enkele decennia geleden komt de naam in de atlassen alleen nog voor als huisnaam, van een kennelijk zo genoemd huis ter plekke. De naam is later op het hele huizengroepje overgegaan en daarmee de naam van de buurtschap geworden.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Vredeburg ligt rond de weg Huigsloterdijk, huisnummers 147 t/m 178. De buurtschap ligt aan de N oever van de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder, direct N van het dorp Nieuwe Wetering, W van de A4, WZW van het dorp Weteringbrug, NW van het dorp Roelofarendsveen, W van het dorp Oude Wetering, Z van de A44 en het dorp Nieuw-Vennep, en ZO van het dorp Abbenes.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Vredeburg omvat ca. 15 huizen met ca. 35 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Met het Uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart zetten we ons in om de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en verkeersveiliger te maken. Inwoners van buurtschap Vredeburg hebben tijdens een bijeenkomst in 2016 aangegeven dat verkeersveiligheid in hun buurtschap een belangrijk thema is. Daarom zijn hier in 2020 de volgende maatregelen genomen: Chicanes zijn verwijderd. De chicanes (versmallingen) op de dijk hadden weinig effect op de snelheid van het autoverkeer. Ook werden de chicanes als onveilig ervaren. Daarom zijn de chicanes op de Huigsloterdijk - net zoals op de rest van de Ringdijk - verwijderd. Aanleg fietsstraat. In mei 2020 is een fietsstraat aangelegd op de Huigsloterdijk, tussen de huisnummers 178 en 147. Op een fietsstraat mag maximaal 30 km/u worden gereden. Fietsers krijgen de ruimte en auto’s zijn hier te gast. Om het verschil duidelijk te maken ligt er rood asfalt, met aan de zijkanten en in het midden van de weg een strook met klinkers. Het overige deel van de dijk is max. 50 km/u geworden met brede fietsstroken. In het overige deel van de bebouwde kom is de maximale snelheid 50 km/uur en zijn er fietsstroken van 1,70 meter breed gerealiseerd." (bron: gemeente Haarlemmermeer)

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Vredeburg en buurdorp Weteringbrug.

- Nieuws: - Het maandelijkse Infobulletin voor Weteringbrug en Vredeburg is via de link ook online te lezen.

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Weteringbrug en Vredeburg.

Reactie toevoegen